11 september 2023

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

(Joh 15:11)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför det här tillfället har jag som utgångspunkt valt några bibelord från Joh 15 där Jesus talar om hur och varför vi ska förbli i Honom. Men för att allt ska bli rätt tänkt och sagt måste jag ha vägledning och hjälp av den Helige Ande. Därför ber jag om det nu.

”Gode Gud. Du som vet allt, Du känner också till att jag tänker försöka tala om hur vi ska kunna förbli i Dig, och bära en sådan frukt som består. Hjälp mig Herre att på rätt sätt -genom Din Ande- förstå ordet och kunna förmedla det på det sätt Du vill. Amen.”

En kort tid innan Jesus blev förrådd, fängslad och korsfäst, undervisade Han sina lärjungar om hur de skulle vinna sina medmänniskor för Guds rike och på så sätt bära en sådan ’trons frukt’ som består. Han sa i en liknelse till dem: ”Jag är den sanna vinstocken, och min Fader är vingårdsmannen. Varje gren i mig som inte bär frukt skär Han bort, och varje gren som bär frukt rensar Han, för att den skall bära mer frukt.

Ni är redan nu rena i kraft av det ord som Jag har talat till er. Förbli i Mig så förblir Jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte ni det, om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i Honom, bär han rik frukt, ty UTAN MIG KAN NI INGENTING GÖRA . (Joh 15:1-5 SFB).

MUSIK

Om lärjungarnas arbete framdeles skulle kunna bära frukt så gav Jesus dem vissa förhållningsregler. ”Förbli i Mig så förblir Jag i er” sa Han. ”Om Mina ord förblir i er” sa Han vidare ”så be om vad ni vill och ni skall få det.” Ytterligare sa Jesus: ”Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud, så förblir ni i Min kärlek…”

Detta är Mitt bud att ni skall älska varandra så som jag har älskat er.

Genom att låta Jesu ord förbli i oss och genom att hålla Hans bud, kan vi älska så som Jesus har älskat oss. Vi kan då också på ett enkelt sätt, berätta för våra medmänniskor om hur vi själva en gång lyssnade till evangeliet och kom till insikt om Sanningen, fick förlåtelse för vår synd och kom till tro. För att vi sedan också ska kunna vandra vidare på den kristna trons väg, och få göra nya erfarenheter av Guds godhet och barmhärtighet, så måste vi förbli i Jesus, som grenen förblir stilla i vin-stocken. Vi kan då växa till i vår tro och insikt om Guds rike och Hans härlighet.

Kanske får vi också, som profeten Hesekiel, göra erfarenheter som är så underbara så det är svårt att beskriva dem med mänskliga ord.

I en syn får profeten möta Guds helighet. Han får se Gud, Den Obeskrivlige, och får en kallelse som han inte kan stå emot. Han får också veta vad som ska ske med Den Heliga Staden, Jerusalem - i framtiden.

MUSIK

I den bibelbok som heter Hesekiel, kan vi läsa om hur profeten, i en syn, fick se de fyra varelserna och Herrens härlighet. Han beskriver det så gott han kan, men han har svårt för att finna ord för det han ser.

Så här står det: ”Jag såg en stormvind komma från norr – ett väldigt moln med flammande eld, omstrålat av ljus. Och längst därinne, längst inne i elden, glimmade det som av vitt guld. Längst därinne tyckte jag mig se fyra varelser. --- Var och en gick rakt fram. De gick dit andekraften styrde dem, och de vände sig inte när de gick. --- När jag betraktade varelserna fick jag se ett hjul på marken vid var och en av de fyra. Hjulen gnistrade som krysolit. Alla fyra såg likadana ut och tycktes vara gjorda så, att ett hjul satt inuti ett annat. De kunde röra sig åt alla fyra hållen, och de vände sig inte när de rörde sig. --- Ovanför varelsernas huvuden fanns något som liknade ett valv. Det hade en fruktansvärd glans som av is och välvde sig över deras huvu-den. --- Över valvet ovanför deras huvuden hördes ett dån, och däruppe syntes något som liknade safir. Det såg ut som en tron. Och högst uppe, på det som såg ut som en tron, syntes något som tycktes ha mänsklig gestalt. Från det som föreföll vara Hans höfter och uppåt såg jag att det glimmade som av vitt guld -det liknade en eldkrans- och från det som föreföll vara Hans höfter och neråt såg jag något som liknade eld. Han var omstrålad av ljus. Och som bågen bland molnen en regnväders-dag var det ljus som omstrålade Honom. SÅ tedde sig anblicken av Herrens härlig-het” (Hes 1:4-5,12,15-17, 22, 25-28 Bibel 2000).

