24 mars 2019

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Jer 6:14

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Jeremia profeterar på Herrens vägnar och säger i det 6:e kapitlets 14:e vers: ”Ty hög som låg, alla söker de orätt vinning. Både profet och präst, alla handlar de lögnaktigt. De tar det lätt med att hela mitt folks skada och säger: ’Allt står väl till, allt står väl till’. Men allt står INTE väl till.”

Innan jag går vidare ska jag be Gud om hjälp, så att allt blir rätt förmedlat av mig.

”Gode Gud! Tack för att du vill vägleda mig i ditt ord, dels så att jag själv förstår det och kan ta det till mig, och dels så att jag -med din Andes kraft och hjälp- också kan förmedla budskapet vidare. Jag ber att din Ande tar en total kontroll över mina tankar, ord och handlingar så att ditt ord blir rätt framfört - till välsignelse för någon. Amen.”

Det var just de där orden ”De tar det lätt med att hela mitt folks skada” som jag fast-nade för. Vad är det Herren säger här? Jo, om vi går tillbaka till det föregående kapit-let, kapitel 5, verserna 23-25, så står det där: ”Men detta folk (Israel) har ett motsträ-vigt och upproriskt hjärta. De har vänt sig bort och gått sin egen väg. De säger INTE i sina hjärtan: ’Låt oss frukta Herren, vår Gud, honom som ger regn i rätt tid både höst och vår och som ger oss de bestämda skördeveckorna.’ Era missgärningar har nu bringat detta i olag, era synder håller detta goda borta från er” (Jer 5:23-25 – SFB).

MUSIK

Vad säger aposteln Paulus om sådant som plantering, bevattning osv? Jo, i sitt brev till korintierna skriver han så här om sitt arbete i församlingen: ”Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Varken den som planterar eller den som vatt-nar betyder därför något, utan endast den som ger växten, och det är Gud” (1 Kor 3:6-7 – SFB). Jag för nu över betydelsen till att omfatta både det andliga och det timliga livet. Då ser vi också att samma sak gäller i båda fallen. DET ÄR GUD SOM GER VÄXTEN. Om vi inte låter Gud bli ärad och upphöjd för den grund som han har lagt i Jesus Kristus så kommer allt i olag och synderna håller det goda borta från oss, både materiellt och andligt. Vi kan plantera Guds ord och vattna med våra böner, men om inte Gud ger växten genom sin Andes kraft så händer det absolut ingenting. Och allt står inte väl till, så länge vi inte ärar Gud och låter honom ensam både ansvara för växten och ger Honom hela tacksägelsen för den.

Om vi vänder Gud ryggen och inte bryr oss om honom, så vänder Han också ryggen åt oss och då står vi där – mycket ensamma – och förmår ingenting. Då går både vårt land och vårt folk under. Och vill vi inte tro på Gud och på att Han står bakom allt, så kommer vi att bli varse det på ett mycket radikalt och hårdhänt sätt, den dag som för-virringen drabbar oss på det ena området efter det andra. Våldet, ohederligheten och orättfärdigheten kommer att tillta i en sådan omfattning som vi aldrig kunnat föreställa oss. Ekonomin kommer att gå i botten och vi kommer inte att klara av våra mest elementära förpliktelser, varken mot varandra eller mot andra länder. Mina vänner som lyssnar nu! Det är dags att gå tillbaka till de urgamla stigarna av bön och fasta.

MUSIK

Det gäller för mig och det gäller för dig som dels tror på Guds kraft och dels bryr dig om hur det går för vårt land och folk. Lyssna inte till de som säger att ’allt står väl till’ för det gör det inte alls. Men om jag förnimmer läget rätt, så finns det fortfarande både en vilja hos kristenheten till bättring, och en vilja hos Gud att ändra på förhållan-dena till det bättre om och när vi i endräktig bön, ber honom om det.

I Lukas evangelium och det 18:e kapitlet, hittar vi en liknelse som Jesus berättade för sina lärjungar för att visa att de alltid borde be utan att tröttna. Den handlar om den uthålliga änkan som gick till stadens domare gång på gång, och sa: ”’Ge mig rätt inför min motpart’. Till en tid ville han inte, men sedan sa han till sig själv: Även om jag inte fruktar Gud eller har respekt för någon människa, skall jag ändå ge den här änkan rätt, därför att hon är så besvärlig. Annars kommer hon till sist att pina livet ur mig med sina ständiga besök’/…/ ” Men skall väl Människosonen, när han kommer, finna en sådan (uthållig) tro på jorden” (Luk 18:3-5, 8 – SFB).

