27 mars 2020

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Hur översvinnligt stor Hans makt är på oss som tror (Ef 1:19 – 1917)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den här stunden handlar om kristen tro, en personlig Gudsrelation i Jesu namn - och om Guds makt på den som tror på honom. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och vägledning genom den Helige Ande så allt blir rätt.

”Gode Gud! Jag kommer inför dig med en bön om din hjälp henom den Helige Ande så att det budskap som du vill ha framfört också verkligen blir förmedlat av mig. Amen.”

Jag utgår från ett bibelställe i Paulus brev till Efesierna, kapitel 1 och vers 19 till och med vers 21. Nej, jag börjar redan på den 17:e versen så att Du ser hela samman-hanget.
Så här skriver alltså Paulus till de kristna i Efesus:

(Vers 17):  ”Och min bön är, att vår Herres, Jesu Kristi, Gud, härlighetens Fader, må ge er en visdomens och uppenbarelsens ande till kunskap om sig, (vers 18) och att han må upplysa era hjärtans ögon, så att ni förstår, hurdant det hopp är, vartill han har kallat er, hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga (vers 19) och hur översvinnligt stor hans (alltså Guds) makt är på oss som tror - allt i enlighet med den väldiga styrkas kraft, (vers 20) varmed han har verkat i Kristus, i det att han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i den himmelska världen, (vers 21) över alla andevärldens furstar och väldigheter och makter och herrar, ja, över allt som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder, utan också i den tillkommande.”

Detta är ett helt fantastiskt bibelställe tycker jag. Om du vill ta fram din egen bibel och slå upp Efesierbrevet 1:19 så gör det nu.

MUSIK

Det är särskilt vers 19 som jag tycker är absolut oemotståndlig... när Paulus försöker uttrycka vilken fullkomligt obegränsad kraft som ligger i Guds underbara ingripande och ledning...
Jag läser en gång till, från den 19:e versen: ”HUR ÖVERSVINNLIGT STOR HANS MAKT ÄR PÅ OSS SOM TROR...”

Detta är för den som tror, en nästan ofattbar tillgång... att veta att Guds makt är obegränsad. Guds makt är alltså helt obegränsad på oss som tror...

Det innebär ju att för den som tror är det frågan om en obegränsad påverkan, en obegränsad inverkan och en obegränsad samverkan med Gud, universums Skapare och upprätthållare. Vi får vara Guds vandrande makt-representanter här på jorden, om man får uttrycka sig så.

Vi har ingen som helst egen makt, men vi får vara Guds ambassadörer - Guds representanter - genom vilka Han utövar SIN MAKT.

MUSIK

Kommer Du ihåg vad Jesus sa till kvinnan vid Sykarsbrunnen?
Han sa: ”…den som dricker av det vatten jag ger honom, han ska aldrig någonsin törsta, utan det vatten jag ger honom ska bli i honom en källa vars vatten springer upp med evigt liv” (Joh 4:14 – 1917).
Jesus säger alltså att ”vattnet” -som här syftar på Guds Helige Ande- ska i den som tror bli en källa som springer upp med evigt liv! Evangeliet är alltså en Guds Kraft, som genom den Helige Ande har en så oerhörd inverkan på den som tror, att det leder till evigt liv.

Evangeliet - det glada budskapet om förlåtelse för all synd - är alltså en Guds Kraft till frälsning för var och en som tror... och frälsning betyder räddning... dvs räddning från döden till livet.

Vad är det då för makt Gud ger oss, som Hans ambassadörer?
Jag läser innantill vad Jesus själv säger i Markus evangelium:

”Och dessa tecken ska åtfölja dem som tror: genom mitt namn ska de driva ut onda andar, de ska tala nya tungomål, ormar ska de ta i händerna, och om de dricker något dödande gift, så ska det alls inte skada dem; på sjuka ska de lägga händerna, och de ska då bli friska” (Mark 16:17-18 – 1917).

Det är klart och tydligt - eller hur? Ingen tveksamhet där inte!

MUSIK

Jesus säger att den som tror på honom ska i Hans namn:
- driva ut onda andar
- tala nya tungomål
- kunna ta ormar i händerna
- kunna dricka dödande gift utan att skadas, och
- lägga händerna på de sjuka som då ska bli friska

Har du och jag förstått hur mycket vi som tror har i Jesus? Har vi som tror satt oss in i vilken makt Gud vill utöva genom oss i Jesus namn? Visst borde vi tränga djupare in i kunskapen om hur översvinnligt stor Hans makt är på oss som tror... eller hur... och börja utöva Guds makt så som Han har avsett - på hans uppdrag - som representanter för Gud Den Allsmäktige !

Om det är sant det jag tidigare har sagt och läst om Guds makt genom oss, som Guds ambassadörer, varför händer det då så sällan att vi ser denna makt utövas?
Är vi rädda... eller saknar vi mod att vara Guds representanter? Eller är vi som tror för fega för att i Jesu namn gå ut på Guds löften och våga praktisera Guds makt?
Eller är vi rädda för vad våra medmänniskor ska säga?
Oj, oj… tänk om ingenting händer...?
Sanningen är ju att om och när vi handlar på Guds uppdrag, så är det ju inte alls vår egen prestation eller förmåga det handlar om. Jesus har sagt att vi ska lägga händerna på de sjuka och de ska då bli friska! Hur kan det komma sig? Därför att vi inte agerar i egen kraft utan på Guds uttryckliga löfte i Jesu namn.

