26 december 2018

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Jesu död på korset och hans uppståndelse från de döda är den grundval som kristen tro vilar på. Därför är en förkunnelse utan de båda sanningarna falsk. Paulus visste det och skriver i sitt brev till de troende i Korint att ”Jag hade nämligen bestämt mig för… att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst” (1 Kor 2:2 – SFB).

Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och vägledning så allt blir rätt framfört.

”Gode Gud! Jag kommer inför ditt ansikte med en bön om den vägledning i ditt ord som du vet att jag behöver för att på ett rätt sätt föra budskapet om din frälsning vidare till mina lyssnare som jag bär med mig inför dig på bönens armar. Amen.”

Häromdagen kom jag att tänka på den text som står på August Strindbergs gravsten: ”O, crux ave spes unica”. Jag är inte särskilt bra på latin, men det lär betyda ”O, kors var hälsat, mitt enda hopp”. Med tanke på den allvarliga innebörden av texten, kan man kanske dra slutsatsen att August Strindberg i sitt hjärta hade accepterat det kristna glädjebudskapet om frihet från synd och skuld genom det ställföreträdande offer som Jesus, Guds Son, frivilligt lät sig själv bli på ett kors. Det förefaller också som om Strindberg ansåg att det var så angeläget för sin samtid och sina efterkom-mande att vittna och bekänna Jesus som Herre och hans kors som sitt hopp och enda giltiga frälsningsgrund inför evigheten, att han alltså har denna text om korset på sin gravsten. Visst hade Strindberg rätt – och har rätt fortfarande. Korset där Jesus dog är vårt enda hopp!

MUSIK

Jag minns en berättelse som jag läst någon gång, men jag kommer just nu inte ihåg i vilket sammanhang det var, men den handlade i alla fall om en person, jag tror att det var en präst som låg på sitt yttersta. Han fick då frågan om vilken teologi han bekände sig till. Han svarade: ”Min teologi är mycket enkel och består bara av 4 ord. De är: ”Jesus dog för mig!” Varför är det så viktigt att Jesus dog? Jo, det är viktigt därför att Han var utan synd. Han var ju avlad av den Helige Ande och inte av Josef, Marias trolovade. Därför var han absolut syndfri. Inte bara för att Han -som alla andra barn- naturligtvis inte någonsin själv hade syndat, utan också för att Han inte ens hade den minsta fläck av den arvssynd som sedan generationer tillbaka i tiden belastat alla människor, sedan Adam och Eva syndade i paradiset.

Slutet för all syndig natur är ju döden. Det är därför det står i bibeln att ”....syndens lön är döden...” Men Jesus var alltså det enda undantagsfallet någonsin i universum som döden inte kunde göra ett lagligt och rättmätigt anspråk på, eftersom Han inte bar på någon del av arvssynden, därför att han inte var avlad genom någon männi-ska, utan född av Guds Ande in i vår värld som Guds Son.

När Jesus alltså blev uppspikad på ett kors och dog, så var det ett klart justitiemord av högsta dignitet. Dels därför att Han inte var skyldig till något brott varken enligt judisk eller romersk lag, och dels, vilket var mycket viktigare än all mänsklig rättvisa, inte heller var skyldig på något annat sätt.

MUSIK

Enligt de maktanspråk som Satan genom Adams och Evas syndafall fått rätt att ställa på alla människor som var födda efter dem, kunde döden inte hindras att verkställa sitt verk på någon, eftersom alla dittills varit behäftade med synd i någon form. Men den här gången gjorde alltså döden ett gruvligt och avgörande misstag! Och misstaget var så stort att hela dödsriket kom i gungning och bävade, därför att dödens portar hade slutit sig bakom den ende som var syndfri och som döden inte hade rätt till.

Alltså besegrades döden av Jesus och dödens makt bröts en gång för alla. Därför är det av största vikt att veta ATT Jesus dog. Inte för sin egen synds skull, utan för alla andra människors, både de som levt i all tid före Jesus och som kommer att leva i all tid efter Honom - intill tidens slut.

