29 januari 2023

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Det här är en stund med kristen grundton, för dig som söker och längtar efter en framtid och ett hopp.

Jag tänkte tala lite om Guds IT i det här programmet – alltså Guds ”informations-teknologi” om jag får uttrycka mig på ett enkelt och mänskligt sätt. Men för att allt ska bli rätt och riktigt, så ska jag be att Gud låter sin egen helige Ande leda mig.

”Fader Vår, som är i himlen. Jag tackar dig för att jag får lov att komma direkt till dig

och be om hjälp och vägledning. Tack för att Du låter Din Helige Ande vägleda oss alla, i våra tankar, ord och handlingar -i varenda detalj- när vi nu ska fördjupa oss i Ditt Ord om Dina vägar och om hur du har skapat oss. AMEN!”

Bli inte förskräckt nu, när jag börjar tala om Guds informationsteknologi. Det är inte alls så konstigt som det låter. Jag vill bara rikta din uppmärksamhet mot den övertro som många människor har på information, IT, bredband och allt vad det heter. Om du jämför med Guds sätt att hantera sin information, genom Sin Ande, snabbare än lju-set i universum, så förstår du kanske vad jag menar. Nu talar jag alltså först om över-föringshastigheten, som man i IT-sammanhang tycker är det mest väsentliga, även om Vi vet att det som verkligen betyder något, inte är hastigheten i sig utan innehåll-et i informationen. Men om båda sakerna kan kombineras så är det ju bäst förstås.

MUSIK

Vår fysiska värld, som vi lever i, och dess tekniska informationsrike består egentligen bara av elektriska signaler -alltså nollor och ettor i viss ordning- som snabbt förmed-lar information av något slag - antingen det sedan är ord, bilder, ljud eller annat.

Men i Guds Rike fungerar det på ett helt annat sätt.

”För Guds Rike består inte i ord, utan kraft” står det i Skriften (1 Kor 4:20 Bibel 2000).

Det är den treenige Guden -Fadern, Sonen och Den Helige Ande- som vi dels får lov att ha ögonblicklig och kontinuerlig kontakt med, och dels får kraft igenom.

Har du någonsin fått någon KRAFT genom din dators alla program???

Nej, jag kunde just tro det. Datorn är bara en död låda som lämnar ut det som någon tidigare petat in i den – och ingenting annat.

De olika Internet-operatörerna skryter med sina överföringshastigheter från det gamla modemets 56 Kilobits per sekund, till bredband med 10 Megabits eller mer per sekund. Det betyder med enkelt språk, för oss vanliga människor, att en bredbands-uppkoppling är ungefär 200 gånger snabbare än ett vanligt modem över din telefon-ledning, om du vill få igenom samma informationsmängd.

Vad säger vår Bibel om det? Slå upp Psalm 50, vers 15. Där står det så här:

Åkalla mig i nöden, så skall jag hjälpa dig och du skall prisa mig” (1917).

Jag brukar kalla det för Guds direkt-telefonnummer Ps 50:15

Alltid uppkopplat, aldrig upptaget och snabbare än både ljuset och tanken. Det Du!

Det kallar jag för överföringshastighet!

MUSIK

I den nya bibelöversättningen (Bibel 2000) står det i psalm 50, vers 15: ”Ropa till mig när du är i nöd, jag skall rädda dig, och du skall ära mig.”

Observera att det står ingenting om överföringshastighet för meddelanden i Guds Rike! Jag tror att det sker många gånger snabbare än något bredband kan klara av.

Meddelanden i Guds Rike går lika snabbt som tanken, alltså t.o.m. många gånger snabbare än ljuset. Låt din tanke nå fram till solen och tillbaka igen, så förstår du vad jag menar. Ljuset tar omkring 8 minuter att komma från solen till dig. Det som din tanke klarar av på bråkdelen av en sekund -t ex avståndet till vår närmaste stjärna- tar det omkring 4 år för ljuset att avverka.

När Gud skapade ljuset så sa han: ”Varde ljus!” Och det blev ljust – långt innan det fanns sol, måne eller stjärnor på himlen. Men allt har sitt ursprung i Guds tanke och plan ända från början. ”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord” (1 Mos 1:1).

