31 december 2018

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Guds tankar om oss männi-skor är underbara. Jag menar inte att han är glad för allt vi har för oss, men han älskar oss för att vi är hans skapade avbilder. Men innan jag går djupare in på det området ska jag be om hjälp och vägledning så allt blir rätt tänkt och sagt.

”Gode Gud! Du vet att jag behöver all hjälp och vägledning av dig, för att förstå ditt ord och kunna förmedla det budskap som du vill ha framfört på rätt sätt. Med mig, inför din tron, har jag ett antal lyssnare. Hur många de är vet jag inte, men att en eller flera just nu väntar på att få höra talas om din frälsning, det vet jag. Jag ber om att din Helige Ande, ska låta budskapet finna vägen in i deras öppna hjärta. Amen.”

Ibland fångar tanken mig på hur oerhört praktisk Gud är. Och ibland finns det kanske en viss risk för att både du och jag ”förandligar” Gud på ett sätt som inte är riktigt rätt. Enligt bibelns ord så är Gud Fadern visserligen Ande. Det är alldeles rätt. Det är inte bara så att han ”uppenbarar” sig som en ande. Han är evig Ande med stort A. Guds Son, Jesus Kristus däremot uppenbarade sig i kroppslig gestalt. Kanske kan man säga att Jesus ’bar’ Guds gestalt. Jag tror inte att det är fel om jag säger att liksom jag själv är upphovet till min son och genom mina arvsanlag och gener bor i honom, så bor Fadern i sin Son, Jesus Kristus. Han uppenbarade sig för oss människor på ett sådant sätt att vi kunde se och förstå honom utifrån våra jordiska referensramar.

Jesus sa ju att ”jag och Fadern är ett”. Gud Fadern har, som jag förstår det, ingen kroppslig gestalt. Inte för att Gud på något sätt hindras att anta vilken kroppslig gestalt som helst, men jag tror att han själv valt att vara en fri och oberoende ande. Detta här är ingenting som jag förstår mig på. Jag bara försöker att, för mig själv, reda ut saker och ting.

MUSIK

Alltså gestaltar Jesus-Sonen, för mig, Gud-Fadern, i fysiskt avseende. Och den 3:dje personen i gudomen, den Helige Ande, är för mig den som utför de handlingar som Fadern vill ha utförda. Ungefär som att min kropp utför det som min ande och själ vill ha utfört. Varför talar jag nu så mycket om det här. Är det för att få in Gud i någon sorts tankemässig struktur som blir lättare för mig som människa att begripa? Ja, jag vet inte riktigt. Kanske visar det bara en brist i min intellektuella utrustning, att inte kunna acceptera någonting utan att tvunget vilja ’förstå’ hur allt det hänger ihop. Om jag begrep lite mer och vore lite mer ödmjuk, så skulle jag kanske låta bli att försöka förstå Gud, eftersom det är en alldeles för stor uppgift. Sanningen är nog den att en människa aldrig kan förstå Gud eller Guds tankar, om inte Gud själv väljer att uppen-bara sig eller sina tankar för henne. ”Kan jag dölja för Abraham vad jag tänker göra?” sa Gud, när han besökte honom och talade med honom om Sodom och Gomorra. (se 1 Mos 18:17 – SFB).

”Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Gud, det är fridens tankar och inte ofärdens” står det i min bibel på ett annat ställe (Jer 29:11).

Ja, min käre vän... Guds tankar om oss är så mycket högre än våra tankar, som himlen är över jorden.

MUSIK
 
Tänk när Guds Son, Jesus Kristus, dog på korset. Lärjungarna och judarna i allmän-het trodde att nu var allt slut och den som de trott skulle bli kung i Israel och upprätta nationens anseende igen, var död. De trodde också att det var de romerska soldater-na som dödade Jesus. Men det trodde de för de hade inte alls förstått Guds tankar. För det första så gav Jesus själv sitt liv - ingen tog det, varken judar eller romare - eftersom det var Gud Faderns oerhört höga tanke att Jesus skulle dö och på det sättet bli det offer som sonade alla människors synder och försonade människorna med Gud själv. Gud behövde inte försonas på något sätt, men människorna behöv-de det. Men för människorna var det omöjligt på grund av deras synd alltsedan Adam och Eva. Men Gud som var oskyldig till alltsammans, tog synden på sig och utplånade den.

