12 oktober 2020

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund med Jan Eric Emgård. När jag bad inför den här stunden fick jag en ingivelse att det skulle handla om Jesu födelse. Sedan evangelis-ten Lukas, som var läkare, ”noga efterforskat allt från början” skriver han om händel-serna i samband med Jesu födelse, men innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning och hjälp så allt blir rätt.

”Gode Gud! Jag tackar Dig för att jag får komma inför Dig i all min hjälplöshet och oförmåga. Jag kommer med två tomma händer men med ett öppet hjärta som längtar efter att Du genom den Helige Ande, tar en total kontroll över mina tankar, ord och handlingar, så allt blir rätt. Jag ber också, Herre, att Du ska låta någon lyss-nare få del av kraften i bibelordet och den välsignelse som det för med sig. Amen.”

Jag läser nu för dig vad evangelisten Lukas skriver om vad som hände i samband med Jesu födelse:
”I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till en jungfru i staden Nasaret i Galiléen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och var av Davids släkt, och jungfruns namn var Maria” (Luk 1:26-27 – SFB).

Ängeln talar sedan om för Maria att hon ska bli havande och föda en son, som hon skall ge namnet Jesus. ”Han skall bli stor och kallas Den Högstes Son, och Herren Gud skall ge Honom Hans fader Davids tron. Han skall vara konung över Jakobs hus för evigt, och hans rike skall aldrig få något slut.” Maria sade till ängeln: ”Hur skall detta kunna ske? Ingen man har rört mig.” Ängeln svarade henne: ”Den Helige Ande skall komma över dig, och Den Högstes Kraft skall vila över dig. Därför skall också barnet kallas heligt och Guds Son”(Luk 1:32-35 – SFB).

Maria accepterar det som ängeln sagt till henne med orden: ”Se, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt” (vers 38).

MUSIK

Jag hoppar nu fram i texten till Jesu födelse (Luk 2):

”Och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela värl-den skulle skattskrivas. Detta var den första skattskrivningen, och den hölls när Kvirinius var landshövding över Syrien. Alla gav sig då iväg för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Så for också Josef från staden Nasaret i Galiléen upp till Judéen, till Davids stad som heter Betlehem, eftersom han var av Davids hus och släkt”
(Luk 2:1-4 – SFB).

När Josef och Maria då var i Betlehem, var tiden inne för Maria att föda.
”Och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom de inte fick plats i härbärget” (vers 7).

MUSIK

Jesaja hade profeterat om allt det här som skulle hända redan omkring 700 år innan det skedde. Han sa: ”Lyssna nu, ni av Davids hus. Är det inte nog att ni vill trötta ut människor? Vill ni också trötta ut min Gud? Därför skall Herren själv ge er ett tecken: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son och hon skall ge Honom namnet Immanuel” (som betyder ”Gud med oss”) (Jes 7:13-14 – SFB).

Profeten Mika hade också talat om att Messias skulle komma från Betlehem. Så här sa han:
”Men du, Betlehem Efrata, som är så liten bland Juda tusenden, från dig skall det åt mig komma en som skall härska i Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. Därför skall Han överge dem fram till den tid då hon som skall föda har fött. Då skall resten av Hans bröder få vända tillbaka till Israels barn. Han skall träda fram och vara en herde i Herrens kraft, i Herrens, sin Guds namns höghet. Och de skall ha ro, ty Han skall då vara stor intill jordens ändar” (Mika 5:2-4 – SFB).

Den första skattskrivningen skedde alltså enligt bibelordet när Augustus var kejsare (mellan år 31 f.Kr och år 14 e.Kr.) och Kvirinius var landshövding. Men Kvirinius blev, enligt källorna, inte landshövding förrän år 6 efter Kristus. Kvirinius var emellertid kejsarens representant under perioden 12 f.Kr. - 16 e.Kr. även om han inte var landshövding över Syrien hela tiden. Hur går det ihop? Ja, det vet jag inte exakt, men antingen är tidsangivelserna felaktiga eller så var inte Kvirinius landshövding när skattskrivningen började, utan blev det först senare, efter Jesu födelse.

