22 maj 2024

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Gud är vår tillflykt och vår starkhet.,. (Ps 46:2 - 1917)

Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att du och jag ska få ha en stund tillsamman som ger dig Guds frid och ro i ditt sinne och ger dig en hjärtats balsam for de sår, som du kanske har djupt inne i ditt innersta. Men innan jag går vidare
på trons vägar inför Guds ansikte, ska jag be om hjälp och vägledning.
"Gode Gud! Jag tackar dig for att du alltid här mitt hjärtas bön om hjälp och vägledning i de här stunderna när jag vill förmedla ditt budskap om frälsning i namnet Jesus. Herre, jag ber att någon lyssnare ska få uppleva Din vägledning och välsignelse i sitt liv. Av någon anledning som bara du känner till, så präglas kanske den här lyssnaren av en vilsenhet och förvirring som ar svår att hantera - men du Herre, vet precis hur det ska
l6sas. Deidor ber jag dig nu om ett direkt ingripande av din starka arm. Amen."
Gud är den store överläkaren, och hans makt är gränslös på dem som tror. Genom sin egen Son Jesus, har Gud en "översvinnligt sto/' makt på den som tror på honom, står det i min bibel.
Jag tycker så mycket om det där gamla uttrycket  "översvinnligt stor". Egentligen betyder det väl gränslös men jag tycker att "översvinnligt" säger så mycket mer. Det är ju bara så att Guds makt är så oerhört mycket större, än vad du och jag ens kan tänka. Guds vilja är att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen och det går allt han gör ut på det. Och till sitt förfogande har han miljoner änglar som bara väntar på att få verkställa Hans befallningar.

MUSIK

Han vill dig inget illa, min Gud, utan bara väl! Du  behöver aldrig vara rädd eller ängslig för att Han leder dig in i någonting som är fel eller mot din egen vilja. Han samarbetar alltid med den som är inställd på att ta emot den nåd som Han vill ge dig - fritt och för intet.
Nu ska jag läsa den 46:e psalmen för dig. Det är en underbar bibeltext som handlar om att Gud ar vår tillflykt och vår hjälp under alla förhållanden... till dess morgonen gryr.
Han är vårt hopp och vår framtid, i frihet och ro och en fullkomlig förtröstan.
Psalm 46 Vers 2) Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i n6den val beprövad. 3) Därför skulle vi icke frukta, om an jorden omvälvdes och bergen vacklade ned i havsdjupet. 4) Om än dess vågor brusade och svallade så att bergen bävade vid dess uppror. 5) En ström går fram vars floden giva glädje åt den högstes heliga boning. 6) Gud bor därinne, den vacklar icke; Gud hjälper den nar morgonen gryr. 7) Hedningarna
larma, riken vackla han låter h6ra sin rost, då försmälter jorden. 8) Herren Sebaot är med oss, Jakobs Gud är vår borg. 9) Kom och skåda Herrens verk: gärningar som vacker häpnad, gör han på jorden, 10) Han stillar strider intill jordens ända, bågen bryter han sönder och bräcker spjutet, i eld bränner han upp stridsvagnarna. 1 1) "Bliv stilla och besinna, att jag är Gud, hög varder jag bland hedningarna, hög på jorden." 12) Herren Sebaot är med oss. Jakobs Gud är vår borg.

MUSIK

Visst är den 46:e psalmen en underbar psalm. Tänk att Gud får vara din och min starkhet, vår styrka. Då behöver vi ju inte vara starka i oss själva... vi får vara precis så svaga som vi verkligen är. Ändå vill Han hjälpa oss och vi behöver inte vara rädda.
Tänk att få samarbeta i 'team' med Gud, det är fantastiskt. Och att få lämna hela planeringen och alla detaljerna till den ende som har en fullständig överblick över allt och känner till alla samband.
För dig som har vandrat en tid med Gud och har någon erfarenhet av hur det är, så vet du ju, att Gud kommer aldrig för sent, men ofta i sista minuten. Jag vet inte varf6r det är så, kanske för att du och jag då ska lita mer på Honom och bara på Honom - ingen annan! Om din tro ska kunna växa till, stadigt dag för dag, så ska du se till att dra Gud!
När du och jag samarbetar med Gud, så samarbetar vi med den som har en absolut insikt och kunskap om allt som man kan ha kunskap om. Vi kan själva aldrig ana vilka ränker som smids mot oss och mot Guds verk på olika sätt. Vi kan ibland se och förstå sådant som är uppenbart och synligt för våra lekamliga ögon, men Gud kan också uppenbara alla hemliga tankar och rådslut som människor kan fundera ut i sina hjärtan.

Min käre vän: FÖR GUD ÄR ALLTING UPPENBART – OCH INGENTING FÖRDOLT.

MUSIK

Gud känner varje tanke,.. nästan innan du själv är medveten om den. Hur kan det vara så, frågar du? Ja, jag tror att nar Gud skapade dig och mig och alla människor, så gav han oss ett - ska vi kalla det 'kontaktorgan' med sig själv. Han skapade i varje människa ett samvete, som alltid reagerar på det ena eller på det andra sättet Och då kopplas den där röda direktlinjen upp till Guds hjärta... och den himmelska växeln är aldrig blockerad eller ur funktion, utan den fungerar alltid på ett 1OO-procentigt sätt.
Tänk på det, när du hör den där lilla klockan pingla i ditt innersta eller känner att det där verkar lite konstigt... det måste jag nog fundera på en extra gång först... Den där svaga och intuitiva känslan i ditt hjärta att allt kanske inte står rätt till, vill varna dig för felsteg
som kan bli allvarliga. Då ska du vara på din vakt för då slipper du många bekymmer och problem, som annars kan äventyra ditt liv.
Min vän: Lär dig att lyssna in den där svaga signalen. Den kan betyda skillnaden mellan liv och död för dig...
Jag läser nu Psalm 32 -ur bibeln- för dig:
"Säll är den, vilkens överträdelse är förlåten, vilkens synd är överskyld. Säll är den människa som Herren icke tillräknar missgärning och i vilkens ande icke är något svek.
Så länge jag teg, försmäktade mina ben vid min ständiga klagan. Ty dag och natt var Din hand tung över mig; min livssaft förtörkade som av sommarhetta,
Då uppenbarade jag min synd för Dig och överskylde icke min missgärning. Jag sade:
Jag vill bekänna f6r Herren mina överträdelse/': Då förlät du mig min synds missgärn i n g . . . "

