13 december 2018

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bibelorden som jag tänker uppehålla mig vid är hämtade från profeten Jesaja kapitel 51 och handlar om den tröst som Gud ger sitt folk. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och vägledning så allt blir rätt.

”Gode Gud! Jag tackar dig för att du är den Allsmäktige och Allvetande som alltid lyssnar till dina barns böner. Jag ber dig, Herre, om nåd och förstånd att kunna ta till mig ditt ord, dels för min egen del och dels för de lyssnare som jag nu har med mig inför ditt ansikte. Amen.”

Profeten Jesaja skriver om Guds frälsning och tröst för sitt folk:
”Jag, jag är den som tröstar er. Vem är då du, att du fruktar för människor som skall dö, för människobarn som blir som torrt gräs, att du glömmer Herren, din Skapare, han som spände ut himlen och lade jordens grund, och att du ständigt dagen igenom fasar för förtryckarens vrede, eftersom han är redo att fördärva? Var är nu förtryckarens vrede? Snart blir fången fri. Han skall inte dö och läggas i graven, han skall inte lida brist på bröd.” (Jes 51:12-14 – SFB).

De bibelverser som jag läste var Guds tröst till Sion genom profeten Jesaja, men jag tror att du som lyssnar just nu också får ta dem till dig personligen. Kanske särskilt orden: ”Vem är då du, att du fruktar för människor som skall dö?” Ja, den frågan behöver vi nog allesamman ställa oss själva varje dag.

MUSIK

Varför är jag rädd ”för människobarn som blir som torrt gräs?” Dem behöver jag inte vara rädd för. Däremot bör jag vara mycket mån om min ställning inför den levande GUDEN, han som har makt över livet och den eviga döden. Det är därför du kan läsa de andra 2 viktiga frågorna som Jesus ställer. Den första är: ”Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men tar skada (eller förlorar) sin själ? Den andra är: Vad kan en människa ge i utbyte (eller lösen) för sin själ?” (Matt 16:26).

Svaret på båda frågorna är: INGENTING! Alltså, ingenting hjälper en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ. Ingenting kan en människa heller ge till lösen för sin själ!
De här orden visar vilket oändligt stort värde som Jesus sätter på varje människas själ och att hon inte på något sätt själv kan ge någonting till lösen för sin själ. Har du tänkt på hur oändligt stort värde din själ har inför Gud? Det är också därför som det är en sådan ständig kamp och strid om varenda männi-skas själ - mellan det onda och det goda - mellan djävulen och Gud. Det var också därför som Gud betalade det högsta priset någonsin i universum för din själs eviga väl. Gud betalade med sin Sons eget blod! Jag vet inte om du och jag förstår hur stort vårt värde är? Det är svårt att fatta hur stort värdet är inför Gud.

MUSIK

Att din och min själ är värda lika mycket är helt klart, eftersom Gud inte har något anseende till personen på det sättet, utan älskar alla lika, genom sin Son Jesus Kristus. Gud har i sin oerhörda kärlek och allmakt kallat oss till frihet från synden och till att vara hans barn. Det är en tillgång av sådana dimensioner så min mänskliga tanke kan inte omfatta den. Och det beror på att jag inte fullt ut förstår syndens natur och väldiga makt att påverka oss människor. Inte direkt genom vår ande, när vi är Guds barn, men genom de omständigheter och in-tryck som vi dagligen utsätts för i alla olika sammanhang. Djävulen vill bara ljuga och förföra oss så att vi om möjligt avviker från Guds vägar. Om vi viker av då får det onda övertag i oss. Det är därför som vi ständigt måste vara vaksam-ma med varje tanke vi tänker, varje ord vi säger och varje handling vi gör.
Det står i min bibel att Människosonen (alltså Jesus) ska komma i sin Faders härlighet med sina änglar, och då ska han löna var och en efter sina gärningar (Matt 16:27 – SFB).

Böcker ska upplåtas på den yttersta dagen och då ska alla människor som någonsin har levt dömas, var och en efter vad han eller hon har gjort. Om du har tagit emot Jesus i ditt hjärta genom att tro på honom och be-känna hans namn då är ju dina synder och missgärningar förlåtna och ingen känner då till dem mer. De är utraderade ur boken om ditt liv som Gud skriver i. Jesu blod utplånade dem när han dog på korset för din skull. De är för evigt lämnade åt glömskan och kastade i glömskans hav. Låt inte någon fiska där och påminna dig om dina synder igen - de är borta! Om någon kommer dragande med dem och vill anklaga dig så säg bara till vederbörande: Det där får du tala med Jesus om, det är han som har betalat priset för alla min synder!

MUSIK

Låt den Helige Ande ständigt påminna dig om allt underbart som Jesus är och vad han gjort för dig. Det finns nämligen anledning att i all evighet upphöja Jesus och ära honom för att han gick i döden för dig och gav sitt liv för din skull - för att du skulle slippa. Det står i bibeln att det blir större glädje i himlen bland alla Guds änglar för en enda syndare som gör bättring än för 100 rättfärdiga som ingen bättring behöver.

Så oerhört stor är segerns värde över varenda människas själ. Vi kan aldrig förstå den oerhörda striden som ständigt pågår, natt och dag, mellan andemak-terna i himlarymderna om människornas själar och eviga väl. Jesus vill avfolka helvetet och fylla himlen men djävulen vill göra precis tvärtom. Den kampen började vid syndafallet i Edens lustgård och pågår än idag. Och striden är ännu hetare idag än tidigare för djävulen vet att hans tid är kort innan Jesus kommer tillbaka för att hämta hem dem till sig som tror på honom.