Det betyder alltså att jag och du som lyssnar just nu är med i den skaran av ”alla människor” som - om de vill tro på JESUS - blir räddade och får ett evigt liv. De blir inte räddade från den död som vi alla känner till, eftersom de har sin del av arvs-synden, men de blir räddade från den eviga döden som utsläcker allt andligt liv och inte bara det kroppsliga.

Alltså på samma sätt som synden och döden kom in i människosläktet och drabbade alla människor, genom att en enda människa -Adam- syndade, så kom det eviga livet in i den mänskliga existensen genom att JESUS, en enda sann och syndfri människa, offrade sig och dog på ett kors för alla människor. På det sättet skapades ”en ny väg” till Gud, genom Jesus Kristus, för de människor som vill tro på det.

MUSIK

Om man vill komma till Gud så måste man ju tro att Han finns till - eller hur? Men tron är ju en frivillig sak och ingenting som någon tvingas till. Den som vill acceptera att få sin synd och skuld borttagen genom Guds Nåd i Jesus Kristus, får det ögon-blickligen utan någon egen prestation mer än att tro i sitt hjärta och bekänna Jesus som Herre i sitt liv.

Om man INTE vill komma till Guds himmel och vara tillsammans med Honom i all evighet, så ska man naturligtvis inte välja att tro på Jesus. Då behöver man inte göra någonting alls därför att synden och döden finns ju redan inbyggd i människans livsvillkor, om hon inte själv väljer att gå den andra vägen.

Nu finns det ju alltid människor som har annan uppfattning och det får man givetvis ha. En del säger då i sin okunnighet att det inte finns någon Gud och att talet om himmel och helvete bara är någonting som vi människor själva har hittat på. Ja, den som vill få någon sorts vetenskapligt bevis för att Gud finns blir ju besviken, men eftersom man inte heller kan bevisa att Han INTE finns, så står vi människor oss slätt när vi försöker ”fånga in” Gud i våra tankemönster och begreppssystem.

Vad återstår då att göra för den som bestämt sig för att på ett ärligt sätt verkligen undersöka vad som är sant och vad som är falskt? Ja, det enda vi kan göra är att pröva bibelns budskap och testa alltsammans. Gud är så stor så han låter sig testas av varje uppriktig människa, eftersom Hans enda avsikt är att alla människor ska bli frälsta och räddade undan den eviga döden. Han älskar oss människor som han själv har skapat - trots allt elände som vi har ställt till.

MUSIK

Om du vill så kan du säga med kung David i den 139:e psalmen: ”Herre, du utrann-sakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står, vet du det, du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger, utforskar du det, och med alla mina vägar är du förtrogen. Ty förrän ett ord är på min tunga, se så känner du, Herre, det till fullo. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. En sådan kunskap är mig alltför underbar; den är mig för hög, jag kan inte begripa den.” Det var de 6 första verserna i den 139:e psalmen. Du kan själv ta fram din bibel och läsa den helt underbara fort-sättningen om en god och kärleksfull Gud som finns överallt till din hjälp och som känner till alla dina vägar och har skrivit upp alla dina dagar i sin bok innan någon av dem ens har kommit. Visst kan det vara svårt för dagens sekulariserade människor att tänka sig in i meningen med livet och vad som följer sedan. Det värsta är ändå inte att det är svårt att förstå, utan att många överhuvudtaget inte ens vill fundera över vad som kan komma efter det liv som de just nu lever. De VILL INTE tänka på att livet ska ta slut och att de ska dö en gång. Många tror att när livet är slut så upp-hör man bara att finnas till. Men är inte det ett alltför lättvindigt sätt att skjuta ifrån sig frågan om livets mening och vad som händer sedan bara för att man inte -snabbt nog- kan se något svar på frågan om livets villkor och den mänskliga existensens förutsättningar?

Jag menar att helt bortsett från om man personligen tror att livets mening kan ha något samband med kristen tro eller inte, så är det väl ändå rätt så naturligt att fundera över var gränserna går - eller hur? Jag ska försöka förklara med ett enkelt exempel.