Det var tydligen inte lätt för profeten att förklara vad det var han såg. Jag vet inte hur du eller jag skulle ha lyckats beskriva det. Själv hade jag nog tappat målföret full-ständigt. Kanske hade jag burit med mig upplevelsen som en hemlighet i mitt hjärtas innersta, och hoppats att den aldrig skulle försvinna ur mitt minne.

MUSIK

En gång för länge sedan, träffade jag en person som hade fått vara med om en lik-nande upplevelse.

Han hade i sin tur berättat om det för en god vän, och var ledsen för att han inte fick stanna kvar i den underbara atmosfären som var förknippad med synen.

Hans gode vän svarade då och sa: ”Var glad för att du har fått vara med om en sådan sak över huvud taget, en gång, och gräm dig inte över att du inte fick stanna kvar - utan drag vidare.

Ja, det är väl så man får se det, antar jag. Om Herren, av någon särskild anledning, vill låta en människa få leva med sådana ständiga upplevelser, så har Han naturligtvis alla möjligheter till det, men i annat fall så får man försöka hålla kvar minnet och tacka Gud för att Han dragit undan slöjan till den tillkommande världen – en gång.

Hesekiel fick se Guds härlighet flera gånger, men den här första gången, fick han också en Guds kallelse att gå och tala till Israels folk och varna dem för vad som skulle hända i kommande dagar – bland annat folkets förintelse.

Profeten fick också, på Guds uppdrag, uttala domen över Jerusalems ledare och se hur Herrens härlighet lämnade Jerusalem. Han fick också se stora fiendehärar från norr, ett stort uppbåd av många folk, som Gud låter rycka fram mot Jerusalem i kom-mande dagar.

MUSIK

Jag fortsätter att läsa från profeten Hesekiel – och nu från kapitel 38 och 39.

Herren Gud ska låta härarna anfalla men ”den dag då Gog beträder Israels mark skall min vrede väckas, säger Herren Gud. Med harm och lidelse och i brinnande vrede svär jag att en väldig jordbävning den dagen skall drabba Israels land”

(Hes 38:18-19 Bibel 2000).

”Jag skall uppenbara Min makt bland alla folk, de skall bli varse hur Jag verkställer Min dom och griper in mot dem. Från den dagen och för all framtid skall Israels folk inse att Jag är Herren, deras Gud” (Hes 39:21-22 Bibel 2000).

Israel kommer sedan att återupprättas och Gud säger: ”Jag som drev dem ut bland folken skall föra samman dem i deras eget land och inte låta en enda lämnas kvar. Då skall de inse att Jag är Herren, deras Gud. Sedan Jag utgjutit Min Ande över Israels folk skall Jag aldrig mer dölja Mitt ansikte för dem, säger Herren Gud” (Hes 39:28-29 Bibel 2000).

I de sista kapitlen av Hesekiels bok, kan man läsa om Tempelkällan vars vatten rinner österut. Den börjar som en bäck i Jerusalem, men mot slutet är den som en flod med djupt vatten som rinner genom landet österut, strömmar ner i Jordandalen för att sedan rinna ut i havet, så att det salta vattnet där blir friskt.

