9 januari 2021

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att du som vill va med och lyssna ska få en lugn och rofylld stund med ett budskap i tal och ton bortom tidens bekymmer.

Jag vill börja med att be Guds Ande vara oss nära och vägleda oss i allt.

"Gode Gud, vi kommer inför Dig med två tomma händer, men med ett öppet hjärta för allt som Du vill ge oss idag av Dina välsignelser och förmaningar. Led oss på Dina vägar och hjälp oss att rätt förstå Ditt Ord." Amen!

En kort bibelvers från Hebréerbrevets 3:e kapitel ska jag börja med.

Så säger Den Helige Ande: "I dag, om ni får höra Hans röst, må ni inte förhärda era hjärtan..." (Hebr 3:7 - 1917). Vad är det idag som vill hindra människors tro och störa budskapet om Livets Furste från att nå fram till den som ändå längtar efter att få reda på vad som egentligen är livets mening. Är det människans inneboende ovilja att lyssna och tro på nån annan än sig själv? Eller är det kanske brist på kunskap om den ende sanne Guden? Samma sak frågade man sig också på Gamla Testamentets tid. Profeten Jesaja sa: ”Vem trodde vår predikan, för vem var Herrens arm uppenbarad?” (Jes 53:1 SFB). Är situationen i dag annorlunda, 2500 år senare, när det gäller tilliten för det kristna budskapet om Jesus? Finns det för många "religiösa röster" i dag som gör att människor blir förvirrade? Röster om andligt hokus-pokus av alla de slag, som man inte kan skilja från det äkta budskapet om Jesus Kristus - Han som själv är svaret.

MUSIK

Att få tala om Jesus, och det glada budskapet om frihet från all synd genom hans namn, är en förmån som jag har fått. Men samtidigt måste jag alltid va klar över att enbart predikan inte väcker nån människa över hennes situation av synd och elände, utan det är uteslutande talet om korset - Guds kraft och Guds Ande som överbevisar om synd, rättfärdighet och dom. Det är alltså synden i ett svagt och tvivlande människohjärta som måste avslöjas. Då inser hon behovet av Jesu försoning, som är den grund Guds Ande bygger vidare på, för att väcka och övertyga den sökande människan om hennes situation. Alla ondskans makter vet att deras tid är kort, och att Jesus kommer att under Sanningens banér med Guds Andes kraft avslöja allt. Slutgiltigt kommer Han att ta makten och för alltid förinta all synd - t.o.m. ondskans ursprung - Satan själv, djävulen, lögnens fader, med hela hans anhang av onda andar, fallna änglar och demoner.

Det är därför striden är så hård om varje människas själ. Ditt eget innersta är själva krigsskådeplatsen där striden står och avgörs till fördel för den som Du själv sätter Din tillit till. I den striden lyser Guds Nåd fram som en klar morgonstjärna med löftet om en ljus och glädjefylld evighet. Din nöd är alltid större än Du själv är medveten om - men det är Guds Nåd också. Och Guds Nåd är alltid större än alla Dina synder!

MUSIK
 
Min käre vän som lyssnar just nu. Fäst Din tro på Jesus och ingenting annat! Bry dig inte om alla de andra förutsättningarna, eller vad dina medmänniskor ska säga eller tänka. Det finns bara en enda verkligt VIKTIG förutsättning för ditt eviga väl, och det är Jesus själv och Honom som korsfäst för Din skuld.

JESUS DOG FÖR DIG - det är det enda du behöver veta och hålla fast vid.

Jag vet att både din och min nöd är stor... men glöm aldrig att GUDS NÅD ALLTID ÄR STÖRRE och det är bara genom namnet Jesus och tron på kraften i det namnet, som vi människor kan bli befriade från all synd och skuld i våra liv.

När aposteln Petrus talar till israeliterna i templet och förklarar vad som har skett med den lame mannen, som blev frisk i Jesu namn, så går han tillbaka i tiden, till det som hände när folket förnekade Jesus inför Pontius Pilatus, och begärde att få Jesus korsfäst, när Pilatus redan hade beslutat sig för att frige Honom.

Petrus säger:

"Ni förnekade Honom som var helig och rättfärdig och begärde att få en mördare frigiven, och VÄGVISAREN TILL LIVET dödade ni. Men Gud har uppväckt honom från de döda, det kan vi vittna om. Och genom tron på hans namn har det namnet gett styrka åt mannen som ni ser här och som ni känner. DEN TRO SOM KOMMER GENOM DETTA NAMN HAR GETT HONOM FULL HÄLSA I ALLAS ER ÅSYN"

(Apg 3:14-16 - Bibel 2000).

MUSIK

Petrus fortsätter sitt tal till de församlade i Salomos pelargång, där den lame mannen hade blivit frisk genom kraften i namnet Jesus. Han talar om att han vet, att det var av okunnighet som de handlade som de gjorde, när de begärde att Jesus skulle korsfästas, men att Gud på det sättet ändå lät allt vad profeterna tidigare hade sagt gå i uppfyllelse – det vill säga att Messias, Jesus Kristus, måste lida.

Petrus uppmanar sedan folket och säger: "Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade" (Apg 3:19 - Bibel 2000).

Käre vän! Vad har DU för vägvisare i dag? Om du redan tillhör skaran av troende och bekännande kristna, så frågar jag dig: "Är DU en levande vägvisare till honom - Livets Furste - på ett sådant sätt att Den Helige Ande kan väcka din medmänniska, och påverka henne till att åtminstone börja fundera över om tron på namnet Jesus kanske kan vara nåt för henne också - personligen?"

Det är ju nämligen så att människan måste väckas över sin andliga situation - på det ena sättet eller det andra - om det ska kunna bli någon förändring för henne.