Jag drar mig till minnes vad det står om församlingens bön när Petrus hade blivit fängslad av kung Herodes. ”Församlingen bad uthålligt till Gud för honom” (Apg 12:5) står det i Svenska Folkbibeln och i den äldre bibelöversättningen från 1917 står det att de bad ”enträget” som betyder ivrigt och utan uppehåll. Jakob talar i sitt brev också om Jobs uthållighet (Jak 5:11), trots allt motstånd t.o.m. från hans närmaste.

MUSIK

Själv tror jag att bön alltid är verksam, men kanske mer när den dels är uthållig och dels när det är flera, eller många, som ber endräktigt. Men det står också: ”Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön” (Jak 5:16 - SFB) och i den äldre översättningen (”Mycket förmår en rättfärdig mans bön, när den bedes med kraft – 1917”). Och bibelns exempel på det är många. Ett är profeten Elia som bad en bön att det inte skulle regna och det regnade inte på 3½ år. Jag tänker också på Josua som på Herrens uppdrag stred mot amoréerna och besegrade dem. Men Josua och hans folk hann inte hämnas på alla amoréerna innan solen började gå ner och därför talade han till Herren och sa: ”Du sol, stå stilla i Gibeon, du måne, i Ajalons dal!” Och solen stod stilla och månen blev stående, till dess folket hämnats på sina fiender. /…/Aldrig har någon dag, varken förr eller senare, varit lik denna, då Herren lyssnade till en mans ord. Ty Herren stred för Israel” (Jos 10:12-14 –SFB).

Ibland kan man få för sig att det gäller för den bedjande att så att säga ’få över Gud på sin sida’ först, för att det som vi ber om verkligen ska ske. Det är absolut fel tänkt

därför att GUD ÄR ALLTID PÅ VÅR SIDA. Då kan man fråga sig varför det i så fall inte händer mera som svar på bön. Jag vet inte det, men kanske beror det på att Satan, vår fiende, låter sina änglar och demoner stå i vägen och hindra bönesvaret att komma fram. Jag tänker t.ex. på Daniels bön som enligt Guds ängel redan från första dagen var hörd i himlen, men bönesvaret om framtiden blev hindrat i 21 dagar av den onde andefursten över Persiens rike. Men när Mikael, en av Guds förnämsta änglafurstar, kom till hjälp så kom bönesvaret fram. (Dan 10:12-14 – SFB). Jag tror att det ALLTID finns anledningar till att böner inte blir besvarade, men du och jag får kanske inte alltid veta det.

MUSIK

Hos evangelisten Markus kan vi läsa om ett tillfälle när man förde fram en pojke med en stum ande till Jesus. Pojkens far sa: ”Mästare, jag har fört till dig min son som har en stum ande./…/Jag bad dina lärjungar driva ut den, men de kunde inte. Jesus sva-rade dem: ”Du släkte som inte vill tro!/…/ ’Allt förmår den som tror’. Genast ropade barnets far: ’Jag tror. Hjälp min otro!’ Jesus såg att ännu mer folk strömmade till, och han sade strängt till den orene anden: ’Du stumme och döve ande, JAG befaller dig: ’Far ut ur honom och kom aldrig mer in i honom!’ Den orene anden skrek och ryckte våldsamt i honom och for ut. Pojken var som livlös, och de flesta sade att han var död. Men Jesus tog honom i handen och reste upp honom, och han steg upp. När Jesus hade kommit inomhus och lärjungarna var ensamma med honom, frågade de: ’Varför kunde inte vi driva ut honom?’ Han svarade: ’Detta slag kan endast drivas ut med bön – och fasta’” (Mark 9:17-18, 23-29 – SFB). Det som hindrade bönesvaret i det här fallet var tydligen bristen på bön och fasta.

