29 november 2022

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

”Hur kan han lära dig bedja, om icke genom nöd och genom allt som nu har prövat din kraft?” (Job 36:19 – 1917).

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Innan jag ens hann att be för det här programmet kom det till mig att det skulle handla om just bön. Jag påmindes då också om en bibeltext som handlar om bön. Det är Elihu, en av Jobs vänner, som i sitt välmenande nit försöker förmana Job, men anspelar felaktigt på att Gud är för upphöjd för att ha någon nytta eller ta någon skada av människornas gärningar.
Men oavsett vad Elihu förstod eller inte förstod, så säger han följande till Job:
”Hur kan Han (Gud) lära dig bedja, om icke genom nöd och genom allt som nu har prövat din kraft?” (Job 36:19 – 1917). Men innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning och hjälp så allt blir rätt tänkt och sagt.

”Gode Gud! Tack för allt som Du har gjort för oss människor. Hjälp mig, Herre, att på något sätt återgälda något lite. Jag ber nu dels om vägledning i Ditt ord och dels om hjälp att på rätt sätt förmedla det budskap som Du vill ha framfört. Jag ber också om att den Helige Ande med kraft och välsignelse ska ledsaga Ditt ord in i någon lyssna-res hjärta, så att det bär frukt och leder till evigt liv i Din gemenskap. Amen.”

Ibland när jag tänker på det här med bön, så blir jag så besviken på mig själv. Och det blir jag därför att jag aldrig tycker att jag ber tillräckligt. Frågan är bara vad som är ‘tillräckligt’. Skulle jag någonsin kunna be tillräckligt? Ja, jag har inget svar på den frågan, men en liten bit på vägen kom jag när jag fick klart för mig att tysta böner, s.k. ‘tankeböner’ också är böner, lika viktiga som andra, högljudda eller på knä.

MUSIK

Kanske beror min besvikelse över mig själv i det här sammanhanget på att jag lägger in alldeles för mycket av egen prestation i mina böner. Tänk om jag skulle börja tänka likadant om mina samtal med och tankar på min fru till exempel... eller på våra barn. Om jag talar med min fru, så betyder det ju inte att jag gör någon sorts prestation - eller hur?
Vad gör jag då? Jo, jag utbyter tankar och åsikter med henne, eller jag kanske bara vill vara i hennes närhet - för att få ha gemenskap med henne. Jag behöver inte sitta intill henne, vilket jag i och för sig gärna vill göra, eller ligga i samma säng - vilket också är viktigt - men det är inte alls det jag tänker på nu. Nej, det handlar om någon sorts ‘mervärde’ av att bara få vara tillsammans, i varandras sällskap, därför att vi uppskattar varandra och älskar varandra. Vi är väldigt olika, min fru och jag, men vill ändå gärna ha en stilla gemenskap med varandra.
Gud och jag är också olika, men ändå -eller kanske just därför- har vi båda något att komma med och samtala om. Jag får kanske tala med honom om hur jag har haft det under dagen. Och han lyssnar med stort tålamod och förstår alltsammans så innerligt väl. Kanske blir det som när en liten flicka skulle berätta för sin mamma, att hon ibland var så rädd på kvällen när ljuset var släckt, och hon skulle sova. ”Men då tar jag på mig hjälmen mamma” sa hon ”och sedan är jag inte rädd längre.” Hon tänkte på bibelns ord om Guds vapenrustning och frälsningens hjälm (Ef 6:17 - 1917)

MUSIK

Tänk om du och jag också kunde ta det så där enkelt och naturligt och säga till Gud: ”Ibland är jag rädd, Gud. Men då tar jag på mig hjälmen, och då är jag inte rädd längre!”
Om du har barn, så vet du kanske hur det kan vara, när de varit ute och kommer in. Eller när de kom hem från skolan. Ja, jag vet ju inte hur dina barn är, men våra stor-made ofta in fulla av iver och skrek: ”MAMMA!” bara för att liksom förvissa sig om att någon var hemma och noterade att de fanns till. För det mesta ville de ingenting sär-skilt, utan rusade ut lika fort igen för att leka eller vad de nu skulle göra.
Vad var det då som var viktigt? Jo, de ville bara veta att det fanns någon som brydde sig om dem. Brydde sig om att de fanns och att de nu var hemma... De ville kanske veta att det fanns gemenskap och värme att få, om och när det kunde behövas… Jag vet inte alla anledningar som kan finnas, men jag skulle tro att du förstår vad jag menar… Och jag tror att det där med gemenskap är oerhört viktigt för vårt liv, vårt välbefinnande och vår känsla av trygghet i tillvaron.