Jesus dog alltså för att försona hela världens synder och öppna vägen tillbaka till gemenskapen med Gud själv. Det var inte bara för judarna eller romarna som Jesus dog. Han dog för alla människor som har levt i alla tider... de som lever nu, det vill säga du och jag... och de som kommer att leva efter oss, intill dess att den här tidsål-dern av nåd är slut.

Något sådant hade ju aldrig hänt förut. Därför var det nästan en orimlighet att någon människa skulle kunna förstå det, även om de gamla profeterna hade talat om det hundratals år i förväg. Jesus hade också själv talat många gånger med sina egna lärjungar om det, men deras hjärtan var inte öppna så att de kunde förstå vad Jesus talade om. Jesus sa själv till dem vid ett tillfälle: ”Det är ännu mycket som jag skulle vilja säga till er, men ni kan inte ta emot det.”

MUSIK

Något så oerhört stort som att Jesus skulle öppna en ny väg till Gud genom att offra sitt eget liv, det var inte möjligt ens för lärjungarna att förstå. Kanske kan man säga att det är lite enklare för oss som lever idag, och som kan se tillbaka på vad som verkligen hände. Vi kan åtminstone läsa i bibeln och se händelseförloppet som i en backspegel. Men frågan är om vi ändå ser och förstår mer än det yttre skeendet.
De andliga konsekvenserna för hela universum av Guds beslut och frälsningsplan, går långt utanför en människas förmåga att fatta.

Om du nu sträcker ut din tanke till att försöka fatta vad Gud har planerat - i framtiden - för den som vill tro på honom och hans Son, Jesus Kristus, så börjar du närma dig nästa fas i Guds oerhört stora räddningsaktion för människorna. Min bibel säger att Jesus ska komma tillbaka på himlens skyar för att hämta hem dem till sig som vill tro på honom. Han har gått före för att bereda rum, står det.

Det kommer enligt bibelns ord att bli mycket svåra tider framöver, både för vår jord och för hela mänskligheten, ända tills både himmel och jord kommer att brinna upp och förintas. Sedan ska det bli en ny himmel och en ny jord, står det, där all ondska, alla sjukdomar och all sorg och död är borta. Du kan själv läsa alltsammans innantill i några av bibelns sista kapitel.

Detta har ju aldrig hänt förut heller, så hur skulle du eller jag kunna förstå ens en bråkdel av vad Gud har planerat. Men det hindrar ju inte alls att du och jag tror på Gud och allt som han har sagt i sitt ord – eller hur?

MUSIK

Gud är underbar i allt som han gör. Tro ingenting annat, även om det kanhända ser mörkt ut ibland, så håller Gud alltsammans i sin hand och har en total kontroll över varenda detalj. Om du är intresserad av hur framtiden kommer att gestalta sig och vad som ska hända, så ska du läsa bibeln. Jag ser bland annat vad som står skrivet i profeten Joels bok om ”Herrens dag”. Det är kapitel 2 och jag läser från vers 28:
”Och det skall ske därefter att jag skall utgjuta min Ande över allt kött, och era söner och era döttrar skall profetera, era gamla män skall ha drömmar, era ynglingar skall se syner; också över dem som är tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgju-ta min Ande. Och jag skall låta tecken synas på himmelen och på jorden: blod och eld och rökstoder. Solen skall vändas i mörker och månen i blod, förrän Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Men det skall ske att var och en som åkallar Herrens namn, han skall bli frälst. Ty på Sions berg och i Jerusalem skall finnas en räddad skara, såsom Herren har sagt; och till dem som kommit undan skall höra dem som Herren kallar” (Joel 2:28-32 – 1917).

Det är inte så, som du kanske tänker, att Gud bara vill straffa oss syndiga människor för det ena eller för det andra. Tvärtom är det så att Guds långmodighet, försoning och förlåtelse är evig till sin natur och inte bara en fråga om hur många gånger människorna ska kunna försynda sig och ändå bli förlåtna. Gud vill verkligen att alla människor ska bli frälsta och räddade undan vredesdomen. Men om människorna inte själva vill det, vad ska Gud göra då?