MUSIK

Om du ska kunna lära dig läsa så måste du ju tro att bokstaven A verkligen är ett A och heter just A. Även om jag inte kan ‘bevisa’ det på något sätt för dig, så måste du ändå tro på det för att lära dig – eller hur? På samma sätt är det med det jag säger om livet, döden och evigheten. Du måste tro på det för att kunna komma vidare. Problemet är givetvis inte nytt. Redan på bibelns tid ställdes människorna inför sam-ma fråga. Därför står det också på ett ställe att ”den som kommer till Gud måste tro att han är till och belönar dem som söker honom” (Hebr 11:6 – SFB).

Jag försöker inte övertala dig. Jag förmedlar bara bibelns sanningar. Men kunskap om den kristna tron räcker inte. Du måste öppna ditt hjärta och i tro ta emot Jesus Kristus som din personlige Frälsare från din synd, så att han blir Herre i ditt liv. Då sker förändringen ögonblickligen i ditt innersta. Min vän, Gud vill dig bara väl och sände sin egen Son, Jesus Kristus, hit till vår värld för att ge sitt liv för dig, för han älskar människorna som han själv har skapat. Den tredje personen i gudomen som är den Helige Ande, vill också vara din Hjälpare varje dag, i allt som hör till både dina vardagliga livsvillkor och det kristna livets olika andliga frågor. Men kristen tro är ingenting man tar till sig och lär sig ”förstå” ungefär som man lär sig köra bil. Kristen tro är en hjärtats beröring av Gud, som drar ditt intresse till honom, Jesus, som ensam kan ge ditt innersta den frid som du längtar efter.

Om du vill få ett evigt liv i glädje och harmoni, så säg ditt JA till Guds erbjudande om nåd i Jesus Kristus. Det är bibelns glädjebudskap till alla människor som längtar efter en mening med livet.

Dagens minnesvers: ”Herren är din herde, dig skall intet fattas...”(Psalm 23:1)

MUSIK

Veckans andakter, v 24

 • måndag 10 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 11:29 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har ett bibelsammanhang om utkorelsens hemlighet kommit upp för mig. Det är aposteln Paulus som skriver till de troende i Rom och det är särskilt vers 29 i det 11:e kapitlet som jag tänker på. Men innan jag går... Läs mer

 • tisdag 11 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 11:22 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har bibelns ord från Rom 11:22 - som varnar oss hednakristna för högmod, kommit upp för mig. Det är allvarliga ord, men innan jag går vidare i det sammanhanget vill jag be om Guds vägledning och hjälp så att... Läs mer

 • onsdag 12 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Dom 19:30 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig är hämtad från Domarboken 19:30 och handlar om en beslutssituation bland Israels folk. Ett illdåd hade begåtts mot en kvinna av onda män i staden Gibea, som hörde till Benjamins stam. Kvinnan... Läs mer

 • torsdag 13 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 13:2 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. En bibeltext från Rom 13:2 har kommit upp för mig inför den här stunden. Den handlar om hur vi som kristna och medborgare ska underordna oss ’överheten’ som är insatt av Gud. Men innan jag fortsätter ska jag be om Guds vägledning och... Läs mer

 • fredag 14 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 13:11 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När vi ska vandra vidare på trons väg, så sker det i dag mot bakgrund av bibeltexten från Rom 13:11 där det står att ” frälsningen är oss nu närmare än då vi kom till tro.” Men innan jag fördjupar mig i den här texten ska jag be... Läs mer

 • lördag 15 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  2 Tim 2:9 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext jag valt som bakgrund för den här stunden är hämtad från 2 Tim 2:9 och handlar om att Guds Ord inte bär några bojor, utan är fritt för alla som vill ta det till sig. Men innan jag går vida-re ska jag be om Guds Andes... Läs mer

 • söndag 16 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Kung 17:4 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Guds ord i bibeltexten från 1 Kung 17:4 är utgångspunkten för den här stunden. Men innan jag går vidare i det sammanhanget ska jag be om Guds vägledning och hjälp. ”Gode Gud! Du vet att jag har i sinnet att tala om din... Läs mer