9 december 2022

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Psalmisten Kung David
Skrev de underbara orden i den 139:e psalmen om att Herren Gud vet allt och  är överallt – samtidigt. Han är vår Gud och saknar alla begränsningar. Men innan jag går vidare på trons väg och talar om vår Gud, så ska jag be om hans hjälp och vägledning så allt blir rätt framfört av mig.

”Gode Gud! Jag kommer inför dig med två tomma händer, men med ett hjärta som bara önskar att ditt frälsningsbudskap ska nå fram till så många människor som möjligt. Herre, jag ber att du genom Din Helige Ande också ska nå in i någons hjärta. In bakom den vackra fasaden som -om sanningen ska fram- håller på att rämna när frågan om livets mening inte får något rätt svar. Jesus, du som är livets ursprung och källa, låt din frid fylla all tomhet och oro. Amen.”

Det finns en norsk sång som mina föräldrar brukade sjunga ibland när jag var barn. Den heter ”Hvis det er dröm...”  och skrevs en gång av zigenarmissionär-en Gipsy Smith.

Första versen är så här: ”Man säger jag drömmer, men nej det är Jesus, som löser från träldom, från synd och från nöd. Min Frälsare är han, min brudgum och Herre, som köpte mig fri ifrån skuld och från död.”

Kören är så här: ”Om det är dröm - så låt mig drömma, ett jag dock vet, min synd den försvann. Se, det är dag, se solljuset strömmar, Ja, låt mig drömma, min dröm är sann.”

MUSIK

Min pappa var predikant och när jag var ung var han i Norge och predikade. Kanske var det då han lärde sig en del norska sånger som han sedan sjöng när han kom hem igen – och som jag älskar än i dag. En annan sång handlade om Guds Nåd och jag sjunger den ofta för mig själv. Jag är ju ingen sångare, men jag älskar den underbara texten. ”Det var av nåde... av bara nåde... för det förtjänte icke jej... det var av nåde... av bare nåde... av nåde frälste Jesus mej.” 

Ja, min barndom var full av sång och musik som jag burit med mig hela livet sedan dess… som en gåva i mitt hjärta. Det fanns en tid... det är en del år sedan nu visserligen, men det kunde hända ibland att jag vaknade tidigt på morronen och kunde ligga och lyssna på en stor kör som sjöng i mitt innersta. Nästan som om det hade spelats en grammofonskiva inom mig. Det går inte att förklara men det är en fantastisk upplevelse… Jag tror att Gud talar till oss människor på olika sätt och det händer fortfarande ibland att jag går och gnolar på någon sång... kanske en bra stund och undrar vad det är för en sång. Så kommer textorden upp för mig och ibland är det som en hälsning direkt från himlen… kanske som svaret på någon fråga jag gått och burit på i mitt hjärta…

MUSIK

Käre vän, låt ditt hjärta och sinne fyllas av andlig sång och musik med ett innehåll som skänker vila och tröst. Det kan komma mörka dagar när livet är kämpigt och svårt av någon anledning, och då kan de där sångtexterna och melodierna bli till stor glädje och välsignelse för dig.

På samma sätt är det med bibelordet för dig som läser din bibel. Du tänker kanske inte på det, men själv har jag i alla fall varit med om det på ett sällsamt sätt, när problem av olika slag dyker upp och vill förmörka livet. Man brottas kanhända med frågor av olika slag i sitt innersta, som bara Gud och man själv känner till. Då har det hänt att Hjälparen -Den Helige Ande- påmint mig i mitt innersta om någon bibelvers eller något sammanhang som jag läst – men ändå glömt för länge sedan. Men som på en given signal kan bibeltexten komma upp i minnet och sprida ljus över frågorna i mitt innersta.

Detta med vårt minne, som vi kan lagra saker och ting i för framtiden, är en fan-tastisk sak som Gud har skapat i oss människor... långt innan någon ens tänkt tanken att försöka göra något liknande i dagens datorer... men med en kapaci-tet och hastighet som är oerhört mycket större.