Vårt svenska folk behöver VÄCKAS – vi behöver alltså en väckelse från Gud - men den måste börja i ditt och i mitt hjärta genom att du och jag får nöd för människornas frälsning, genom Guds kärlek till dem, i våra hjärtan. Hur ska det gå till, frågar du kanske? Det är mycket enkelt, eftersom Gud redan för längesedan har gjort allt som behöver göras. Han vet att vi inte, av naturen, har någon sådan kärlek till våra medmänniskor. Hur ren kärleken än är, är den ändå alldeles för svag och begränsad.

MUSIK

Vi läser innantill vad aposteln Paulus skriver om Guds kärlek, i sitt brev till Romarna, kapitel 5 och vers 5. Där står det så här: "...hoppet låter oss inte komma på skam; ty Guds kärlek ÄR UTGJUTEN i våra hjärtan genom Den Helige Ande, vilken har blivit oss given" (Rom 5:5 - 1917).

Jag läste nu ur den gamla bibelöversättningen, men om du har den nya Bibel 2000, så slå upp samma text där, alltså med början från Rom. 5:5 och läs. Det står så här: "Och hoppet sviker oss inte, ty Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss Den Helige Ande. Medan vi ännu var svaga dog Kristus för alla gudlösa, när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en rättfärdig - kanske går någon i döden för en som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare" (Rom 5:5-8 - Bibel 2000).

Om du och jag kan väcka människorna till insikt över sin situation genom att använda deras egen nyfikenhet, så gör vi det. Kanske kan någon räddas!

Det var någon som sa en gång att kunde jag skrämma folk in i himlen så skulle jag göra det. Kanske kunde någon räddas - till och med på det viset.

Ja, det skulle jag nog också göra, även om jag inte tycker att det ska gå till på det sättet.

Och Jesus var verkligen inte den som "strök människorna medhårs" bara för att han inte ville stöta sig med dem.

MUSIK

Jesus sa t. ex. till den tidens lärda och i Skriften mycket bevandrade: "Ve er, skriftlärda och fariséer, ni hycklare som stänger till himmelriket för människorna. Ni går inte själva in, och dem som vill komma dit in släpper ni inte in" (Matt 23:13 . Bibel 2000). "Fortsätt som era fäder, tills måttet är rågat. Ormar, huggormsyngel, hur skall ni kunna undgå att dömas till helvetet?" (Matt 23:32-33 - Bibel 2000). Det var ord och inga visor!

Inte undra på att fariséerna och de skriftlärde blev rasande och ville döda Jesus, när han avslöjade dem. Men det hindrade inte Jesus för att säga sanningen om dem.

Jag upprepar vad jag sa förut. Fäst din tro på honom Jesus Kristus, Guds Son, Vägvisaren till Livet och Livets Furste. Först då är Din tro förankrad i Guds Nåd, på rätt ställe så att Den Helige Ande kan verka i ditt hjärta både till frälsning och en helande gemenskap med Frälsaren själv - redan nu och här på jorden. Och ett evigt liv i Guds gemenskap som en gåva från Gud själv, till Dig när Du tar emot Jesus i sitt hjärta.

Om du söker livets mening men tvivlar på om Guds evangelium är sant, kanske därför att du inte kan se några klara bevis, innan du ens har prövat, så tänk på det här som jag säger nu, innan du ger upp för gott.

Om du håller på att drunkna och någon kastar ut en livboj till dig - griper du då inte tag i den förrän du har klara bevis på att den verkligen håller?

Det är, mycket konkret, den situation som du befinner dig i, om du inte tar tag i Guds gåva till din räddning – nämligen Jesus Kristus. Hur länge ska du vänta? En dag är det försent - men idag finns det tillfälle för DIG!

MUSIK

Veckans andakter, v 3

 • måndag 18 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. En stund av lugn med kristen grundton, om vardag och evighet, för dig som söker och längtar efter en sann tro - bortom orden och tonerna. Jag ska börja med att göra som jag brukar göra. Alltså be Guds vägledning genom den Helige Ande, så att jag... Läs mer

 • tisdag 19 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård, och en kristen grundton om vardag och evighet, för dig som söker och längtar efter en framtid och en tro. Jag tänker tala om Guds himmel och jag börjar som jag brukar, med att be om Guds Andes vägledning, så att allt jag tänker och säger blir... Läs mer

 • onsdag 20 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård och en kristen grundton, om vardag och evighet, för dig som söker och längtar efter en framtid, ett hopp och en tro. Vi ska börja med att be om Guds ledning genom Den Helige Ande, vår Hjälpare, som alltid vill undervisa oss, vägleda, förmana och... Läs mer

 • torsdag 21 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att du och jag ska få det lugnt och rofyllt tillsammans när vi idag ska fördjupa oss i frågan om människans samvete – i Bibelns ljus. För att jag ska kunna närma mig det här ämnet på ett rätt sätt, så måste jag som vanligt ha hjälp... Läs mer

 • fredag 22 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att vi ska få en lugn och rofylld stund tillsammans, när vi kan ta ytterligare ett steg på den kristna trons väg. Men för att det ska kunna bli till välsignelse, uppmuntran, förmaning och tröst för oss, så vill jag be om Guds hjälp... Läs mer

 • lördag 23 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård och några ord med kristen grundton, om vardag och evighet. Jag hoppas att du och jag ska få en rofylld stund tillsammans, när vi tar ytterligare ett steg på den kristna trons väg. Men för att vi ska kunna göra det på ett rätt och riktigt sätt, så... Läs mer

 • söndag 24 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. En stund med kristen grundton, och jag hoppas att du och jag - under Guds ledning genom Den Helige Ande – ska kunna ta ett steg till på den kristna trons väg. Men för att det ska kunna ske på rätt sätt, så ska jag först be om att våra tankar ska... Läs mer