MUSIK

Käre vän, som lyssnar just nu. Det är precis så som Psalmisten säger i den 32:a psalmen. Och det är likadant för oss allesammans. Så länge som vi försöker att skyla över våra synder - kanske för att vi skäms för vad vi har gjort, eller f6r att vi inte ens vill erkänna att vi har felat - ja, då är det omöjligt för Gud att förlåta. Om vi inte vill erkänna att det finns 'någonting' att förlåta, ja då gör vi ju just det som psalmisten talar om... vi 'skyler 6ver'vår synd. Gud har nämligen en annan uppfattning om vår synd än vi själva.
Så här står det i Bibeln:
''ALLA HAR SYNDAT OCH GÅTT MISTE OM HÄRLIGHETEN FRÅN GUD, OCH UTAN ATT HA FORTJÄNAT DET BLIR DE RÄTTFÄRDIGA AV HANS NÅD, EFTERSOM HAN HAR FRIKÖPT DEM GENOM KRISTUS JESUS" (Rom 3:23 - Bibet 2000).
I samma ögonblick som vi -i tro på Jesus- uppenbarar vår synd och vårt elände, finns det alltså förlåtelse och rättfärdighet att få.
Hur är det Gud säger genom profeten Jesaja, i det första kapitlets 18:e vers?
Jo, så här står det:
"Kom, låt oss gå tillrätta med varandra, säger Herren. Om era synder än är blodröda, så kan de bli snövita... och om de är röda som scharlakan, så kan de bli som vit ull."
Tänk om du och jag kunde förstå lite mer om Guds nåd och kärlek till oss människor - till dig och mig. Och om vi kunde förstå vilket oerhört högt pris Gud har betalat för vår arma själs frihet från syndens gastkramande ångest och förtvivlan. Och om vi kunde förstå att
priset är betalat, en gång för alla. Varken du eller jag kan eller behöver lägga någonting till eller dra någonting ifrån Guds frälsningsverk utan allt fullbordades av Guds Son.
Jesus Kristus. på ett kors på Golqata kulle.

MUSIK

Det var där på korset som din syndaskuld betalades med blod. Oskyldigt blod! Och det var där synden och döden övermannades och besegrades en gång för alla. Där förlorade synden sin makt över ditt liv... och makten övergick i Segrarens hand - i Jesu hand.
Jesus tog också ifrån döden, nycklarna till dödsriket, och där har döden ingen makt längre 6ver dig inför den långa evigheten. Nej, det är Jesus - LIVETS FURSTE - som har segrat och har gjort det en gång för alla. En seger med evig giltighet... som aldrig i evighet kommer att tappa sitt värde.
Och den segern får vi del av genom tron på Seoraren - JESUS KRISTUS, GUDS SON.
Tro på Honom, min vd:n! Då får Du hjälp av den Helige Ande under din återstående tid på jorden och Din evighet är garanterad av Gud själv.
Dagens minnesord: "Detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus" (Joh 17:3 - Bibel 2000).

MUSIK

Veckans andakter, v 29

 • måndag 15 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "O, att du ville akta på mina bud. Då skulle frid tillflyta dig såsom en ström, och din rätt såsom havets böljor" (Jes 48:18 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden handlar som vanligt om en vanlig kristen medmänniskas vandring på trons väg - som jag själv till... Läs mer

 • tisdag 16 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ett brutet rör skall han icke sönderkrossa och en rykande veke skall han icke utsläcka Ä (Matt 12:20) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om ljuset som utgår från Gud, fyllt av nåd och sanning. Men innan jag går vidare ska jag be om Hans hjälp och... Läs mer

 • onsdag 17 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Ingen kommer till Fadern, utom genom mig" (Joh 14:6) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. En lugn och stillsam stund ska vi ha som vanligt, nära Jesus och Guds Ande som jag vill ska leda dig och mig och våra tankar från början till slut. Det är bara då som vi kan få uppleva Guds... Läs mer

 • torsdag 18 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Icke genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min Ande, säger Herren Sebaot" (Sak 4:6 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att vi ska få en lugn och rofylld stund tillsammans nu, du och jag. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds... Läs mer

 • fredag 19 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Jag (Jesus) är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern (Gud) utom genom mig" (Joh 14:6) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Som vanligt hade jag tänkt att vandra vidare på den kristna trons väg... en väg som går mellan nuet och evigheten. Och den kristna tron handlar... Läs mer

 • lördag 20 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Finns det en man som fruktar Herren, då undervisar Han honom, om den väg han bör välja" (Ps 25:12 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det här är ett program med kristen grundton som handlar om evangeliet och den kristna trons väg mellan vardag och evighet. Vilken väg är... Läs mer

 • söndag 21 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "På ditt ord vill jag kasta ut näten" (Luk 5:5) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stundens innehåll vilar på evangeliets sanning om att Jesus dog för alla människors synder och att Han uppstod igen genom Guds kraft - för vår rättfärdiggörelses skull. Det innebär också... Läs mer