7 januari 2021

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund" med Jan Eric Emgård. För att allt ska bli rätt från början så vill jag be att Den Helige Ande ska vägleda oss i alla detaljer, både i våra tankar, ord och handlingar.

"Gode Gud, vi kommer inför Ditt ansikte med 2 tomma händer. Vi har ingenting själva att komma med, utan förlitar oss till 100% på att Du ensam genom Din Ande visar oss vad Du vill ha sagt, till välsignelse, uppbyggelse och förmaning för oss allesamman. Låt Ditt ord genomsyra hela vårt väsen, till ande, kropp och själ, så att vi gör det som är rätt i Dina ögon. Tack Herre Jesus att Du hör min enkla bön. AMEN!

Jag börjar med att läsa en bibeltext som är hämtad från Apg. 3:12-16 - ett välkänt sammanhang där en lam man blev frisk.

Det är alltså aposteln Petrus som talar till folket vid Salomos Pelarhall, strax efter det att en man som hade varit lam från födseln blivit helbrägdagjord genom kraften i namnet Jesus. Det blev ju förstås en väldig uppståndelse när det här undret hände och folket skockades omkring Petrus och Johannes.

MUSIK

Petrus förklarade nu för folket vad som hade skett med den lame mannen och sa:

"Israeliter, varför blir ni förvånade över det här?

Ni stirrar på oss som om det var genom vår egen kraft eller fromhet vi fick mannen att gå. Nej, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat sin tjänare Jesus, honom som ni utlämnade och som ni förnekade inför Pilatus när han hade beslutat sig för att frige honom. Ni förnekade honom som var helig och rättfärdig och begärde att få en mördare frigiven, och VÄGVISAREN TILL LIVET dödade ni. Men Gud har uppväckt honom från de döda, det kan vi vittna om. Och genom tron på hans namn har det namnet gett styrka åt mannen som ni ser här och som ni känner. Den tro som kommer genom detta namn har gett honom full hälsa i allas er åsyn" (Apg 3:12-16).

Det är orden om Jesus, som i den här bibelöversättningen (Bibel 2000) kallas för "Vägvisaren till Livet" som jag har fäst mig vid. I den gamla bibelöversättningen (från 1917) stod det "Livets Furste" - ett namn på Jesus som jag personligen menar är både sannare, starkare och mer kraftfullt än den nya översättningens "Vägvisaren till Livet" - även om det givetvis också är helt riktigt.

Man måste läsa noga och lägga märke till att det inte står vägvisaren i livet utan att det står vägvisaren TILL livet. Vad är skillnaden då? Jo, vägvisare i livet finns det ju många, av både det ena och det andra slaget. Men vägvisare till det eviga livet finns det bara en enda - Jesus, Guds Son, som var död men som Gud uppväckte från de döda.

"Jag är vägen, sanningen och livet" sa Jesus "ingen kommer till Fadern utom genom mig." (Joh 14:6 - 1917).

MUSIK

Vi människor gör gärna våra små eller stora syndkataloger, alltså listor över synder av olika slag. Om man ska ha någon syndkatalog överhuvudtaget så borde det bara finnas en enda paragraf i den och där borde det i så fall stå: "Du ska inte göra några syndkataloger!" I stället för att se på alla mänskliga begränsningar, svagheter och brister och sedan göra en förteckning över dem, så borde vi bara koncentrera oss på Jesus - Livets Furste - Vägvisaren till Livet, och honom som korsfäst.

Det finns en massa funderande och kommenterande omkring kristen teologi. Jag tycker det är lite underligt med sådana diskussioner, eftersom hela den sanna och absolut heltäckande teologin för en kristen person kan fullt ut uttryckas med bara fyra ord, nämligen: "JESUS DOG FÖR MIG!"

De 4 orden säger allt som i evighet behöver sägas om hela den kristna grundvalen för alla tider och alla människor.

Men många stöter budskapet om den ende sanne Guden ifrån sig. En del utan att ens ha satt sig in i vad saken gäller - och det förundrar mig verkligen. Det är som om de var rädda för att bli omedvetet påverkade av någonting som de inte har kontroll över.

Bara ett exempel från min egen erfarenhet ska jag berätta för dig, som stöd för det jag säger. Vid ett tillfälle kom jag att lyssna till kommentarer från några personer som inte visste om att jag hörde vad de sa. Det var så här att jag var på en utställning, och vägen dit bestod av en brant och slingrig trappa ner till djupa källarvalv. På vägen dit hade det lagts ut några små skrifter som kunde va intressanta för besökarna, och som man alltså fick ta själv om man så ville. En skrift hette "Välkommen till Gud" och en annan hette "Testa Gud" - båda skrivna för evangelisation och gratis utdelning.

MUSIK

Antalet besökare till utställningen den där dagen var kanske mellan 100 och 200. Av dem var det ett antal - det är svårt att veta hur många, eftersom jag bara hörde dem men inte såg dem - som sa ungefär så här när de såg de små skrifterna: "De e nåt me Gud... nä de får va...!" och så vände de om i trappan och gick upp igen.

Är det inte fantastiskt?

Det mest fantastiska var ändå att det också fanns en bunt papper i A4-format med en text utformad som en "fixeringsbild" - alltså en bild som man först inte förstår vad det egentligen är, förrän man tittat på den en god stund och då kanske till slut - när ögonen irrat runt lite grann, och vant sig lite mer, ser det som från början var obegripligt.

Som en rubrik över den här fixeringstexten var det skrivet på svenska och engelska "Det dolda budskapet om livets mening." Själva budskapet som alltså var dolt i fixerings-texten var namnet JESUS.

