15 december 2019

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att du vill vara med mig när vi studerar bibelordet en stund och försöker ta ett steg till på vår kristna tros-väg. Idag tänker jag tala om att lära känna Herren Gud. Men innan jag börjar så ska jag göra som jag brukar – alltså be om Guds Andes vägledning.

”Gode Gud, jag kommer inför Ditt ansikte i Jesu namn. I mig själv är jag fullständigt nollställd, både när det gäller att förstå Ditt ord och tala ut det som är rätt inför Dig.

Helige Ande, hjälp mig att tänka rätt och inte i mig själv stå i vägen för det som Du vill ha sagt. Jag ber Dig att Du ska ta en fullständig kontroll över hela mitt väsen. Amen.”

Med orden från profeten Hosea, kapitel 6 och vers 3 vill jag inleda den här stunden. Han skriver: ”Låt oss lära känna Herren, ja, låt oss sträva efter att lära känna Honom. Hans uppgång är så viss som morgonrodnadens, och han skall komma till oss lik ett regn, lik ett vårregn som vattnar jorden” (Hos 6:3 SFB).

Är det viktigt att lära känna Herren Gud?

Ja, det är viktigt, för Jesus säger i Johannes kapitel 17 och vers 3: ”Detta är evigt liv att de känner Dig, den ende Sanne Guden, och den som Du har sänt, Jesus Kristus.

Men ännu viktigare är det att Gud känner oss. Paulus skriver till Galaterna: ”Men nu, då ni känner Gud, ja, än mer, har blivit kända av Gud…” (Gal 4:9 SFB). Paulus skri-er också, till korintierna: ”Om någon älskar Gud är han känd av Honom” (1 Kor 8:3).

MUSIK

Att känna den ende Sanne Guden och Jesus Kristus, är alltså evigt liv för den som VILL TRO. Och att vara känd av Gud i den himmelska världen, börjar jag förstå, är någonting alldeles exceptionellt.

När Människosonen kommer i sin härlighet kommer alla folk att delas upp. De som är kända av konungen (Människosonen) får då höra följande budskap: ”Kom, ni min Faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse” (Matt 25:34 SFB). Till den andra gruppen av folk, de som INTE är kända av kungen, säger Han: ”Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar” (Matt 25:41 SFB).

”Dessa skall gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv” (Matt 25:46 SFB).

Vad innebär det då att lära känna Herren? Aposteln Paulus varnar för irrlärare i sitt brev till Filipperna. Jag läser från det 3:e kapitlets 8:e vers (ur Svenska Folkbibeln): ”Jag räknar allt som förlust, därför att jag har funnit det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För Hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag skall vinna Kristus och bli funnen i Honom, inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. känner jag Kristus och kraften från Hans uppståndelse och delar Hans lidanden…” (Fil 3:8-10 SFB).

Jesus säger i Johannes 14, vers 20: ”Den dagen skall ni förstå att jag är i min Fader, och att ni är i mig och jag i er” (Joh 14:20 SFB).

MUSIK

Detta att vara ett med Kristus Jesus, bli funnen i Honom genom Hans rättfärdighet och dela Hans liv och lidanden är, åtminstone för mig, ett trons mysterium.

Jesus sa: ”Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen. Ty mitt kött är verklig mat och mitt blod är verklig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Liksom den levande Fadern har sänt mig, och jag lever därför att Fadern lever, så skall också den som äter Mig leva därför att Jag lever. Detta är det bröd som har kommit ner från himlen. Det är inte som det bröd fäderna åt och sedan dog. Den som äter detta bröd skall leva i evighet” (Joh 6:54-58 SFB).

