4 december 2022

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Jesus sa till kvinnan vid brunnen: ”Den som dricker av det vatten jag ger honom skall aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger skall i honom bli en källa, som flödar fram och ger evigt liv” (Joh 4:14).

Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp.

”Gode Gud! Tack för att du är den som mättar vårt begär med ditt goda. Hjälp oss att i alla lägen förtrösta på dig och din allmakt. Jag ber dig, Herre, ta en total kontroll över mina tankar ord och handlingar så allt blir rätt förmedlat och förstått av den lyssnare som vill höra din röst i sitt hjärta. Amen.”

Vår livstörst kan ju ta sig olika uttryck. Vår längtan efter trygghet och gemen-skap kan t.ex. vara så djup och stor och så viktig för oss, så att vi gör allt som står i vår makt för att nå fram till den. Det är kanske inte något fel på din längtan min vän. Men kanske försöker du att stilla ditt hjärtas längtan på fel sätt eller på fel ställe eller hos fel person. Kanske har styrkan i din känsla av övergivenhet och ensamhet blivit så stor så att du inte längre har full kontroll över dina egna ord och handlingar. Det kan vara så! Hur kan det ske, frågar du kanske? Jo, det kan ske om du i ditt känslomässigt stormfyllda inre, ger efter för Dina egna behov på ditt eget sätt och går dina egna vägar, i stället för att gå till Honom som mättar Dina begär med sitt goda... (Ps 103:5 – SFB). 

Han som har sagt: ”Gör Dig inga bekymmer, utan när Du åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla Dina önskningar. Då ska Guds frid, som är mer värd än allt vi tänker, ge Ditt hjärta och Dina tankar skydd i Kristus Jesus” (Fil.4:6).

MUSIK

Jag vet hur det kan vara, eftersom jag själv är en utpräglad känslomänniska. Ibland tycker jag att det är en belastning att vara så känslig, men man kan ju vända på saken också -som en god vän påpekade för mig- och tänka så här: Tack Gode Gud för att du har skapat mig precis som jag är -även om jag inte varken förstår det eller uppskattar det alltid- men eftersom du har skapat mig som jag är, med hela mitt känslolivs alla aspekter och facetter, låt mig då bli till hjälp och välsignelse för någon av mina medmänniskor, som kanske tänker och känner likadant som jag själv gör.
Säg: ”Här är jag Herre, sänd mig!” Då lägger du ditt liv i Guds, din Skapares händer, Han som känner dig mycket bättre än vad du gör själv. Låt Honom ta hand om Dig. Och när du gör det kommer du att upptäcka någonting otroligt värdefullt och underbart! Du kommer att upptäcka att den frälsning och nåd som Gud har berett för dig, är så oerhört mycket större än du först trodde, och har så gränslöst många fler nivåer och infallsvinklar än vad du någonsin hade kunnat föreställa dig. SÅ STOR ÄR GUDS KÄRLEK!

Så stor är Gud, att Han förstår allt du tänker, känner och ÄR i ditt allra innersta. Det betyder kanske inte att Han tycker om allt som Han ser eller som du gör, men Han förstår definitivt allt.

MUSIK
                                   
Om och när du vill vända Dig till Guds Son, Jesus Kristus, för att få hjälp, så är han där genom sin Helige Ande, i samma ögonblick som du uppriktigt söker honom. Han säger aldrig ’aja, baja’ så där får man inte tänka eller göra, nej, han visar dig vägen i ditt eget innersta. Jag vet det för jag har själv varit med om det. Genom Ditt eget samvete vill han tala till Dig. Samvete betyder ju att veta någonting tillsammans. Gud vill alltså samarbeta med Dig i Ditt innersta så att Du själv kommer till insikt om vad som håller på att hända - och ändrar Dig!

Han säger inte ’aj, aj som Du bär Dig åt’ utan tvärtom. När du i tro vänder dig till Honom säger Han: DIN TRO HAR FRÄLST DIG! GÅ OCH SYNDA INTE MER!

