14 oktober 2020

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

”Hos ingen annan (än Jesus) finns frälsningen” (Apg 4:12 – SFB)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Av och till händer det att en gammal sång kommer upp inom mig. Jag vet inte riktigt varför det är så, men jag har märkt att det ibland har ett samband med olika saker som jag medvetet eller kanske omedvetet går och tänker på.
Den sång jag tänker på nu ingår i den repertoar som väl för alltid kommer att förknippas med kyrkosångaren Einar Ekberg, och som han ofta sjöng på sin tid. Kanske minns du den? Sången heter ”Det är så underbart, det namnet Jesus.”
Men innan jag citerar den fina texten för dig ska jag be om Guds vägledning och hjälp, så att allt blir rätt.

”Gode Gud! Jag kommer inför Ditt ansikte med ett tack ur mitt hjärtas djup för allt som Du har gjort för mig och för oss alla människor. Hjälp mig, Herre, att förmedla det glada budskapet, evangeliet, om den underbara frälsning och frihet som Du har visat oss genom tron på Din Son, Jesus Kristus. Jag ber också i dag för någon lyss-nare som i sitt hjärta vänder sig till Dig med en innerlig, men tyst, bön om hjälp med sin svåra livssituation. Sträck ut Din hand, Herre, och visa Din väg och hjälp Amen.”

MUSIK

Nu till sången ’Det är så underbart det namnet Jesus’ – så här är första versen:
1. Det finns ett namn, jag skattar högst av alla. Mitt hjärta grips, när jag det namnet hör. Och skulle du så än fantast mig kalla - det namnet mig ändå så lycklig gör.

Kör: Det är så underbart det namnet Jesus. För evigt skall det bli min melodi. Det borgar för en full och härlig frälsning. Det löste mig från syndens slaveri.

Vers 2:
Det skänker tröst i sorgens dystra stunder, då allt i natt och mörker är förbytt. När det ser ut som ginge allting under, det ger mig hopp och tillförsikt på nytt.
Till sist, vers 3:
Det namnet lever och skall evigt leva, då man om andra namn ej längre vet. När världens glans och prakt ej finnes mera, då skall det stråla i all evighet.
-------
Ja, namnet Jesus borgar verkligen för en full och härlig frälsning. En tid innan Jesus föddes uppenbarade sig en Herrens ängel för Josef.

Ängeln sade: ”Josef, Davids son, frukta icke att ta till dig Maria, din hustru; ty det som är avlat i henne är av helig ande. Och hon ska föda en son, och honom skall du ge namnet Jesus, ty Han skall frälsa sitt folk ifrån deras synder” (Matt 1:21 – 1917).
”Och i ingen annan finnes frälsning; ej heller finnes under himmelen något annat namn, bland människor givet, genom vilket vi kunna bliva frälsta” (Apg 4:12).

Det finns många olika namn över vår jord som är kända för det ena eller det andra. Men inget annat har så stor kraft både i den synliga och den osynliga världen.

MUSIK

Ett exempel på kända namn är den händelse som skildras i samband med att Paulus på sin tredje missionsresa kom ned till Efesus där han undervisade först i synagogan och sedan i Tyrannus lärosal.
Så här står det:
”Gud gjorde genom Paulus kraftgärninar av icke vanligt slag. Man till och med tog handkläden och förkläden, som hade varit i beröring med hans kropp, och lade dem på de sjuka; och sjukdomarna vek då ifrån dem, och de onda andarna for ut. Men också några kringvandrande judiska besvärjare företog sig nu att över dem som var besatta av onda andar nämna Herren Jesu namn; de sade: ‘Jag besvär eder vid den Jesus, som Paulus predikar.’ Bland dem som så gjorde var sju söner av en viss Skevas, en judisk överstepräst.
Men den onde anden svarade då och sade till dem: ‘Jesus känner jag, Paulus är mig också väl bekant, men vilka är ni?’
Och mannen, som var besatt av den onde anden, störtade sig på dem och överman-nade både den ene och den andre; han betedde sig så våldsamt mot dem, att de måste fly ut ur huset, nakna och sargade” (Apg 19:11-16 – 1917).

Det gäller att vara känd både i den himmelska världen och i den värld där djävulen håller till med sina onda anhang av fallna änglar, demoner och andar.

MUSIK

Jesus säger, när han framställer liknelsen om de tio jungfrurna som väntade på brudgummen för att komma med in på bröllopsfesten - att alla blev sömniga och somnade. Men fem var förståndiga och fem var oförståndiga.
De fem förståndiga hade både olja i sina lampor och i extra kärl, med sig. Trots att det drog ut på tiden när de väntade, kunde de alltså ändå göra i ordning sina lampor när brudgummen äntligen kom, och de kunde därför också gå med in till bröllopet - och dörren stängdes igen.
Så småningom kom också de fem oförståndiga, till bröllopssalen och sade: ”Herre, Herre, låt upp för oss.”
Men han svarade och sade:
”Sannerligen säger jag er: Jag känner er icke” (Matt 25:1-12 – 1917).

”Icke kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig: ‘Herre, Herre’, utan den som gör min himmelske Faders vilja. Många skall på ‘den dagen’ säga till mig: ‘Herre, herre, har vi inte profeterat i ditt namn och genom ditt namn drivit ut onda andar och genom ditt namn gjort många kraftgärningar?’ Men då skall jag betyga för dem: ‘Jag har aldrig känt er; gå bort ifrån mig, ni ogärningsmän.’
Därför, var och en som hör dessa mina ord och gör efter dem, han må liknas vid en förståndig man, som byggde sitt hus på hälleberget” (Matt 7:21-27 – 1917).
-------
Att leva är att bygga, och det finns bara två grundvalar att bygga på. Antingen är man förståndig och bygger på hälleberget eller också är man oförståndig och bygger på lös sand. Vi skall inte bara vara ordets ‘hörare’ utan också dess ‘görare’ när vi bygger på Guds-Ordet och visar barmhärtighet mot vår nästa. (Jak 1:22; 2:13 – 1917).

MUSIK

Gud är den rättvise domaren - men inför Honom skulle ingen människa kunna bestå om inte vår medlare Jesus Kristus, Människosonen, hade gått emellan, han som renat oss från synden med sitt eget blod.
Gud dömer ingen, utan har överlåtit domen till sin egen Son - Jesus Kristus. Och Han är full av barmhärtighet och nåd mot alla som vill tro på honom och den försoning för synden som han fullbordade på sitt kors, när han gav sitt liv för hela människosläktet. (Joh 5:22-27; Apg 17:31 – 1917)
”Bara en dåre säger för sig själv: ‘Det finns ingen Gud.’ Hur kan han säga det? Därför att han lever ett ogudaktigt liv och aldrig gör något som är rätt. Hans liv är sönderfrätt av synd. Gud ser ner från himlen på människorna, för att se om det finns någon enda som handlar rätt och verkligen söker Gud, men alla har vänt honom ryggen. De är nedsmutsade av synd, fördärvade och ruttna rakt igenom. Ingen är god, inte en enda. Hur kan det vara på det sättet? Förstår de ingenting? frågar Gud.” (Ps 53:1-4 – LB).

”Dock, natt skall icke förbliva, där nu ångest råder. /…/ Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus; ja, över dem som bor i dödsskuggans land skall ett ljus skina klart. /…/
Ty ett barn varder oss fött, en son blir oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila; och hans namn skall vara:
Underbar i råd, Väldig Gud, Evig Fader, Fridsfurste.” (Jes 9:1,2,6 –1917).
Mer än 700 år innan Jesus föddes skrev profeten Jesaja de här underbara orden om honom, Fridsfursten, som skulle komma och bereda frid. Frid i alla deras hjärtan som tror och genom tron på Jesus blir räddade undan den fasansfulla nöd och katastrof som kommer att drabba både himmel och jord, när allt brinner upp och smälter av hetta. (2 Petr 3:12 – SFB).

MUSIK

När Gud tar hand om sin skapelse, för att en gång för alla göra upp med ondskan och alla dess medlöpare, både i himlen och på jorden, så blir det inte med en ny syndaflod, utan med eld i en kosmisk katastrof som vi inte kan göra oss en före-ställning om. Vad som kommer att utlösa den står det såvitt jag vet ingenting om i Skriften, men orsaken är densamma som när syndafloden gjorde slut på allt förra gången – nämligen SYNDEN.

Johannes skriver: ”Därefter såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna - av alla folkslag och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför Lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i händerna. Och de ropade med hög röst: ’Frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen, och Lammet.’ /…/
”Amen. Lovet och priset, visheten och tacksägelsen, äran, makten och väldet tillhör vår Gud i evigheternas evigheter. Amen.” (Upp 7:9-10, 12 – SFB).
Fäst Din tro vid Jesus -lammet som blev slaktat för din skull- så kommer du också att vara med i den stora vita skaran inför Guds tron en dag. Gud välsigne Dig!

Dagens minnesord: ”Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på  
                                 efter hans löfte” (2 Petr 3:13; Upp 21:1-2 – SFB).

MUSIK

Veckans andakter, v 44

 • måndag 26 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Herren är nära. Gör er inga bekymmer för någotÄ" (Fil 4:5-6 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund med Jan Eric Emgård. "Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er." Den uppmaningen riktade aposteln Paulus till sina trosfränder i Filippi och fortsatte: "Låt alla människor se hur... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund med Jan Eric Emgård. "Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er." Den uppmaningen riktade aposteln Paulus till sina trosfränder i Filippi och fortsatte: "Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer för något utan låt... Läs mer

 • tisdag 27 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn åt dem som tror på hans namn" (Joh 1:12 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. I början av sin bergspredikan talade Jesus till sina lärjungar och sa bland annat: "Saliga är de renhjärtade, de skall se Gud" (Matt 5:8 Ä... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. I början av sin bergspredikan talade Jesus till sina lärjungar och sa bland annat: "Saliga är de renhjärtade, de skall se Gud" (Matt 5:8 Ä SFB). De renhjärtade skall se Gud därför att han har renat dem och de försöker inte tjäna både Gud och... Läs mer

 • onsdag 28 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Sannerligen säger jag dig: I dag skall du vara med mig i paradiset" (Luk 23:43 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden ska jag tala om paradiset. Alla våra föreställningar om den underbara platsen går ju tillbaka till det man kanske skulle kunna kalla... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden ska jag tala om paradiset. Alla våra föreställningar om den underbara platsen går ju tillbaka till det man kanske skulle kunna kalla för ‘urtidsparadiset,. Om detta står det följande i Skriften: "Och Herren Gud... Läs mer

 • torsdag 29 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Ty allt som hör till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honomÄ" (2 Petr 1:3 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Tomas, en av Jesu lärjungar, undrade en gång hur han skulle kunna känna till vägen, när han inte visste vart Jesus skulle... Läs mer

 • fredag 30 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Jag är för ringa, vad kan jag svara dig?" (Job 39:37 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Av och till så läser jag bibelns berättelse om den gudfruktige Job och hans tre vänner som kom för att trösta honom i hans prövningar och lidanden. Men i stället för att trösta Job... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Av och till så läser jag bibelns berättelse om den gudfruktige Job och hans tre vänner som kom för att trösta honom i hans prövningar och lidanden. Men i stället för att trösta Job och visa honom barmhärtighet och omsorg, så får vännernas... Läs mer

 • lördag 31 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Om någon av er brister i visdom skall han be till GudÄ" (Jak 1:5 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. "Så är du dock en konung?" sa Pilatus till Jesus. Pilatus förstod att det var av avundsjuka som översteprästerna hade dragit Jesus inför rätta och sökte därför efter en... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. "Så är du dock en konung?" sa Pilatus till Jesus. Pilatus förstod att det var av avundsjuka som översteprästerna hade dragit Jesus inför rätta och sökte därför efter en utväg att frige Honom. Enligt olika bibelkommentarer så fanns det i huvudsak... Läs mer

 • söndag 1 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Om någon av er brister i visdom skall han be till GudÄ" (Jak 1:5 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. "Så är du dock en konung?" sa Pilatus till Jesus. Pilatus förstod att det var av avundsjuka som översteprästerna hade dragit Jesus inför rätta och sökte därför efter en... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. "Så är du dock en konung?" sa Pilatus till Jesus. Pilatus förstod att det var av avundsjuka som översteprästerna hade dragit Jesus inför rätta och sökte därför efter en utväg att frige Honom. Enligt olika bibelkommentarer så fanns det i huvudsak... Läs mer