När Gud dessutom har skapat möjligheten att trådlöst, ljudlöst och ögonblickligt överföra sin kraft, både rent fysiskt så att det blir uppenbart för alla människor, och mentalt till varje människas innersta väsen, för den som ber om det, då förstår vi hur oändligt mycket större Guds vishet, förstånd, förmåga, kraft och skapelsemakt är, jämförd med all mänsklig teknik och kunskap.

Människans tankeförmåga - även om den är begränsad - har sin grund i att hon är skapad till Guds avbild. Det har att göra med hennes medvetande och hennes förnuft

- alltså hennes sinne, känslor och vilja. Människans förmåga till att tänka och reflektera är ju förutsättningen för allt Guds tal till oss.

Det är ju inte nog med att Guds informationsinnehåll och överföringshastighet överstiger allt som människor har tänkt ut och skapat, när det gäller att meddela sig med varandra och med Honom själv, det finns helt enkelt ingen gräns för Guds möjligheter. Guds allmakt är alltså gränslös – det vill säga utan gräns.

MUSIK

En liten människa som jag, kan inte ens i ord tala om eller försöka förklara vad Gud kan göra, utan att komma hopplöst på efterkälken. Men det betyder ju inte att vi människor är misslyckade skapelser, på nåt sätt.

Vi är Guds ”avbilder” och ingenting annat. Skapade precis så. Inte med obegränsad kapacitet i alla sammanhang, utan med begränsningar i både tid och rum, precis så som Gud själv hade tänkt sig och bestämt att det skulle vara.

Vad vi ska bli en gång, det är än så länge till största delen fördolt för oss. Det som vi inte kan se än, det är en fråga för vår tro att ta tag i. ”Ni lever ett osynligt liv tillsam-mans med Kristus hos Gud” står det i Skriften (Kol 3:3 Bibel 2000).

I det första Johannesbrevets 3:e kapitel står det: ”Mina kära, nu är vi Guds barn, men det har ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli. Vi vet dock att när Han (Jesus) uppenbarar sig kommer vi att bli lika Honom, ty då får vi se honom sådan han är. Var och en som har detta hopp till honom renar sig själv liksom han är ren”

(1 Joh 3:2-3 Bibel 2000).

Vi har alltså tillgång till universums snabbaste informationskanal, men den gäller bara för den som låtit Jesus rena sitt hjärta och samtidigt bytt Herre på sitt hjärtas tron.

MUSIK

Om du tycker att det verkar lite underligt av mig att jämföra Guds och människors sätt att hantera information, så håller jag med dig.

Men mitt motiv är bara att låta oss alla försöka förstå ”Guds väldiga gärningar”, Hans gränslösa förmåga och kapacitet lite bättre dag för dag.

På den första kristna pingstdagen i Jerusalem, så blev ju det här mycket påtagligt för alla de som var samlade.

Aposteln Lukas skriver, och jag läser från Apg. 2: ”När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig Ande och började tala andra tungomål, med de ord som Anden ingav dem.

I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet ljöd samlades hela skaran, och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sa de: ”Men är de inte galiléer allesammans, dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? … Vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar” (Apg 2:1-8, 11 Bibel 2000).

Käre vän! Vi har att göra med EN Gud, Den Ende Sanne Guden, som har ALL makt i himlen och på jorden. Han kan göra precis vad Han vill. Skapelsen är Hans egen. Han har från urminnes tid beslutat inom sig själv hur allt skulle skapas, bli till och fungera. Och han har inte bara tänkt ut alltsammans, han har också genomfört det in i minsta detalj. Och Han upprätthåller fortfarande, med sin sammanhållande kraft, alltsammans varje sekund. Skulle Han lämna sin skapelse, om så bara för ett ögonblick, så skulle alltsammans börja falla sönder i de partiklar, element och delar som Han en gång byggde upp oss människor och hela universum av.

MUSIK

Naturligtvis kan aldrig varken jag eller du förstå ens bråkdelen av Guds makt eller skapelse. Vi förstår varken det minsta eller det största av Guds verk och gärningar, eller hur?