Är det kanske därför Gud har inrättat en sådan direktlinje -av bön- till sitt eget hjärta, för den som vill tro på honom och vara säker på att han bryr sig om oss människor?
Om vi verkligen tror att Gud -vår Far- vill ha gemenskap med oss, så kanske vi skulle ta oss tid, lite oftare, att slå upp dörren till Guds himmel och ropa: ”GUD! Jag är hemma nu! Får jag vila lite i Din famn och tala med Dig - bara Du och jag?”

MUSIK

Jag är ingen specialist på bön. Långt därifrån. Men jag kan ju tala med dig, som jag gör nu och att tala med Gud är inte annorlunda på något sätt. Men sedan gäller det ju, som vanligt, att lyssna också, om man vill höra vad den svarar - som man talar med. Och det där med att lyssna till Guds röst är ingenting svårt, besvärligt eller omöjligt - men man måste förstås vara tyst själv. Och är man inte van vid att lyssna till ’den inre rösten’ så får man göra som med allting annat som man vill lära sig - man får TRÄNA! Om Din ande och Guds Ande är på ’samma våglängd’ så är det inga som helst problem med att lyssna till Guds röst. Den är lätt att uppfatta, klart och tydligt.

Är det möjligt för en människa att komma på ’samma våglängd’ som Gud? Javisst!  Men, såvitt jag vet, finns det bara ett enda ställe i universum, där Gud och männi-skan kan mötas i en fullkomlig närhet, utan hinder. Det är i JESUS KRISTUS!
Sade Jesus någonting om det här? Ja, Han sade: ”Jag är vägen sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig” (Joh 14:6 – 1917). Hur hänger det ihop? Jo, den skiljemur av synd, som tidigare fanns mellan Gud och människan, är nu bort-tagen genom att Jesus offrade sig själv, sin egen person och kropp på Golgata kors, där hans oskyldiga blod fullständigt tillfredsställde Guds oryggliga rättfärdighetskrav.

Det var DÅ -när Jesus ropade: ”Det är fullbordat!” och gav upp andan- som förlåten i templet, alltså det tjocka förhänget mellan det heliga och det allra heligaste, rämnade uppifrån och ända ner – och inte tvärtom!

Sedan dess är alltså vägen öppen till Gud för alla människor - genom tron på Jesus.

MUSIK

Om du undrar hur du ska bedja, trots att jag talat om för dig att bön är ett samtal med Gud, så säger till exempel Jesus, att så här ska ni bedja, och förestavar den bön som sedan blivit vad vi i vårt land kallar ”Fader Vår”. Jag vet att det finns en ’ny variant’ på Fader Vår, men jag håller envist fast vid den gamla. Det går väl bra – va?

”Fader Vår, som är i himmelen. Helgat varde Ditt namn. Tillkomme Ditt rike, ske Din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss i dag och förlåt oss våra skulder såsom och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten, i evighet. Amen.” (Matt 6:9 – 1917).

Jesus fortsätter och talar om vikten av att vi förlåter:
”Ty om ni förlåter människorna deras försyndelser, så skall också er himmelske Fader förlåta er; men om ni inte förlåter människorna, så skall ej heller er Fader förlåta era försyndelser” (Matt 6:14-15 – 1917).

