6 december 2018

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. De förmaningar som gudsmannen Mose gav Israels folk under deras ökenvandring, tror jag är precis lika aktuella i dag – och för oss. Han sa: ”Jag tar i dag himmel och jord till vittne mot er att jag har förelagt dig liv och död, välsignelse och förbannelse. Välj då livet, för att du och dina efterkommande må leva, genom att du älskar Herren, din Gud, och lyssnar till hans röst och håller dig till honom.” Innan jag går vidare skall jag be om hjälp och vägledning.

”Gode Gud! Jag vill tacka dig för att vi i din Sons, Jesu, namn får komma inför dig, och att det inte behövs någon egen prestation av oss själva för att göra oss värdiga eller dugliga i dina ögon. Vi vet att vi inte kan klara oss själva, utan din vägledning och hjälp. Vi vet varken hur våra egna liv ska få en positiv mening, eller hur vi ska kunna nå andra människor med det underbara budskapet om din förlåtelse och frälsning. Tack Jesus för att du känner till varenda en som lyssnar just nu. Du vet vars och ens behov och känner allas tankar. Du har gett ditt liv på samma sätt för alla människor... så att alla som i tro vänder sig till dig som sin Frälsare och Herre, får en fullständig förlåtelse för all sin synd och skuld och allt annat som de känner att de gjort fel under sitt liv. Tack för att du är all trösts Gud. Som en mor tröstar sin son, så tröstar du den som vänder sig till dig. Tack för att du hör min enkla bön. AMEN.”

MUSIK

Det här med tröst är ju någonting väldigt viktigt för alla människor. Jag vet inte men antagligen beror det på vår otillräcklighet. Är man yvig, högmodig och självtillräcklig, då tycker man inte att man behöver någon tröst... i varje fall är det så man ser på sig själv. Men det finns kanske ingen som ser tårarna i ditt ansikte och smärtan i hjärtat, när du stängt dörren bakom dig och i din ensam-het granskar ditt eget liv och leverne. Kanske har du misslyckats. Livet blev kanske inte alls så som du hade tänkt dig en gång när du var ung och full av livslust. Kanske knäcktes du av slit och stress i karriären... kanske var det andra saker som gick fel. Ekonomin???  Äktenskapet??? Din barndomstro på en god Gud lämnade du kanske bakom dig när du tog språnget ut i den stora vida världen… Och nu står du där... ensam och förvirrad... och undrar vad det var som hände egentligen? Var gick det snett? Finns det något hopp för mig... eller är allt slut nu? Nej, min vän...loppet är inte alls slut för dej! Det är nu det börjar.

Gud har väntat länge på att du själv skulle förstå att du inte klarar av det här med din synd och skuld i egen kraft. Så länge du tyckte att du klarade dig själv, behövde ju Gud inte gripa in, eller hur? Kanske har du någon gång sett den här lite skämtsamma texten: ”Det omöjliga gör vi medan du väntar… mirakel tar något lite längre tid!” När det gäller Gud, är det så att Han gör under och mirakel hela tiden! Han låter jorden, månen, solen och alla de andra himlakropparna rotera exakt i sina banor varje sekund, och Han håller en noggrann kontroll på alltsammans - hela tiden.

MUSIK

Och lika exakt som Han styr universums galaxer, så styr Han t.ex. vattnet i alla dess former...snön, haglet, isen...dimman...ångan och daggen...alltsammans för sin exakta uppgift.
Skulle en sådan Gud inte ta hand om människan, som Han har skapat till sin egen avbild? Jo, sannerligen det finns ingenting annat i universum som Han  vinnlägger sig så om och som Han har en sådan oerhörd omsorg om och barmhärtighet emot, som sin egen skapelse - människan. Trots att vi människor ofta använder vår fria vilja till att vända oss bort ifrån Honom, så älskar Han oss mycket mer än vi förtjänar och aldrig ens kan ana.

Varför bryr sig då Gud så mycket om oss... trots att vi ofta inte alls bryr oss om Honom? Jo, det beror på att Hans kärlek inte är som din och min. Vår kärlek är mänsklig och bräcklig och kräver nästan alltid ett gensvar... kanske en motpres-tation... för att inte dö ut helt och hållet. Men Guds kärlek är av en helt annan karaktär. Den söker inte ens ett svar från din sida för att fungera till 100%. Den bara ger ut, hela tiden utan tanke på att få någonting tillbaka... därför att Gud älskar utan att det ens finns något som är älskvärt. Han bara är sådan, vår Gud.

GUD ÄR KÄRLEK! Och han kräver aldrig någon motprestation från Din eller min sida. Han vill väldigt gärna ha din kärlek och en innerlig gemenskap med dig, men Han kräver den aldrig som en motprestation för att själv älska dig. Han älskar ändå... och så oerhört högt älskade Gud människan att Han lät sin egen Son, Jesus Kristus, gå i döden för att vi skulle räddas om vi tror på Honom.

Men säger Du kanske, vi dör ju allesammans!?  Ja, det är riktigt. Vi är alla underkastade samma mänskliga livsvillkor, som bl.a. innebär att vi kommer att dö den fysiska döden.

MUSIK

Nu förhåller det sig så att människan inte består bara av en kropp, utan också av en själ och en ande. Den fysiska kroppen är skapad av jordens stoft och går tillbaka till jorden i slutet av det kretsloppet. På samma sätt går anden tillbaka till sitt ursprung, till Gud, i slutet av sitt kretslopp. Skillnaden är bara den att vår fysiska död kan vi inte påverka, medan det är just det vi kan göra när det gäller vår andes eviga existens. Det andliga livet är nämligen av en helt annan karak-tär än det jordiska. Det andliga är oförstörbart och evigt. Båda styrs av Gud den Allsmäktige - enligt Hans exakta regler - men det är här vår fria vilja kommer in, den som vi alla har fått av Gud i skapelsen. Vi har möjlighet att välja vem vi vill tro på och tillhöra och på det viset också var vi ska tillbringa vår evighet. När du tror på JESUS Guds Son, får du som gåva ett evigt liv. Väljer du att inte tro, står det dig givetvis fritt, men jag varnar dig. Ditt beslut leder dig till en evig död.

Det finns människor som tycker att man skrämmer dem eller hotar dem, när man talar om vad bibeln säger om himmel och helvete, den smala vägen och den breda, livet och döden.

De förstår inte, eller vill inte tro, att det är Guds varning till de människor som Han själv har skapat. Helvetet är ingenting som Gud har berett eller avsett för någon enda människa. Nej, det är en pinans plats som är beredd för Guds fiender, Satan och de änglar som bestämt sig för att följa honom.

MUSIK

Du min vän som lyssnar just nu har ingenting där att göra i helvetet. Ditt eviga väl är alldeles för värdefullt för att gå ett sådant öde till mötes. Men du måste själv ta personlig ställning till Guds Son, Jesus Kristus. Det är där din egen vilja att tro kommer in. Själva tron på Jesus är inte något som du måste prestera, för den är en gåva av Gud.

Men det du absolut måste göra, är att VILJA TRO när du hört det glada bud-skapet om Jesus och förlåtelsen genom Honom. Det är någonting som du upp-riktigt  bestämmer dig själv för - i ditt eget innersta - alltså ett beslut som du fattar inom dig själv.

Det går aldrig att komma och säga att du inte kan tro... eller att du inte är lagd åt det hållet...eller att ingen i din släkt har någon sådan där andlig läggning. Kanske försvarar du dig med att du inte är eller vill bli ”religiös” - vad nu det är.

Saken är den förstår Du att ingen av oss har någon andlig läggning. Vi är allesammans syndare - OCH GUD ÄR INTE HELLER RELIGIÖS! Gud är ande och Han lever i evighet - helt oavsett om du och jag tror på Honom eller inte. Hans existens beror inte alls på om du tror att han finns eller inte! Han finns där ändå och väntar bara på att du ska ta emot Honom i ditt hjärta och få all den hjälp som Han erbjuder dig fritt och absolut gratis. Inte ett öre kostar det!

