28 mars 2020

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Jerusalem, Jerusalem…hur ofta har jag inte velat samla dina barn … men ni ville inte” (Matt 23:37)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om kristen tro och en relation till Gud på ett personligt sätt. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning och hjälp.

”Gode Gud! Jag kommer inför dig med en bön om vägledning i ditt ord och hjälp att framföra ditt budskap på ett rätt och riktigt sätt, så att din Andes kraft kan följa det in i någon lyssnares hjärta, för att bli till välsignelse och frälsning i dag. Amen.”

Kampen om människornas sinnen har aldrig varit synlig i yttre mening, av den enkla anledningen att den kampen och striden förs på ett helt annat plan. En del människor är mycket medvetna om det - andra inte alls.
Min egen erfarenhet är att ju närmare Gud du försöker att tränga dig, ju mer får du känna av den kamp och strid som jag nu talar om.

Varför är det så då?
Jo, därför att det är en kamp som inte står mellan den ena människan och den andra, utan mellan det onda och det goda i tillvaron, representerat av GUD och Satan... ärkefiender sedan skapelsens morgon. Satans demoner för en ständig kamp om din och min själ, för att om möjligt få oss att ge upp hoppet, trampa snett eller falla.
Det är min absoluta övertygelse... men jag är också, på samma gång övertygad om att JESUS HAR VUNNIT EN FULLKOMLIG SEGER!

MUSIK

Egentligen så är segern redan vunnen... för den vanns av Jesus när Han gav sitt liv och dog för all världens synd på ett kors. Anledningen till att Guds makt över synden ännu inte är total så att säga, beror på att människorna inte vill tro på att det verkligen finns en fullständig förlåtelse för deras synder. Om alla människor hade trott så tror jag att den andliga striden hade varit slut för länge sedan!

Jesus, Guds Son, har vunnit en fullkomlig seger som gäller för alla människor i alla tider och det glada budskapet är just att Hans seger är din och min seger - genom vår tro och förtröstan BARA PÅ HONOM som segrade - nämligen JESUS KRISTUS.

Alltså: Om du tror och förtröstar av hela ditt hjärta på Honom, Segraren på Golgata, Jesus, Guds Son, då är du också delaktig i Hans seger. Den gäller då också för dig!

Det är det som är så fantastiskt och underbart med Jesu seger. Han dog inte för sina egna synders skull nämligen, utan för Dina och mina synder!

Det gäller att förtrösta till 100% på Jesu seger - annars går det inte! Jag tänker ofta på de tre männen...Sadrak, Mesak och Abed-Nego, som på grund av sin hundraprocentiga förtröstan på Gud, blev kastade i den brinnande ugnen, när de inte ville tillbe den bild-stod som kungen hade låtit ställa upp.

MUSIK

Kanske kommer Du ihåg berättelsen om de där 3 männen, som du kan läsa om i Daniels bok och det 3:e kapitlet, i bibeln. Det var ju på konung Nebukadnessars tid. Han lät sätta upp en bildstod av sig själv och sedan krävde han att alla hans undersåtar skulle tillbe den. Men de 3 männen vägrade absolut att göra något sådant.
De sa: ”Om vår Gud, den som vi dyrkar, förmår rädda oss, så ska han också rädda oss ur den brinnande ugnen och ur din hand, o konung. Men om Han inte vill det, så må du veta, o konung, att vi ändå inte dyrkar dina gudar och att vi inte tillber den gyllene bildstod, som du har låtit ställa upp.”

När Gud sedan räddade de tre männen ur den brinnande ugnen och konungen förstod vilket enormt misstag han hade begått, så sa han, och gav befallning till alla i hela sitt rike:
”Lovad vare Sadraks, Mesaks och Abed-Negos Gud, som sände sin ängel och räddade sina tjänare, vilka så förtröstade på honom att de överträdde konumgens befallning och vågade sina liv för att inte nödgas (tvingas) dyrka eller tillbedja någon annan gud än sin egen Gud!

Jag har ibland undrat och frågat mig själv: ”Har jag en sådan tro att jag till 100% verkligen fullständigt förtröstar på Gud? Eller har jag alltid någon bakdörr - någon reservutgång - för att kunna komma ur en svår situation om jag skulle råka hamna i någon sådan?”
Nu är ju sanningen den att jag aldrig har konfronterats med den situationen, och därför vet jag inte säkert hur jag skulle agera eller reagera. Naturligtvis hoppas jag att jag skulle stå fast intill döden - eller med livet som insats - men jag har som sagt aldrig varit i den situationen...

MUSIK

Jag tänker då på Petrus som sa att han aldrig skulle förneka sin Herre... men som ändå gjorde det när han blev tillräckligt trängd... när han kände på sig att livet hängde på en väldigt skör tråd, inne på översteprästens gård, när Jesus blivit fängslad.
Jag dömer inte Petrus... hur skulle jag ha någon rätt till det? Inte ens Jesus dömde honom... utan frågade Petrus 3 gånger, när han träffade honom efter sin uppståndelse: ”Simon Johannes son, älskar du mig mer, än dessa gör?”
(Jesus syftade då på de andra lärjungarna).
”Föd mina lamm! Var en herde för mina får! Föd mina får!” - sa Jesus. Inte ett enda hårt ord. Ingen rannsakande dom eller något rättarting inför de andra lärjungarna!

