12 oktober 2019

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför det här tillfället så har ängeln Gabriels ord till profeten Daniel om ”Sanningens Bok” kommit upp för mig.

Men eftersom jag i mig själv är totalt okunnig om vad detta innebär, så vill jag börja med att be om Guds vägledning genom den helige Ande.

”Gode Gud! Jag kommer inför Dig med två tomma händer och ett hjärta som längtar efter att få del av Din vishet och efter att följa Dina befallningar. Hjälp mig att rätt förstå det som Du vill ha sagt och förmedlat, så att det kan bli till välsignelse, vägledning och hjälp för den som vill lyssna och ta till sig Dina ord. Amen.”

I ” Sanningens Bok” som ängeln Gabriel (i Daniel 10:21) hänvisar till, finns beskrivet vad som komma skall om Söderlandets och Nordlandets kungar och riken, utifrån Daniels perspektiv. Om jag förstår det rätt, så är det en sorts parallell till det Jesus sa om den helige Andes uppgift bland oss människor - många generationer senare.

Jesus sa: ”När Han kommer, Sanningens Ande, då skall Han föra er in i hela sanningen. Ty Han skall inte tala av sig själv, utan allt det Han hör skall Han tala, och Han skall förkunna för er vad som kommer att ske” (Joh 16:13).

MUSIK

Såvitt jag vet har Gud aldrig hemlighållit -för sina förtrogna- hur framtiden ska bli. Nu är jag inte säker på, att du och jag skulle kunna hantera en sådan kunskap. Däremot är jag säker på att om och när Gud finner det lämpligt och viktigt att vi behöver veta vad som ska ske, så låter Han oss också få veta det. I det här fallet fick alltså Daniel av ängeln veta hur de 70 årsveckorna skulle förstås - inför en avlägsen framtid.

Själv har jag ingen sådan kunskap om framtiden att förmedla. Det enda jag vet är vad Jesus sa, när Han som profeten Jeremia (i kap 24) liknade Israels folk vid ett fikonträd. Hos Lukas kan vi läsa Jesu ord (kap 21 verserna 25-33): ”Se på fikonträdet och alla andra träd. Så snart ni ser att de knoppas, förstår ni av er själva att sommaren redan är nära. När ni ser att detta (vers 25-28) händer, vet ni på samma sätt att Guds rike är nära.” Amen säger jag er: ’Detta släkte skall inte förgå, förrän allt detta sker.’” Det hebreiska ordet för ’släkte’ som Jesus använder här, motsvaras av vårt svenska ord '’generation'’ - säger de som kan grundtexten. Om Jesus menade att den generation som sett fikonträdet-Israel knoppas eller födas (som ju skedde 1948), också ska få uppleva Hans återkomst vet jag inte, men många tecken borde åtminstone få oss att fundera över både det ängeln Gabriel sa till Daniel: ” Ge akt på ordet.” (Dan 9:22 SFB), och Jesu ord (hos Mark 13:33 SFB): ”Var på er vakt och håll er vakna, ty ni vet inte när tiden är inne.”

Om Gud vill ge dig eller mig någon närmare insikt i hur bibelns ord om Jesu tillkom-melse ska förstås, så kommer Han garanterat att låta någon få den insikten - kanske om vi, som Daniel, vänder vårt ansikte till Gud med ivrig bön, åkallan och fasta .

MUSIK

Ängeln Gabriel sa till Daniel: ”Frukta inte, Daniel, ty redan från första dagen när du vände ditt hjärta till att förstå och ödmjuka dig inför din Gud, har dina ord varit hörda, och jag har nu kommit för dina ords skull. (Dan 10:12 SFB). Och sedan talar ängeln om för Daniel vad som ska ske i framtiden.

Om du och jag vill veta vad som ska ske i framtiden, utan att på något sätt själva spekulera om vad det är, när det ska ske, var och hur det ska ske, så tror jag att vi också måste, som Daniel vända oss till Gud i bön och fasta. Jag tror inte att det här är någon sorts ’fiffig metod’ för att få veta Guds hemligheter om framtiden – men jag tror det handlar om att låta Guds Ande få det utrymme i våra hjärtan som Han vill ha och behöver, för att vi i ödmjukhet ska kunna förstå det som Han vill förmedla, utan att förhäva oss eller blåsa upp oss på något sätt, i egenrättfärdighet eller högmod.

I det ögonblick som Gud blir förhärligad och Hans namn blir ärat och upphöjt, då kanske det börjar finnas förutsättningar för att någon får se in i framtiden, när tidens slöja dras undan.

Men observera att jag INTE själv har någon som helst större insikt i det här. Om du har det, så låt Guds Ande leda dig så att du absolut säkert vet VAD det är som Gud vill skall bli förmedlat, till VEM det ska förmedlas och på vilket SÄTT det ska förmedlas.

MUSIK

Nu till frågan som jag bär inom mig själv: ’Varför vill jag veta något om framtiden?’

Är det av ren nyfikenhet? Eller är det för att kunna ’utnyttja’ en sådan kunskap till min egen fördel på något sätt? Kanske för att vara beredd på någonting eller kanske för att om möjligt kunna förhindra något att hända, som Gud redan har bestämt?

Eller är det för att på ett ännu bättre sätt kunna bli till välsignelse för min nästa? För att han eller hon ska bli frälst, räddad för evigt och kunna bli använd av Gud i sin tur?

Jag tror att en sådan ’rannsakan’ av våra motiv är absolut nödvändig. Är motiven rena, utan falskhet och utan möjlighet att antasta, så kan man kanske säga att det första steget är passerat. Är hjärtat rent och utan svek så skickliggör Gud alltid sina tjänare, på det sätt som behövs för den uppgift Han har i beredskap.

