6 januari 2019

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund" med Jan Eric Emgård.

Idag tänkte jag tala om Den Helige Ande, alltså den tredje personen i Gudomen, med utgångspunkt från Bibelns budskap om vad som hände på pingstdagen i Jerusalem och som beskrivs i Apostlagärningarna (Apg 2 - SFB).

Guds Ande fanns ju med redan när Gud skapade himmel och jord. Det står att "Guds Ande svävade över vattnet" (1 Mos 1:2 - SFB). När Gud lite senare formade människan av jordens stoft, så säger Skriften att Gud blåste in SIN livsande i hennes näsa så att människan blev en levande varelse (1 Mos 2:7).

Vid ett annat tillfälle - efter sin uppståndelse - sa Jesus, när han kom till sina lärjungar: "Frid vare med er. Som Fadern har sänt mig, så sänder jag också er." När han hade sagt detta, andades han på dem och sade till dem: "Tag emot helig ande!" (Joh 20:21-22 - 1917). I en senare bibelöversättning står det att Jesus sa: "Tag emot den Helige Ande!" (SFB).

MUSIK

På den första pingstdagen i Jerusalem, kom Den Helige Ande till jorden, för att vara människornas Hjälpare, och det har Han varit alltsedan dess. Först kom Anden över Jesu lärjungar - och visade sig över var och en av dem - som tungor av eld. Den Helige Ande uppenbarade sig också för allt folket som var närvarande, genom att de fick höra talas om Guds väldiga gärningar, var och en på sitt eget hemlands språk. Hur många det var vet jag inte, men det måste ju ha varit en rätt så stor folksamling, eftersom Skriften säger att de som tog emot budskapet om Jesus, som Petrus predikade för dem, var omkring 3000 personer.

Vad betyder det då att Den Helige Ande är vår Hjälpare? Ja, så länge Jesus vandrade omkring här på jorden så kunde Den Helige Ande som vår Hjälpare inte komma till oss. Jesus säger själv i Joh (16:5-ff - SFB) följande: "Nu går jag till honom som har sänt mig...och om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när Jag går bort, skall Jag sända Honom till er. Och när Han kommer, skall Han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom...när Han kommer, Sanningens Ande, då skall Han föra er in i hela sanningen. Ty Han skall inte tala av sig själv, utan allt det Han hör skall Han tala, och Han skall förkunna för er vad som kommer att ske. Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall Han ta och förkunna för er. Allt vad Fadern har är mitt. Därför sade jag att Han skall ta av det som är mitt och förkunna för er." Jesus sa också att DHA ”ska lära oss allt och PÅMINNA oss om allt” som Han sagt (Joh 14:26 SFB). Den Helige Ande, eller Sanningens Ande, ska alltså föra oss, det vill säga dig och mig, in i hela sanningen om Jesus Kristus - och påminna oss om allt. Den Helige Ande ger oss tröst, undervisning och vägledning, så att vi växer till och mognar som kristna – dag för dag.

MUSIK

Från mitt eget liv ska jag ge dig ett exempel. Jag hade våndats en längre tid i mitt innersta över att jag inte kände mig fri i min ande, till att prisa och upphöja Jesus, på samma sätt som jag tyckte att en del andra av mina troende vänner kunde och gjorde. Jag förstod inte varför det var på det sättet, men jag bad till Gud om hjälp.

Så en dag, mitt under en förmiddagsgudstjänst, börjar Den Helige Ande att tala till mig i mitt hjärtas innersta. Han påminde mig om vad jag tidigare bett om och började undervisa mig, som den mest fantastiske pedagog du kan tänka dig.

Han gick tillbaka i mitt liv och visade mig vad som hade hänt under min långa utbildningstid. Som så många andra i dagens utbildningssystem hade jag tränats i ett kritiskt tänkande och vant mig vid att alltid ifrågasätta allt och alla.

I min omvärld fanns det nog också anledning till ett sådant förhållningssätt - tyckte jag. Det verkade alltid att finnas något slags "lik i garderoben" här och där, så fort man började skrapa lite extra på den yttre glansen hos många människor. Massmedia ligger ju inte särskilt lågt när det gäller att avslöja "smutsiga bykar" av olika slag – eller hur?

