26 maj 2024

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Ty Herrens ögon ser de rättfärdiga, och hans öron hör
deras bön (1 Petr 3:12 - Bibel 2000)

Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag skulle vilja att Herren Gud själv finge en stilla stund tillsammans med dig, för att tala ut om ditt hjärtas innersta. Om den oro och ängslan som du kanske känner inför en oviss morgondag och en framtid utan fasta konturer. Men innan jag går vidare ska jag be om den Helige Andes hjälp.
"Gode Gud! Jag kommer inför dig med en bon om vägledning i bibelordet och om hjälp att förmedla det som du vill ha framfört, på rätt sätt. Jag ber, Herre, om en särskild välsignelse och vägledning för den lyssnare som nu är med och väntar på dig med ett öppet hjärta och sinne. Amen."
Jag vet att Jesus vill säga till dig: "Min frid ger jag dig... Frukta inte... var inte rädd... bara tro på mig."
Du ska veta att det brinner en längtan i mitt innersta, inför varje sådant här tillfälle, att jag skulle kunna bli ett litet ljus som förmår peka på Jesus Kristus. Han som är den enda vägen till Gud... sanningen om Guds kärlek... och livet - det eviga livet- hos Gud.
Min vän. Öppna ditt hjärta för Guds rost, och låt hans kärlek få värma ditt sinne!

MUSIK

I en av våra morgontidningar fanns en dag en artikel med rubriken "Besök i helvetet på schemat". Det var en av de få överlevande från det fasansfulla tyska koncentrationslägret Auschwitz, som berättade för eleverna i en skola om sitt förflutna.
Personligen har jag aldrig lyckats förstå den gränslösa ondska som drev Hitlers handgångna män att genomföra dessa fruktansvärda illgärningar mot judarna. Trots att jag bara var barn när det hände, så tvingas jag ju ändå att inse att i oss människor - Guds
skapelse till trots- finns det tydligen en avgrund av illvilja, avundsjuka och intolerans mot våra medmänniskor.
Även om jag inte för ett ögonblick menar att det finns en tillstymmelse av ondska hos Gud eller i hans handlande, så måste jag ändå ur ett mänskligt perspektiv lära mig att förstå slutkommentaren i artikeln. Så här stod det: "Efter Auschwitz finns det ingen Gud för mig, ingen tro att söka tröst i." Jag tror att Gud förstår det. Han som själv har skapat oss, skulle han inte förstå vår ilska, vårt hat och vad det än kan kallas - även om det är fel och riktar sig mot fel håll.

Tron på Guds Son, Jesus Kristus, har ingenting att göra med den gränslösa ondskan som utlöste förföljelserna. Varken mot lsrael, Guds egendomsfolk när de var slavar i Egypten i 400 år, eller när krigen drog igång med sina fasansfulla följder under årtusenden framöver.

MUSIK

Krig och sådana omänskliga förföljelser mot miljontals människor är ondskans triumfer - inte Guds. Jag drar mig till minnes profeten Jobb när han svarar Herren Gud, efter att ha gått igenom allt elände som drabbade honom, och som kostade honom allt, utom livet och hans grundmurade tro på en rättvis Gud.
Job säger i det 42:a kapitlet: "Vem var då jag, som i oförstånd gav vishet namn av mörker? Jag ordade ju om vad jag icke begrep, om det som var mig för underbart och det jag ej kunde förstå" (Job 42:3).
Jag instämmer helt med Job. Jag ordar också ibland om sådant som jag inte förstår.
Det är ju så mycket i livet som jag inte alls förstår, men jag måste ju, precis som du, leva vidare ändå. Och det gör jag bara i förlitande på Guds kraft, hans vishet och kärlek, som är sa mycket större än människors, som himlen är hög over jorden.
Som väl ar, ar det aldrig något krav från Guds sida att vi ska förstå hans vägar eller tankar. Det finns bara ett krav som Gud riktar mot oss och det är att vi ska tro på
Honom.
Man behöver inte förstå för att tro, det är det som är 'finessen' i det hela, Om Gud ställde krav på att du och jag skulle förstå, då skulle ingen av oss kunna passera Guds 'nålsöga'. Men nu ställer Han aldrig det kravet, och därför är det mojligt, för Gud att låta din tro och inte ditt förstånd, avgöra din ställning inför Honom.
Guds insikt i alla detaljer är absolut 100-procentig, från de största till de minsta. Men det betyder ju därför inte att Han ingriper i allt som vi människor hittar på, aven om våra handlingar är komplett galna och felaktiga. Människorna har ju en gång för alla fått sin fria vilja... vad man sedan än vill tycka om det rätta eller felaktiga i det. Att människorna fått en fri vilja är ju en sak... att hon sedan inte kan handskas med den är ju en helt
annan sak, eller hur?

MUSIK

Det enda förnuftiga som vi människor kan göra med vår fria vilja är, som jag ser det, att låta den underordna sig Guds vilja med våra liv. Och den åsikten grundar jag förstås på min inställning att alla människor har en utstakad väg att vandra och ett mål att nå.
Målet är inte förutbestämt, utan det har du med din fria vilja en mojlighet att påverka själv, helt enligt Guds tanke när Han skapade dig och mig.
Valet är ditt eget, och Gud avvaktar stilla och väntar i bakgrunden, till dess att du har gjort ditt val. Om du väljer att ha gemenskap med Hans Son, Jesus Kristus, då kommer också Gud fram ur 'skuggorna' för dig och ställer upp på din sida.
Vill du inte det, så låter han dig vara - helt efter ditt eget beslut.
Men skyll då inte heller på Honom om det går illa för dig i livet. Han har redan tagit på sig alla dina synder och all din skuld, en gång för alla. Därför kommer ingen människa heller att gå förlorad för sina synders skull, utan bara för att hon INTE VILL TRO på Jesus Kristus, den som Gud sänt till din räddning. Det enda som du själv behöver göra är alltså att tro på Jesus, ta emot Hans förlåtelse för dina synder och bekänna honom
som din herre inför dina medmänniskor.