Jesus visste nog mer än de andra lärjungarna vilken förtvivlan Petrus hade känt när han tvingats konstatera för sig själv att han hade förnekat sin Mästare och Herre. Hur många gånger Petrus hade tänkt på denna sin förnekelse vet jag inte, men Lukas som i det 22:a kapitlet relaterar den här händelsen skriver att ”han (alltså Petrus) gick ut och grät bitterligen!” (Luk 22:61).

Jag tror inte att det behövdes några hårda eller rannsakande varför, mot Petrus, från Jesu sida.
Det Petrus behövde var förståelse, tröst och en varsam upprättelse - och det var precis vad han fick av Jesus - allas vår store själavårdare.

MUSIK

Petrus fick uppleva ljuset i tunneln. Mörkret hade han visserligen själv ställt till med... och vem har inte gjort det... många gånger?
Men Jesus frågade: ”Älskar Du mig mer...?”
 
Vid ett annat tillfälle, när Jesus undervisade om vem som älskade mest, sa han: ”Den som har fått lite förlåtet, han älskar också lite” (Luk 7:47). Det är en sanning som många av oss kanske skulle begrunda. Jag borde själv göra det!
Jesus frågar inte hur många gånger du har förnekat honom... eller hur många gånger som du har svikit hans förtroende!
Han frågar: ”Älskar Du mig mer...?”

Jag sa innan innan att du har del i den seger som Jesus har vunnit, genom din tro på Honom och det Han har gjort.
När Jesus undervisar oss om hur vi ska bedja, utan att förtröttas, så avslutar han sin undervisning med orden:
”Skulle då Gud icke skaffa rätt åt sina utvalda, som ropar till Honom dag och natt, och skulle Han icke ha tålamod med dem? Jag säger er: Han ska snart skaffa dem rätt. Men ska väl Människosonen, när Han kommer, finna tro här på jorden?" (Luk 18:7-8).
Ska han finna en uthållig tro?
Ja, det är frågan. Det är inte Jesu seger på korset som ifrågasätts... utan det är frågan om din och min tro på Honom som vann den eviga segern över Djävulen, ondskan, synden och döden.

MUSIK

Till sist ska jag läsa ”herde-psalmen” för dig. Ja, man kallar den så, den 23:e psalmen, eftersom den börjar med orden ”Herren är min herde...”

Alltså psalm 23:
”Herren är min herde, mig skall intet fattas. Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ, Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag och vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont... ty du är med mig... din käpp och stav de tröstar mig. Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Godhet allenast och nåd, skola följa mig i alla mina livsdagar, och jag ska åter få bo i Herrens hus, evinnerligen.”

Den strof ur psalmen som flera gånger kommit upp för mig på ett särskilt sätt är orden: ”Om jag ock vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont ty du är med mig.”

För mig betyder det att Jesus, vår herde, är med oss alla dagar – också den dag och stund när vi passerar dödsskuggans dal och går över gränsen till det eviga livet. Jag vet inte om du har tänkt på det, men finns det skugga så måste det finnas ljus. Utan ljus blir det ju ingen skugga – eller hur? Jag tror att det blir en skugga när Han, Jesus, är med oss på vår sista vandring - i tron på Honom som tröstar oss. Han är det sanna ljuset som aldrig lämnar oss, utan till och med lyser upp stigen för oss i dödsskuggans dal. HERREN ÄR DIN OCH MIN HERDE. Amen!

Dagens minnesord: ”Den som har fått lite förlåtet, han älskar också lite” (Luk 7:47)

MUSIK

Veckans andakter, v 14

 • måndag 30 mars

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Du är min Son, den Älskade. I dig har jag min glädje" (Mark 1:11) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det här är en stund som handlar om personlig kristen tro och en relation med Gud - genom Jesus Kristus. Men innan jag går vidare och tar ytterligare några steg på trons väg, så... Läs mer

 • tisdag 31 mars

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  De som sår med tårar skall skörda med jubel (Ps126:5) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om personlig tro på Jesus Kristus, och en relation med Gud den Allsmäktige, himlens och jordens Skapare. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och... Läs mer

 • onsdag 1 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  De som sår med tårar skall skörda med jubel (Ps126:5) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om personlig tro på Jesus Kristus, och en relation med Gud den Allsmäktige, himlens och jordens Skapare. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och... Läs mer

 • torsdag 2 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Var öppen för varje uppgift som kommer i din väg (Pred 7:19) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden slog jag upp den Levande Bibeln och stannade inför några rader ur den bok som heter ‘Predikaren,. Där står det i det 7:e kapitlet och den 19:e versen: "Var... Läs mer

 • fredag 3 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Förnya i dessa år Dina gärningar (Hab 3:2) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. När jag förbereder mig för en sådan här stilla stund, så ber jag till Jesus och frågar Honom om vägledning, för jag vill så gärna veta om det är något särskilt Han vill ha sagt, och om jag kan förmedla... Läs mer

 • lördag 4 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Hans uppgång är så viss som morgonrodnadensÄ(Hos 6:3) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag inleder den här stunden med att läsa några rader om Herren Gud och hans lust till barmhärtighet: "Så låt oss lära känna Herren, ja, låt oss sträva efter att lära känna honom. Hans... Läs mer

 • söndag 5 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Du såg mig innan jag föddesÄ (Ps 139:16 Ä Bibel 2000) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden handlar om kristen tro för oss som känner oss ovärdiga i oss själva Ä ibland kanske också besvikna och bittra. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och... Läs mer