15 december 2018

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bakgrunden till andakts-stunden i dag hämtar jag från profeten Jesaja och det 53:e kapitlet. Det handlar om Jesus som bar vår synd och skuld och våra sjukdomar – trots att det var vi som hade syndat och vandrat bort från Gud som bara ville vårt allra bästa. Men innan jag går vidare ska jag be om vägledning genom den Helige Ande.

”Gode Gud! Tack för att jag alltid får komma till dig med mina behov av hjälp och vägledning. Låt mig få den insikt i ditt ord som du vet att jag behöver för att kunna förmedla frälsningens budskap på rätt sätt till mina lyssnare. Amen.”

Jag ska börja med att läsa några verser från profeten Jesaja. Verserna handlar om Jesus, Guds Son, trots att det var omkring 750 år innan Jesus föddes som profetian uttalades. Jag läser från 1917 års bibelöversättning:

”Föraktad var han och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med sjukdom. Han var som en för vilken man döljer sitt ansikte, så föraktad att vi höll honom för intet.
Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor, dem lade han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, tuktad av Gud och pinad.
Ja, han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom, för att vi skulle få frid, och genom hans sår blir vi helade.
Vi gick alla vilse som får, var och en av oss ville vandra sin egen väg, men Herren lät allas vår missgärning drabba honom” (Jes 53:3-6 – 1917).

MUSIK

Jag läste om Jesus förut...att ”det var våra smärtor han lade på sig...” Då kom jag att tänka på att ordet ”smärtor” ju innefattar alla slags smärtor... både ’yttre’ och ’inre’. Jag tror att Jesus kände en oerhörd smärta inom sig när han märkte att många av dem som han talade till, inte ville lyssna och inte ville tro på honom. I den sista versen jag läste förut, alltså Jesaja 53 vers 6, så står det ju också att: ”Vi gick alla vilse som får, var och en ville vandra sin egen väg”. Men Herren Gud lät ändå din och min missgärning drabba honom själv.

Alla vi människor har ju av Gud fått en fri vilja och den fria viljan använde vi så att vi ville vandra vår egen väg. Inte Guds väg - utan vår egen väg. Så gick det ju också som det gick för oss, så länge vi försökte själva, tills vi lät Gud ta hand om vårt livs roder och styra åt oss på livets hav, genom den rätta farleden som Jesus visat oss. Trots att vi alltså gjorde fel gick Gud emellan och lät alla våra felgrepp, felsteg och missgärningar drabba honom. Han tog helt enkelt alltsam-mans på sig själv. All vår skuld tog han på sig och lät oss gå fria. På ett annat ställe i min bibel står det därför att ”Herren tillräknar inte människorna deras synder” (2 Kor 5:19 – 1917).

MUSIK

Detta att vi fått en fri vilja och valde fel väg men ändå är älskade av Gud, så oerhört djupt att han lät sin egen Son dö i vårt ställe, det är verklig kärlek i sin djupaste dimension. Det finns ingen kärlek som är så stor som Guds.

Han älskar Dig också så högt så han säger... Du är fri att gå och välja själv!

Han tvingar dig aldrig att stanna hos honom, utan han vill att du ska vara hos honom därför att du av fri vilja själv väljer det, framför något annat. Det är kärlek - eller hur? Har du tänkt på det? Det är en kärlek som älskar, inte för sin egen skull, utan för din skull. Han säger inte ”Jag älskar dig!” och binder dig till sig på det sättet, om du inte själv vill ha det så. Nej, han säger: ”Jag älskar dig så mycket att jag vill att du ska vara alldeles fri att göra precis som du själv vill.”

Sådan är Guds kärlek som han har bevisat för dig och mig och för alla männi-skor. Hur kan Gud vara så storsint och kärleksfull, tänker du? Är det verkligen sant? Ja, det är sant, så länge det får bero på Hans Nåd mot dig och inte på din egen förtjänst, för den är helt utestängd. Genom dina egna goda gärningar eller prestationer blir du aldrig fri från synden. Syndens makt binder dig lika envist som blodet i din kropp, så länge som du inte låter Jesu blod bryta syndens fasansfulla makt över dig. Om det inte hade varit så allvarligt, varför tror du då att Gud behövde betala det högsta priset någonsin i universum för din frihet från synden - nämligen med sin Sons liv - på ett kors?

MUSIK

Om det är någon som ska ha äran -i all evighet- för det här absolut underbara, med att din och min synd betalats med blod, så är det Gud Fadern och Gud Sonen - alltså Jesus Kristus. Det var Jesus som i mänsklig gestalt bar din synd. Jesus var Guds Lamm som blev slaktat för dina och mina synders skull.
Hebréerbrevets författare säger i kapitel 9 och vers 22: ”...utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse”. Det är därför bibeln talar om blodets oerhörda betydelse.

Vi kan aldrig förstå det här. Det största av offer som Gud i sin ofattbara kärlek gav för att du och jag skulle kunna få förlåtelse från våra synder. Det finns stunder när jag frågar mig om till och med Jesus själv undrade över det fullkom-ligt ofattbara djupet av Guds kärlek till oss människor. Jag tänker förstås på det tillfälle när Jesus hänger uppspikad på korset och ropar till sin Fader: ”Min Gud, min Gud, varför har du övergett mig?” (Matt 27:46).

