25 december 2018

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden kom det upp för mig hur viktig bekännelsen av Jesus är för oss var och en. Visst är det viktigt att ha kunskap om den kristna tron och de förutsättningar som gäller. Men man ska ha en sak absolut klar för sig. Det är INTE kunskapen som frälser en människa – utan det är bekännelsen av Jesus som Herre. Men innan jag vandrar vidare på trons väg ska jag be om Guds hjälp och vägledning så allt -om möjligt- blir rätt framfört.

”Gode Gud! Jag kommer inför dig med två tomma händer, som vittnar om min egen oförmåga att utan dig säga eller göra någonting av andligt värde. Jag ber att du, genom den Helige Ande, ville ge mig den hjälp som du vet att jag behöver. Amen.”

I Matteus evangelium förklarar Jesus betydelsen av vår bekännelse av honom, och säger: ”Var och en som bekänner mig inför människorna, honom skall jag också be-känna inför min Fader i himlen” (Matt 10:32 – SFB).

När Jesus sände ut sina lärjungar, strax innan han blev upptagen till himlen, så lova- de han dem att han skulle vara med dem alla dagar. På pingstdagen sände han också till dem den Helige Ande som skulle vara deras Hjälpare. Jag vet inte om och hur du som lyssnar just nu upplever den här utlovade närvaron. Jag tror för min egen del att de löften som Jesus gav är absoluta och giltiga, så länge som du och jag inte avviker från den väg som tron på Jesus Kristus, Guds Son och vår personlige Frälsa-re, stakat ut åt oss och visat oss i bibelordet.

MUSIK

Jag måste tillstå för min egen del, att jag som bibelns Sackeus, gärna skulle vilja se Jesus, men Jesus har själv sagt att ”Saliga är de som tror, fastän de inte ser” (Joh 20:29 – SFB).

Och jag tror att Gud har uppväckt Jesus från de döda och att han, genom tron, lever i mig. Jesus säger ju när han ber till Fadern för alla dem som tror på Honom: ”jag i dem och du i mig…” (Joh 17:20-23).

Jag tror att en klar och tydlig ‘bekännelse’ av Jesus som Frälsare och Herre inför omvärlden är en oerhörd styrka i det här sammanhanget. Flera gånger har jag fått uppleva en direkt vägledning och hjälp av Den Helige Ande inför svåra tros-frågor i mitt liv. Jag kommer särskilt ihåg 3 olika sådana tillfällen, som jag kort ska tala om för dig.

Kanske tror du att jag är någon sorts tros-fantom men så är det inte alls. Jag brottas med saker och ting precis som du. Ibland får jag ljus över vissa saker, men långtifrån allt är ännu klart för mig. Men kanske du känner igen dig i någonting av det jag nu tänker tala om, och det är därför jag lyfter fram det ur minnets gömmor.

Det första gällde mitt problem med en felaktig gudsbild som jag länge brottades med. Jag hade nämligen under min utbildningstid lärt mig ett kritiskt-analytiskt sätt att tänka. Till detta hade jag också kopplat all den rapportering om diverse oegentlighet-er och s.k. ”lik i garderoben” som nästan alltid verkade komma fram så fort man skra-pade lite på den vackra och fernissade ytan hos många människor.

MUSIK

Min kritiska inställning ledde till att jag till slut inte trodde att man kunde lita hundra-procentigt på någon alls. INTE ENS PÅ GUD! Javisst, är det tokigt, men så långt hade det gått för mig vid den tiden. Den felaktiga föreställningen i mitt innersta ledde förstås också till att jag aldrig tyckte mig kunna vara helt öppen och prisa Gud som jag ju så gärna ville. Det fanns ju en sorts undran inom mig - outsagd men ändå - om jag egentligen kunde tro till 100 % eller om det kanske fanns någon anledning till tvivel någonstans... Jag bad om att min ande skulle bli fri från den här ’tvångströjan’ som jag upplevde att det kändes som.

