21 maj 2024

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Gud vill att alla människor skall bli frälsta... (1 Tim 2:4 - 1917)

Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden innehåller ett klart evangeliskt budskap om Jesus Kristus, som jag vill att du ska vara medveten om.
Jag vill att det ska vara en grundton genom allt, därför att jag tror att både din och min själ behöver det. Men innan jag går vidare och tar nya steg på trons väg, ska jag be om hjälp och vägledning genom den Helige Ande – Gode Gud! Jag kommer inför dig med en bön om att du genom den Helige Ande tar en fullständig kontroll över mina tankar, ord och handlingar, så att evangelie budskap blir framfört på rätt sätt. Hjälp mig, Herre, så att jag inte står i vägen på något sätt för dina tankar och din välsignelse till någon lyssnare som är med i den här stunden. Amen."
Det enda som verkligen är nodvändigt för vårt andliga välbefinnande och därmed för hela vår existens, är f rid och ro i vårt innersta. Och den friden kommer ur tryggheten genom tron på Jesus, Guds Son, och att vi lyssnar in vad han vill säga oss.
Och där har vi kärnpunkten, det vill säga att så enkelt som mojligt förmedla en kärlek och trygghet till ditt innersta från Gud. Men inte baserad på några vackra ord av mig, utan bara på Guds kraft genom tron på Jesus, och honom som korsfrist.
Öppna ditt hjärta mot himmelens Gud!

MUSIK

Jag sa innan att mitt budskap till dig vill jag på ett enkelt sätt ska handla om vardag och evighet. Du kanske undrar vad jag menar med det. Jag ska förklara vad jag menar.
För en tid sedan, när jag satt i min bil och undrade over vad den här stunden skulle innehålla, så kom det helt plötsligt för mig att det skulle handla om att vara ett verktyg i Guds hand. Det blev så övertygande i mitt inre, så jag stannade bilen vid vägkanten, log fram mitt anteckningsblock och skrev ner några rader. Och här sitter jag nu med en innerlig ondskan att kunna förmedla något av verkligt värde för dig. Ett budskap från himmelens Gud och evighetens värld.
Jag har ofta tänkt på det här med att vara ett verktyg i Guds hand, redo för den uppgift som 'verktyget' kan användas till. Alla människo-verktyg kan inte användas till samma sak. Lika lite som en snickare t ex kan använda en såg och en hammare för samma uppgift. Men snickaren måste ha bägge två med sig för att kunna utföra sitt arbete.
Sågen för att kanske såga bröderna i sin rätta längd och hammaren för att sedan kunna spika fast dem där de ska sitta. Sågen måste vara vass för att sågskäret ska bli fint...
och hammaren måste vara stark och ordentlig på sitt sätt, får att kunna användas av mästaren på rätt sätt. En snickare skulle naturligtvis aldrig komma på tanken att försöka använda sågen som hammare eller tvärtom. Det inser vi ju, både du och jag, att det vore galet och i det närmaste helt meningslöst.

MUSIK

Varför talar jag om det här med olika verktyg?
Jo, av den enkla anledningen att jag vill peka på att ALLA olika verktyg kan behövas av mästaren i olika situationer. lånte till samma uppgift eller på samma gång, utan till olika uppgifter och när den rätta stunden och ögonblicket är inne. Snickaren har ju med sig
många olika verktyg i sin verktygslåda. Varför har han det? Jo därför att han i det rätta ögonblicket ska kunna ta fram precis det verktyg som han just då behöver. Och då måste verktyget finnas till reds, på rätt plats och för sin funktion rätt slipat och utformat.
Kanske har den store mästaren tillverkat verktyget själv, eller anpassat det just för sin hand och efter sitt tycke. Då ar det ett verkligt originalverktyg, som inget annat kan ersätta, hur fint det andra än må vara på olika sätt.
Käre vän som lyssnar just nu. Den store mästaren, Gud själv, har bara originalverktyg.
Exakt anpassade och utformade för sin uppgift vid rätt tidpunkt.
En annan sak som man måste förstå, är att ett visst verktyg inte är i bruk alltid, eller hur? Det är inte därför på något sätt förkastat av mästaren. Det får bara ligga och vänta i verktygslådan... lite grann tills det rätta ögonblicket är inne. Men det måste finnas där, redo att användas. Annars blir arbetet inte gjort - eller också måste mästaren skaffa sig ett annat verktyg.
Käre vän! Förtvivla inte over att inte alltid få vara i tjänst'. Ta vara på Guds väntetid i bon, lovprisning och tacksägelse. Passa på och vassa dina andliga vapen och se över Din vapenrustning. I absolut rätt ögonblick kommer Gud att använda dig, på ratt sätt. På det sätt som kanske bara just du, precis där du finns, kan användas. Användas för att Guds vilja ska kunna ske.

MUSIK

"Och Guds vilja ar att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen" står det ju.
Kanske är just du det redskapet, det verktyget, som Gud behöver för att nå en människa som ropar till Gud om hjälp, fast inte du känner till det. Du vet ingenting kanhända om den människans belägenhet, oro och brist på sinnesfrid. Men Gud vet! Han håller reda
på varenda en som anropar honom om hjälp och förbarmande. Men han behöver villiga verktyg i rätt ögonblick. Frågan är bara - Är du och jag villiga till tjänst?
Kan Gud använda dig och mig till sina uppgifter? Är vi redo? Eller är det många OM och MEN och olika reservationer innan vi är beredda? Jag är ingen talare säger du kanske.
Någon annan säger: Jag kan inte sjunga eller spela, då kan ju inte Gud använda mig.,.
Jag kan inte det och jag kan inte det...
Käre vän! Gud har aldrig frågat efter vad du kan. Han har bara frågat om du vill!
Det är din uppriktiga trohet och vilja han vill ha av dig och mig. Inte i första hand vårt kunnande eller vår kapacitet eller vår förmåga att uträtta det ena och det andra.
Den som Gud kallar, den utrustar han också. Både på det ena sättet och på det andra, bara vi inte springer före Gud, utan låter honom ta hand om planeringen. Tänk jag har ofta frapperats over vilken fantastisk planerare Gud är. Inte för tidigt och inte för sent.
Utan alltid vid exakt rätt tidpunkt handlar Herren Gud.