Om jag förstår texten rätt så är det här en beskrivning av Det Nya Jerusalem och profeten avslutar sin syn med orden:

”Från denna dag skall den (alltså staden) heta HÄR ÄR HERREN

(Hes 47-48:35 Bibel 2000).

MUSIK

Jesus talade till lärjungarna om att förbli i Honom och i Hans ord, hålla Hans bud och förbli i Hans kärlek. ”Detta har jag talat till er” sa Jesus ”för att min glädje skall vara i er och för att er glädje skall bli fullkomlig” (Joh 15:11 SFB).

Att i lydnad hålla Guds bud innebär alltså att vi får förbli i Hans kärlek till oss.

Lydnad och kärlek hör samman – precis som kärlek och glädje.

Aposteln Paulus skriver i sitt brev till Galaterna:

”Vandra i Anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Ty köttet söker det som är emot Anden och Anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill” --- ”Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden” (Gal 5:16-17, 22-25 SFB).

En människas behov kan tillfredsställas men inte hennes begär. När Paulus skriver om att de som tillhör Kristus Jesus ’ har korsfäst sitt kött med dess begär’ så innebär det ju att begäret är utom räckhåll för den som vill fresta oss och att Gud själv i stället ’mättar vårt begär med sitt goda’ (Ps 103:4 SFB). Förutsättningen för att man ska kunna vandra i Anden är att man är född av Anden och lever i Anden. Då är man upptagen av det som hör Gud till. Utan en andlig livsprincip blir det inga andliga resultat. Att ’vandra i Anden’ betyder ju att allt i hela livet, uppförandet, allt det man tänker, känner, önskar och gör står under Andens kontroll. Vi får därför be om Guds vapenrustning (Ef 6:10 ff ) och den Helige Andes hjälp i ALLA sammanhang.

MUSIK

Veckans andakter, v 21

 • måndag 20 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Min är hämnden, jag skall vedergällda det, säger Herren" (Rom 12:19 - 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Till en av våra större dagstidningar finns det en bilaga som jag en dag fick i min hand. Den innehåller en blandning av det som händer på den s k nöjesfronten.... Läs mer

 • tisdag 21 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Gud vill att alla människor skall bli frälsta... (1 Tim 2:4 - 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden innehåller ett klart evangeliskt budskap om Jesus Kristus, som jag vill att du ska vara medveten om. Jag vill att det ska vara en grundton genom allt, därför att... Läs mer

 • onsdag 22 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Gud är vår tillflykt och vår starkhet.,. (Ps 46:2 - 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att du och jag ska få ha en stund tillsamman som ger dig Guds frid och ro i ditt sinne och ger dig en hjärtats balsam for de sår, som du kanske har djupt inne i ditt innersta.... Läs mer

 • torsdag 23 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Nu krävs ju av en förvaltare att han skall visa sig pålitlig (1 Kor 4:2 - Bibel 2000) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. En rofylld stund hoppas jag att vi ska få tillsammans... med ett djupt allvar bakom, som alltid. Jag vill tala positivt och hoppfullt med dig, om vardag och... Läs mer

 • fredag 24 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Låt folket hora allt om detta nya liv (Apg 5:20 - Bibel 2000) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att vi ska få en lugn stund tillsammans du och jag. Som du vet har de här programmen en klar evangelisk grundton, som innebär att evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son,... Läs mer

 • lördag 25 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Finns det en man som fruktar Herren, då undervisar Han honom om den väg han bör välja (Ps 25:12 - 1917). Välkommen till "En stilla stund med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att vi som vanligt ska få en lugn och rofylld stund tillsammans. Men innan jag går vidare på trons väg ska jag be om hjälp och... Läs mer

 • söndag 26 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ty Herrens ögon ser de rättfärdiga, och hans öron hör deras bön (1 Petr 3:12 - Bibel 2000) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag skulle vilja att Herren Gud själv finge en stilla stund tillsammans med dig, för att tala ut om ditt hjärtas innersta. Om den oro och ängslan som du... Läs mer