24 juli 2020

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Det var inte några utstuderade myter vi följde, när vi förkunnade för er vår Herre, Jesu Kristi, makt och Hans ankomst… (2 Petr 1:16)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. I dag ska vi börja med att be för varandra och att Gud ska leda varje ögonblick av den här stunden - från början till slut.
”Gode Gud, vi vill upphöja ditt namn över alla andra namn och vi vill be dig om din välsignelse och direkta vägledning. Jag vill be för den som nu är med och lyssnar, och jag ber att den Helige Ande ska vara närvarande och manifestera din godhet och dina väldiga gärningar. Jag vet att DU ensam är mäktig att förändra alla hopplösa förhållanden och förvandla oss människor. Din hand är inte för kort och din vilja är inte för svag, för att hjälpa den som du vet vänder sig till dig just nu, innerst i sitt hjärta, fast ingen annan varken hör det eller ser det. Men DU Gud som vet allt och ser allt, älskar oss människor, var och en personligen, ändå. Tack för att Du hör vår enkla bön. AMEN!”

Många gånger har jag sagt det, och jag upprepar det om igen: Att tro på Gud är ingen mänsklig prestation. Du kan aldrig varken prestera tro eller prestera någon gärning som för dig närmare Gud. I Guds rike är mänsklig prestation utesluten.
Du kan inte ens resonera dig fram till Gud, helt enkelt därför att det inte är någon intellektuell prestation som leder dit. Din och min intellektuella kapacitet att förstå Gud och Guds existens, är så liten som ett sandkorn jämfört med all sand på havets strand. Dessutom är sandkornet dött, och har inget liv i sig. Därför kan det inte heller växa till, utan förblir lika ensamt och litet hela tiden, vad som än händer...

MUSIK

Det var därför Jesus sa: ”Om din tro vore som ett senapskorn, så skulle du kunna förflytta berg.” Om tron vore som ett senapskorn så skulle den dessutom kunna växa till och bli större, eftersom ett senapskorn bär livskraft inom sig, vilket ju ett sandkorn inte gör. Nej, det står i din bibel att tron kommer från Gud. Du kan alltså inte själv prestera någon tro. Hur gör man då för att tro? Det är mycket enkelt. Det handlar ju inte om att tro på tron i sig själv, utan det handlar om din vilja att tro på en person – nämligen på Jesus Kristus. Att tro är ingen intellektuell prestation, det är en viljefråga. Försök att gå den vägen, så ska du få se att du kommer fram. Bry dig inte om vad din hjärna tycker verkar rimligt eller möjligt att acceptera. Säg bara: ’Gud jag vill tro på DIG och på den som Du har sänt, Jesus Kristus. Jag vill ta emot Honom i mitt hjärta och bekänna Honom som min Herre.’ Då har du uppfyllt det enda krav som Gud ställer på dig. Gud tar hand om resten!
Eftersom det alltså inte är någon prestation att tro på Gud, så är det inte heller så att det finns någon skillnad mellan den ena människan och den andra i Guds ögon. Vi är alla syndare och behöver hjälp. Det är den enda verkligt sanna utgångspunkten.
Jag kom att tänka på alla de olika organisationer och föreningar som hjälps åt för att hjälpa den som har blivit ett offer för spritens härjningar. De har som en gemensam utgångspunkt att var och en måste börja med att erkänna att man är en alkoholist – först och främst för sig själv.

MUSIK

Varför är det så viktigt att erkänna att man är en syndare?  Jo, det är viktigt därför att då inser man sin egen situations hopplöshet och att man faktiskt behöver hjälp. Sedan är nästa steg om man vill ha hjälp eftersom man har insett sin situation och att man faktiskt inte klarar av sitt liv själv. Detta kräver naturligtvis självövervinnelse och uppriktighet. Alldeles rätt! Det kräver att man övervinner sin egen inneboende stolthet och blir ödmjuk i sitt hjärta.
På ett liknande sätt är det att övervinna sig själv och inse att man är en syndare som behöver hjälp från Gud och vill ha den hjälpen att övervinna syndens makt i sitt liv. Det är det som bibeln kallar frälsning, och frälsning får man som en gåva av Gud om man ödmjukar sig och ber om nåd i namnet Jesus. Att Jesu namn kommer in i bilden beror på att Jesus är Guds Son, och att Jesus är den som har betalat din syndaskuld med sitt eget liv och blod.