Tänk så underbart vi mänskor är skapade. Det görs ju också stora ansträng-ningar för att vetenskapligt utforska hur Gud har skapat oss och byggt upp sin skapelse.

MUSIK

Men hur vi än anstränger oss för att försöka förstå Guds skapelse, så är det allra mesta ändå fördolt för oss. Det är alltför fantastiskt för att en människo-hjärna ska kunna begripa det. Och skulle vi lyckas förstå någon liten del, så öppnar sig omedelbart nästa område att utforska för oss. Men för Gud är ingen-ting omöjligt. Det största undret en människa kan få vara med om, är att bli av med sin synd och skuld.

Det här allt överskuggande problemet, som sedan skapelsens början förgiftat tillvaron för alla människor, löste Gud på sitt suveräna sätt, som aldrig i evighet kan ifrågasättas och vars 100%-iga verkan aldrig förgår. Men så är det med allt som vår Gud gör. Det är alltsammans gott och kärleksfullt och bara fyllt med omtanke om människornas bästa, för att de ska vilja välja rätt väg - i tro på Gud och på den som Han har sänt till deras räddning - Jesus Kristus. Gud har ju gett oss en fri vilja och det är den som vi -i tro- måste använda oss av för att bli av med vår skuldbörda, våra synder och vår inre kamp och strid. Med Guds frid genom tron på Jesus i våra hjärtan, kan vi bli stilla och komma i en fullkom-lig harmoni med Gud själv.
Jesus sa: ”Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min Faders hus finns många rum. Om det inte vore så, då skulle jag ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er... (Joh 14:2 – SFB).

Till dig som undrar vad som väntar dig på andra sidan, när detta livet är slut, vill jag säga: Jesus har gått före för att bereda ett rum för dig... och Han väntar på dig om du vill tro på Honom och ta emot Honom i ditt hjärta. Då har Han lovat att ge dig SIN FRID, en frid som övergår allt förstånd... och du behöver aldrig mer vara orolig - vad som än händer runtomkring dig.

MUSIK

Så enkelt har Gud ordnat alltsammans för dig -  tro på Jesus och ditt liv blir förvandlat! Det är underbart att få uppleva Guds närhet. När Han värmer ditt hjärta så blir du så lycklig så det går inte att beskriva med mänskliga ord. Mänsklig förälskelse och passion är ett absolut intet mot att få vara i Guds närhet. Varför är man då inte ständigt i Guds närhet? Beror det på att Gud inte vill? Nej, det tror inte jag. Jag tror att Gud väldigt gärna vill ha gemenskap med oss människor och vill hjälpa oss på alla sätt.

Jag tänker ibland på vad Herren Gud sa om Abraham, i samband med att Han tänkte omstörta Sodom och Gomorra: ”Kan jag väl dölja för Abraham, vad jag tänker göra?” (1 Mos 18:17).

Vilken gemenskap Gud hade med Abraham.
Bibeln berättar att Adam och Eva bl.a. födde de båda sönerna Kain och Abel. När de hade växt upp blev Kain en dag avundsjuk på sin bror Abel därför att Gud såg till Abels offer men inte till Kains. Han blev så arg så han slog ihjäl sin bror och blev förvisad av Gud, bort från den åkerjord som han brukade. Kain gick alltså bort från Herrens ansikte och bosatte sig öster om Eden, där hans hustru födde sonen Hanok. Om Hanok står det att ”han vandrade i umgängelse med Gud i 300 år” (1 Mos 5:22).

När Hanok var 365 år gammal och vandrat i umgängelse med Gud, såg man honom inte mer, för Gud tog bort honom...
Efter Hanok blev människornas ondska så stor på jorden så Gud ångrade att Han hade skapat dem och Han blev bedrövad i sitt hjärta, står det (1 Mos 6:6). Men Noa fann nåd för Guds ögon. Han var en rättfärdig man, ostrafflig bland sitt släkte och vandrade i umgängelse med Gud. Så blev han också med sin familj räddad undan syndafloden som förgjorde alla de andra, både människor och djur, utom dem som var med Noa i arken.