Hur gick det då? Jo, Den Helige Ande, som är den mest perfekte lärare och pedagog som existerar -har jag senare förstått- ställde några frågor till mig i mitt innersta som löste hela mitt stora problem. Han frågade så här: ”Om du skulle träffa på någon som du visste var absolut sann, skulle du då inte kunna känna ett fullt förtroende för den personen?” Jag svarade ur djupet av mitt hjärta: ”Jo, naturligtvis, det är ju det som är mitt problem” ”Men” fortsatte den Helige Ande sin undervisning, ”Jesus är ju den personen.” DÅ förstod jag - äntligen! Det var som om själva himlen hade öppnat sig och för första gången kunde jag lyfta mina händer och lova och prisa Jesus från mitt innersta, med en ande som fri svingade sig mot höjden på ett, för mig, nytt och underbart sätt.

Det andra jag vill berätta för dig från min personliga erfarenhet av vägledning och andlig hjälp, är hur den Helige Ande väckte min längtan efter ett böneliv. Det hade jag också bett om och längtat efter. Visst bad jag förut också då och då, men jag måste erkänna att det inte var med någon större entusiasm i mitt hjärta. Kanske kan man säga att jag bad mer av någon sorts ‘pliktkänsla’ än i sann glädje och barnslig hängivenhet. Kanske du som lyssnar känner igen dig…

MUSIK

För att fortsätta min berättelse om min längtan efter en bön i hängivenhet inför Guds ansikte -och inte bara som en plikt- så fick jag en natt vara med om hur min själ av hela sin kraft hängav sig i en bön och lovsång till Gud som jag aldrig tidigare varit med om och inte trodde var möjlig. Allt annat uppslukades liksom av detta enda att upphöja och prisa Gud, först och främst för att han är till, och sedan för hans oerhör-da godhet, barmhärtighet, långmodighet och kärlek, till mig och till alla människor. Det mest fantastiska var att ju mer mitt hjärta överflödade i hängiven lovprisning av Gud Den Högste, ju mer tillfördes mitt eget hjärta en sådan djup tillfredsställelse så det går inte att uttrycka med ord.

Resultatet blev att jag nu längtar mer än jag någonsin förr gjort efter det här förun-derligt underbara som jag börjar förstå att bön är. Inte bara någonting som du och jag får ge ut och hänge oss åt... utan den otroliga glädje, frid och tacksamhet vi får tillbaka som en gåva från Gud själv.

Den tredje erfarenheten jag vill dela med dig var min sorg över orena och felaktiga tankar i mitt innersta och min oförmåga att själv lösa det ‘problemet’. Hur löser man en sådan sak? Ja, jag gjorde som jag brukar göra. Jag bad om hjälp - för jag vet ingen annan väg. Idag har jag en önskan i mitt hjärta att om möjligt bli så till den grad uppfylld av Guds Ord - alltså av bibelordet - så att ingen annan tanke av orent eller felaktigt slag får plats helt enkelt.

MUSIK

Jag är så barnslig så jag tror att Gud ser min uppriktighet i en sådan önskan att fylla mitt inre med Gudsordet. Och jag är helt förvissad om att han genom den Helige Ande kan låta mig få uppleva att bibelordet får en sådan 100-procentig plats i mitt innersta - som ett skydd och ett ”andens svärd” i den tid jag lever, där påverkan av alla slag ständigt bombarderar mitt känslomässiga jag. Jag måste alltså med Guds Hjälp genom den Helige Ande, bli starkare för varje dag för att kunna klara mig igenom alla frestelser och liknande under min stund här på jorden. Det står på ett ställe i min bibel att Gud ger inte Anden efter mått, och jag funderade länge på vad det kunde betyda, tills jag fick klart för mig att Gud ger av sin Ande efter det utrymme den får i ett längtande hjärta. Det står också om lärjungarna att ’de uppfylldes alltmer av glädje och helig Ande’ (Apg 13:52 – 1917).

Om hjärtat är fullt, hur kan det då fyllas ”alltmer” – frågade jag mig förstås. En tid senare fick jag -som lyssnare- under en predikan förklaringen på det här till synes obegripliga. Förkunnaren visade på ett mycket pedagogiskt sätt, hur ’utrymmet’ i ett redan fullt glas vatten ökade, allt efter-som den ena stenen efter den andra (alltså våra felaktiga tankar och attityder) togs upp från bottnen och lämnade plats för mer vatten (alltså glädje och helig Ande)…

Jag hoppas att de 3 erfarenheter jag nu berättat om från mitt eget liv och den Helige Andes underbara vägledning och hjälp, kan leda till att du som lyssnar också får vägledning och kan börja se dina egna svårigheter på trons väg i ett annat ljus.

