23 mars 2020

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Det finns ingen Gud som kan hjälpa såsom han (Dan 3:29).

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den här stunden handlar om en personlig kristen tro och Gudsrelation, för dig som i stillhet vill begrunda sanningen om att det finns förlåtelse i Jesu namn och att det är Han, JESUS, Guds Son, som förlåter dig alla dina missgärningar och helar alla dina brister. Men innan jag går vidare på trons väg och fördjupar mig så ska jag be om Guds hjälp genom den Helige Ande.

”Gode Gud! Jag kommer till dig med en bön ur mitt hjärtas djup, att du ska låta någon lyssnare, få den kunskap om dig som vi alla behöver – till frälsning och välsignelse i namnet Jesus. Jag ber om vägledning i ditt ord, så att jag förstår det på rätt sätt och så att jag -sedan jag har förstått det- kan förmedla det vidare efter din vilja. Amen.”
       
Guds vishet och förstånd är så oändligt stort, så vi människor kan inte fatta ens den minsta lilla del av det. Jag tror att vi kan anstränga oss till det yttersta... och när vi är alldeles utmattade både fysiskt och psykiskt, och vårt skarpsinne är absolut totalslut… då har Gud inte ens börjat fundera än...
Det vi möjligtvis kan förstå om Gud är kanske något av Hans storhet som Skapare, när vi betraktar Hans underbara skapelseverk - himmel och jord - som en boplats för oss alla. Den oerhörda variationsrikedomen är exempelvis något som jag personligen alltid beundrat hos Gud. Varje blad på ett träd är olikt de andra. Varje mänsklig individ är olik sina medmänniskor trots att det finns miljarder av oss. Varenda snöflinga som faller är unik och olik alla de andra snöflingorna trots att antalet är miljarders miljarder och inte går att räkna... åtminstone inte för dig och mig.

MUSIK

Det vi människor också kan förstå om Gud är det som Jesus har uppenbarat för oss, bl.a. att Gud är kärlek och att denna kärlek är riktad mot oss. Hur fascinerade vi än som människor kan vara eller bli av Guds Allmakt, så räckte den makten i alla fall inte till när det gällde att förlåta din synd och frälsa din själ. Då handlade det nämligen inte om Guds makt, kraft eller styrka utan DÅ VAR DET BARA GUDS KÄRLEK SOM GÄLLDE!

Tro nu inte att Gud är ’slarvig’ av sig på något sätt... eller inte bryr sig så mycket om vad du gör eller hur du lever. Nej, Han är exakt i allt vad Han gör. Hans verk är absolut fullkomliga, rena och in i minsta detalj -intill varje atom och cell i din kropp- utstuderade och perfekta.
Visst har vi många frågor när det gäller Guds skapelse. Till exempel skulle jag gärna vilja veta hur och varför synden kom in i Guds paradis... eller varför inte alla människor och djur föds perfekta... varför en del människor måste lida -kanske under hela sitt liv- medan andra får leva friska i 100 år... varför olyckor, katastrofer och krig inträffar och drabbar oskyldiga... osv. osv. Jag kan inte svara på sådana frågor!
Däremot tror jag inte att det saknas svar på frågorna. Men jag har inte svaren!
Jag tänker ibland på gudsmannen Job och hur han utsattes för de mest fruktansvärda sjukdomar, lidanden och annat elände som drabbade honom och hans familj. Ändå sa Gud själv om Job att det inte fanns hans like på jorden i ostrafflighet och redlighet och ingen som så fruktade Gud och flydde det onda. Kunde du och jag ha förstått det som drabbade Job, om vi hade levt på hans tid? Absolut inte!

MUSIK

Guds tankar är så mycket högre än våra mänskliga tankar som himlen är hög över jorden. Hur skulle en mänsklig hjärna kunna förstå att Gud använde Job och hans orubbliga tro för att till och med överbevisa Åklagaren, Djävulen själv, om det berättigade i att Gud välsignade Job.