Aposteln Paulus förmanar de troende i Filippi, i sitt brev till dem, och talar där också om att åkalla och bedja med tacksägelse. Han skriver: ”Gläd er i Herren alltid. Åter vill jag säga: Gläd er. Låt ert saktmod bli känt för alla människor. Herren är nära!
Gör er inget bekymmer, utan låt i allting era önskningar bli kända inför Gud genom åkallan och bön med tacksägelse. Så skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus” (Fil 4:6-7 – 1917).

MUSIK

Du får också vara med och bedja om Du vill. Om Du tror på Jesus ligger vägen till Gud vidöppen för Dig. Det är bara att tala ut och säga, precis som ett barn:

”Pappa, jag är hemma nu och jag vill så gärna tala med Dig! Jag sätter mig här - nära Dig. Jag har en del frågor i mitt hjärta som jag inte vet riktigt hur jag ska hante-ra. Men jag vet att Du känner till allting, och därför kommer jag till Dig. Hur framtiden ska bli vet bara Du – men jag känner mig orolig innerst inne för vad som ska hända. Vår värld är så full av osäkerhet och förvirring tycker jag – på alla nivåer i samhället. Och det verkar finnas oroshärdar bland människorna snart sagt överallt. Jag förstår det inte och jag kan inte göra någonting åt det, verkar det som, mer än att be till Dig
och lägga allt i Dina händer.
Jag gör det nu, Jesus! Jag vältrar över alltsammans på Dig, Du som ensam är Herre på mitt hjärtas tron. Jag ber Dig att ta hand om min oro, mina funderingar och mina ’undringar’ om hur livet ska bli. Låt Din vilja ske i allt som Du vet att mina tankar rör vid just nu. Jag böjer mig för Dina beslut – vilka de än blir – för jag vet att Du ensam känner till hur allting samverkar till det bästa, när Din vilja får ske. Tack för att jag får tala så här enkelt med Dig, Herre. Jag vet att Du känner mina tankar i varenda detalj och styr allt på det enda sätt som är det rätta – PÅ DITT SÄTT. TACK! Amen.”

Dagens minnesord: ”Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa” (Joh 14:27 – SFB).

MUSIK

Veckans andakter, v 39

 • måndag 25 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Upp 16:7) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Från Uppenbarelsebokens 16:e kapitel har jag hämtat den bibeltext som är bakgrunden för den här stundens vidare vandring på den kristna trons väg. Men innan jag fortsätter vill jag be om Guds direkta vägledning. ”Gode Gud! Du... Läs mer

 • tisdag 26 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (2 Kor 5:20) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Grunden för mina tankar och vår vidare vandring på trons väg är Guds erbjudande om försoning för all synd - alla människors synd. Men innan jag fördjupar mig mer i det, så vill jag be om Guds direkta vägledning genom den Helige... Läs mer

 • onsdag 27 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Matt 18:9) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har min tanke blivit ledd till en bibeltext som handlar om ögats förförelse. Men innan vi går vidare på trons väg och fördjupar oss i det här ämnet så vill jag be om Guds ledning. ”Herre! Du som känner... Läs mer

 • torsdag 28 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Jer 35:15) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp inför mig, som bakgrund för det här programmet, är hämtad från profeten Jeremias bok, det 35:e kapitlet och den 15:e versen. Men innan jag går vidare vill jag be om Guds Andes direkta ledning av vad... Läs mer

 • fredag 29 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Joh 10:16 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden och vår vidare vandring på trons väg har Jesu ord om sitt herdeämbete kommit upp inför mig. Men innan jag fördjupar mig vidare i det, vill jag börja med att be om Guds ledning. ”Gode Gud! Jag kommer än... Läs mer

 • lördag 30 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Luk 11:9) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När jag sökte mig fram till vad den här stunden skulle handla om, så stannade mina ögon på Jesu ord till sina lärjungar, som relateras hos evangelisten Lukas i kapitel 11, vers 8. Men innan jag går vidare så vill jag be om Guds... Läs mer

 • söndag 1 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Luk 21:22 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden och vår vidare vandring på den kristna trons väg, så har Jesu ord om Jerusalems ödeläggel-se och den vidare framtiden kommit upp inför mig. Men innan vi går vidare, så vill jag be om Guds vägledning så att allt... Läs mer