Ett exempel på det minsta: Kan du förstå hur den elektriska potentialskillnaden uppstår i varje växt på jorden, så att det vatten som växten behöver, i form av vattenmolekyler, kan transporteras från jorden och upp genom växten, från plus vid jordytan till minus i växtens övre del? Vi människor kallar det för kapillärkraft eller elektro-osmos, men hur fungerar det?

Du och jag tycker att det är ’naturligt’ – javisst, vi är ju själva en del av Guds skapelse

– men förstår vi det? Svaret måste bli ett rungande NEJ!

Ett annat exempel på det som för oss människor verkar vara det ’största’:

Den kraft som håller samman hela kosmos, kallar vi för gravitation och den betraktar vi också som en ’naturlag’, men förstår vi hur den fungerar? ICKE!

När Herren Gud, ur stormvinden, talar med den rättfärdige Job, så frågar Gud:

”Var fanns du när jag lade jordens grund? Svara, om du har så stort förstånd. Vem har bestämt hennes mått – du vet! Och vem spände mätsnöret över den? Var fick hennes grundpelare sina fästen? Vem lade hennes hörnsten, medan morgon-stjärnorna tillsammans sjöng och alla Guds söner ropade av glädje?”

Du och jag kan bara säga: Tack gode Gud för att Du har skapat allting så underbart!

MUSIK

Sid 4 (för bibelstudiet i Åstorp 23/9 –03)

Gud fortsätter att tala till Job och säger:

”Var går vägen dit där ljuset bor, och mörkret, var har det sin boning, så att du kan föra det till sin gräns och finna stigarna till dess hus?” ”Var går vägen dit där ljuset delar sig, där östanvinden breder ut sig över jorden?”

”Från vilket sköte kom isen ut, och vem födde himlens rimfrost? Vattnet blir hårt som sten, djupets yta fryser till is.” ”Förstår du himlens lagar, ordnar du dess välde över jorden?” (Job 38:4-7, 19-20, 24, 29,-30 SFB).

Än en gång: Tack Gode Gud för att Du skapat allting så underbart!

Det bästa av allt är att Gud aldrig har begärt att vi ska förstå allt underbart som Han har gjort. Han begär bara att vi ska Tro och förtrösta på att det Han säger är Sant, att allt Han gör är Rätt, och att Han har uppväckt sin egen Son, Jesus Kristus, från de döda för att Han med Sin kraft skall bistå dig och mig när vi söker Hans ansiktes ljus.

Om Gud hade begärt att vi skulle förstå, så hade åtminstone inte jag själv varit med.

Hur du har det, får du själv avgöra. Jag står inte här för att döma dig på något sätt, utan för att om det är möjligt tala om hur stor Gud är, hur god Han är och hur full av Nåd och barmhärtighet Han är mot alla som vill tro på Honom och åkalla Hans namn.

Jag vill så gärna förklara Guds Godhet för dig, men i min egen förmåga når jag aldrig fram till ditt hjärtas innersta. Det finns bara en som kan göra det och det är Guds egen Helige Ande. Han utrannsakar hjärtats innersta och som den absolut underbare och suveräne pedagog Han är, så håller Han på och undervisar dig och mig, dag efter dag… så länge det behövs, för att vi ska komma fram på trons väg, ett steg i taget. Det kan gå blixt-snabbt - men för det mesta går det rätt så sakta. Inte därför att Gud saknar förmåga att ’trycka in’ kunskap om sig själv, utan därför att vi är så tröga till att lyssna till den där inre svaga rösten och ta till oss det som Han vill säga till oss.

Jag vet inte varför vi har så svårt att lyssna till Andens röst i vårt innersta, men det kanske beror på att du och jag, i vår svaghet, inte är inställda - på Guds våglängd.

Har Gud någon egen våglängd? Jag vet inte om man skall förstå det så, men Paulus skriver så här (Rom 8:26): ”Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men Anden själv ber för oss med suckar utan ord” som Gud förstår.

Hur Gud har programmerat in ’suckarnas våglängd’ till sitt eget hjärta, det vet jag inte, men jag tror att Han gjorde det när Han skapade människan till sin avbild. Från början, alltså i Edens lustgård, fanns det ju inget behov av några ”omvägar” utan där talade Gud direkt med Adam och Eva – öga mot öga, så att säga. Men när synden kom in i människornas tillvaro, genom deras olydnad mot Gud, då bröts den direkta kontakten med Honom automatiskt, eftersom synden skiljer människan från Gud.