MUSIK

Alltså, OM den sjuke blir frisk när vi har lagt händerna på honom eller henne och bett, så är det inte alls vår egen förtjänst, utan Guds till 100%.

På samma sätt är det OM den sjuke inte blir frisk trots att vi har handlat precis så som Jesus sagt att vi skulle göra, så har det fortfarande inte alls med vår egen insats eller förmåga att göra.

Alltså finns det ingenting att vara rädd för, när vi fullgör Guds uppdrag!

Jag kan inte komma ifrån tanken på vad de tre männen, Sadrak, Mesak och Abed-Nego sa till Nebukadnessar, när han hade befallt alla att falla ner och tillbe en bildstod av sig själv... och den som inte lydde kungens befallning skulle kastas levande i den brinnande ugnen.

De sa så här: ”Om vår Gud, den som vi dyrkar, förmår rädda oss, så ska han också rädda oss ur den brinnande ugnen och ur din hand, o konung. Men om han inte vill det, så må du veta, o konung, att vi ändå inte dyrkar dina gudar och att vi inte vill tillbe den gyllene bildstod, som du har låtit ställa upp” (Dan 3:17-18 – 1917).

Det var ord och inga visor det!
 
MUSIK

Här var Guds makt satt på spel och Guds bud, det allra första i ordningen, var ifrågasatt. Nämligen: ”Du ska inga andra gudar hava jämte mig !”
De 3 männen gick ut på Guds löfte - med sina liv som insats - OCH GUD GREP IN!

Vad blev resultatet av den här enorma maktkonfrontationen mellan Den Allsmäktige Guden och Nebukadnessar? Jo, sedan de 3 männen blivit räddade... på ett så fantastiskt sätt så att man inte ens kunde känna lukten av något bränt på dem... så sa kungen:

”LOVAD VARE SADRAKS, MESAKS OCH ABED-NEGOS GUD, SOM SÄNDE SIN ÄNGEL OCH RÄDDADE SINA TJÄNARE, VILKA SÅ FÖRTRÖSTADE PÅ HONOM, ATT DE ÖVERTRÄDDE KONUNGENS BEFALLNING OCH VÅGADE SINA LIV FÖR ATT INTE NÖDGAS DYRKA ELLER TILLBEDJA NÅGON ANNAN GUD ÄN SIN EGEN GUD! ...TY INGEN GUD FINNES, SOM SÅ KAN HJÄLPA SOM DENNE”
(Dan 3:28-29 – 1917).

SÅDAN ÄR GUDS MAKT!

Min käre vän som lyssnar nu: När du i tro på Gud och på Hans ord handlar enligt Hans vilja, så behöver du aldrig tveka. När det gäller Guds makt är den absolut obegränsad i hela universum, och allt är Honom underlagt. Det betyder att ingen annan och ingenting som kan nämnas har större makt än Han – och Han älskar dig. Vilken underbar livs-situation du befinner dig i, vad som än händer.

Dagens minnesord: ”…ty ingen Gud finnes, som så kan hjälpa som denne” (Dan 3:29)

MUSIK

Veckans andakter, v 14

 • måndag 30 mars

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Du är min Son, den Älskade. I dig har jag min glädje" (Mark 1:11) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det här är en stund som handlar om personlig kristen tro och en relation med Gud - genom Jesus Kristus. Men innan jag går vidare och tar ytterligare några steg på trons väg, så... Läs mer

 • tisdag 31 mars

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  De som sår med tårar skall skörda med jubel (Ps126:5) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om personlig tro på Jesus Kristus, och en relation med Gud den Allsmäktige, himlens och jordens Skapare. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och... Läs mer

 • onsdag 1 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  De som sår med tårar skall skörda med jubel (Ps126:5) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om personlig tro på Jesus Kristus, och en relation med Gud den Allsmäktige, himlens och jordens Skapare. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och... Läs mer

 • torsdag 2 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Var öppen för varje uppgift som kommer i din väg (Pred 7:19) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden slog jag upp den Levande Bibeln och stannade inför några rader ur den bok som heter ‘Predikaren,. Där står det i det 7:e kapitlet och den 19:e versen: "Var... Läs mer

 • fredag 3 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Förnya i dessa år Dina gärningar (Hab 3:2) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. När jag förbereder mig för en sådan här stilla stund, så ber jag till Jesus och frågar Honom om vägledning, för jag vill så gärna veta om det är något särskilt Han vill ha sagt, och om jag kan förmedla... Läs mer

 • lördag 4 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Hans uppgång är så viss som morgonrodnadensÄ(Hos 6:3) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag inleder den här stunden med att läsa några rader om Herren Gud och hans lust till barmhärtighet: "Så låt oss lära känna Herren, ja, låt oss sträva efter att lära känna honom. Hans... Läs mer

 • söndag 5 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Du såg mig innan jag föddesÄ (Ps 139:16 Ä Bibel 2000) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden handlar om kristen tro för oss som känner oss ovärdiga i oss själva Ä ibland kanske också besvikna och bittra. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och... Läs mer