När Gud förordnar och bestämmer exakta mått och regler för sin skapelse, t ex jordens omkrets, solens, månens och alla stjärnornas placering på himlafästet, så gör Han det dels därför att exakt så har Han planerat att det ska va, och dels därför att de univer-sella lagar som Han en gång själv har bestämt utformningen av, fungerar exakt på det sättet och inte på något annat sätt.

Det enda som Gud inte har inflytande över, hur underligt det än kan verka, är människans fria vilja, och för det mesta är det ju just den som är anledningen till så mycket elände.

Om Du slår upp Din bibel och läser t ex profeten Hesekiel och det 48:e kapitlet så ser du hur Gud långt i förväg beskriver Israels återupprättelse, delningen av landområdet, anvisningar om var staden ska ligga -stadens namn: ”HÄR ÄR HERREN” - det nya templets plats...osv.
Gud bestämmer alltså i detalj och har därför också berättigade anspråk på sin skapelse alltefter sin egen plan och sin egen viljas väg.

MUSIK

På samma sätt är det med dig och mig, som tror på Gud och Hans Son Jesus Kristus. Gud ställer anspråk på oss, eftersom Han har köpt oss och betalning är given genom Hans Sons död för oss. Det innebär också att vi måste vara ödmjuka och absolut respektera Guds auktoritet, inte därför att vi ska vara rädda för Gud, utan därför att vi vet att bara på Hans sätt att styra och handla kan vi förtrösta. Han har den totala överblicken över allt, vilket vi saknar. Skulle vi då inte låta Gud som är allenarådande och har den absoluta makten samtidigt som Han älskar oss, bestämma över våra liv och vara vår vägledare i allt?

Jag vill lyfta fram några exempel, som du själv kan närmare begrunda om du vill läsa själv i bibelns bok om Daniel.

Daniel levde ju under en tid när kung Nebukadnessar var den som bestämde över allt och alla. En natt hade kungen haft en dröm, som han bad sina drömtydare att tala om för honom. Alltså kungen bad inte bara om att få sin dröm uttydd utan också att man skulle berätta vilken dröm han hade haft! Och det var ju värre - eller hur? Men om de misslyckades skulle alla dödas. Det hade kungen bestämt.

I den situationen kallar man på Daniel, en av de judiska fångarna, och Daniel som hade bett Gud uppenbara Nebukadnessars dröm för honom och hur drömmen om framtiden skulle tydas, berättar då detta för kungen.
Daniels Gud framstod då verkligen i all sin storhet för kungen som sa: ”Din Gud är en Gud över andra gudar och en Herre över konungar och en uppenbarare av hemlig-heter” (Dan 2:47).

MUSIK

Ett annat exempel på Guds storhet och allmakt handlar om Daniels kamrater, Sadrak, Mesak och Abed-Nego. De vägrade att tillbe den bildstod som Nebukadnessar hade låtit göra och ställa upp för att alla skulle falla ner och tillbe den. Straffet för deras vägran var döden - och de skulle då kastas i en brinnande ugn och helt enkelt brännas upp levande. Fruktansvärt - javisst!

Men Gud grep in!
Ugnen var så upphettad så att vakterna som bundit de 3 männen och skulle slänga in dem, själva blev dödade när lågorna från ugnen slog upp emot dem. När kungen sedan tittade in i ugnen för att se efter hur det gick, blev han förskräckt och sa: ”Var det inte 3 män som vi lät kasta bundna i elden?... och ändå ser jag nu fyra män som går lösa och lediga inne i elden... och den fjärde ser ut som vore han en gudason...” (Dan 3:24-25).
Kungen kallade då ut de 3 männen, Sadrak, Mesak och Abed-Nego ur den brinnande ugnen, och alla såg då att ”elden icke hade haft någon makt över männens kroppar och att håret på deras huvuden inte var svett och att deras kläder inte hade blivit skadade; ja, man kunde inte ens känna lukten av något bränt på dem” står det (Dan 3:26-27).
Då utropade kungen: ”Lovad vare Sadraks, Mesaks och Abed-Negos Gud som sände sin ängel och räddade sina tjänare vilka så förtröstade på Honom att de över-trädde konungens befallning.
INGEN GUD FINNES SOM SÅ KAN HJÄLPA SOM DENNE!” (Dan 3:29).
Skulle inte Du och jag förtrösta på en sådan Gud? Han som är densamme igår, idag och i evighet!