Innan jag går vidare ska jag lyfta fram ett bibelord till, som handlar om hur böner kan bli hindrade. Om det är samma sak som att böne svaret blir förhindrat vet jag inte, men aposteln Petrus skriver så här: ”När han (Jesus) blev smädad, smädade han inte igen, och när han led, hotade han inte, utan överlämnade sin ska åt honom som dömer rättvist. Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare. På samma sätt skall ni hustrur underordna er era män, så att den man som inte vill tro ordet kan vinnas utan ord genom sin hustrus liv, när han ser hur gudfruk-tigt och rent hon lever./…/ På samma sätt skall ni män leva förståndigt tillsammans med era hustrur som är det svagare kärlet. Visa dem aktning som medarvingar till livets nåd, så att era böner inte blir hindrade” (1 Petr 2:23-25; 3:1-2, 7 – SFB).

MUSIK

Personligen tror jag att Gud har en detaljerad och absolut plan över vad han vill ha uträttat här på jorden – och jag tror att den troendes böner har en stor del i det. Men det finns onda andemakter som vill hindra Guds rikes utbredning, och därför läggs det många hinder i vägen, både för våra böner och för att vi ska få svar på dem. Vi får aldrig glömma att det är en andlig strid som pågår, dag och natt, och utan rätt andlig vapenrustning så kommer vi ingen vart. Paulus skriver så här i sitt 6:e kapitel till efesierna: ”Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörk-ret, mot ondskans andemakter i himlarna. Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt”

(Ef 6:10-18 – SFB). Vi får inte heller glömma att om vi ska kunna få något från Herren, börjar det alltid i oss själva med ett ödmjukt och förkrossat sinne. ”Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta och frälsar dem som har en bedrövad ande” står det (Ps 34:19 – SFB). Genom profeten Jesaja, i kapitel 57 och vers 19, säger Herren också: ” Jag bor i det höga och heliga men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande, för att ge liv åt de ödmjukas ande, för att ge liv åt de för-krossades hjärtan” och i kapitel 66, vers 2, står det: ” Jag skådar ner till den som är betryckt och har en förkrossad ande, och till den som fruktar mitt ord.” Amen.

MUSIK

Veckans andakter, v 24

 • måndag 10 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 11:29 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har ett bibelsammanhang om utkorelsens hemlighet kommit upp för mig. Det är aposteln Paulus som skriver till de troende i Rom och det är särskilt vers 29 i det 11:e kapitlet som jag tänker på. Men innan jag går... Läs mer

 • tisdag 11 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 11:22 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har bibelns ord från Rom 11:22 - som varnar oss hednakristna för högmod, kommit upp för mig. Det är allvarliga ord, men innan jag går vidare i det sammanhanget vill jag be om Guds vägledning och hjälp så att... Läs mer

 • onsdag 12 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Dom 19:30 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig är hämtad från Domarboken 19:30 och handlar om en beslutssituation bland Israels folk. Ett illdåd hade begåtts mot en kvinna av onda män i staden Gibea, som hörde till Benjamins stam. Kvinnan... Läs mer

 • torsdag 13 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 13:2 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. En bibeltext från Rom 13:2 har kommit upp för mig inför den här stunden. Den handlar om hur vi som kristna och medborgare ska underordna oss ’överheten’ som är insatt av Gud. Men innan jag fortsätter ska jag be om Guds vägledning och... Läs mer

 • fredag 14 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 13:11 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När vi ska vandra vidare på trons väg, så sker det i dag mot bakgrund av bibeltexten från Rom 13:11 där det står att ” frälsningen är oss nu närmare än då vi kom till tro.” Men innan jag fördjupar mig i den här texten ska jag be... Läs mer

 • lördag 15 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  2 Tim 2:9 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext jag valt som bakgrund för den här stunden är hämtad från 2 Tim 2:9 och handlar om att Guds Ord inte bär några bojor, utan är fritt för alla som vill ta det till sig. Men innan jag går vida-re ska jag be om Guds Andes... Läs mer

 • söndag 16 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Kung 17:4 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Guds ord i bibeltexten från 1 Kung 17:4 är utgångspunkten för den här stunden. Men innan jag går vidare i det sammanhanget ska jag be om Guds vägledning och hjälp. ”Gode Gud! Du vet att jag har i sinnet att tala om din... Läs mer