24 mars 2020

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Ty Herrens ögon överfar hela jorden för att Han, med sin kraft, skall hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom (2 Krön 16:9)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den här stunden handlar om kristen tro och en personlig relation med den treenige Guden (Gud-Fadern, Gud-Sonen och Gud-Den Helige Ande). Men innan jag går vidare ska jag be Gud om hjälp och vägledning i bibelordet, så allt blir rätt tänkt och framfört.

”Gode Gud! Jag kommer inför ditt ansikte med en bön om vägledning i bibelordet och hjälp att kunna förmedla ditt budskap på rätt sätt till någon lyssnare som med öppet hjärta vill lyssna in din röst. Amen.”
       
Många människor visar en stor välvilja och generositet, både då det gäller penning-gåvor och annat av materiellt slag. Personligen tror jag också att Gud håller sin hand över Sveriges land på ett särskilt sätt, så länge som vi hjälper andra människor i nöd.

”GUD LÅTER ER RÄTTFÄRDIGHET GE GOD AVKASTNING” står det (2 Kor. 9:10).
Men skriften säger också apropå de troende i Korint att ”efter Guds vilja gav de först och främst sig själva, åt Herren...” (2 Kor. 8:5)

Kommentarerna säger om detta bibelställe: ”Den som ger sig själv åt Herren är också villig att ge vad han äger.”
Ja, det ligger säkert en stor sanning i det, eftersom den uppriktiga troheten mot Gud också innebär en hängivenhet som tar över den naturliga människans inställning att först se till sig själv och sitt eget. Och även om man har det knapert så att man inte kan ge så mycket, så är det viljan som räknas och inte själva gåvans storlek. Så i förhållan-de till vad korintierna ägde så gav de ändå mycket. Och över sin förmåga gav de, skriver Paulus, ”sig själva gav de, först och främst åt Herren...”

MUSIK

Måtte denna hängivna inställning - den första kärleken - inte bara finnas i våra hjärtan, utan också växa till, alltefter den insikt vi får om Herren Jesus, vårt stora föredöme.

Bibeln säger vidare: ”Har någon bara den goda viljan, så är han välkommen med vad han har och bedöms inte efter vad han inte har” (2 Kor 8:12).

Ibland tycker vi kanske lite till mans, att vi inte har så särskilt mycket att ge åt Herren. Men Han ser till hjärtat och vår vilja - och det är åtminstone min stora tröst.
Visst är det väl så att man aldrig blir riktigt nöjd med sitt engagemang, utan alltid tycker att man kanske kunde göra mer och bättre... men det är nog en naturlig inställning hos en hängiven tjänare, som drivs av den där inre glöden och längtan att ge allt för sin Herre och Mästare.

Jag kom att tänka på profeten Jeremia som säger så här på ett ställe i skriften:
”När jag sa: 'Jag vill inte tänka på Honom (Herren) eller vidare tala i hans namn', då blev det i mitt hjärta, såsom brunne där en eld, instängd i mitt innersta; jag mödade mig med att uthärda den, men jag kunde det icke” (Jer. 20:9).

MUSIK

Jag tror att det är omöjligt att stoppa själens innersta längtan. Det blir som en eld som man försöker uthärda, men man klarar helt enkelt inte av det. Jag har ingen tjusig eller sinnrik förklaring till det, jag vet bara att det förhåller sig så -åtminstone i mitt fall.
Jag läser vidare, skriftens ord genom profeten Jeremia: ”Är icke mitt ord såsom en eld, säger Herren, och likt en hammare, som krossar sönder klippor” (Jer 23:29).

Många har nog upplevt det här, hur ett enda Gudsord trängt igenom hjärtats hårda pansar och brutit ner den skyddsmur eller tankebarriär, som man hade byggt upp inom sig. Då står man där i sin ’nakenhet’ men ser också, kanske för första gången, sanning-en som den verkligen ser ut, bakom alla dimridåer och dunkla skydd man försökt att gömma sig bakom.
Gud kan man inte gömma sig för! Han väntar bara till dess att man ger upp och lämnar sina egna föresatser och förespeglingar och går in på Guds villkor. Då är Han där, inte för att blåsa ut den rykande veken, utan för att den ska få nytt liv igen och kunna lysa klart.

Gud själv är som den barmhärtige samariten... som förstår, tar sig an, visar omsorg och förbinder. Han ger heller inte upp förrän allt klarats ut till det bästa igen. Gud är den store läkaren - som känner människokroppens, människosjälens och människoandens alla skrymslen och ofullkomligheter. Han som själv har skapat oss, så otroligt komplice-rade som vi människor är, han vet till och med mycket bättre än vi själva vad som eventuellt fattas oss.

MUSIK

Eftersom det är fullkomligt i överensstämmelse med Guds vilja att vi ska ge oss själva åt Honom, så är det naturligtvis också Hans vilja att vi ska kunna göra det på ett så fullödigt sätt som möjligt med hänsyn till omständigheterna, alltså Guds omständig-heter. Många gånger står vi frågande inför omständigheter, som ibland verkar så underliga för oss. Men jag tror att vi alltid kan vila vid tanken på att Gud vet precis vad Han gör - oavsett om det är det för oss mest positiva eller inte.

”Sannerligen, Herren, Herren gör alls intet utan att ha uppenbarat sitt råd för sina tjänare profeterna” läser jag hos profeten Amos, kapitel 3 och vers 7.
Personligen tror jag inte alls att Gud eftersträvar någon sorts hemlighetsmakeri. Däremot tror jag att det många gånger finns begränsningar i vår förmåga att ta till oss vad Gud vill säga till oss.

Jag påminner mig att Jesus vid ett tillfälle sa till sina egna lärjungar att ”Jag hade ännu mycket att säga er, men ni kan inte nu bära det." (Joh 16:12 – 1917).
I den nya översättningen (Bibel 2000) står det så här: ”Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu.”
Den Levande Bibeln, till slut, uttrycker samma text så här: ”Det är så mycket jag vill säga er, men ni kan inte förstå det nu” (LB).

Jag tror att Herren Gud gärna vill meddela sig med oss om en hel del saker, men ibland är vi så bedrövade och nedtyngda av sorg, så vi förmår inte ta till oss mera just då.... och även om vi kanske förstår... så orkar vårt inre helt enkelt inte med att bära det.

MUSIK

Det enda vi kan luta oss emot när vi är nedtyngda är att vår Herre Jesus förstår allt.
Inte i första hand för att han är Gud, utan därför att han en gång var människa och var underkastad våra mänskliga villkor här på jorden.

Det gör JESUS absolut unik som vår vän och förespråkare inför Guds tron.

Han kan nämligen sätta sig in i hur vi tänker och varför vi reagerar som vi gör... ibland kanske obetänksamt eller felaktigt - men ändå sant mänskligt. Det står ju i skriften om Jesus, att han var både sann människa och Gud av evighet. Tänk att Han steg ner från sin upphöjdhet i himlen, och blev som en av oss vanliga människor.

Det låter som en underbar saga... men Han (Jesus) var sann Gud. Javisst: ”...han som var till i Guds-skepnad, men inte räknade jämlikheten med Gud såsom ett byte, utan utblottade sig själv... i det Han antog tjänare-skepnad, när Han kom i människogestalt. Så befanns Han i utvärtes måtto vara såsom en människa och ödmjukade sig och blev lydig intill döden, ja intill döden på korset. Därför har också Gud upphöjt Honom över allting och givit Honom det namn, som är över alla andra namn, för att i Jesu namn alla knän ska böja sig...” (Fil. 2:6-10 – 1917).

MUSIK

Är det inte fantastiskt att få ge sig själv för en sådan Gud och Frälsare som JESUS. Han som gav sitt liv för din skull, begär bara av dig att du ska tro på det Han redan har gjort för dig. Du kan inte och behöver heller inte göra någonting av dig själv för att på något sätt förtjäna en sådan räddning undan döden - till ett evigt liv.
Allt som behövde göras för din skull är redan gjort - på ett kors för omkring 2000 år sedan, då Jesu hjärta brast och Han utropade "DET ÄR FULLBORDAT!"
Då öppnades den väg för dig till Gud, som dittills varit stängd, på grund av synden. Och idag står det dig fritt att när du vill, komma direkt inför Gud under förutsättning att din synd är försonad. Här på jorden är den Helige Ande - Guds egen Ande - din hjälpare och vägledare i allt.

Förstår du nu att Jesus och tron på Honom är själva nyckeln till framtiden - på ett sätt som varken jag eller du förstår, men som det står oss alla fritt att få uppleva saningen av.
Jesu försoning gällde för dina synder också, då, när hela universum genljöd av Jesu ord ”DET ÄR FULLBORDAT” - och ingenting har ändrats eller kommer i evighet att ändras av detta.

Låt det kristna evangeliets budskap -om förlåtelse för all synd i Jesu namn- lysa upp ditt hjärtas innersta. Du får komma inför Guds ansikte i Jesu namn, precis som du är.
Du får komma I BEFINTLIGT SKICK och behöver inte alls försöka ’bättra på’ ditt liv och leverne först för att duga på något sätt. Alla människor som söker Jesus och hans för-låtelse för sina synder DUGER PRECIS SOM DE ÄR. DU OCKSÅ !

Dagens minnesord: ”Han som ger säd att så och bröd att äta, Han skall ge er utsäde och mångdubbla det och låta er rättfärdighet ge god avkastning” (2 Kor 9:10 – 2000).

MUSIK

Veckans andakter, v 14

 • måndag 30 mars

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Du är min Son, den Älskade. I dig har jag min glädje" (Mark 1:11) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det här är en stund som handlar om personlig kristen tro och en relation med Gud - genom Jesus Kristus. Men innan jag går vidare och tar ytterligare några steg på trons väg, så... Läs mer

 • tisdag 31 mars

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  De som sår med tårar skall skörda med jubel (Ps126:5) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om personlig tro på Jesus Kristus, och en relation med Gud den Allsmäktige, himlens och jordens Skapare. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och... Läs mer

 • onsdag 1 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  De som sår med tårar skall skörda med jubel (Ps126:5) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om personlig tro på Jesus Kristus, och en relation med Gud den Allsmäktige, himlens och jordens Skapare. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och... Läs mer

 • torsdag 2 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Var öppen för varje uppgift som kommer i din väg (Pred 7:19) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden slog jag upp den Levande Bibeln och stannade inför några rader ur den bok som heter ‘Predikaren,. Där står det i det 7:e kapitlet och den 19:e versen: "Var... Läs mer

 • fredag 3 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Förnya i dessa år Dina gärningar (Hab 3:2) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. När jag förbereder mig för en sådan här stilla stund, så ber jag till Jesus och frågar Honom om vägledning, för jag vill så gärna veta om det är något särskilt Han vill ha sagt, och om jag kan förmedla... Läs mer

 • lördag 4 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Hans uppgång är så viss som morgonrodnadensÄ(Hos 6:3) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag inleder den här stunden med att läsa några rader om Herren Gud och hans lust till barmhärtighet: "Så låt oss lära känna Herren, ja, låt oss sträva efter att lära känna honom. Hans... Läs mer

 • söndag 5 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Du såg mig innan jag föddesÄ (Ps 139:16 Ä Bibel 2000) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden handlar om kristen tro för oss som känner oss ovärdiga i oss själva Ä ibland kanske också besvikna och bittra. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och... Läs mer