Nåväl, allt det här ledde så småningom till att jag inte själv heller ansåg mig kunna lita på eller se upp till någon enda helt igenom hederlig och sann person. Jag trodde helt enkelt inte att det fanns någon sådan. Att den här inre övertygelsen också hade "färgat av sig" på mitt Gudsförhållande kunde jag aldrig tänka mig eller föreställa mig. Men så var det, och det var just det som Den Helige Ande undervisade mig om där jag satt. Han frågade mig till slut, lugnt och stilla, om jag inte skulle kunna se upp till en sådan person om jag blev övertygad om att denne var absolut sann, hederlig och ren? Jovisst, utbrast jag i mitt innersta, det är ju det som är mitt stora problem!

Men Jesus är ju en sådan person, sa Den Helige Ande till slut. DÅ brast det inom mig! Äntligen gick det upp för mig. Och jag kunde ta till mig sanningen om Jesus, den ende Rättfärdige och Helige som Fadern sänt till min rättfärdiggörelse och frälsning. Jag kunde för första gången i mitt liv, lyfta mina händer mot himlen, och ur ett hjärta sprängfyllt av tacksamhet, prisa Gud, upphöja hans namn och i frihet tacka Jesus för allt han gjort för mig. Det var ett av de underbaraste ögonblicken i mitt liv. Jag glömmer det aldrig

MUSIK

Vad var det Jesus sa till sina lärjungar strax före sin himmelsfärd, när han talade om Hjälparen, Sanningens Ande, som han skulle sända till oss?

Jo, han sa att " Han skall förhärliga mig" (Joh 16:14 - SFB). Och det var exakt vad jag fick vara med om.

Förstår du nu vad vår Hjälpare, Den Helige Ande, kan göra för oss – för dig och mig?

Sedan den dagen har jag ett absolut 100-procentigt förtroende för Den Helige Ande och allt vad Han vill hjälpa oss människor med, vägleda oss i, påminna oss om och lära oss.

Den Helige Ande ska också berätta för oss om vad som väntar oss i framtiden, sa Jesus. Han vill inte att vi ska tveka eller vara rädda för det som ligger framför oss, eftersom allt vilar i Guds händer. Ingenting kan skada oss så länge vi håller oss tätt intill Honom, på det blodbestänkta området, och inte viker av varken till höger eller till vänster om Guds väg.

MUSIK

Det är en sak som jag är bekymrad över i min Gudsrelation. Och det är att mitt andliga öra inte är tillräckligt lyhört för Guds röst. Jag förstår att jag måste göra som den unge Samuel, när han var i templet hos prästen Eli - träna upp min lyhördhet. Kanske behöver du det också? Hur gör man det då?

Ja, jag vet inte om man "gör" något särskilt. Jag tror inte det handlar om någon sorts ’prestation’, men kanske måste det börja med att man verkligen vill lyssna till Guds röst och därför förväntar sig det i sitt hjärtas innersta.

En annan förutsättning är, tror jag, att hjärtat är rättsinnnigt inför Gud. Vad betyder det då? Jo, jag tror att det betyder att man inte själv försöker "styra" vad man helst vill att Gud ska säga när Han talar, utan låta Honom tala ut precis det Han vill att jag ska veta - vad det än är - av förmaning, välsignelse, tröst eller hjälp. Det betyder att jag kanske inte alls får reda på varken allt eller hälften av vad jag önskar. Ett är ändå säkert. Gud ser alltid till att du och jag får reda på exakt det vi behöver veta, för den uppgift han kallar oss till, eller vad det än gäller som Han vill tala med oss om.

Men det finns anledning att vara mycket vaksam och försiktig.

Från mitt eget liv har jag tyvärr erfarenhet av att totalt missbedöma det jag trodde var Guds vägledning genom en dröm som upprepades ett antal gånger på samma sätt. Jag är fortfarande osäker om det, men jag tror att det jag egentligen missbedömde kanske inte var själva innehållet i drömmarna, utan när det skulle ske - det man idag kallar "timing" - eller val av tidpunkt. Det är naturligtvis inte så att Gud skulle vara obestämd på något sätt, men vår bedömningsförmåga är så bristfällig att vi, åtminstone en del av oss, (sådana som jag) ofta springer iväg, långt innan Gud ens hunnit tala färdigt med oss.