Under alla generationer -från Eden till Betlehem- innan församlingens tidsålder bröt in, fanns det ingen Frälsare på jorden, utan på Guds befallning hade änglar kontakt med präster och profeter och utförde olika uppdrag bland människorna. Vi kan ju t ex tänka på Noa och syndafloden, eller på Jerikos murar som trycktes rakt ner i marken så att allt folket kunde gå rakt fram. Tiden mellan Betlehem och Golgata förkunnades frälsningens väg för judarna – dels av Jesus själv och dels av Johannes Döparen, Guds vägröjare, som pekade på Jesus och sa: ”Se, Guds Lamm, som borttager världens synd”. Efter Jesu himmelsfärd, pingstdagen och den helige Andes ankomst, till vår jord så höll Stefanus sitt andeinspirerade tal inför Stora Rådet i Jerusalem. Efter det utbröt en förföljelse mot församlingen i Jerusalem och alla utom apostlarna skingrades ut över bygderna i Judéen och Samarien.

Sid 5 (för bibelstudiet i Åstorp den 23/9 –03)

”Men de som hade skingrats gick omkring och predikade evangeliet” står det (Apg 8:1). Det var Filippus, Saulus, Petrus och andra. På det sättet nådde evangeliets sanning så småningom ända till Fenicien, Cypern och Antiokia – men man predikade bara för judarna, i deras synagogor.

När Paulus och Barnabas talade till judarna om Jesus som deras Messias, satte de sig öppet emot det, eftersom deras tro på Mose lag och deras egna goda gärningar, var större än deras tro på den korsfäste Jesus, som Paulus predikade.

Då sa Paulus till dem att eftersom de inte ansåg sig själva värdiga det eviga livet, så var hans och Barnabas uppgift från Herren, att predika frälsningens väg - alltså tron på Jesus - för hedningarna. Bland judarna var ju den tanken fullständigt befängd, att Guds frälsning kunde vara någonting för hedningarna. Hedningarna var ju ’orena’ och deras Gud, JAHVE, kunde inte ta emot någon som var oren enligt deras mening.

Men det fanns några bland de förskingrade som var från Cypern och Cyrene och när de kom till Antiokia så började de att tala till grekerna också och predika evangeliet om Herren Jesus. Så spreds evangeliets underbara budskap, och Herren öppnade en väg till tro för hedningarna, står det. Genom Paulus och hans olika missionsresor kom så evangeliet efter en lång tid till Rom, och slutligen till oss, här uppe i Norden.

Genom Jesu död på Golgata kors, öppnades alltså en ny väg till Gud – frälsningens väg genom Jesus Kristus, och du kommer inte fram till Gud om du inte går den nya väg som Han själv har bestämt skall gälla hädanefter.

Vilken väg är det då?

Jo, efter den seger som Jesus vann på Golgata kors så finns det bara EN väg, och den går genom tron på JESUS, men kunskap om den vägen kan du få på olika sätt.

Den första jag tänker på är Guds Ord som du kan läsa själv i Bibeln - och ta till dig under Guds Andes vägledning - om du ber om det.

Nästa kunskapsväg är Guds direkta telefon-nummer (Ps 50:15) där det står så här: ”Åkalla mig i nöden, så vill Jag hjälpa dig och du skall prisa mig” (1917).

I den nya (Bibel 2000) står det: ”Ropa till Mig när du är i nöd, Jag skall rädda dig, och du skall ära mig.”

Du kan också lyssna på någon som du har förtroende för, och som själv har funnit trons väg, och därför kan berätta för dig också hur det går till.

Om du inte vill läsa själv, ringa på Guds direktlinje eller lyssna på någon annan, så får du nog vänta – om du inte väljer ’Guds bredband’ förstås.

Det är den snabbaste vägen alla kategorier. ”Guds bredband” - alltså bönens väg direkt till JESUS själv. Han sa: ”Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig” (Joh 14:6 SFB).

Lika snabbt som du öppnar ditt hjärta och tar emot Jesus genom att tro på Honom, lika snabbt öppnas vägen för dig - från evig död till evigt liv. Men om du överhuvud-taget får tillfälle till det, det kan ju ingen garantera. Ingen av oss vet ju någonting om vi lever nästa minut eller timme. Ingen av oss har någon garanti för morgondagen.

