29 november 2019

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Hur det ska bli i ändens tid, när Guds nådatid går mot sitt slut, det vet jag inte, och har ingen uppenbarelse om. Men det har på något sätt blivit allvarligare för mig nu än förr, att vi alla måste vara vaksamma och redo för uppbrott. Men för att ingenting ska bli fel tänkt, sagt och förmedlat, vill jag börja med att be om en direkt vägledning av Guds Ande.

”Gode Gud. Du som är den ende Sanne och Rättfärdige Guden. Jag kommer nu inför Dig, för att utbe mig Din absoluta vägledning, så att det uppslag som Du har gett mig för det här programmet, får ett innehåll som blir förmedlat på rätt sätt – som Du hade tänkt när Ditt ord sändes ut. Amen.”

Den bibeltext som jag utgår ifrån är hämtad från Matteus evangelium, kapitel 24 och vers 41, där det står så här: ”Två kvinnor skall mala på samma kvarn; en skall bli upptagen, och en skall lämnas kvar. Vaka fördenskull; ty ni vet inte, vilken dag er Herre kommer” (Matt 24:41-42 -- 1917).

MUSIK

Bibeltexten handlar inte om tider och stunder för Jesu återkomst, men den handlar om en blixtsnabb skilsmässa, mellan de två som hjälps åt att mala – i gamla tider var det oftast tjänstekvinnor som hade den här sysslan att mala säd till mjöl, varje dag.

Textens viktigaste budskap är att Jesu återkomst blir plötslig och överraskande, utan tid till eftertanke eller frälsning i sista minuten. Människorna i vår värld kommer att vara lika sorglösa som vanligt. Man äter och dricker, gifter sig och blir bortgift, som det alltid har varit. Hur kan det komma sig?

Jo, det beror på att människorna INTE VILL TRO och ta till sig kunskap om att någonting ofördelaktigt ska hända förrän det är försent – lika lite som de trodde på Noas tid, när han i över 100 år byggde på arken och varnade för den syndaflod som skulle komma. Skriften säger att de ”var ohörsamma när Gud gav dem anstånd i Noas tid” (1 Pet 3:20 – 1917).

På samma sätt är människorna ohörsamma nu, eftersom de INTE heller i våra dagar vill släppa sitt sorglösa liv och beteende. Det är ju mycket enklare än att TRO på att Jesus ska komma tillbaka på himlens skyar – och ”ställa till det” så att den ena får följa med Jesus, men inte den andra.

Det är ju orättvist – tycker man – och skjuter ifrån sig hela tanken som om det vore ett skämt. Jämför Lots mågar som ”menade att han skämtade” när Lot ville rädda dem från Sodom som skulle förstöras (1Mos 19:14 -- 1917). Vad betyder mänskliga tyckanden och bedömningar av Guds rättvisa i sammanhanget? Ingenting!

Något sådant som Jesu tillkommelse på himlens skyar har ju aldrig hänt förr – så varför ska man tro att det ska hända nu då? Ja, det är ju så typiskt mänskligt att resonera så. Har det inte hänt tidigare, så kan det väl inte hända nu – eller hur? Människans bedömning bygger nästan alltid på hennes egen intelligens och egna erfarenheter. Något annat VILL HON INTE TRO PÅ. Det är där knuten sitter.

MUSIK

Vad kommer att hända vid Jesu andra tillkommelse? När miljoner människor helt plötsligt försvinner? Flygplan kommer att störta eftersom den kristne piloten försvann. Tåg kommer att spåra ur när den på Jesus troende lokföraren försvinner. Kommer nån stormakt då att förklara ’krig’ mot icke önskade krafter och makter – i någon sorts antiterroranda?

Kommer man att försöka göra de himmelska makterna till måltavla – när Guds Ande är borta från jorden – och ondskan får fritt spelrum? Ja, jag vet inte.

Tyvärr verkar det att vara ett av mänsklighetens kardinalfel, att vanligtvis lystra först när katastrofen är ett faktum – men sällan före.