MUSIK

Gud håller noga reda på vilka som vandrar i rättfärdighet inför Honom och gör det som är rätt förstår du. Det går inte att gömma sig för Gud på något sätt. Texten i Psalm 139 är ett exempel på det. Den handlar om Herren Gud, som vet allt och är närvarande överallt.
”Vart ska jag gå för din Ande, och vart ska jag fly för ditt ansikte?” säger psalmisten, och fortsätter ”Fore jag upp till himlen, så är du där, och bäddade jag åt mig i dödsriket, se, så är du också där. Toge jag morgonrodnadens vingar, gjorde jag mig en boning ytterst i havet, så skulle också där din hand leda mig och din högra hand fatta mig.”

Jag sa förut att Gud vet allt och är närvarande överallt. Men det är inte för att Han vill jaga dig eller kontrollera vad du håller på med. Nej tvärtom, Han vill hjälpa dig så mycket han får - som en mamma är ängslig för sitt barn – så, och ännu mer vakar Gud över dig därför att Han verkligen bryr sig om dig, min vän, som lyssnar just nu. Gud vill så gärna att du ska vända om från din onda väg och till Honom, så Han gör allt som står i hans makt för att leda dig rätt. Kanske har du en mor eller någon annan som ber för dig. Bön efter Guds hjärta är alltid rätt och du ska vara tacksam för alla som ber till Gud för dig.

Dagens minnesvers: ”För att du ska sätta din förtröstan till Herren, undervisar jag i dag just dig” (Ordspr. 22:19).

MUSIK

Veckans andakter, v 13

 • måndag 27 mars

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 2:29 ---Påsignatur--- Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp från Rom 2:29 handlar om att alla -både judar och greker- står under Guds rättvisa dom. Avgörandet sker därför genom Guds Ande och inte genom Lagens bokstav. Aposteln Paulus gör klart... Läs mer

 • tisdag 28 mars

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Jer 50:34 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bibeltexten som bildar bak-grund till den här stundens vidare vandring på den kristna trons väg, är hämtad från Jeremia, Guds profet, kapitel 50 och vers 34. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds Andes hjälp och vägledning så... Läs mer

 • onsdag 29 mars

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Apg 28:28 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När Paulus kom till Rom på sin missionsresa samlades hans judiska landsmän för att lyssna till vad han hade att säga, och han förklarade dels varför han hade kommit till Rom och dels förkunnade han evangeliet om Jesus för dem. (Apg... Läs mer

 • torsdag 30 mars

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 2:15 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Paulus brev till romarna och det andra kapitlet handlar om Guds rättvisa dom över alla. Bibelordet säger ju att ”det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas…” (Hebr 9:27). Men efter vilka regler ska hon... Läs mer

 • fredag 31 mars

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Apg 11:23 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bibeltexten för den här stun-den är hämtad från Apg 11 och handlar dels om Petrus rapport i Jerusalem om hedningarnas ställning och dels om Barnabas i Antiokia, som blev glad när han såg vad Guds nåd hade uträttat och uppmanade de... Läs mer

 • lördag 1 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Apg 11:23 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bibeltexten för den här stun-den är hämtad från Apg 11 och handlar dels om Petrus rapport i Jerusalem om hedningarnas ställning och dels om Barnabas i Antiokia, som blev glad när han såg vad Guds nåd hade uträttat och uppmanade de... Läs mer

 • söndag 2 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Jer 18:11 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. På Herren Guds uppmaning gick profeten Jeremia ner till krukmakarens hus. Där lät Gud profeten höra hans ord. Han sa: ”Om det hednafolk som jag har talat omvänder om från sin ondska, ångrar jag det onda som jag hade tänkt göra mot... Läs mer