Jag känner inte till när tiden är slut. Den dagen och stunden vet ingen någonting om, utom Gud själv, står det. Därför finns det heller ingen som helst anledning att spekulera om det. Men enligt bibeln så visar tidstecknen att Guds period av nåd snart är slut. Då gäller det att i tid ha sagt sitt JA till Jesus. Det som händer då är att det sker ett maktskifte på ditt hjärtas tron. Genom din tro på Jesus skiftar du alltså Herre och det är det som ligger i ordet omvändelse
-alltså att vända om- från Satan till Gud! Gud välsigne dig att ta det steget.

MUSIK

Det är bara ditt eget personliga beslut om Jesus som räknas. Inga goda gär-ningar eller någon annan tro kan rädda dig. Nu är det inte bara för att du ska rädda din själ inför evigheten som du ska sätta din tro och förtröstan till Jesus. Så länge du andas kommer du nämligen att få uppleva hur någon som är starkare än du själv -den Helige Ande- hjälper dig och bär dig när det är som svårast. Det finns alltså all anledning att ta emot Jesus precis nu - även om du kanske tycker att livet leker och allt är bra. Men, min vän, allt kan förändras snabbt. Det som idag verkar att vara det rätta kan i morron visa sig vara fel. Rikedom kan över en natt förbytas i ruin. Den lycka du kanske tycker dig ha kan snabbt bytas i förtvivlan, sorg och elände.

Vad gör du då? Vem hjälper dig då? Vem har du att hålla i handen när din egen kraft är uttömd och när dina dagar är räknade? Det är då som din tro på Jesus bär dig över alla djup. I det ögon-blick då dina ögon brister finns han där vid din sida och tar dig vid handen. Han överger dig aldrig, utan för dig hem till sina boningar som är förberedda för dem som tror på honom.

Jesus överger dig aldrig! Det är därför som kung David säger i psalm 23:
”Herren är min herde, mig skall intet fattas. Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag ock vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig, din käpp och stav de tröstar mig. Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Godhet allenast och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar, och jag ska åter få bo i Herrens hus evinnerligen.”

MUSIK

Guds nåd och kärleksfulla hand når dig överallt om du vill ha kontakt med honom. Därför skriver kung David i psalm 139 så här:
”Herre, du utrannsakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står vet du det, du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger, utforskar du det och med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ett ord är på min tunga, vet du Herre, allt om det. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. En sådan kunskap är mig alltför underbar. Den är så hög att jag ej kan förstå den. Vart skall jag gå för din Ande, vart ska jag fly för ditt ansikte? Om jag far upp till himlen, är du där, bäddar jag åt mig i dödsriket, är du där. Tar jag morgonrod-nadens vingar, gör jag mig en boning ytterst i havet, skall också där din hand leda mig och din högra hand fatta mig. Om jag säger: ”Må mörker falla över mig och ljuset bli natt omkring mig” så är inte mörkret mörkt för dig, natten skall lysa som dagen och mörkret vara som ljuset. Du har skapat mina njurar, du sam-manvävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Ja, underbara är dina verk, min själ vet det så väl. Benen i min kropp var ej osynliga för dig, när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, de var bestämda innan någon av dem hade kommit. Hur outgrundliga är inte för mig dina tankar, Gud… (Psalm 139:1-17).

Dagens minnesvers: Herren är min herde, mig skall intet fattas... (Psalm 23:1)

MUSIK

Veckans andakter, v 34

 • måndag 19 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Joh 6:68) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden kom bibelorden från Johannes evangelium kapitel 6 och vers 68 upp inför mig. Men innan jag går vidare på trons väg med de orden som bakgrund, vill jag be om hjälp och vägledning genom den Helige Ande.... Läs mer

 • tisdag 20 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Ef 5:8) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig som en bakgrund till den här stunden, har jag hämtat från Ef 5:8 där det står: ”Ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn.” Innan jag går vidare på vår... Läs mer

 • onsdag 21 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (2 Pet 2:12) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. I en tidning stod det en dag om en förening som ”hyllar det moraliska förfallet” i Sverige. Otroligt, men det är bakgrunden till det här programmet. Men innan jag fortsätter vill jag be Gud om vägledning genom den Helige Ande, så... Läs mer

 • torsdag 22 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (1 Pet 2:9) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför vår vidare vandring på den kristna trons väg, har en bibeltext som handlar om att förkunna Guds härliga gärningar, kommit upp inför mig. Men innan jag fördjupar mig i den, vill jag be om Guds direkta vägledning av mina... Läs mer

 • fredag 23 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Apg 20:28) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har en bibelvers från Paulus avskedstal till de äldste i Efesus kommit upp för mig, där han i Apg 20:28 säger ” Ge akt på er själva…” Men innan jag går vidare med den maningen vill jag be om Guds Andes... Läs mer

 • lördag 24 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (1 Joh 3:14) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. ”Vi vet att vi har gått över från döden till livet…” skriver aposteln Johannes (1 Joh 3:14) och längre fram i vers 24: ”Att Gud förblir i oss, det vet vi av Anden som Han gav oss.” Men innan jag tar ytterligare steg in på trons... Läs mer

 • söndag 25 augusti

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Rom 16:26) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har Paulus’ ord till de kristna i Rom om att ’bland alla hedningar upprätta trons lydnad’ kommit upp inför mig. Men innan jag, med den bibeltexten som bakgrund, tar ett steg till på trons väg, så vill jag be... Läs mer