Vore det inte enklare att lyssna till Guds budskap om Fridsfursten som kan skapa fred och frid på vår jord – innan Gud måste ta i med hårdhandskarna?

Jo, visst vore det både enklare och mer skonsamt mot vår drabbade mänsklighet.

Men när människorna inte vill tro på budskapet om Jesus, som har varit känt nu i drygt 2000 år, vad ska Gud göra då?

Gud har ju en gång i skapelsens morgon gett människorna en fri vilja. Jag vet inte om den kan återkallas - av Gud - men det är i alla fall ingenting som jag har någon kunskap om. Alltså förmodar jag att den kommer att gälla i fortsättningen, precis som tidigare, och få samma ödesdigra följder som tidigare.

MUSIK

Uppriktigt sagt så tror jag inte att någon enda människa lyssnar, tar till sig budskapet och låter det få ingång i hennes hjärta, om inte Guds Ande påverkar henne med den verksamma tron som är en gåva av Gud.

Jesus talade själv om det här ”problemet” med sina lärjungar, när Han berättade liknelsen om såningsmannen som gick ut för att så, och senare förklarade för dem vad liknelsen betydde. (Du kan läsa själv bibelns ord i Matteus kapitel13).

En del av sådden föll vid vägen, sa Jesus. 2) En del föll på stenig mark med ett tunt jordlager. 3) En del föll bland törnbuskar som förkvävde det som såddes ut. 4) Men en del föll i god jord och gav 30, 60 och upp till 100 gånger så mycket tillbaka som det som såddes ut.

1) Den hårda stigen, där en del av säden föll, liknar den människas hjärta, som hör de goda nyheterna om riket men inte tar dem på allvar. Och genast är djävulen där och plockar bort säden ur hjärtat. 2) Den grunda, steniga marken är som den människas hjärta som hör budskapet och tar emot det med verklig glädje, men som inte har så mycket djup i sig att rötterna kan utvecklas. Efter en tid, när svårigheter eller förföljelser kommer, avtar entusiasmen och hon överger sin tro. 3) Törnbuskarna som förkvävde utsädet liknar de människor som låter vardagens många bekymmer förkväva Guds ord. Hon gör mindre och mindre för Gud. 4) Men den goda jorden liknar den människas hjärta, som lyssnar till budskapet och förstår det och går ut och för 30, 60 eller till och med 100 andra människor in i Guds rike.

De här 4 olika typerna av ”jordmån” motsvarar alltså olika sätt att reagera på Guds budskap, eftersom vi är olika förberedda. En del är hårda, andra ytliga, somliga är upptagna med annat, men några är öppna och tar emot. Den viktigaste frågan som du och jag måste ställa till oss själva är därför: Vilken jordmån finns det i mitt liv?

MUSIK

När vi frågar oss, var och en, vilken jordmån det finns för Guds Ord i vårt eget liv, så ska vi akta oss för att jämföra oss med varandra, för att eventuellt kunna trösta oss på det sättet.

Jag tror inte det är så som Gud ser på våra liv. Han har nämligen inget som helst anseende till personen, och jämför oss nog inte heller med någon annan.

Hur våra liv kommer att bedömas på den yttersta dagen vet jag inte, men kanske är det två stora huvudfrågor det handlar om. Den första och viktigaste rör frälsningen från synden och den andra tror jag rör frågan om vilken lön vi ska få – om vi gjort ont eller gott.

1) Den första är alltså vår relation till Jesus. (Tror vi att Gud har uppväckt Honom från de döda och bekänner Honom som Herre i våra liv så är vi frälsta – Rom 10:9-10).

2) Nästa fråga -om lönen vi ska få- är i sin tur beroende på

a) vad vi utrustats med och

b) hur vi använt de gåvor, den förmåga och den tid som vi fått till vårt förfogande.

Jesus säger i Luk 12:48 SFB: ”Var och en som har fått mycket, av honom skall det krävas mycket”.