Jag vet att det pågår en intensiv kamp i den osynliga andevärlden mellan det onda och det goda, både om din och om min själs eviga väl. Jesus och det goda har redan vunnit en avgörande seger över det onda, men det krävs att Du själv väljer att stå på Jesu sida, emot det onda, och inte ger det onda NÅGON näring. Då besegras det onda och den makt den har över dig, inte genom din egen kraft eller förmåga -för den är fullständigt otillräcklig mot de här andliga furstarna och väldigheterna- utan genom att du sätter din tro och tillit till Den Helige Ande som den överlägsne och fullständigt suveräne Hjälparen. Han kan tillintetgöra alla fiendens anslag mot Dig.

Du måste hålla dig tätt intill Honom, Jesus Kristus. Du måste också varje ögon-blick ha på dig hela Guds vapenrustning. Bland annat sanningens bälte och trons sköld. Då kommer också alla den Ondes brinnande pilar att slockna.

Tro bara inte att du klarar av att motstå angreppen i din egen kraft. Det går inte! Det är EN FULLSTÄNDIG OMÖJLIGHET eftersom det är en andlig kamp och inte en strid mellan människor av kött och blod. Den intelligens som strider mot dig -för att Din tro om möjligt ska göras om intet- är så oerhört mycket större än din egen, så det kan du inte ana. Du och jag måste också vara helt klara över att Gud och djävulen har diametralt motsatta mål för sin verksamhet. Djävulen vill inte att någon enda människa ska bli räddad genom sin tro på Jesus, utan han vill lura så många som möjligt till helvetet så länge det finns minsta lilla chans till det.

Gud däremot har ett annat mål och det är att fylla himlen med människor som vill tro på Honom och den Han har sänt till deras hjälp och räddning, nämligen sin egen Son, Jesus Kristus.

I den här oerhörda striden om människornas själar, är det du och jag som är måltavlorna och som all andlig kamp koncentrerats på varje ögonblick, sedan den dag då Jesus för omkring 2000 år sedan gav sitt liv på ett kors, dog i ditt ställe och krossade djävulens makt över alla de människor som inte själva väljer att stå under hans inflytande.

Var står då den avgörande striden? Jo, den står i Ditt inre. Det är därför det är en andlig kamp och ingenting som rör vårt fysiska liv. Alla människor är näm-ligen skapade till evighetsvarelser och har alltså ett evigt liv. Frågan är var det eviga livet ska tillbringas. Det kan nämligen du och jag bestämma över själva. Därför är en frälst själ också det enda som du kan ta med dig härifrån jorden, till ett evigt liv i salighet och ro, den dag du dör.

MUSIK

Det är mot den bakgrunden som jag nu talat om för dig, alltså om den oerhörda striden mellan det onda och det goda -om din själs eviga väl- som dagens minnesvers är hämtad. Från bibelns blad och Paulus brev till efesierna, kapitel 6, vers 10, där det står så här:
”Hämta nu styrka hos Herren, av Hans oerhörda kraft” (i den nya bibelöver-sättningen, Bibel 2000), och enligt den äldre översättningen (1917) lyder samma vers: ”För övrigt, bli allt starkare i Herren och i Hans väldiga kraft.”

Guds kraft står alltså till Ditt förfogande genom Den Helige Ande. Jesus sa ju själv, innan Han for tillbaka upp till himlen, att han skulle sända en annan Hjälpare som för alltid skulle va kvar hos oss - till vår hjälp - alltså Den Helige Ande (Joh 14:16).

Bibelsammanhanget där det står att Du kan hämta styrka av Guds väldiga kraft, fortsätter så här: ”Ta på er Guds rustning, så att ni kan hålla stånd mot djävu-lens lömska angrepp. Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa, utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna. Ta därför på er Guds rustning, så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte och klä er i rättfärdighetens pansar” (Ef 6:11-14 - Bibel 2000). ---
”och ha som skor på era fötter den beredvillighet, som fridens evangelium ger. Och tag alltid trons sköld som ni ska kunna utsläcka alla den ondes brinnande pilar med. Och låt ge er frälsningens hjälm och Andens svärd, som är Guds Ord” (Ef 6:15-17 – 1917).