Det fanns väl ett par hundra sådana där textsidor, som folk alltså tog med sig hem.

Den dagen lärde jag mig nånting om människorna och om evangelisation.

MUSIK

Jag sa att den dagen lärde jag mig nånting om människorna.

Det jag lärde mig var att det gäller att på något sätt väcka människornas egen nyfikenhet, så att de av egen vilja så att säga "rycker åt sig himmelriket" som det står på ett ställe i Skriften. Det är evangelisten Matteus, som skriver så här.

"Från Johannes döparens dagar intill denna stund tränger himmelriket fram med storm, och människor stormar fram och rycker det till sig" (Matt 11:12 - 1917).

Förstår du vad jag försöker säga? Samma människor som lite nedlåtande sa om småskrifterna: "Det är nåt me Gud... Nä de får va..." tog med stor förtjusning med sig hundratals blad med den här fixeringstexten om Jesus. Varför gjorde de det? Därför att de var NYFIKNA och ville veta mer om vad som kunde ligga bakom rubriken "Det dolda budskapet om livets mening."

Guds evangelium är ju en dårskap för dem som går förlorade, står det, men för dem som tror är det en Guds kraft (= dynamis).

Vad sa Jesus när han sände ut sina lärjungar? Jo, han sa: "Jag skickar er som får in bland vargar. Var därför kloka som ormar och oskyldiga som duvor" (Matt 10:16 - Bibel 2000). I den gamla översättningen står det: "var fördenskull kloka såsom ormar och menlösa såsom duvor" (1917). I ett parallellställe säger aposteln Paulus i sitt brev till romarna: "...jag skulle önska att ni vore visa i fråga om det goda och menlösa i fråga om det onda" (Rom 16:19 - 1917).

Finns det nåt "listigare" än att använda människornas egen nyfikenhet? Knappast!

Men det som gjorde mig så ledsen i mitt hjärtas innersta, det var alla dessa som sa nej - redan innan de hade satt sig in i vad saken gällde - dom avvisade budskapet om "Livets Furste" - "Vägvisaren till Livet." Är de Guds fiender så har han redan bevisat dem sin nåd, när Jesus dog för deras synder. Han dog ju för oss alla, medan vi ännu var syndare, står det.

MUSIK

Egentligen tror jag uppriktigt sagt inte att de flesta människor är "fiender" varken till Gud eller till det kristna budskapet. Men de försöker kanske att vara NEUTRALA på nåt sätt. De vet inte vad de ska tro, och därför menar de att det nog är säkrast ändå att inte alls befatta sig med "DET DÄR RELIGIÖSA." Ack ja!

Tyvärr så urskuldar sig också många med det gamla talesättet att "var och en blir salig på sin tro" - vilket ju inte är Sanning utan Lögn med stort L.

Men Guds underbara evangelium om människans befrielse från skuld i Jesu namn, är inget som man kan va neutral till. Det går bara inte! En Guds gåva är det, och en gåva kan man inte va neutral till. Antingen tar man emot gåvan av givaren eller också vänder man sig bort ifrån givaren och hans gåva och vägrar att ta emot den. Antingen säger man alltså JA eller så säger man NEJ. Det finns inte något annat alternativ. Jesus sa: "Den som inte är med mig är emot mig." Antingen är du och jag Guds barn eller också är vi djävulens barn. Nåt annat alternativ - eller mellanting - existerar inte.

Visst är Du också intresserad av livets mening - eller hur? Varför undersöker Du då inte vad som verkligen är sant? Det är ju Ditt liv det gäller!

MUSIK

Veckans andakter, v 3

 • måndag 18 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. En stund av lugn med kristen grundton, om vardag och evighet, för dig som söker och längtar efter en sann tro - bortom orden och tonerna. Jag ska börja med att göra som jag brukar göra. Alltså be Guds vägledning genom den Helige Ande, så att jag... Läs mer

 • tisdag 19 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård, och en kristen grundton om vardag och evighet, för dig som söker och längtar efter en framtid och en tro. Jag tänker tala om Guds himmel och jag börjar som jag brukar, med att be om Guds Andes vägledning, så att allt jag tänker och säger blir... Läs mer

 • onsdag 20 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård och en kristen grundton, om vardag och evighet, för dig som söker och längtar efter en framtid, ett hopp och en tro. Vi ska börja med att be om Guds ledning genom Den Helige Ande, vår Hjälpare, som alltid vill undervisa oss, vägleda, förmana och... Läs mer

 • torsdag 21 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att du och jag ska få det lugnt och rofyllt tillsammans när vi idag ska fördjupa oss i frågan om människans samvete – i Bibelns ljus. För att jag ska kunna närma mig det här ämnet på ett rätt sätt, så måste jag som vanligt ha hjälp... Läs mer

 • fredag 22 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att vi ska få en lugn och rofylld stund tillsammans, när vi kan ta ytterligare ett steg på den kristna trons väg. Men för att det ska kunna bli till välsignelse, uppmuntran, förmaning och tröst för oss, så vill jag be om Guds hjälp... Läs mer

 • lördag 23 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård och några ord med kristen grundton, om vardag och evighet. Jag hoppas att du och jag ska få en rofylld stund tillsammans, när vi tar ytterligare ett steg på den kristna trons väg. Men för att vi ska kunna göra det på ett rätt och riktigt sätt, så... Läs mer

 • söndag 24 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. En stund med kristen grundton, och jag hoppas att du och jag - under Guds ledning genom Den Helige Ande – ska kunna ta ett steg till på den kristna trons väg. Men för att det ska kunna ske på rätt sätt, så ska jag först be om att våra tankar ska... Läs mer