29 mars 2020

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

”Herre, tillräkna dem icke denna synd.” (Apg 7:6 – 1917).

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Detta är en stund för dig som funderar över frågan om en personlig kristen tro, och som vill upptäcka och lära dig mer om Jesus Kristus, den kristna trons centralgestalt. Räck mig din hand, min vän, vi har samma väg att gå! Men innan vi tar nya steg på trons väg så ska jag be om Guds hjälp och vägledning så allt blir rätt tänkt och sagt av mig.

”Gode Gud! Tack för att jag får komma till dig och utbe mig vägledning i ditt ord och hjälp med att framföra det budskap som du vill ha förmedlat på rätt sätt. Jag ber att den Helige Ande ska kunna föra budskapet vidare med evangeliets inneboende kraft till den lyssnares innersta som väntar med ett öppet hjärta och sinne. Amen.”

Den här stunnden är alltså till för dig och mig, som i egen kraft är odugliga till tro på Jesus Kristus, eftersom det är Gud som skapar tro i våra hjärtan om och när vi är villiga att lyssna till evangeliet om Jesus Kristus, som är glädjebudskapet om våra synders förlåtelse.

Det är inte Gud som menar att vi är odugliga. Han har ju själv skapat oss med den personlighet vi har. Nej, Gud tycker inte alls att vi är odugliga, men Han kan inte fylla oss med tro, förrän vi själva insett att vi är odugliga att klara oss i vår egen kraft och förmåga, och i stället vill tro på Honom.
Det beror på att evangelium inte består i ord utan är en GUDS KRAFT till frälsning för den som vill tro på Jesus Kristus. Att tro består alltså först av en människas viljeyttring: ”JAG VILL TRO ATT DU GUD FINNS TILL - JAG VILL OCKSÅ TRO PÅ DIN SON JESUS KRISTUS.”
 
MUSIK

Då, när vi tagit det där första vilje-steget, och beslutat oss för att tro, då har vi också gett Gud möjligheten att leda oss vidare. Då kan han fylla oss med sin kraft i vårt innersta - något som vi inte förstår, men som ger oss en obeskrivlig rofylld frid och harmoni. Vi byter nämligen Herre på vårt hjärtas tron i vårt inre, och då föds vi på nytt och blir en ny skapelse i Jesus Kristus.

Bibeln, som är Guds Ord, handlar om många olika saker, men huvudlinjen i allt är Jesus Kristus, Guds Son. I skapelsen är Jesus med. När judarnas historia berättas i sina olika delar är Jesus med, och när profeterna skådar framåt i tiden, hundratals år före Jesu födelse, så talar de om Honom som ska komma – ”Se, den unga kvinnan skall bli havande och föda en son, och hon ska ge honom namnet IMMANUEL” - som betyder 'Gud med oss' (Jes 7:14). Man visste alltså att Jesus skulle födas.
Man visste också långt i förväg, enligt bibeln, var Jesus skulle födas. Profeten Mika skriver: ”Du Betlehem Efrata, som är så ringa för att vara bland Juda släkter, av dig skall åt mig utgå en som ska bli en furste i Israel, en vilkens härkomst tillhör förgångna åldrar, forntidens dagar” (Mika 5:2).
Enligt skrifterna visste man alltså både att Jesus skulle födas och var det skulle ske. Det enda man inte visste var när det skulle hända. Det var Guds hemlighet och tillhörde inte det GamlaTestamentets folk att få veta.

MUSIK

När vi kommer in i Nya Testamentet så börjar evangelisten Matteus skriva om Jesu släkttavla, hans födelse och hans namn. Därför att då är nämligen Guds tid inne.

Det är oerhört spännande att läsa bibeln.
Dels som en exakt historiebok om vad som har hänt sedan skapelsens morgon, och dels som en redogörelse för vad som kommer att hända till dess att den här tidsåldern vi nu lever i - som vi kallas nådens tidsålder - är slut.
 