En sådan skattskrivning som det talas om här, kan mycket väl ha börjat innan Kvirinius blev landshövding, alltså redan flera år före Jesu födelse, för att sedan pågå flera år efter. Detta var ju den första skattskrivningen, och anledningen till att man överhuvudtaget anordna den, anses vara att man hade bestämt att en personlig skatt skulle betalas av alla som var över 14 år gamla. Därför hölls den sedan också vart 14:e år för att ingen skulle komma undan.

MUSIK

Judarna följde sitt eget system, det vill säga att alla skulle färdas till sin egen stad vid skattskrivningarna, vilket fick till följd att många fick resa långt och det kunde ta lång tid. En liknande skattskrivning som hölls i Galiléen, lär ha tagit 40 år att genomföra.
Varför talar jag nu om detta med den första skattskrivningen? Är det viktigt att veta? Ja, det är viktigt att veta ATT Jesus föddes och verkligen har funnits.

Jesus föddes när ‘tiden var inne.’ Vilken tid då? Jo, tiden när Marias havandeskap var fullbordat och tiden för att föda barnet var inne.

ATT Jesus föddes och verkligen har levt här på vår jord, råder det ingen tvekan om. Det finns flera profana historieskrivare som har skrivit om Jesus. Vilket exakt ÅRTAL det skedde, om historieskrivarna har rätt eller inte, har enligt min personliga mening, mindre betydelse. Jag vet inte, men kanske är det till och med en sådan sak som Gud inte vill att vi ska hänga upp oss på eller börja räkna dagar och tider utifrån. Missförstå mig inte! Jag menar inte att det skulle finnas någon osäkerhet alls i den gudomliga tideräkningen, men när människor börjar räkna år och dagar för att om möjligt kunna förutse det ena eller det andra skeendet i Guds rike och planering, då kan jag ha en viss förståelse för om exakta år och liknande kanske mår bäst av att få vara höljda i ett visst dunkel.

MUSIK
  
Det viktiga är ATT Jesus avlades och föddes på ett sådant sätt att Han inte från början var belastad med någon arvssynd. Hade han varit det, så hade Han nämligen inte kunnat utföra reningen från synden - på korset. Men nu var det så att Gud själv hade gripit in och genom sin kraft och Ande avlat Jesus Kristus, sin egen Son, i Maria. Därför var Jesus  sann människa, samtidigt som Han var sann Gud. Synden och döden kom in i världen genom den förste Adam. Som ‘den siste Adam’ kunde nu Jesus besegra synden och döden, återställa den rubbade ordningen och öppna en ny väg till Gud - Fadern!

Naturligtvis ställde det här alla vanliga och naturliga begrepp fullständigt på huvudet - att Jesus var både sann människa och sann Gud SAMTIDIGT!
Det var också en av anledningarna till att de skriftlärde bland judarna - och man kände verkligen till Skriften - inte kunde (eller ville) ta till sig sanningen som var fördold för dem, nämligen att Jesus faktiskt var både människa och Gud i en och samma person. De kunde naturligtvis inte förstå det med någon form av mänsklig intelligens, men de kunde ha trott, om de hade velat tro.

Detta ställdes på sin spets bland annat när man vid ett tillfälle förde fram en lam man till Jesus och Han började med att säga till mannen: ”Min vän, du har fått förlåtelse för dina synder.” De skriftlärda och fariséerna som var med vid det här tillfället tänkte inom sig om Jesus: ”Vad är det för en hädare? Vem kan förlåta synder? Det kan ingen utom Gud” (Luk 5:20-21 – SFB).

MUSIK

Jesus försökte räta ut frågetecknen i deras hjärtan genom att förklara och säga:
”Men ni skall veta att Människosonen har makt här på jorden att förlåta synder” och som ett bevis för att det Han sade var sanningen och ingenting annat, botade Jesus sedan  den lame mannen genom att säga till honom: ”Stig upp tag din bår och gå hem!”(Luk 5:24 – SFB).

Mannen reste sig då upp i allas åsyn, tog bädden som han legat på och gick hem.
Människorna som såg det ”blev utom sig av häpnad och prisade Gud, och de uppfyll-des av fruktan och sade: ‘Det vi har sett i dag är ofattbart’” (Luk 5:26 – SFB).