MUSIK

Tänk på det jag sagt:
-För det första om en absolut tilltro och förtröstan på Jesus som den sanne som du kan lita hundraprocentigt på. Kom ihåg Jesu ord: ”Jag är vägen, sanningen och livet!”
-För det andra att du kan få din inre längtan tillfredsställd efter ett hängivet böneliv i din Andes totala frihet att prisa Gud. Då får du nämligen mycket mer tillbaka än du själv så att säga ‘ger ut’. Kanske är det bönens hemlighet - som i så många andra sammanhang där Guds principer om sådd och skörd gäller - att ju mer du sår ut i din andes åker, ju mer får du skörda.

-För det tredje tror jag att du kan få uppleva -om du önskar det- hur ditt innersta fylls av Guds Ord till den grad att inget orent får plats där, eller oroar din samvetsfrid. Men det gäller att ha klart för sig att vi lever mitt i stridslinjen mellan det onda och det goda. Det är ju en andlig strid som pågår dag och natt, och måste föras med andliga vapen. Man måste också ha absolut klart för sig att det är en strid som man på inga villkor kan segra i själv, av egen kraft. Men det finns hjälp att få inför Guds ansikte -genom den Helige Andes kraft.

Kanske vandrade du en gång din trosväg i barndomens söndagsskola eller i din ung-domsårs juniorverksamhet, men har nu av olika anledningar lämnat din enkla tro. Kanske blev du påverkad av någon som inte hade en lika enkel och okomplicerad tro som du, utan fick dig att tveka och tvivla.
Gud har i sin inbjudan till dem som törstar sagt i sitt eget ord, att vi ska söka honom, medan han låter sig finnas, och åkalla honom medan han är nära (Jes 55:6-7 - SFB).

Gör det av ett uppriktigt hjärta och jag garanterar att du kommer att finna Honom.

Dagens minnesvers: ”Närma er Gud, så skall Han närma sig er.”(Jakobs brev 4:8).

MUSIK

Veckans andakter, v 24

 • måndag 10 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 11:29 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har ett bibelsammanhang om utkorelsens hemlighet kommit upp för mig. Det är aposteln Paulus som skriver till de troende i Rom och det är särskilt vers 29 i det 11:e kapitlet som jag tänker på. Men innan jag går... Läs mer

 • tisdag 11 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 11:22 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har bibelns ord från Rom 11:22 - som varnar oss hednakristna för högmod, kommit upp för mig. Det är allvarliga ord, men innan jag går vidare i det sammanhanget vill jag be om Guds vägledning och hjälp så att... Läs mer

 • onsdag 12 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Dom 19:30 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig är hämtad från Domarboken 19:30 och handlar om en beslutssituation bland Israels folk. Ett illdåd hade begåtts mot en kvinna av onda män i staden Gibea, som hörde till Benjamins stam. Kvinnan... Läs mer

 • torsdag 13 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 13:2 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. En bibeltext från Rom 13:2 har kommit upp för mig inför den här stunden. Den handlar om hur vi som kristna och medborgare ska underordna oss ’överheten’ som är insatt av Gud. Men innan jag fortsätter ska jag be om Guds vägledning och... Läs mer

 • fredag 14 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 13:11 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När vi ska vandra vidare på trons väg, så sker det i dag mot bakgrund av bibeltexten från Rom 13:11 där det står att ” frälsningen är oss nu närmare än då vi kom till tro.” Men innan jag fördjupar mig i den här texten ska jag be... Läs mer

 • lördag 15 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  2 Tim 2:9 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext jag valt som bakgrund för den här stunden är hämtad från 2 Tim 2:9 och handlar om att Guds Ord inte bär några bojor, utan är fritt för alla som vill ta det till sig. Men innan jag går vida-re ska jag be om Guds Andes... Läs mer

 • söndag 16 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Kung 17:4 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Guds ord i bibeltexten från 1 Kung 17:4 är utgångspunkten för den här stunden. Men innan jag går vidare i det sammanhanget ska jag be om Guds vägledning och hjälp. ”Gode Gud! Du vet att jag har i sinnet att tala om din... Läs mer