MUSIK

Jag vet inte om det här gäller dig också, men jag måste i alla fall själv lära mig att lyssna in Guds röst ordentligt, både när det gäller tider, platser och annat som har betydelse. Och som alltid är Den Helige Ande den absolut suveräne Hjälparen som vet exakt, till 100%, vad Gud vill, tänker och menar. Därför är det så viktigt att vara lyhörd för Anden.

Han talar ALDRIG i egen sak, utan förmedlar bara vad Han har hört. Han lämnar oss aldrig ensamma här i världen utan manar oss ständigt att hålla blicken fäst på Jesus, på Guds löften och på framtiden. Det är inte så att vi kan förvänta oss guld och gröna skogar på något sätt. Och det har ingen heller lovat oss. Tvärtom så sa Jesus till tröst för oss: "Detta har jag talat till er, för att ni skall ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen" (Joh 16:33 - SFB).

>>>Hur får du och jag del av Den Helige Ande och hans hjälp?

Aposteln Paulus skriver i sitt brev till Galaterna: "Vi friköptes, för att den välsignelse Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma TILL HEDNINGARNA och för att vi genom tron skulle få den utlovade Anden" (Gal 3:14 - SFB).

Guds löfte till Abraham om att både de omskurna och de oomskurna skulle förenas i en enda ny människa är nu uppfyllt. (Ef 2:11-16).

Den Helige Ande är alltså en Guds gåva som vi får av nåd, genom tron på Jesus Kristus i övertygelsen om Hans uppståndelse från de döda och bekännelsen av Honom som Herre i våra liv. Käre vän! Sök Guds Ande – Hjälparen – av hela ditt hjärta.

MUSIK

Veckans andakter, v 24

 • måndag 10 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 11:29 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har ett bibelsammanhang om utkorelsens hemlighet kommit upp för mig. Det är aposteln Paulus som skriver till de troende i Rom och det är särskilt vers 29 i det 11:e kapitlet som jag tänker på. Men innan jag går... Läs mer

 • tisdag 11 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 11:22 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har bibelns ord från Rom 11:22 - som varnar oss hednakristna för högmod, kommit upp för mig. Det är allvarliga ord, men innan jag går vidare i det sammanhanget vill jag be om Guds vägledning och hjälp så att... Läs mer

 • onsdag 12 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Dom 19:30 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig är hämtad från Domarboken 19:30 och handlar om en beslutssituation bland Israels folk. Ett illdåd hade begåtts mot en kvinna av onda män i staden Gibea, som hörde till Benjamins stam. Kvinnan... Läs mer

 • torsdag 13 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 13:2 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. En bibeltext från Rom 13:2 har kommit upp för mig inför den här stunden. Den handlar om hur vi som kristna och medborgare ska underordna oss ’överheten’ som är insatt av Gud. Men innan jag fortsätter ska jag be om Guds vägledning och... Läs mer

 • fredag 14 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 13:11 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När vi ska vandra vidare på trons väg, så sker det i dag mot bakgrund av bibeltexten från Rom 13:11 där det står att ” frälsningen är oss nu närmare än då vi kom till tro.” Men innan jag fördjupar mig i den här texten ska jag be... Läs mer

 • lördag 15 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  2 Tim 2:9 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext jag valt som bakgrund för den här stunden är hämtad från 2 Tim 2:9 och handlar om att Guds Ord inte bär några bojor, utan är fritt för alla som vill ta det till sig. Men innan jag går vida-re ska jag be om Guds Andes... Läs mer

 • söndag 16 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Kung 17:4 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Guds ord i bibeltexten från 1 Kung 17:4 är utgångspunkten för den här stunden. Men innan jag går vidare i det sammanhanget ska jag be om Guds vägledning och hjälp. ”Gode Gud! Du vet att jag har i sinnet att tala om din... Läs mer