MUSIK

Gud har gett oss en klar ledtråd, som vi kan följa för att det ska gå oss väl i livet.
I sitt eget ord, i Bibeln, står det så här:
SÖK GUDS RIKE OCH HAN FÅ ALLT DET ANDRA
Gud är god. Det finns bara ljus och godhet och kärlek i Honom. Intet mörker och ingen illvilja eller något ont finns i Guds väsen. Ingen har sett Gud, står det i bibeln, men Jesus har uppenbarat vad Gud är. Att Han är enbart kärlek, godhet och barmhärtighet.
Han vill bara ditt väl... och om du tycker att det ser annorlunda ut, från ett mänskligt perspektiv, så ar Gud bara god. På ett ställe i vår bibel står det: "Allt det goda vi får, varje fullkomlig gåva, kommer från ovan, f rån himlaljusens fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker" (Jak 1:17 - Bibel 2000).
Så om det är något ont eller felaktigt som du konfronteras med, så inte kommer det från Gud, det är då ett som är säkert.
Vi ber:
"Herre, undervisa oss om Dina vägar... och låt oss förstå något om Din vilja med våra liv. Se till om vi är stadda på en olycksväg. Och led oss på den eviga vägen. Du känner våra svagheter och våra felsteg... men Du ser också en förkrossad ande i oss. Herre,
förbarma dig over oss.
Tack för att Du håller oss i Din hand och skyddar oss på alla sidor. Tack för att vi får hålla Dig hårdare i handen, ju svårare vårt liv ser ut för oss. Det enda vi behöver veta är att Du aldrig överger oss eller lämnar oss i sticket. Tack för att vi får tala med Dig om allting. Om alla våra sorger och bedrövelser, men också om alla våra glädjeämnen och annat som vi tycker är positivt. Du vill vara med oss och dela vårt liv i allt... när vi vill
vandra på Din väg och vill göra det som behagar Dig.
Tack för att du aldrig tröttnar att lyssna på oss. Tack för att Du alltid har tid med oss, oavsett vilken tid på dygnet vi knackar på hos Dig i vår bon.
Tack Herre Jesus, för att du vill ge oss ny nåd och kraft för varje dag. AMEN!"

MUSIK

Det enda som du kan veta om Gud, förutom dina egna erfarenheter, det är vad som är skrivet i Bibeln. Läs den och du får insikt om allt som Gud har velat låta sina tjänare veta. Om du inte är så väl bekant med Bibeln, så är mitt råd att du ska börja med att läsa Markus evangelium. Så här börjar den texten: "Detta är begynnelsen av evangelium om Jesus Kristus, Guds
Son." Sedan följer en beskrivning om Johannes Döparen som predikar och döper med omvändelsens dop i floden Jordan. Det står också om hur Jesus kommer dit och blir döpt av Johannes... hur Jesus själv börjar predika och botar sjuka... undervisar om himmelriket... och mycket, mycket annat. Ta fram din Bibel och läs själv. Har du ingen Bibel, så köp en eller låna en. Läs och begrunda... och be Gud om upplysning över
saker som du inte förstår. Gud vill gärna ge dig den vishet som du behöver.

Dagens minnesord: ”Om någon av er brister i vishet skall han be till Gud” (Jak 1:5 - Bibel 2000)

MUSIK

Veckans andakter, v 29

 • måndag 15 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "O, att du ville akta på mina bud. Då skulle frid tillflyta dig såsom en ström, och din rätt såsom havets böljor" (Jes 48:18 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden handlar som vanligt om en vanlig kristen medmänniskas vandring på trons väg - som jag själv till... Läs mer

 • tisdag 16 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ett brutet rör skall han icke sönderkrossa och en rykande veke skall han icke utsläcka Ä (Matt 12:20) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om ljuset som utgår från Gud, fyllt av nåd och sanning. Men innan jag går vidare ska jag be om Hans hjälp och... Läs mer

 • onsdag 17 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Ingen kommer till Fadern, utom genom mig" (Joh 14:6) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. En lugn och stillsam stund ska vi ha som vanligt, nära Jesus och Guds Ande som jag vill ska leda dig och mig och våra tankar från början till slut. Det är bara då som vi kan få uppleva Guds... Läs mer

 • torsdag 18 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Icke genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min Ande, säger Herren Sebaot" (Sak 4:6 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att vi ska få en lugn och rofylld stund tillsammans nu, du och jag. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds... Läs mer

 • fredag 19 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Jag (Jesus) är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern (Gud) utom genom mig" (Joh 14:6) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Som vanligt hade jag tänkt att vandra vidare på den kristna trons väg... en väg som går mellan nuet och evigheten. Och den kristna tron handlar... Läs mer

 • lördag 20 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Finns det en man som fruktar Herren, då undervisar Han honom, om den väg han bör välja" (Ps 25:12 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det här är ett program med kristen grundton som handlar om evangeliet och den kristna trons väg mellan vardag och evighet. Vilken väg är... Läs mer

 • söndag 21 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "På ditt ord vill jag kasta ut näten" (Luk 5:5) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stundens innehåll vilar på evangeliets sanning om att Jesus dog för alla människors synder och att Han uppstod igen genom Guds kraft - för vår rättfärdiggörelses skull. Det innebär också... Läs mer