Om det är någonting som vi inte förstår, så får vi be Gud att uppenbara det för oss genom sin Ande, och visa oss hur det hänger ihop. Behöver vi få en mer detaljerad bild av det vi undrar över, så får vi det, om vi förmår att ta det till oss.
Personligen tror jag att det är helt möjligt att gå fram till Gud i bön och utbe sig vishet om det ena eller det andra, men jag tror också att det finns mycket som vi undrar över, men som vi helt enkelt inte förmår att fatta.
Det är inget försök av mig att bortförklara sådant som du eller jag inte får någon för oss godtagbar förklaring på. Däremot tror jag att det finns oerhört mycket av Guds vishet som vi inte kan förstå, dels därför att vi inte har Guds överblick och perspektiv på tillvaron, och dels för att vi inte har den kapacitet som i så fall skulle fordras av ett mänskligt förstånd.
Det finns heller inte, enligt min mening, någon som helst anledning att av Gud begära en redovisning eller en större förståelse för det ena eller det andra, som vi inte har någon nytta eller användning av att få veta. Det vi behöver få veta, det uppenbarar Gud också för dig och mig, var så säker.

MUSIK

Jaha, vi antar att du nu alltså har tagit steg ett på den kristna trons väg. Du har beslutat dig för att tro på Gud och på Guds Son, Jesus Kristus. Detta är alltså startlinjen som du då har passerat och nu börjar din vandring på trons väg. En del kallar det för ”den inre vandringen” och det kan man ju göra, även om faktum är att den inre förändringen strax lyser utåt också, så att dina medmänniskor observerar förändringen i ditt liv. Bibeln undervisar om den här inre förändringen och kallar den för ”omvändelse.”
Vad betyder det då? Jo, det betyder att man vänt om från sin tidigare gudsfrånvändhet, ateism eller fiendskap mot Gud -  till en helt annan inriktning på sitt liv. Alltså en inrikt-ning där Gud finns med i allt vad man gör. Inte som någon motsträvig och kallsinnig gammal farbror, som agerar glädjedödare, utan som ger livet ett helt annorlunda inne-håll. Ännu mycket mer glädjefyllt och spännande än man kunde ana var möjligt.
Det finns så oändligt mycket att upptäcka tillsammans med Gud, därför att Han för dig ut i en frihet som du tidigare aldrig kunnat uppleva, i den begränsade värld som du tidigare levde i.

Du trodde kanske att utbildning, politisk frihet och materiell välfärd var de stora hörn-stenarna i livet. Men ack så lite det betyder i jämförelse med att få leva tillsammans med Gud, universums Skapare, som vet allt, kan allt, har all makt, allt förstånd och all vishet... och en sådan Gud som verkligen använder all denna sin omätliga makt över människorna till att bevisa dem kärlek, nåd, barmhärtighet och omsorg.
Naturligtvis är man inte fullärd, varken som kristen eller människa i övrigt, bara för att man tagit steget över på Guds sida. Men det står i skriften att "Herrens fruktan är vishetens begynnelse!”

MUSIK

Alltså börjar visheten för Dig och mig, med att vi tar Herren Gud på allvar och fruktar honom... inte så att vi behöver vara rädda för Honom... Han är ju vår vän... men så att vi har respekt för Honom och underordnar oss Hans vilja och Hans plan i allt för våra liv. Det är ingenting som vi behöver vara det minsta rädda för, eftersom Han är kärleken personifierad och alltid bara vill oss väl. Han har alltid fridens tankar för oss och inte ”ofärdens” som det står i skriften.
Gud är alltid 100%-igt sann, rättfärdig och rättvis i allt vad Han gör. Det finns inte tillstymmelse till några tveksamheter i Guds väsen.
Gud behöver heller ingen försvarare i mig... Hans rättfärdighet och rättvisa är absolut!

Varken du eller jag kan förstå Gud eller se honom sådan han är, men Jesus, Guds Son, har uppenbarat för oss hur Gud är. Bibeln säger att han är god... och att han är kärlek och ljus. Alltså inte vit och ljus i skinnet, utan det står att ”Gud är ljus och inget mörker finnes i Honom!”

Skriften säger också att i Guds Son, i Jesus Kristus, finns visdomens och kunskapens alla skatter fördolda. Det är alltså på inget sätt så, som en del människor tror, att man vänder sig bort från verkligheten när man blir en kristen. Det är precis tvärtom... det är först då man får en rätt uppfattning om verkligheten, både den andliga och den fysiska.