MUSIK

Vi människor har alltid en väldig förmåga att planera för hur vi tycker att Gud ska handla med det ena eller med det andra. Och om Gud då inte handlar på det sättet, så tycker vi inte att det blir rätt och bra. Har du varit med om det, kanske? Jag har det!
O, att jag kunde lära mig att förtrösta på Gud lite mer. Lära mig att Gud vet precis vad Han gör. Han gör inga misstag - men Han kanske måste låta vissa saker och ting hända i ditt eller mitt liv först, för att vi ska kunna passa in i den uppgift som Han har tänkt sig framöver, Vi måste kanske 'slipas till' på ett eller annat sätt. Framför allt måste vi vara villiga att vila i Mästarens hand, där Han - och bara Han- kan forma oss, på rätt sätt.
Tänk att få samarbeta med Gud och få gå Hans ärenden.
Jag vet inte vilken uppgift som du själv tycker är mest meningsfylld, där du finns, men jag vill så gärna vara Guds 'springpojke' och förmedla frid och livsglädje till någon som tycker att livet är tomt och hopplöst, men som Gud vill hjälpa.
Om du som lyssnar just nu tycker att ditt liv känns meningslöst och tomt, så beror det kanske på att du inte gett Gud tillfälle att fylla dit inre med sin frid, ro och trygghet. Livet får ingen mening bara för att man är framgångsrik, kanske förmögen och bor flott... kör
en dyrbar bil och har det ekonomiskt bra ställt. Kanske har du lyckats skaffa dig det mesta som kan köpas för pengar...

MUSIK

Men tomheten i ditt inre, som behöver fyllas med frid och ro, kan inte köpas för pengar.
Den kan man bara få gratis - av nåd. Priset har Jesus betalat en gång för alla, på ett kors. För Dig! Och hans frid får du utan att betala ett öre, men tag fram din bibel och läs och bed med orden från den 51:a psalmen, den botfärdiges bon och Gud kommer att
höra din uppriktiga bon och fylla ditt hjärta med sin frid. Det fungerar i Jesu namn, med Guds kraft ur Hans levande ord. Öppna ditt hjärta och ta emot Guds nåd och barmhärtighet och frid i ditt inre.
Vi ber tillsammans nu. Du ber där Du finns just nu och jag här där jag är .
"Tack Jesus för att vi får komma till Dig precis som vi är -i befintligt skick- med alla våra synder, brister och tillkortakommanden. Hela oss, rena våra hjärtan och låt oss få känna fröjd och glädje i vårt innersta. Herre Jesus, jag vet att du hör den botfärdiges bon. Och
även om vi har misslyckats både en och två gånger - ja, kanske så många gånger så vi inte ens kan komma ihåg dom alla - så känner du oss ändå och är barmhärlig och renar oss från all synd. Hjälp oss att vara stilla och låta dig utföra ditt verk i oss.
Tack för att Din nåd alltid går före rätt och är större än all vår synd och skuld. Ty så hög som himmelen är over jorden, så väldig är Din nåd Herre Jesus, över alla de som vänder sig till Dig. Tack för att det är sant. AMEN!"
Dagens minnesord: Ty Gud är den som verkar i er både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske (Fil 2:13 - 1917)

MUSIK

Veckans andakter, v 29

 • måndag 15 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "O, att du ville akta på mina bud. Då skulle frid tillflyta dig såsom en ström, och din rätt såsom havets böljor" (Jes 48:18 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden handlar som vanligt om en vanlig kristen medmänniskas vandring på trons väg - som jag själv till... Läs mer

 • tisdag 16 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ett brutet rör skall han icke sönderkrossa och en rykande veke skall han icke utsläcka Ä (Matt 12:20) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om ljuset som utgår från Gud, fyllt av nåd och sanning. Men innan jag går vidare ska jag be om Hans hjälp och... Läs mer

 • onsdag 17 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Ingen kommer till Fadern, utom genom mig" (Joh 14:6) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. En lugn och stillsam stund ska vi ha som vanligt, nära Jesus och Guds Ande som jag vill ska leda dig och mig och våra tankar från början till slut. Det är bara då som vi kan få uppleva Guds... Läs mer

 • torsdag 18 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Icke genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min Ande, säger Herren Sebaot" (Sak 4:6 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att vi ska få en lugn och rofylld stund tillsammans nu, du och jag. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds... Läs mer

 • fredag 19 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Jag (Jesus) är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern (Gud) utom genom mig" (Joh 14:6) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Som vanligt hade jag tänkt att vandra vidare på den kristna trons väg... en väg som går mellan nuet och evigheten. Och den kristna tron handlar... Läs mer

 • lördag 20 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Finns det en man som fruktar Herren, då undervisar Han honom, om den väg han bör välja" (Ps 25:12 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det här är ett program med kristen grundton som handlar om evangeliet och den kristna trons väg mellan vardag och evighet. Vilken väg är... Läs mer

 • söndag 21 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "På ditt ord vill jag kasta ut näten" (Luk 5:5) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stundens innehåll vilar på evangeliets sanning om att Jesus dog för alla människors synder och att Han uppstod igen genom Guds kraft - för vår rättfärdiggörelses skull. Det innebär också... Läs mer