Paulus ord om ”kraften från Hans uppståndelse” betyder enligt min mening 2 saker:

1) För det första: När Gud uppväckte Jesus från de döda, proklamerade Gud att Han godtog Jesu försoningsverk. Jesu uppståndelse är alltså realbeviset för Hans döds försoningsvärde. Därför kan Skriften säga att ”Rättfärdighet kommer att tillräknas oss som tror på Honom (Gud-Fadern) som från de döda uppväckte Jesus, vår Herre, Han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull (Rom 4:25 SFB). ”Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner” (Rom 8:33 SFB). ”Men om Kristus inte har uppstått, så är er tro meningslös” säger Paulus i 1 Kor ”ni är då ännu kvar i era synder” (1 Kor 15:17 SFB).

MUSIK

2) För det andra betyder ”kraften i Jesu uppståndelse” att vi har en livsgemenskap med den uppståndne Kristus, medan vi ännu lever.

Paulus skriver så här, i sitt brev till de heliga i Efesus, alltså till dem som tror på Kristus Jesus: ”Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att Han har gjort oss levande tillsammans med Kristus” (Ef 2:4-5 SFB).

Det eviga livet ses alltså som nutid, men samtidigt som det är oss givet nu - genom Jesu offerdöd och återlösningsverk på Golgata kors - är det också ett framtidshopp på grund av den lekamliga uppståndelsen, som aposteln Petrus talar om i sitt första brev, det första kapitlet och den 3:e versen (1 Pet 1:3).

Alltså: Om inte uppståndelsen vore ett faktum, hade vi ingen garanti för att Gud godkänt Jesu Kristi offer på korset. Offret av Jesu blod har, i sin tur, 3 betydelser.

a) För det första så tillfredsställer det Guds rättfärdighetskrav (Rom 3:25-26 SFB);

b) För det andra så tar det ifrån djävulen den makt över människan som han tagit sig -eller ”tillvällat sig”- som det står i 1917 års översättning (Upp 12:11 SFB) och

c) För det tredje så tar blodet bort domen och renar människans samvete (Hebr 9:14 SFB).

Det jag nu, från bibelns blad, citerat om Herren Gud, Hans vägar och Hans beslut, är så underbart, så det går knappt att ens uttrycka med mänskliga ord. Att vi små enkla människor, genom tron på Jesus och Hans rättfärdighet, får ha en livsgemenskap med Jesus Kristus nu och redan här på jorden – en livsgemenskap som fortsätter i evighet – är bara nåd – GUDS NÅD. Visst är orden från Hosea, som jag nämnde i början, att Herren Gud är lik ett vårregn för våra hjärtan, rätta och sanna – eller hur?

MUSIK

”Bedröva inte Guds Helige Ande, som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag”

skriver aposteln Paulus i sitt brev till Efesierna (Ef 4:30 SFB).

Hur ska man förstå det här? Vad innebär det att bedröva Guds Helige Ande?

Såvitt jag förstår, så betyder ordet ”bedröva” att göra någon ledsen, nedstämd, sorgsen, bekymrad och nedslagen - kanske till och med modlös.

Vi går till Apg:s 5:e kapitel och läser om Ananias och Safira, som ljög om summan som de hade fått när de sålde sin egendom. Petrus sa till Ananias: ”Ananias, varför har Satan uppfyllt ditt hjärta, så att du ljög mot den Helige Ande och tog undan en del av pengarna för jorden?” (Apg 5:3 SFB). När Ananias hörde de orden föll han ner, dog, och blev begravd en stund senare. Tre timmar senare kom hans hustru Safira in utan att veta vad som hade hänt. När Petrus då frågade henne, på samma sätt, om det belopp som de lagt ner vid apostlarnas fötter var det hela, svarade hon Ja! Då sa Petrus till henne: ”Varför har ni kommit överens om att fresta Herrens Ande?” (Apg 5:3, 9 SFB). Plötsligt så insåg Safira också vad de hade gjort, och föll död ner vid Petrus fötter. Och man bar ut henne och begravde henne bredvid hennes man.

Lögn, är tydligen en av de saker som bedrövar Guds Helige Ande. Och det är kanske inte så konstigt eftersom Jesus sa att djävulen är lögnens fader (Joh 8:44 SFB).