Rövaren på korset kunde inte göra mycket mer än att bekänna sin synd och sin

tro på Jesus – men det räckte.

Han sa till den andre rövaren: (Luk 23:40-42 SFB) ”Fruktar inte heller du Gud, du

som är under samma dom? Vår dom är rättvis. Vi får vad vi har förtjänat. Men

Han (alltså Jesus) har inte gjort något ont.”

Till Jesus sa han: ”Jesus tänk på mig när du kommer i ditt rike.”

Och Jesus svarade: ”I dag skall du vara med mig i paradiset.”

MUSIK

Lärjungarna hade andra möjligheter än rövaren. En del fick längre tid på sig – medan andra fick kortare.

Johannes blev halshuggen i fängelset. Paulus fick längre tid, och gjorde ett antal missionsresor – då han spred de glada nyheterna om Jesus Kristus, Guds Son.

Personligen tror jag - när det gäller lönen - att vi ska se på frukten i våra liv. Ett gott träd bär god frukt, sa Jesus (Matt 7:17 SFB). Det är alltså på frukten man känner igen ett träd eller en person.

Varför kommer inte alla in i Guds rike?

Lärjungarna frågade Jesus: (Luk 13:23 SFB) ”Herre, är det bara få som blir frälsta?”

Jesus svarade: ”Kämpa för att komma in genom den trånga porten. Ty många, säger jag er, skall försöka komma in men inte kunna det.”

Att nå fram till frälsningen i Jesu namn, kräver mer av vilja och ödmjukhet än de flesta är villiga att satsa. Jesus säger att vi inte kan rädda oss själva. ”Utan mig kan ni ingenting göra” – och det finns ingen väg till Gud genom egna ansträngningar.

Aposteln Petrus säger, uppfylld av den helige Ande: ”Inte heller finns det under himlen något annat namn, än Jesus, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta” (Apg 4:12 SFB). Namnet Jesus är vägen till det eviga livet. Tro på Honom!

MUSIK

Veckans andakter, v 29

 • måndag 13 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Så skall det ock vara med Ordet som utgår ur min mun: det skall icke vända tillbaka till mig fåfängtÄ" (Jes 55:11 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det här är ett lågmält tillfälle till eftertanke, med olika tankar och funderingar om den evangeliska kristna tron. Med... Läs mer

 • tisdag 14 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Sök först efter hans (Guds) rike och hans rättfärdighetÄ" (Matt 6:33) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden är enkel och rofylld... och handlar om vår vardag och evighet... vårt hopp och vår längtan efter någonting... ‘bortom blommorna och sången, (som poeten... Läs mer

 • onsdag 15 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "O, att du ville akta på mina bud. Då skulle frid tillflyta dig såsom en ström, och din rätt såsom havets böljor" (Jes 48:18 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden handlar som vanligt om en vanlig kristen medmänniskas vandring på trons väg - som jag själv till... Läs mer

 • torsdag 16 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ett brutet rör skall han icke sönderkrossa och en rykande veke skall han icke utsläcka Ä (Matt 12:20) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om ljuset som utgår från Gud, fyllt av nåd och sanning. Men innan jag går vidare ska jag be om Hans hjälp och... Läs mer

 • fredag 17 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Ingen kommer till Fadern, utom genom mig" (Joh 14:6) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. En lugn och stillsam stund ska vi ha som vanligt, nära Jesus och Guds Ande som jag vill ska leda dig och mig och våra tankar från början till slut. Det är bara då som vi kan få uppleva Guds... Läs mer

 • lördag 18 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Icke genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min Ande, säger Herren Sebaot" (Sak 4:6 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att vi ska få en lugn och rofylld stund tillsammans nu, du och jag. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds... Läs mer

 • söndag 19 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Jag (Jesus) är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern (Gud) utom genom mig" (Joh 14:6) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Som vanligt hade jag tänkt att vandra vidare på den kristna trons väg... en väg som går mellan nuet och evigheten. Och den kristna tron handlar... Läs mer