MUSIK

Vi måste förtrösta på Gud, oavsett om vi inte förstår allt eller får svar på alla våra frågor. Det finns så mycket mellan himmel och jord som vi inte begriper, så det vore helt enkelt förmätet, tycker jag, att begära någon sorts redovisning av Gud. Vill Han uppenbara sina hemligheter för oss så kan Han givetvis göra det, men om Han inte vill så får inte det vara något hinder för oss, att också i fortsättningen sätta vår absolut 100%-iga tillit och förtröstan till honom i allt. Alla människor är ju underställda samma jordiska villkor och restriktioner. Vi är visserligen som kristna inneslutna i Guds särskilda omsorg och beskydd, och Hans makt på oss som tror är oändligt stor, men det hindrar inte att vi fortfarande är underställda samma universella lagar som alla andra människor, så länge Gud inte griper in och ändrar på lagarna efter sin vilja.
Jag tänker då t ex på Lasarus, som blev uppväckt från de döda (Joh 11:39-44).
Ett annat exempel är profeten Elia som togs hem till himlen direkt från jorden, utan att dö först - som alla andra. Bibeln berättar att i en vagn av eld, med hästar av eld, for Elia ”i stormvinden upp till himlen” (2 Kon 2:1-12).

Den som satt sin tro och förtröstan till Gud och Jesus Kristus redan här och nu, har redan det eviga livet sa Jesus (Joh 17:3)... och det livet, det andliga livet, bara fortsätter på andra sidan om den livs-gräns som vi kallar döden, alltså den fysiska döden, då vår kropp återvänder till det stoft som den en gång togs ifrån, när Gud skapade oss.
VILL DU HA EVIGT LIV?

Dagens minnesord:
”Eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i Hans visdom, behagade det Gud att genom den dårskap Han lät predikas frälsa dem som tror” (1 Kor 1:21).

MUSIK

Veckans andakter, v 14

 • måndag 30 mars

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Du är min Son, den Älskade. I dig har jag min glädje" (Mark 1:11) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det här är en stund som handlar om personlig kristen tro och en relation med Gud - genom Jesus Kristus. Men innan jag går vidare och tar ytterligare några steg på trons väg, så... Läs mer

 • tisdag 31 mars

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  De som sår med tårar skall skörda med jubel (Ps126:5) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om personlig tro på Jesus Kristus, och en relation med Gud den Allsmäktige, himlens och jordens Skapare. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och... Läs mer

 • onsdag 1 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  De som sår med tårar skall skörda med jubel (Ps126:5) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om personlig tro på Jesus Kristus, och en relation med Gud den Allsmäktige, himlens och jordens Skapare. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och... Läs mer

 • torsdag 2 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Var öppen för varje uppgift som kommer i din väg (Pred 7:19) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden slog jag upp den Levande Bibeln och stannade inför några rader ur den bok som heter ‘Predikaren,. Där står det i det 7:e kapitlet och den 19:e versen: "Var... Läs mer

 • fredag 3 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Förnya i dessa år Dina gärningar (Hab 3:2) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. När jag förbereder mig för en sådan här stilla stund, så ber jag till Jesus och frågar Honom om vägledning, för jag vill så gärna veta om det är något särskilt Han vill ha sagt, och om jag kan förmedla... Läs mer

 • lördag 4 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Hans uppgång är så viss som morgonrodnadensÄ(Hos 6:3) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag inleder den här stunden med att läsa några rader om Herren Gud och hans lust till barmhärtighet: "Så låt oss lära känna Herren, ja, låt oss sträva efter att lära känna honom. Hans... Läs mer

 • söndag 5 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Du såg mig innan jag föddesÄ (Ps 139:16 Ä Bibel 2000) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden handlar om kristen tro för oss som känner oss ovärdiga i oss själva Ä ibland kanske också besvikna och bittra. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och... Läs mer