Jag tror att Gud själv led med Sin Son men i sin totala rättfärdighet och helighet kunde han inte själv exponera sig för mänsklighetens synd utan dolde sig under det ögonblick när syndens fullkomligt fasanfulla verklighet slog till och fick livet att brista för honom, Jesus, som själv var Livets Furste.

Hur kunde detta ske, tänker du kanske? Ja, jag har inte svar på alla frågor, men orden från profeten Jesaja i kapitel 54, vers 8, kanske förklarar. Där står det så här: ”Se mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himmelen är högre än jorden, så mycket är också mina vägar högre än era vägar, och mina tankar högre än era tankar.”

MUSIK

Vi ber tillsammans:

”Jesus vi tackar dig för att du var villig att offra ditt eget liv för att vi skulle få förlåtelse för våra synder och frid i våra hjärtan. Vi kan inte förstå den oerhört stora kärlek som du har riktat mot oss och inneslutit oss i genom den nåd som du har bevisat mot oss – som vandrade våra egna vägar. Vi kan inte förstå den, men vi tackar dig ändå för att du är den du är och vi vill ära dig för detta underbara som du har gjort för oss, alla människor, när du beredde en ny väg tillbaka till Gud genom att offra ditt eget liv för oss. Vi tackar och prisar dig i all evighet, du Guds Offerlamm. Öppna våra ögon så att vi ser dina vägar och hjälp oss att vandra på dem i din sanning och i din rättfärdighet. Tack för att du är VÄGEN, SANNINGEN och LIVET och för att du vill leda oss rätt vad som än händer och för att allt samverkar till det bästa för de som älskar dig.
Jesus vi vill älska dig av hela vårt hjärta. Tack för att du vill undervisa oss mer och mer, steg för steg, i fortsättningen. Även om vår tro är svag så ber vi dig att föröka den och tackar dig för att vi har fått lära känna ditt namn och får be till dig på det här enkla sättet. AMEN.”

Apropå Guds tankar så skriver profeten Jeremia i kapitel 29 och vers 11, som handlar om Judarna i Babel dit de hade blivit bortförda: ”Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, till att ge er en framtid och ett hopp.”

MUSIK

Jag tror personligen att Gud alltid vill ge oss människor en framtid och ett hopp, men kanske hindrar vi ibland Guds plan med våra liv genom vår bristande tro på Guds vilja eller förmåga.
Många gånger sa Jesus till dem han mötte och som bad honom om något: ”Ske dig som du tror!” ”Din tro har hjälpt dig!” ”Sa jag dig inte att om du trodde skulle du få se Guds rike?” och liknande.

Alltså har tron en avgörande betydelse. Den behöver inte vara stor eller märkvärdig på något sätt, men den måste finnas. Ett exempel på den enkla logiken är bibelns ord: ”Den som vill komma till Gud måste tro att han finns till och att han lönar den som söker honom.”  Javisst, säger du kanske, om man vill komma i kontakt med Gud så måste man naturligtvis tro att han finns till - hur skulle man annars kunna nå fram till honom?
Ja, det verkar ju självklart, men tyvärr finns det många som gärna vill se Guds under i sitt liv, t ex genom att man blir frisk om man är sjuk... men för övrigt vill man inte ha med Gud att göra. Gud har nog förbarmande med en sådan total okunnighet också, men nog är det en underlig mänsklig attityd och inställning.

Dagens minnesvers: ”Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen -men förlorar sin själ- och måste betala med sitt liv?” (Matt 16:26 - 1917 + SFB)


MUSIK

Veckans andakter, v 51

 • måndag 17 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Enligt Guds Ord i bibeln finns det två villkor för att du som lyssnar nu ska kunna få kontakt med den ende Guden som de kristna talar om. Du måste tro att Han finns till och du måste tro på Jesus, Guds Son. Det är Guds väg till gemenskap med... Läs mer

 • tisdag 18 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden är det Jesu ord i Matt 9:12 som har dragit till sig mitt intresse. Det kan ju verka självklart att det är de sjuka som behöver läkare och inte de friska, men det behövdes tydligen en sådan förklaring när fariséerna undrade... Läs mer

 • onsdag 19 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har en bibelvers från Hebr 1:12 kommit upp för mig. Den handlar om Jesus, Guds Son, och att hos honom finns det ingen förändring, utan han är densamme Ä full av nåd och sanning mot den som söker honom. Men innan jag går... Läs mer

 • torsdag 20 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden kom Jesu ord till kvinnan som greps ,på bar gärning, när hon begick äktenskapsbrott upp för mig. Det är evangelisten Johannes som återger sammanhanget i sitt 8:e kapitel och den 11:e versen. Men innan jag går vidare ska jag... Läs mer

 • fredag 21 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. I dag vill jag börja med bibel-orden från Matteus evangelium och det 16:e kapitlets 26:e vers. De handlar om din själs ofattbart stora värde i Guds ögon. Men innan jag går vidare ska jag be om hjälp för att förstå bibelordet på rätt sätt så att... Läs mer

 • lördag 22 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den första text som kommer upp för mig inför den här stunden är den man kallar för "den gyllene regeln" som du hittar i Matt 7:12 och som innebär att ,allt vad du vill att människorna skall göra dig, det skall du också göra dem. Det är lagen och... Läs mer

 • söndag 23 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jesus försökte aldrig stryka folk medhårs för att de skulle bli positiva eller vänligt inställda till evangeliet. Nej, i det fallet gällde det alltid ,Allt eller Intet, och jag tänker särskilt på hur Jesus varnade folket för fariséerna och de... Läs mer