Javisst, var det ofattbart! Men genom tron kunde man fatta det - om man ville. För fariséerna och de skriftlärde var det tyvärr inte bara ofattbart, utan omöjligt att få ihop med den kunskap som de hade. Där gick det en gräns för dem, som de inte kunde komma förbi. Alltså förkastade de Jesus och gick därmed också miste om trons under i sina hjärtan.
Hur är det med DIG min vän? Förkastar DU också Jesus bara för att det inte går ihop med DITT förstånd? Vad säger Skriften att man ska göra i en sådan situation? Jo, den säger: ”Förtrösta på Herren av allt DITT hjärta och förlita DIG icke på DITT förstånd” (Ords 3:5 – 1917).

Är det rätt eller fel? DET ÄR ALLDELES RÄTT! Om du själv gör likadant så kommer du rätt på trons väg. Gud välsigne Dig!

Dagens minnesord: ”Han skall träda fram och vara en herde i Herrens kraft…”
             (Mika 5:4 – SFB).

MUSIK

Veckans andakter, v 44

 • måndag 26 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Herren är nära. Gör er inga bekymmer för någotÄ" (Fil 4:5-6 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund med Jan Eric Emgård. "Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er." Den uppmaningen riktade aposteln Paulus till sina trosfränder i Filippi och fortsatte: "Låt alla människor se hur... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund med Jan Eric Emgård. "Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er." Den uppmaningen riktade aposteln Paulus till sina trosfränder i Filippi och fortsatte: "Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer för något utan låt... Läs mer

 • tisdag 27 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn åt dem som tror på hans namn" (Joh 1:12 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. I början av sin bergspredikan talade Jesus till sina lärjungar och sa bland annat: "Saliga är de renhjärtade, de skall se Gud" (Matt 5:8 Ä... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. I början av sin bergspredikan talade Jesus till sina lärjungar och sa bland annat: "Saliga är de renhjärtade, de skall se Gud" (Matt 5:8 Ä SFB). De renhjärtade skall se Gud därför att han har renat dem och de försöker inte tjäna både Gud och... Läs mer

 • onsdag 28 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Sannerligen säger jag dig: I dag skall du vara med mig i paradiset" (Luk 23:43 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden ska jag tala om paradiset. Alla våra föreställningar om den underbara platsen går ju tillbaka till det man kanske skulle kunna kalla... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden ska jag tala om paradiset. Alla våra föreställningar om den underbara platsen går ju tillbaka till det man kanske skulle kunna kalla för ‘urtidsparadiset,. Om detta står det följande i Skriften: "Och Herren Gud... Läs mer

 • torsdag 29 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Ty allt som hör till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honomÄ" (2 Petr 1:3 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Tomas, en av Jesu lärjungar, undrade en gång hur han skulle kunna känna till vägen, när han inte visste vart Jesus skulle... Läs mer

 • fredag 30 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Jag är för ringa, vad kan jag svara dig?" (Job 39:37 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Av och till så läser jag bibelns berättelse om den gudfruktige Job och hans tre vänner som kom för att trösta honom i hans prövningar och lidanden. Men i stället för att trösta Job... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Av och till så läser jag bibelns berättelse om den gudfruktige Job och hans tre vänner som kom för att trösta honom i hans prövningar och lidanden. Men i stället för att trösta Job och visa honom barmhärtighet och omsorg, så får vännernas... Läs mer

 • lördag 31 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Om någon av er brister i visdom skall han be till GudÄ" (Jak 1:5 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. "Så är du dock en konung?" sa Pilatus till Jesus. Pilatus förstod att det var av avundsjuka som översteprästerna hade dragit Jesus inför rätta och sökte därför efter en... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. "Så är du dock en konung?" sa Pilatus till Jesus. Pilatus förstod att det var av avundsjuka som översteprästerna hade dragit Jesus inför rätta och sökte därför efter en utväg att frige Honom. Enligt olika bibelkommentarer så fanns det i huvudsak... Läs mer

 • söndag 1 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Om någon av er brister i visdom skall han be till GudÄ" (Jak 1:5 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. "Så är du dock en konung?" sa Pilatus till Jesus. Pilatus förstod att det var av avundsjuka som översteprästerna hade dragit Jesus inför rätta och sökte därför efter en... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. "Så är du dock en konung?" sa Pilatus till Jesus. Pilatus förstod att det var av avundsjuka som översteprästerna hade dragit Jesus inför rätta och sökte därför efter en utväg att frige Honom. Enligt olika bibelkommentarer så fanns det i huvudsak... Läs mer