MUSIK

Varför gör Han så? Därför att Han har skapat dig och älskar dig, precis som du är. Du behöver inte förställa dig på något sätt eller försöka göra dig bättre än du är. Kom precis som du är med alla dina fel och alla dina förtjänster. Guds famn är alltid öppen och hans nåd är varje morgon ny!
Han säger: ”Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Tag på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt”. (Matt 11:29 – SFB).

Det är mycket enkelt alltsamman. Om du vill vara med nu när jag ber, så är du välkommen. Kanske är du inte van att be, jag vet inte. Om det passar dig kan du knäppa dina händer och sluta dina ögon – och be med mig – högt eller tyst i ditt hjärta. Jag ber nu en frälsnings- eller omvändelsebön:

”Herre Jesus Kristus. Jag är ledsen över de saker som jag har gjort fel i mitt liv. (Ta några ögonblick för att be om förlåtelse för sådant som ditt samvete påmin-ner dig om). Jag ber Dig, förlåt mig. Jag vänder mig nu bort från allt som jag vet är fel. Tack för att Du dog på korset för mig, så att jag kan bli förlåten och fri. Tack för att Du erbjuder mig förlåtelse och Din Helige Ande.
Jag ber, kom in i mitt liv genom Din Helige Ande och var med mig för alltid. Tack, Herre Jesus.
Amen.”

Så till sist - dagens minnesvers:
”Jag har förelagt Dig liv och död, välsignelse och förbannelse. Välj då livet, för att Du och Dina efterkommande må leva”(5 Mos 30:19 – SFB).

MUSIK

Veckans andakter, v 38

 • måndag 16 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Matt 6:2 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. I dag ska vi se lite på vad Bibeln säger om att ge gåvor på rätt sätt. Och för att allt ska bli riktigt tänkt och begrundat av mig, så börjar jag med att be Gud om vägledning. ”Gode Gud. Du vet redan vad jag har i sinnet att tala... Läs mer

 • tisdag 17 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Hebr 3:7 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. I dag ska jag försöka tala om Andens stilla röst, t ex när Han lyfter fram Guds storhet. Men jag ska börja med att be om Guds Andes styrning och vägledning av mina tankar och ord så att allt blir rätt. ”Gode Gud! Jag kommer inför... Läs mer

 • onsdag 18 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ef 5:32 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. I dag tänker jag tala om den hemlighet som Paulus skriver om i sitt brev till de heliga i Efesus, kapitel 5 vers 32. Hemligheten om Kristus och församlingen. Men för att allt skall bli rätt börjar jag med att be om Guds vägledning... Läs mer

 • torsdag 19 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Tim 6:19 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Jag brukar inte tala om eller ge råd om hur man samlar skatter, i de här programmen, men eftersom det för det första inte gäller pengar utan goda gärningar, och för det andra är Paulus som i en bibel-text lyfter fram... Läs mer

 • fredag 20 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Ps 119:160) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har Bibelns ord om Guds Sanning kommit upp för mig. Jag hämtar det från psalm 119 och vers 160, där det står så här: ”Summan av Ditt ord är Sanning, Dina rättfärdiga domslut är eviga.” Vad jag kan säga om... Läs mer

 • lördag 21 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (1 Tess 2:16). Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När Paulus på sin andra mis-sionsresa kom till Makedonien, så predikade han bl.a. i Tessalonika, och bevisade med Skriftens ord att Jesus Kristus var Messias. De som trodde på ’den vägen’ (Apg 9:2) dvs. rättfärdiggörelsen genom... Läs mer

 • söndag 22 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Upp 5:9-10) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig och som är bakgrunden till det här programmet, är hämtad från Upp 5:9-10 Men innan vi går vidare in på det, så vill jag börja med att be om Guds direkta vägledning genom den Helige Ande.... Läs mer