MUSIK

Bibeln är alltså mycket tydlig när det gäller den andliga kampen och den  vapenrustning som Gud ställt till förfogande för den som vill tro på Jesus.

Tag fram Din egen bibel och läs själv, så förstår du kanske bättre hur fruktans-värt allvarlig den här striden om din själ är, och vad du själv kan göra åt det.
Kampen som vi har att utkämpa, är alltså en kamp mot furstar och väldigheter och världshärskare som råder här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna.

Striden om dig och mig står alltså egentligen mellan Guds änglar och ondskans andemakter i himlarymderna, men vi är också delaktiga genom att vi själva väljer vem vi vill fästa vår tro vid - djävulen eller Jesus.

Allt blir fel om du i ditt känslomässigt stormfyllda inre, ger efter för dina egna begär på ditt eget sätt och går dina egna vägar. Du kommer bara att ångra dig för att du inte var mer vaksam över den allvarliga situationen. Det är ju så att behov kan man mätta, men begär kan man INTE mätta. De blir bara mer och mer omfattande ju längre man låter sig själv vara en slav under dem.

Glöm inte minnesversen: ”Hämta ny styrka hos Herren, av Hans oerhörda kraft” (Ef 6:10).

MUSIK

Veckans andakter, v 48

 • måndag 28 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Hans barmhärtighet varar från släkte till släkte över dem som fruktar honom (Luk 1:50 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har det kommit för mig att tala om Jesus som ‘livets bröd,. När Jesus undervisade sina lär-jungar sade Han: "Jag är livets... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har det kommit för mig att tala om Jesus som ‘livets bröd,. När Jesus undervisade sina lär-jungar sade Han: "Jag är livets bröd. Den som kommer till mig, han skall aldrig hungra, och den som tror på mig, han skall... Läs mer

 • tisdag 29 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Hur kan han lära dig bedja, om icke genom nöd och genom allt som nu har prövat din kraft?" (Job 36:19 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Innan jag ens hann att be för det här programmet kom det till mig att det skulle handla om just bön. Jag påmindes då också om en... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Innan jag ens hann att be för det här programmet kom det till mig att det skulle handla om just bön. Jag påmindes då också om en bibeltext som handlar om bön. Det är Elihu, en av Jobs vänner, som i sitt välmenande nit försöker förmana Job, men... Läs mer

 • onsdag 30 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Dårarna säger i sitt hjärta: "Det finns ingen Gud." (Ps 14:1 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det har i alla tider funnits många mänskliga tankar om Guds existens, bibelns trovärdighet, ursprung osv. Den ena uppfattningen har brutits mot den andra och avlösts av... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det har i alla tider funnits många mänskliga tankar om Guds existens, bibelns trovärdighet, ursprung osv. Den ena uppfattningen har brutits mot den andra och avlösts av nästa... För mig personligen har det aldrig varit något problem. Kanske mest... Läs mer

 • torsdag 1 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför det här programmet så kom orden från Andra Konungaboken upp för mig, där det står om konung Hiskia att "Han gjorde vad rätt var i Herrens ögon, alldeles som hans fader David hade gjort" (2 Kon 18:3 Ä 1917). Men innan jag går vidare vill... Läs mer

 • fredag 2 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här vidare vandringen på trons väg så har en av kung Davids psalmer kommit upp för mina ögon. Han säger: "Jag vill välsigna Herren, som ger mig råd, även om natten manar mig mitt innersta" (Ps 16:7 Ä SFB). Men innan jag går vidare,... Läs mer

 • lördag 3 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här vidare vandringen på trons väg så har en av kung Davids psalmer kommit upp för mina ögon. Han säger: "Jag vill välsigna Herren, som ger mig råd, även om natten manar mig mitt innersta" (Ps 16:7 Ä SFB). Men innan jag går vidare,... Läs mer

 • söndag 4 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jesus sa till kvinnan vid brunnen: "Den som dricker av det vatten jag ger honom skall aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger skall i honom bli en källa, som flödar fram och ger evigt liv" (Joh 4:14). Men innan jag går vidare ska jag be om... Läs mer