Sid 6 (För bibelstudiet i Åstorp den 23/9 –03)

Rövaren på korset fick några timmar på sig och när han bekände sin synd och tro på Jesus så fick han höra Jesus säga de underbara orden: ”Sannerligen säger jag dig, i dag skall du vara med mig i paradiset.”

Jag ska berätta en berättelse ur livet för dig, som visar att Gud svarar på bön.

Det handlar om Robert, som precis hade muckat från det militära. Han skulle hem till sina föräldrar men ville spara pengar, och tänkte därför lifta hem. Han går där på vägen och undrar i sitt stilla sinne vem som skall stanna och plocka upp honom. Skulle det kanske bli en liten Fiat 600 eller kanske någon lite större bil… Så hör han en bil komma bakom sig, lyfter sin tumme i vädret och med en svag susning stannar en alldeles ny Cadillac bredvid honom. Direktör Andersson, för det är han som äger bilen, öppnar dörren och säger Stig in!

Robert, som är kristen, tackar Gud i sitt innersta för att han fick åka så fint och skönt.

Under bilresan börjar Robert och dir. Andersson att samtala om ditt och datt som man kan göra innan man känner varandra närmare. Men Robert hör den där svaga rösten i sitt innersta, som säger att han ska berätta att han är kristen. Han känner sig lite tveksam och tänker att om han berättar det, så kanske dir. Andersson slänger av honom vid närmaste buske. Men rösten manar och manar… och till slut kan inte Robert stå emot längre, utan berättar att han är kristen och har trygghet i sitt hjärta genom tron på Jesus. Han berättar också hur det gick till när han fick sin synd förlåten, blev frälst och ett Guds barn.

Då svänger dir. Andersson in bilen på en parkeringsficka, och Robert tänker att nu är det slut…det där blev väl för mycket…

Men dir. Andersson stänger av motorn. Det blir alldeles tyst och han säger till Robert: Jag har allt vad jag kan önska mig. Eget företag, en fin familj, en underbar fru och fina barn som sköter sig ordentligt. Jag har en stor fin villa, flera bilar och kan skaffa mig allt som jag önskar - men det som du talar om Robert, det har jag inte. Jag har ingen ro, trygghet och harmoni i mitt hjärta. Kan du inte be för mig, så att jag får uppleva det som du talar om.

Så ber Robert för honom där i bilen på en parkeringsficka, och dir. Andersson tar emot Jesus i sitt hjärta… och blir ett Guds barn – han också.

Så rullar bilen vidare och dir. Andersson släpper av Robert utanför föräldrarnas hus, lämnar sitt visitkort och ber Robert höra av sig, om han någon gång skulle ha sina vägar förbi.

Där kunde den här berättelsen ha slutat men så var det inte, för omkring 5 år senare ska Robert på en konferens genom sitt eget arbete. Tiden har blivit ändrad så han får några timmar över. Han kommer då att tänka på den där händelsen i bilen med dir. Andersson, och på att det var i den här staden företaget skulle ligga. Han bestämmer sig för att söka upp honom och höra hur det står till med honom.

När han hittat fram till företaget så frågar han damen i receptionen om han kan träffa dir. Andersson, men hon säger att dir. Andersson är strängt upptagen och kan inte störas – om det inte är så att Robert har avtalat någon tid. Det har ju inte Robert, men tar nästan till en liten nödlögn, när han säger att han känner dir. Andersson sedan lång tid tillbaka och kanske skulle det kunna gå för sig ändå – bara några minuter kanske…

Sid 7 (för bibelstudiet i Åstorp den 23/9 –03)

Damen i receptionen veknar lite grann och ringer upp dir. Andersson, talar om som det är och så får Robert komma in en - kort stund då.

När han kommer in i det magnifika kontorsrummet, sitter det en dam bakom ett stort vackert mahognyskrivbord utan ett papper på -bara en telefon- så säger han: Jag söker dir. Andersson.

Jaha, säger damen, det är jag det.

Nä, säger Robert, jag söker en direktör HERR Andersson.