Gud tvingar ju ingen in i himlen, som inte själv vill dit förstår du. Det skulle väl vara hemskt både för dem som vill vara i himlen tillsammans med Jesus och för dem som inte vill vara där, om Gud tvingade dit en del mot deras egen vilja. Då skulle inte him-len bli den plats av harmoni och glädje som Gud tänkt sig.

MUSIK

Guds erbjudande om nåd, genom Jesus som människornas Försonare med Gud, står öppet för alla som vill acceptera att Jesus är vägen, sanningen och livet.
Vill man inte det, så finns det ingen annan väg till Guds himmel, och inget annat namn som leder till frälsning och räddning.
Människor har i alla tider försökt att själva nå fram till någon sorts egenrättfärdighet för att liksom bli ’värdiga’ Guds förlåtelse och -som lön- en evig himmelsk tillvaro.
Men det var just därför Jesus kom, för att öppna en ny väg till Gud. Dels för att det var en omöjlighet för människan själv på grund av syndens grepp om henne, och dels för att ingen människa någonsin skulle kunna berömma sig av att i egen kraft, eller på grund av någon egen prestation, ha gjort sig förtjänt av frälsning. Det är bara Guds nåd genom människans tro på Jesus som leder till det eviga livet.

Vill du och jag inte acceptera att bli enkla nådehjon, så finns det ingen annan väg. Men för den som vill ta emot Jesus, Guds Son, som sin Frälsare och Herre, så har Gud gett den människan makt att bli ett Guds barn, står det (Joh 1:12 – SFB).

Vägen är öppen och fri för dig som vill lyssna och ta till dig det glada budskapet från Gud själv. I hans Son, i Jesus Kristus, finns det samma möjlighet för alla människor.

Dagens minnesord: ”Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst!” (Joel 2:32)

MUSIK

Veckans andakter, v 24

 • måndag 10 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 11:29 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har ett bibelsammanhang om utkorelsens hemlighet kommit upp för mig. Det är aposteln Paulus som skriver till de troende i Rom och det är särskilt vers 29 i det 11:e kapitlet som jag tänker på. Men innan jag går... Läs mer

 • tisdag 11 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 11:22 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har bibelns ord från Rom 11:22 - som varnar oss hednakristna för högmod, kommit upp för mig. Det är allvarliga ord, men innan jag går vidare i det sammanhanget vill jag be om Guds vägledning och hjälp så att... Läs mer

 • onsdag 12 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Dom 19:30 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig är hämtad från Domarboken 19:30 och handlar om en beslutssituation bland Israels folk. Ett illdåd hade begåtts mot en kvinna av onda män i staden Gibea, som hörde till Benjamins stam. Kvinnan... Läs mer

 • torsdag 13 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 13:2 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. En bibeltext från Rom 13:2 har kommit upp för mig inför den här stunden. Den handlar om hur vi som kristna och medborgare ska underordna oss ’överheten’ som är insatt av Gud. Men innan jag fortsätter ska jag be om Guds vägledning och... Läs mer

 • fredag 14 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Rom 13:11 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När vi ska vandra vidare på trons väg, så sker det i dag mot bakgrund av bibeltexten från Rom 13:11 där det står att ” frälsningen är oss nu närmare än då vi kom till tro.” Men innan jag fördjupar mig i den här texten ska jag be... Läs mer

 • lördag 15 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  2 Tim 2:9 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext jag valt som bakgrund för den här stunden är hämtad från 2 Tim 2:9 och handlar om att Guds Ord inte bär några bojor, utan är fritt för alla som vill ta det till sig. Men innan jag går vida-re ska jag be om Guds Andes... Läs mer

 • söndag 16 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Kung 17:4 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Guds ord i bibeltexten från 1 Kung 17:4 är utgångspunkten för den här stunden. Men innan jag går vidare i det sammanhanget ska jag be om Guds vägledning och hjälp. ”Gode Gud! