25 juli 2020

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

När Han (Hjälparen) kommer, skall han låta världen få veta sanningen i fråga om synd, rättfärdighet och dom… (Joh 16:8 – 1917)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Det här är ett program som har sin grund i det kristna evangeliet om Jesus, Guds Son, som älskar dig och vill hjälpa dig i ditt liv tills din stund på jorden är slut, och sedan in i evighetens värld. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning i bibelordet och hjälp att förmedla budskapet på rätt sätt.

”Gode Gud! Jag kommer inför Dig med en bön om förstånd så att jag rätt kan ta till mig det budskap om frälsning, som Du vill ha framfört i dag. Herre, hjälp mig också att med den Helige Andes kraft och totala kontroll över mina tankar, kunna förmedla budskapet vidare till någon lyssnares hjärta, så att det blir till välsignelse. Amen.”

Många människor tycker inte att de behöver någon tro på Gud och vill inte heller ha någon hjälp eller frälsning från sina synder och få ett evigt liv. Om du hör till dem som tycker så, så är det här programmet inte för dig. Det är bara slöseri med din dyrbara tid att lyssna. Gör något annat som är viktigt i stället. Hej då!

Nu vänder jag mig i stället till dig som vill ha hjälp med ditt liv, frälsning och nåd för dina synder och som vill få det av Gud utlovade eviga livet. Du är hjärtligt välkommen att lyssna.

MUSIK

Gud har själv sagt att den som vill tro på den Han har sänt, Jesus Kristus, ska inte förgås utan ha evigt liv. Och det löftet gäller alla människor på vår jord. Naturligtvis gäller det då dig också som lyssnar precis nu. Det kristna budskapets grund är att Gud söker människan och vill rädda henne därför att han älskar människorna som han själv har skapat. Gud har -genom sin Son, Jesus Kristus- öppnat vägen till seger över den största och starkaste av människans fiender, synden. Vad är då synd? Är det att mörda, stjäla, ljuga och så? Nej, synd är inte en handling som du kan göra utan synd är precis tvärtom. Alltså någonting som du INTE gör. Hur hänger det ihop?
Jo, synd är att INTE tro på den som Gud har sänt till din hjälp och räddning.

Om Du har en bibel så ta fram den. Slå upp Nya Testamentet och ’Evangelium enligt Johannes’ kapitel 3 och vers 16. Där står det så här:
”Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, på det att var och en som tror på honom, skall icke förgås, utan ha evigt liv.”

Alltså säger Gud här: Den som tror ska inte gå under, utan kommer att få nåd och ett evigt liv. Följaktligen gäller också motsatsen att den som INTE tror kommer att missa målet och kommer inte att få det utlovade eviga livet.
Gud har alltså gjort en sådan enorm uppoffring för din skull, så Hans vilja är att du ska tro på det som Han har gjort för dig. Sätter du din egen vilja före Guds, och INTE VILL tro på sanningen då gör du Gud till en lögnare och spolierar själv ditt eviga väl.

MUSIK

Det här med att tro på Gud och tro på Jesus som har dött för din skull, menar många människor att det KAN de inte göra. Sanningen är att de inte vill.
Att tro, har nämligen ingenting med kunnande eller prestation att göra. Det har bara med DIN VILJA att göra. Du behöver inte begripa någonting om Gud för att tro, lika lite som du behöver begripa hur ett kärnkraftverk fungerar för att knäppa på ljuset i rummet där du sitter och släpper fram den elektriska strömmen som ger dig ljus. Du säger bara inom dig:
”Jag vill tända ljuset i rummet” och så gör du det utan vidare. Och det fungerar eller hur?
Lika enkelt är det för dig att säga: ”Jag vill tro på Gud och på Hans Son Jesus Kristus.” Och det fungerar. Ljuset går upp i din inre värld och din vandring på trons väg har börjat.
Du vänder alltså om från din egen viljas väg och till Guds viljas väg. Det är det som kallas för ’omvändelse’. Det betyder alltså att vända om från sin egen vilja och över-lämna sig och sin syndaskuld till Jesus som redan har tagit hand om alltsammans en gång för alla, när Han dog på ett kors för alla människors alla synder.

Det enda som återstår för att du ska få frid och ro i ditt inre, är att du vill tro. Det behövs ingenting mer. Inga långa böner eller innerliga och fromma utgjutelser för att liksom få över Gud på din sida. Han står redan på din sida om du vill tro på Jesus och vänder om och bättrar dig... och slutar upp med att låta din egen vilja styra ditt liv och dina handlingar, och låter Honom ta över rodret.

MUSIK

Gud vill vara med dig och göra dig till en övervinnare, en segrare, som övervinner det onda med det goda. Som övervinner syndens makt med Guds kraft. Och Guds kraft kommer till din hjälp bara därför att Han vill hjälpa sina barn. När du tror på Jesus så är du ett Guds barn. Guds kraft kommer inte till din hjälp därför att du är en snäll och hederlig människa, givmild och bra på alla de sätt. Nej, Gud har inget anseende till personen. Men Han hjälper den som Han vill hjälpa. Och Gud vill hjälpa alla sina barn precis på samma sätt som du vill hjälpa dina egna barn så mycket du kan.
Gud vill göra allt för dig... om du vill låta honom gripa in i ditt liv och ta hand om det.
Gud är inget väsen som går omkring och ryter och straffar dig för att du är svag och inte klarar av det ena och inte orkar med det andra. Nej, Jesus sa en gång när han gick omkring här på jorden: ”Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka.”  Med det menade Jesus, att det är inte de som själva klarar av sina liv på alla sätt, som behöver Hans hjälp, utan det är de som INTE själva kan klara av sitt liv och sin livsväg, som behöver Hans hjälp... och om de vill ha hjälp så finns den gratis att få. Ingen kö... inga formulär som ska fyllas i... inga mediciner som ska köpas... nej, Gud som har skapat oss vet ju hur vi är skapade eller hur? Då vet Han ju också vad det är för fel på oss och kan klara av det på ett ögonblick. Frågan om varför inte alla som vill tro på Jesus blir friska, har jag inget svar på, tyvärr. För alla blir inte friska. Det är ett faktum. Bara Gud vet svaret på varför det är så. Men frälsningens underbara gåva står kvar ändå och friden i hjärtat har ingenting att göra med om man är frisk eller sjuk till sin kropp.

MUSIK

Egentligen är ju Guds väg till frälsning och räddning från en evig död väldigt enkel. Och många människor tycker att det verkar alldeles FÖR enkelt, och kan inte vara möjligt att man bara så där genom att tro får alltsammans till skänks, så att säga.
Kanske är det just det som är anledningen till att många har lättare för att ta till sig och tro på österländska religioner av olika slag... där man måste prestera det ena eller det andra för att som en belöning för sin prestation komma ytterligare ett steg högre i sin ’andliga utveckling’ eller vad det nu kallas för.
Vi här i västerlandet är så enkelspåriga och inkörda i systemet med egen prestation och belöning för den, så vi kan bara med stor svårighet acceptera en andlig väg av TRO som inte beror på prestation - utan på NÅD.
Och det är ju precis det som skiljer kristendomen från andra trosriktningar. Vår Gud har själv tagit det första steget för att nå människan, förlåta henne och ge henne nåd, medan andra religioner förutsätter någon egen prestation av dig själv, för att bli värdig på något sätt, och så till sist få någon sorts belöning. Men sådan är inte vår Gud eller Hans Son, Jesus.
I den kristne Gudens ögon blir ingen människa någonsin ’värdig’, utan det är bara genom Jesus Kristus och Hans försoningsdöd på korset - som Gud för evigt förlåter dig dina synder, om du vill tro på Jesus. Och när Gud förlåter då glömmer Han. Och Gud förlåter inte bara den ena synden eller den andra... och lämnar en del av det värsta som du kanske har gjort tidigare i ditt liv. Nej, när Gud förlåter synder, så gör han det 100%-igt. Allt försvinner som ett moln i solens ljus. Och Guds Nåd lyser upp ditt inre med frid och glädje. Du blir helt enkelt en ny skapelse i Jesus Kristus. Ditt liv blir som nytt och får en helt ny mening och inriktning - mot det eviga.

MUSIK

Nu vill jag särskilt tala till dig som är familjefar. När DU tar emot Jesus i ditt liv, så sker det ett under, precis som för alla andra människor som vill tro... när Guds ljus bryter igenom mörkret i själens innersta. Men det är inte nog med det. Jag har upplevt att när jag som familjefar tog emot Jesus i mitt liv och lät honom styra och ta över rodret i mitt liv, så tog Han också över rodret i min familjs liv. Gud välsignar då ’hela Ditt hus’ - jag menar hela din familj och ditt hem. Jag kan inte förklara alls HUR det går till, men jag vet ATT det är ett faktum. Trasiga relationer kan bli hela igen, mellan föräldrar sinsemellan och mellan barn och föräldrar.
Gud bryr sig nämligen om hela familjen, för det är Han som har instiftat äktenskapet och familjebanden - till ömsesidig hjälp och nytta för oss. Och det finns många exempel på hur Gud har helat trasiga förhållanden på det mest förunderliga sätt. Hur kan det komma sig, säger du? Jo, det kommer sig av att Guds makt är ”översvinnligt stor” på den som tror, står det i den äldre bibelöversättningen. Bibeln beskriver ju Guds väldiga makt, kraft och gärningar i och bland människorna här på jorden.
Det är alltså ett stort och viktigt steg man tar, när man deklarerar att man vill tro på Gud och vill gå Guds väg, i Jesu fotspår. Om du saknar frid, ro och sammanhållning i din familj, så rekommenderar jag dig allvarligt att vända dig till Jesus. Det är vägen till Gud, till hans kärlek och det eviga livet. Säg bara: Jag vill tro på dig, Jesus!

Dagens minnesord: ”Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så skall jag (Jesus) ge er ro” (Matt 11:28)

MUSIK

Veckans andakter, v 33

 • måndag 10 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Om en människa inte blir född på nytt av vatten och Ande, så kan hon inte komma in i Guds rike (Joh 3:5 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden kommer bland annat att handla om hur vi människor -du och jag- kan låta Gud leda oss genom livet. Det är ju en fråga... Läs mer

 • tisdag 11 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Om du frambär ädel metall utan slagg, så skall du få tjäna mig såsom mun (Jer 15:19 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Sanningen är att Gud vill ge dig och mig en framtid och ett hopp. Frågan är om vi vill gå Guds vägar och lyda honom för att hans vilja ska kunna ske.... Läs mer

 • onsdag 12 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Ävarna dem, så att inte också de kommer till detta pinorum". (Luk 16:28- 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden tänker jag tala om hur viktigt det är att prioritera rätt här i livet. Det vill säga att välja rätt bland de alternativ som står till buds... Läs mer

 • torsdag 13 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Gud, var mig nådig efter din godhet, utplåna mina överträdelser efter din stora barmhärtighet" (Ps 51:3 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden innehåller ett klart evangeliskt budskap om Jesus Kristus, världens Frälsare. Det är den fasta grund som jag utgår... Läs mer

 • fredag 14 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ty den kamp vi har att utkämpa är en kamp icke mot kött och blodÄ (Ef 6:12 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att du vill vara med och uppleva en himmelsk grundton från evighetens värld. Tycker du att det låter anspråksfullt, så är det inte jag som har några... Läs mer

 • lördag 15 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ljuset lyser i mörkret, och mörkret har icke fått makt därmed (Joh 1:5 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden tänker jag berätta lite om vardagen och evigheten, med en grundton av Guds Frid och hans omtanke om dig och ditt liv. Tänk att ingenting undgår... Läs mer

 • söndag 16 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Det som i världen var ringa och föraktat, det utvalde GudÄ (1 Kor 1:28) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Med ett sinne som är vänt mot himlens Gud och en förtröstansfull längtan efter vad Han vill ge oss människor av sitt goda, vandrar vi vidare på trons väg, som handlar både... Läs mer