MUSIK

Jag tror inte att de flesta människor förstår vilken ställning de tar till Gud, när de säger nej till Jesus och den förlåtelse för sina synder som de blir erbjudna. Det är ju inte bara tråkigt utan en total katastrof för dem själva. Ibland kan det tyckas förmätet när man säger om någon människa att hon inte förstår sitt eget bästa, men i det här fallet är det definitivt så för oss allesammans om vi inte säger JA till Hans gåva av nåd.

Människorna i vår samtid är tyvärr inte ensamma om att ta avstånd från sanningen. Det har alltid funnits de som inte har velat tro. Ett exempel är bibelns Stefanus som blev utsatt för andras dom därför att de inte ville tro.
När han talade inför Stora Rådet, stod de som lyssnade inte ut med att höra sanningen om sina egna överträdelser, utan stormade emot honom och förde ut honom utanför staden där de stenade honom till döds. Innan Stefanus dör ber han till Gud för sina plågoandar och säger: ”Herre, tillräkna dem icke denna synd” (Apg 7:60 – 1917).

Samma sak hände av avundsjuka men också av okunnighet och oförstånd, när judarna begärde av den romerske ståthållaren Pontius Pilatus, att Jesus Guds Son, deras egen Messias, skulle korsfästas.
Gud älskar alla människor ändå -för Jesu skull- men bara av NÅD och ingenting annat.
 
Vilken ställning som du personligen tar till Jesus och hans erbjudande om förlåtelse för dina synder, det kan jag inte påverka. Du har din fria vilja, precis som alla andra människor. Men min uppgift är att tala om för dig vad det är som du tar ställning till. Utan Gud går du evigt förlorad! Jag kan inte hjälpa det, men du måste välja själv!
Välj därför att tro på JESUS. Du får ro i ditt hjärta och det eviga livet är ditt.

Dagens minnesord: ”Fader, förlåt dem för de vet inte vad de gör” (Luk 23:34 – 1917).

MUSIK

Veckans andakter, v 14

 • måndag 30 mars

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Du är min Son, den Älskade. I dig har jag min glädje" (Mark 1:11) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det här är en stund som handlar om personlig kristen tro och en relation med Gud - genom Jesus Kristus. Men innan jag går vidare och tar ytterligare några steg på trons väg, så... Läs mer

 • tisdag 31 mars

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  De som sår med tårar skall skörda med jubel (Ps126:5) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om personlig tro på Jesus Kristus, och en relation med Gud den Allsmäktige, himlens och jordens Skapare. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och... Läs mer

 • onsdag 1 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  De som sår med tårar skall skörda med jubel (Ps126:5) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om personlig tro på Jesus Kristus, och en relation med Gud den Allsmäktige, himlens och jordens Skapare. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och... Läs mer

 • torsdag 2 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Var öppen för varje uppgift som kommer i din väg (Pred 7:19) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden slog jag upp den Levande Bibeln och stannade inför några rader ur den bok som heter ‘Predikaren,. Där står det i det 7:e kapitlet och den 19:e versen: "Var... Läs mer

 • fredag 3 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Förnya i dessa år Dina gärningar (Hab 3:2) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. När jag förbereder mig för en sådan här stilla stund, så ber jag till Jesus och frågar Honom om vägledning, för jag vill så gärna veta om det är något särskilt Han vill ha sagt, och om jag kan förmedla... Läs mer

 • lördag 4 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Hans uppgång är så viss som morgonrodnadensÄ(Hos 6:3) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag inleder den här stunden med att läsa några rader om Herren Gud och hans lust till barmhärtighet: "Så låt oss lära känna Herren, ja, låt oss sträva efter att lära känna honom. Hans... Läs mer

 • söndag 5 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Du såg mig innan jag föddesÄ (Ps 139:16 Ä Bibel 2000) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden handlar om kristen tro för oss som känner oss ovärdiga i oss själva Ä ibland kanske också besvikna och bittra. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och... Läs mer