Aposteln Paulus skriver i sitt brev till romarna, kapitel 8 och vers 28:

”Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter Hans beslut. Ty dem som Han i förväg har känt som sina har Han också förutbestämt till att formas efter Hans avbild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. Och dem som Han har förutbestämt har Han också kallat.

Och dem som Han har kallat har Han också förklarat rättfärdiga. Och dem som Han har förklarat rättfärdiga har Han också förhärligat.” (Rom 8:28-30 SFB).

Gud som är en absolut suverän mästare på att planera, genomföra och följa upp, har alltså förberett allt exakt, in i minsta detalj, sedan skapelsens morgon till tidens slut.

MUSIK

Ur ”Handbok för Livet” läser jag från Rom 8:28: ”Vi vet att Gud på alla sätt hjälper dem som älskar Honom att nå det goda. Det är Hans syfte med våra liv. Redan från början bestämde nämligen Gud att de som kommer till Honom skulle bli lika Hans Son, och hela tiden visste Han vilka det skulle bli.

Så skulle Hans Son vara den förstfödde bland många bröder. Och när Han hade utvalt oss kallade Han oss att komma till Honom, Och när vi kom, förklarade Han oss ”icke skyldiga”, fyllde oss med Kristi godhet, satte oss i ett rätt förhållande till sig själv och lovade oss sin härlighet. (Rom 8:28-30 LB).

Vad ska vi säga om något så underbart som detta?” frågar sig aposteln Paulus och svarar själv: ”Om Gud är med oss, finns det då någon som kan vara emot oss?”

Jag skulle vilja tillägga Guds ord genom profeten Jeremia: ”Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Ni skall kalla på Mig och komma och be till Mig, och Jag skall höra er. Ni skall söka Mig, och ni skall också finna Mig om ni söker Mig av hela ert hjärta.” (Jer 29:11-13 SFB).

MUSIK

Herren Gud säger genom profeten Jesaja i kapitel 55 och med början i vers 8:

”Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar. Liksom regnet och snön faller från himmelen och inte återvänder dit, förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta, så skall det vara med ordet som går ut från min mun. Förgäves skall det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill, och utfört det vartill Jag har sänt ut det” (Jes 55:8-11 SFB).

De här verserna dels från Romarbrevet och dels från de gamla profeterna Jesaja och Jeremia är en stor tröst och uppmuntran till oss allesammans. Gud är inte bara god i största allmänhet, Han är också en Gud som på ALLA SÄTT hjälper dem som älskar Honom. Guds vishet, förstånd och insikt är så stor så ingen människa når ens upp till fotsulorna på Honom. Vi är alla som stoft på jorden, inför Honom, som har skapat oss och som vet mer om oss än vi själva.

Inför Honom ligger allt uppenbarat - som en öppen bok. Ingenting kan vi dölja för

Gud. Han känner våra tankar fjärran ifrån står det. Om vi står eller ligger vet Han det. Innan ett ord finns på vår tunga, så vet Han allt om det.

Det är en kunskap som är så hög så vi kan omöjligt fatta den med våra mänskliga sinnen och det mått av förstånd som vi har fått för vårt liv här på jorden.

Men, som jag har sagt så många gånger, Gud har aldrig begärt att vi ska förstå.

Han har bara begärt att vi ska tro på Honom och på att det Han har sagt är sant och trovärdigt i alla sammahang.

ÄRA VARE HANS UNDERBARA NAMN!

MUSIK

Veckans andakter, v 4

 • måndag 20 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Aposteln Paulus var mycket angelägen om att inte predika evangeliet bara med ord av vishet och vältalighet, för att Kristi kors inte skulle förlora sin kraft. Jag är också rädd för att försöka övertyga eller övertala med ord som bara talar till... Läs mer

 • tisdag 21 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jesus är min tros centralgestalt, alltings upphov och källa när det gäller andligt liv. Enligt vad jag förstår så är han bärare av all Guds vishet, kärlek och barmhärtighet. På korset genomförde han reningen från synden, och fullbordade Guds... Läs mer

 • onsdag 22 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. I sitt brev till de troende i Efesus skriver Paulus i det första kapitlets 10:e vers, om Guds plan att i Jesus Kristus samman-fatta allt i himlen och på jorden. I honom har vi också fått vårt arv och vårt hopp för att vi ska prisa hans härlighet... Läs mer

 • torsdag 23 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Idag tänker jag tala med dig om vad kristendom är. Jag vet inte vad du skulle svara om någon kom och frågade dig. Kanske skulle du säga att ‘kristendom, är en religion bland många andra. Men det är inte min mening. Kristendom är ingen... Läs mer

 • fredag 24 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. "Eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta" står det (Matt 24:12 Ä SFB), med tanke på de yttersta dagarna för vår tid av nåd. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och vägledning. "Gode Gud! Jag kommer... Läs mer

 • lördag 25 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jesus har förutsagt att det i Guds himmel bara ska finnas en hjord Ä alltså av både judar och hedningar tillsam-mans. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och vägledning genom den Helige Ande. "Gode Gud! Jag tackar dig för att jag... Läs mer

 • söndag 26 januari

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. I dag tänker jag tala om den goda nyheten att för den som är i Kristus Jesus finns det ingen fördömelse eller negativ dom. Det nya förbundet i Jesus -den nya lagen- har genom tron på honom gjort oss fria från syndens och dödens lag. Inför Guds... Läs mer