Nja, säger damen då lite tveksamt… hur känner ni min man?

Robert får en sådan där underlig känsla inom sig igen, och vet inte riktigt om han ska våga berätta om allt det där som hände i bilen. Herr Andersson har kanske inte talat om det för sin fru -tänker han- och det blir kanske tråkigheter för honom… kanske blir han utslängd från kontoret också… hur ska det här gå?

Robert ser väl lite betänksam ut så Fru Andersson frågar lite undrande: Säg, hände det något särskilt den där dagen när ni fick lift med min man?

Ja, det får bära eller brista tänker han och börjar att berätta allt om hur de träffades, samtalade och bad tillsammans i bilen och att herr Andersson lämnade sitt liv åt Gud.

Då börjar fru Andersson bakom det stora mahognyskrivbordet att gråta. Så berättar hon, i sin tur, för Robert hur allt hänger ihop. Hon berättar om hur hon träffade sin man – en snäll, trevlig och hygglig man på alla sätt.

Själv var hon kristen då, men det var ju inte han, och han verkade inte heller vara särskilt intresserad av att bli det. Men hon gifte sig ändå med honom, och bad till Gud för honom under en lång tid, att han också skulle bli frälst. Och hon tyckte sig ha fått svar på sina böner och Guds löfte på att mannen -trots allt- skulle bli ett Guds barn.

Men, sa fru Andersson, den där dagen för 5 år sedan, upplevde jag att allt var försent.

Bara ett litet stycke efter det att han släppte av dig Robert, så krockade han nämligen med en långtradare och dog ögonblickligen. Och jag har blivit så bitter på Gud och anklagat Honom för att inte hålla det Han hade lovat.

Det som du har berättat för mig nu, var det underbaraste meddelande jag har fått i hela mitt liv, säger fru Andersson, medan tårarna strömmar ner för hennes ansikte.

Så var då Gud trofast ändå. Han höll sitt löfte och svarade på mina böner.”

AMEN!

”En tillflykt är Han, urtidens Gud, och här nere råder Hans eviga armar”

(5 Mos 33:27)

Veckans andakter, v 13

 • måndag 27 mars

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 2:29 ---Påsignatur--- Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp från Rom 2:29 handlar om att alla -både judar och greker- står under Guds rättvisa dom. Avgörandet sker därför genom Guds Ande och inte genom Lagens bokstav. Aposteln Paulus gör klart... Läs mer

 • tisdag 28 mars

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Jer 50:34 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bibeltexten som bildar bak-grund till den här stundens vidare vandring på den kristna trons väg, är hämtad från Jeremia, Guds profet, kapitel 50 och vers 34. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds Andes hjälp och vägledning så... Läs mer

 • onsdag 29 mars

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Apg 28:28 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När Paulus kom till Rom på sin missionsresa samlades hans judiska landsmän för att lyssna till vad han hade att säga, och han förklarade dels varför han hade kommit till Rom och dels förkunnade han evangeliet om Jesus för dem. (Apg... Läs mer

 • torsdag 30 mars

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 2:15 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Paulus brev till romarna och det andra kapitlet handlar om Guds rättvisa dom över alla. Bibelordet säger ju att ”det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas…” (Hebr 9:27). Men efter vilka regler ska hon... Läs mer

 • fredag 31 mars

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Apg 11:23 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bibeltexten för den här stun-den är hämtad från Apg 11 och handlar dels om Petrus rapport i Jerusalem om hedningarnas ställning och dels om Barnabas i Antiokia, som blev glad när han såg vad Guds nåd hade uträttat och uppmanade de... Läs mer

 • lördag 1 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Apg 11:23 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bibeltexten för den här stun-den är hämtad från Apg 11 och handlar dels om Petrus rapport i Jerusalem om hedningarnas ställning och dels om Barnabas i Antiokia, som blev glad när han såg vad Guds nåd hade uträttat och uppmanade de... Läs mer

 • söndag 2 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Jer 18:11 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. På Herren Guds uppmaning gick profeten Jeremia ner till krukmakarens hus. Där lät Gud profeten höra hans ord. Han sa: ”Om det hednafolk som jag har talat omvänder om från sin ondska, ångrar jag det onda som jag hade tänkt göra mot... Läs mer