21 februari 2024

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

”Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar” (Rom 3:20 – SFB).

Välkommen till ”En stilla Stund” med Jan Eric Emgård. Jesus Kristus är den kristna trons medelpunkt därför att Han offrade sig själv och gav sitt liv till lösen för alla människors synder. Hans blod är det syndoffer i det nya förbundet (eller avtalet) med Gud, som för alltid öppnade vägen till en evig gemenskap med Honom. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och vägledning så allt blir rätt.

”Gode Gud! Jag kommer inför dig med en bön om hjälp och vägledning i ditt ord genom den Helige Ande, så att ditt budskap om nåd, barmhärtighet och frälsning blir rätt förmedlat. Jag ber också, Herre, att din kraft ska få följa ordet in i någon lyssna-res hjärta så att det blir till välsignelse genom tron på dig och din Son, Jesus Kristus. Tack för att du hör min enkla bön och svarar mig. Amen.”

När Jesus dör på korset och utropar: ”Det är fullbordat” (Joh 19:30) då är försoning-en fullbordad och allt som utestänger ett syndigt släkte från gemenskapen med Gud är undanröjt för alla människor som tror på Jesus. När Paulus, en av Jesu lärjungar, talar om det här så säger han: ”Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium, av tro till tro, som det står skrivet: ‘Den rättfärdige ska leva av tro’ (Rom 1:16-17 – SFB). AV TRO betyder en personlig tro grundad på ett personligt ställningstagande till Jesus Kristus. Det handlar alltså inte om att tro på den kristna tron, utan om att tro på personen Jesus Kristus, Guds Son.

MUSIK

Om du begränsar dig till att ‘tro på tron’ så kommer du att lida nederlag, eftersom du då hela tiden i egen kraft får kämpa med alla de regler om vad du får göra och inte göra som du hängt upp din kristna tro på. När du i stället för att tro på den kristna tron, satsar allt på en personlig gemenskap med Jesus Kristus så får du uppleva en ständig rening, förlåtelse, barmhärtighet och NÅD som uppfyller alla de rättfärdig-hetskrav som du tidigare ställde på dig själv men inte klarade av att nå upp till. Detta är själva ‘kärnan’ i evangeliet. Av tro blir en människa rättfärdig och inte genom lagens gärningar eller genom någon egen rättfärdighet.
Aposteln Paulus påminner om att en kristen nu har fått en helt ny ställning med orden: ”Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om, en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus, för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom har Gud, genom hans blod, ställt fram som en nådastol, att tas emot genom tron. Så ville Han (alltså Gud) visa sin rättfärdighet, eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna, under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet: att Han själv är rättfärdig, när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus” (Rom 3:21-26 – SFB).

MUSIK

Låt oss inte krångla till det. Gud har berett en rättfärdighet för dig, som du aldrig själv skulle kunnat klara av. Det var ju därför Jesus kom och tog bort all synd och skapade en rättfärdighet och en ny väg till Gud, om du låter det bero på tro på Jesus och ingenting annat. Därför är Jesus Kristus centralgestalten och den enda sanna vägen till Gud.
Hur når man då fram till det gudfruktiga livets hemlighet?
Det finns 3 saker som är särskilt viktiga:
Det är Ordet, Bönen och Gemenskapen med andra kristna.

Alltså för det första:
Ägna tid och fördjupa din insikt i bibelordet som handlar om Jesus Kristus. 
Det kristna livet handlar om att lyda Gud och handlar inte om våra känslor. Det vi gör i lydnad belönar Gud med kärlek.
För det andra:
Håll den personliga kontakten öppen med Jesus Kristus genom din personliga bön.
Stäng inte den kontaktvägen genom upproriskhet eller genom att bedröva den Helige Ande.
För det tredje:
Försumma inte gemenskapen med andra kristna som har samma tro på Jesus Kristus som du själv har. Det finns nämligen många frågor om den tro man lever av, som man kan få hjälp med och stöd av andra kristna som kanske haft eller har samma frågor, eller som kommit längre på vägen och kan berätta och förklara hur det ena och det andra hänger ihop.

Alltså: Ordet, Bönen och Gemenskapen.

MUSIK

Ja, jag vet att det ibland kan kännas svårt eller kärvt att be när allt verkar stängt och tungt. Men som jag sa tidigare, det handlar inte om hur du och jag känner det, utan om vi är villiga att lyda och gå Guds väg, och leva av tro på Jesus Kristus. Själv är jag en känslomänniska ut i fingerspetsarna, vilket kan vara bra ibland men absolut inte alltid. Jag vet att Gud har skapat allt i mig, också mitt känsloliv, men ibland kan jag liksom inte ’hantera det’ som jag skulle vilja. Åtminstone känns det som om ’det ibland springer iväg med mig’ på något sätt. Det enda jag kan göra då är att kasta alltsammans i Guds händer, be Honom ta hand om det och leva i Nåden. Låta Guds Nåd fullkomligt skölja över och genom mig ständigt - som en ström både utanpå och inuti varje cell och tanke...

”Nåd över allt förnuft; Nåd över alla gränser; Allting den överglänser; Nåden som Herren ger” - sjöng Nils F. Nygren i sin underbara sång. Det finns ingenting så under-bart som Guds Nåd, barmhärtighet och förlåtelse för ett ångerfullt hjärta - förkrossat av synd och skam. Men i uppriktighet och ärlighet inför Gud som ser och vet allt, förkastar han inte den som söker Hans ansikte och hans trofasta hand. Du lever av tro på Jesus Kristus i ditt förhållande till Gud. När alla dina egna ansträngningar har slagit fel och du ser din egen hjälplöshet - då är Guds tid inne. Jesus sa: Jag har kommit för att uppsöka och rädda det som var förlorat.