En person sa en dag så här till mig: ”Det där med människornas skuld är någonting som jag inte tror på. Och det där med att Gud skulle ha skapat himmel och jord det är ju bara ett alltför enkelt sätt att förklara saker och ting. Ska man försöka tro på det, så blir det ju nästa steg att man börjar undra var Gud kommer ifrån osv. Alltsammans måste ju ha börjat någonstans...
Det är typiska mänskliga begränsade synsätt.
Och på det sättet resonerar många människor. Jag förstår inte det och jag förstår inte det... och därför kan det ju inte vara sant... Vem har sagt att vi måste förstå allting? Gud begär bara att vi ska TRO!

MUSIK

Aposteln Petrus hade också råkat ut för liknande funderingar från människorna omkring sig, och därför skriver han i sitt andra brev, det 1:a kapitlet och vers 16:

”Det var inte några slugt uttänkta fabler vi följde, när vi kungjorde för er vår Herres, Jesu Kristi, makt och hans tillkommelse, utan vi hade själva skådat hans härlighet.”

Det var alltså inga intellektuella övningar eller prestationer som hade lett fram till Petrus kunskap om gudsuppenbarelsen, utan han hade själv varit med och sett med egna ögon. Fablernas uppgift är ju ofta att på ett enkelt och lättbegripligt sätt uttrycka en moral-lära eller en mänsklig sanning på ett effektivare sätt. Men fablerna rör sig alltid om jordiska ting. Den har aldrig en högre avsikt än att inskärpa förnuftiga levnadsregler. Fabeln belyser en sådan moral som världen förstår och godkänner. Men Guds evangelium om tron på Jesus, handlar inte om moral eller en moral-lära, utan det handlar om gudsuppenbarelse.
Alltså, när jag försöker förklara trons väg, människans skuld och frälsningens under-bara gåva för dig, så är det inte en intellektuell prestation jag sysslar med, utan det är ett enkelt försök att beskriva evangeliet och Guds kraft. Säger Gud att människor har syndat och saknar härligheten från Gud, så är det bara därför att alla människor faktiskt, både du och jag, har syndat, är syndare och behöver bli frälsta om vi vill ha kontakt med Gud och nå fram till honom.
Det är alltså inte ditt behov av frälsning som det är frågan om, utan om din vilja.

MUSIK

Det är alltså ingen fabel, saga, myt eller annan mänsklig fantasiprodukt som jag sitter här och snickrar ihop för att du ska komma på bättre tankar och få ro i ditt hjärta.
Nej, sanningen är att Jesus verkligen har dött för dina synder och att frälsningen verkligen ger dig en frid i ditt inre som övergår allt förstånd. Det handlar om att du kan få en full visshet... alltså en överbevisning om Guds löfte och makt att genom din vilja och tro på Jesus befria dig fullständigt från din synd och skuld. Din skuldbörda som tyngt dig under alla år, lyfts av och du får fri som fågeln skåda Gud och får känna Guds härlighet strömma in i ditt innersta.
Den här vissheten om frälsningens verklighet och sanning var ett av målen för Jesu gärning här på jorden. Gång på gång säger ju Jesus: ”Var vid gott mod, dina synder förlåtas dig” och ”var vid gott mod, din tro har hjälpt dig.”
Sanningen om barnaskapet hos Gud är något som Jesus ville uppenbara för sina lärjungar och för alla människor som vill tro på hans ord.

En annan sanning är att frälsningsvisshet inte kan grundas på någonting hos oss människor själva...  t ex ett moraliskt och rent liv, religiositet, känslor eller något liknande. Nej, vissheten om frälsningens verklighet och sanning vilar på en betydligt mer solid grund än dig och mig som människor. Frälsningsvissheten vilar på det yttre, objektiva faktum, att Gud själv har lagt grunden till människans frälsning i Jesus Kristus... och ditt hjärta blir stilla bara i vissheten om att Jesu, Guds Sons, blod renar från all synd... och att Gud för Jesu skull både kan och vill förlåta människan alla hennes synder. Alltså är frälsningsvisshet vissheten om att Guds Ord är sant!

MUSIK

Frälsningen är Guds gåva till dig och du behöver bara ta emot den - av nåd - när Gud sträcker ut sin hand mot dig och ger dig den.

Att det är av nåd och inte av någon egen prestation från din sida, hur god och snäll du än varit under ditt liv, innebär att alla människor får Guds gåva på samma sätt och oavsett vad de gjort, vem de är eller vilken position de eventuellt har. Kung och slav behandlas lika inför Gud. Han har inget som helst anseende till personen. Det enda han vill veta är om DU har tagit emot Hans Son, Jesus Kristus, genom tron i ditt hjärta, eller inte. INGET ANNAT ACCEPTERAS INFÖR GUDS ÖGON !

Om du tror på Jesus så finns det en plats reserverad för dig i Guds himmel där du får bo i evighet, tillsammans med alla de andra miljoner människor som också låtit sig övertygas om och tagit emot den försoning Jesus utverkade på korset när Han fri-villigt dog där och tog hela mänsklighetens synd och skuld på sig själv.

Om du INTE tror på Guds Son, som Gud har sänt till din räddning, så finns det lika säkert en pinans plats för dig – en plats som bibeln talar om i sammanhanget med den rike mannen och den fattige Lasarus (Luk 16:19-24 – 1917).

Dagens minnesord: ”Ty såsom ljungelden, när den ljungar fram, lyser från himlens ena ände till den andra, så skall det vara med Människosonen på Hans dag” (Luk 17:24 – 1917).

MUSIK

Veckans andakter, v 33

 • måndag 10 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Om en människa inte blir född på nytt av vatten och Ande, så kan hon inte komma in i Guds rike (Joh 3:5 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden kommer bland annat att handla om hur vi människor -du och jag- kan låta Gud leda oss genom livet. Det är ju en fråga... Läs mer

 • tisdag 11 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Om du frambär ädel metall utan slagg, så skall du få tjäna mig såsom mun (Jer 15:19 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Sanningen är att Gud vill ge dig och mig en framtid och ett hopp. Frågan är om vi vill gå Guds vägar och lyda honom för att hans vilja ska kunna ske.... Läs mer

 • onsdag 12 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Ävarna dem, så att inte också de kommer till detta pinorum". (Luk 16:28- 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden tänker jag tala om hur viktigt det är att prioritera rätt här i livet. Det vill säga att välja rätt bland de alternativ som står till buds... Läs mer

 • torsdag 13 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Gud, var mig nådig efter din godhet, utplåna mina överträdelser efter din stora barmhärtighet" (Ps 51:3 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden innehåller ett klart evangeliskt budskap om Jesus Kristus, världens Frälsare. Det är den fasta grund som jag utgår... Läs mer

 • fredag 14 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ty den kamp vi har att utkämpa är en kamp icke mot kött och blodÄ (Ef 6:12 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att du vill vara med och uppleva en himmelsk grundton från evighetens värld. Tycker du att det låter anspråksfullt, så är det inte jag som har några... Läs mer

 • lördag 15 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ljuset lyser i mörkret, och mörkret har icke fått makt därmed (Joh 1:5 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden tänker jag berätta lite om vardagen och evigheten, med en grundton av Guds Frid och hans omtanke om dig och ditt liv. Tänk att ingenting undgår... Läs mer

 • söndag 16 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Det som i världen var ringa och föraktat, det utvalde GudÄ (1 Kor 1:28) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Med ett sinne som är vänt mot himlens Gud och en förtröstansfull längtan efter vad Han vill ge oss människor av sitt goda, vandrar vi vidare på trons väg, som handlar både... Läs mer