MUSIK

I Efesierbrevet skriver Paulus: ”Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra, vi är ju varandras lemmar” (Ef 4:25 SFB). I sitt brev till Kolosserna skriver han: ”Ljug inte på varandra. Ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar och klätt er i den nya människan, som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin Skapare” (Kol 3:9-10 SFB).

Vidare skriver han i vers 12: ”Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och förlåt varandra, om någon har något att förebrå en annan. Såsom Herren har förlåtit er skall ni förlåta varandra. Över allt detta skall ni klä er i kärleken, som binder samman till en fullkomlig enhet. Låt Kristi frid regera i era hjärtan, den frid som ni blev kallade till i en enda kropp, och var tacksamma. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all vishet” (Kol 3:12-16 SFB).

Om det jag nu citerat från Paulus olika brev är sådant som skall finnas bland de heliga, men som bedrövar Guds Helige Ande om det INTE finns har jag ingen särskild insikt från Guds Ande om. Frånvaron av barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet osv är ju brister nog i sammanhanget, men om de bristerna OCKSÅ bedrövar den Helige Ande vet jag inte.

Möjligtvis kan vi få någon ytterligare ledning av Jesu ord till folket, när han frågar dem, visserligen i ett annat sammanhang, ”varför låter ni inte ert eget inre avgöra vad som är rätt?” (Luk 13:57 SFB). Ibland upplever man ju inom sig själv, en tveksamhet oro eller osäkerhet om det ena eller det andra är rätt eller fel.

Man kan också fråga sig hur man tror att Jesus skulle ha gjort. Min erfarenhet är, att om man känner sig orolig, då är det bättre att avstå, än att efteråt behöva ångra sig -eller till och med bli förtvivlad inom sig - för att man inte var vaksam över följderna.

MUSIK

Veckans andakter, v 33

 • måndag 10 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Om en människa inte blir född på nytt av vatten och Ande, så kan hon inte komma in i Guds rike (Joh 3:5 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden kommer bland annat att handla om hur vi människor -du och jag- kan låta Gud leda oss genom livet. Det är ju en fråga... Läs mer

 • tisdag 11 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Om du frambär ädel metall utan slagg, så skall du få tjäna mig såsom mun (Jer 15:19 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Sanningen är att Gud vill ge dig och mig en framtid och ett hopp. Frågan är om vi vill gå Guds vägar och lyda honom för att hans vilja ska kunna ske.... Läs mer

 • onsdag 12 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Ävarna dem, så att inte också de kommer till detta pinorum". (Luk 16:28- 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden tänker jag tala om hur viktigt det är att prioritera rätt här i livet. Det vill säga att välja rätt bland de alternativ som står till buds... Läs mer

 • torsdag 13 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Gud, var mig nådig efter din godhet, utplåna mina överträdelser efter din stora barmhärtighet" (Ps 51:3 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden innehåller ett klart evangeliskt budskap om Jesus Kristus, världens Frälsare. Det är den fasta grund som jag utgår... Läs mer

 • fredag 14 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ty den kamp vi har att utkämpa är en kamp icke mot kött och blodÄ (Ef 6:12 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att du vill vara med och uppleva en himmelsk grundton från evighetens värld. Tycker du att det låter anspråksfullt, så är det inte jag som har några... Läs mer

 • lördag 15 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ljuset lyser i mörkret, och mörkret har icke fått makt därmed (Joh 1:5 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden tänker jag berätta lite om vardagen och evigheten, med en grundton av Guds Frid och hans omtanke om dig och ditt liv. Tänk att ingenting undgår... Läs mer

 • söndag 16 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Det som i världen var ringa och föraktat, det utvalde GudÄ (1 Kor 1:28) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Med ett sinne som är vänt mot himlens Gud och en förtröstansfull längtan efter vad Han vill ge oss människor av sitt goda, vandrar vi vidare på trons väg, som handlar både... Läs mer