MUSIK

Det var för din skull Jesus dog. Han dog för alla och för all synd. Och om det är sant att det faktiskt gäller ALL SYND då måste det ju också innebära att han dog för vars och ens personliga synder - eller hur? ALL SYND omfattar ju alla dina synder också!
Jag sa i början av det här programmet att Jesu blod är det syndoffer som Guds förbund eller avtal med människorna om deras frälsning, vilar på.
”Det gamla judiska lagsystemet gav bara en skuggbild av de välsignelser som Kristus har berett åt oss. Offren i det gamla systemet eller förbundet, återupprepades gång på gång, år efter år, men trots detta kunde de aldrig frälsa dem som levde efter dess regler. Om de hade gjort det, så hade det ju varit tillräckligt med ett offer. Tillbedjarna hade renats en gång för alla, och deras skuldkänslor skulle ha varit borta. Men raka motsatsen skedde: dessa årliga offer påminde dem om deras olydnad och skuld i stället för att befria deras sinnen. Det är nämligen inte möjligt att tjurars och bockars blod i verkligheten kan ta bort synder. Det var därför Kristus sade, när han kom till världen: ’Tjurars och bockars blod kan inte tillfredsställa Dig, min Gud. Därför har du gett mig denna kropp för att jag ska lägga den som ett offer på ditt altare. Du blev inte tillfredsställd av djuroffren, som slaktades och brändes inför dig som syndaoffer. Då sa jag: ’Nu kommer jag för att göra din vilja, för att lägga ner mitt liv, precis som Skriften sagt att jag skulle göra.’
Sedan Kristus hade sagt detta, om att Gud inte kunde bli tillfredsställd med de olika offer som krävdes under det gamla systemet, tillade Han: ”Här är jag. Jag kommer för att ge mitt liv” (Hebr 10:1-9 – LB, Levande Bibeln).

MUSIK

”Han (Jesus) upphäver det första systemet (det gamla förbundet) till förmån för ett mycket bättre. I denna nya frälsningsplan har vi fått förlåtelse och blivit renade
genom att Kristus dog för oss en gång för alla. Under det gamla systemet stod präs-terna inför altaret dag efter dag och bar fram offer, som aldrig kunde ta bort våra synder. Men Kristus gav sig själv som ett evigt offer till Gud för våra synder och satte sig sedan på den främsta hedersplatsen på Guds högra sida och väntar nu på att Hans fiender ska bli slutgiltigt besegrade. För genom detta enda offer har Han för alltid gjort alla som Han helgat fullkomliga i Guds ögon. Och Den Helige Ande vittnar om att det är på det sättet, för han har sagt: Detta är den överenskommelse som jag ska göra med Israels folk, trots att de bröt den första överenskommelsen: Jag ska skriva mina lagar i deras sinnen, så att de alltid ska veta min vilja, och jag ska lägga min lag i deras hjärtan, så att de alltid önskar lyda den. Och sedan tillägger han: ’Jag ska aldrig mer komma ihåg deras synder och laglösa handlingar. När nu synderna har blivit förlåtna och glömda en gång för alla, finns det inget behov av att offra några fler offer för att bli av med dem. Därför kan vi nu -tack vare Jesu blod- gå rakt in i det allraheligaste där Gud är. Detta är den nya och livgivande väg som Kristus har öppnat för oss genom att riva sönder förhänget - hans mänskliga kropp - så att vi nu kan komma in i Guds heliga närhet. Nu kan vi se fram emot den frälsning som Gud har lovat oss. Nu finns det inte längre något rum för tvivel, och vi kan berätta för andra om vår frälsning, för vi behöver inte tveka om att Han ska hålla vad Han lovat” (Hebr 10:9-23 – Levande Bibeln).

Dagens minnesord: ”Genom lagen ges insikt om synd” (Rom 3:20 – SFB).

MUSIK

Veckans andakter, v 17

 • måndag 22 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Dåren säger i sitt hjärta: "Det finns ingen Gud." (Ps 53:2 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden ska vi vandra vidare på den kristna trons väg, och jag tänkte att vi -lite extra- skulle ge oss in på frågan om Guds existens och hur skapelsen har kommit... Läs mer

 • tisdag 23 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Jag vet vilka tankar jag har för er, säger HerrenÄ (Jer 29:11) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Att Gud har fridens tankar för oss och inte ofärdens, för att ge oss en framtid och ett hopp är underbart. Tänk att du och jag -vanliga människor- har en Gud som älskar oss så... Läs mer

 • onsdag 24 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Dock gjorde du honom nästan till ett gudaväsen (Ps 8:6 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det här är inget för... Läs mer

 • torsdag 25 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Då började han omÄoch gjorde ett annat kärlÄ (Jer18:4 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden handlar om kristen tro både för vardagslivet och evigheten. I namnet Jesus är alla välkomna till Gud och ingen enda är oduglig, men i vår egen kraft är vi alla... Läs mer

 • fredag 26 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Det finns ingen Gud som kan hjälpa så som Han (Dan 3:29 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden bad jag om Guds ledning som jag brukar göra och slog upp min bibel. Jag hamnade då på ett ställe i Daniels bok där står det så här: "Men Daniel gjorde sig... Läs mer

 • lördag 27 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, ty den som har gett oss löftet är trofast (Hebr 10:23 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden gäller oss som själva känner oss ovärdiga Guds nåd och inte -i våra egna ögon- tycker att vi duger. Inför en helig... Läs mer

 • söndag 28 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Tvivla inte utan tro! (Joh 20:27 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Tomas, en av de tolv lärjungar-na, hade svårt för att tro på att Jesus verkligen var uppstånden. Men Jesus kritiserade honom inte, och sa inte att han var ovärdig att vara en lärjunge. I Tomas hjärta fanns... Läs mer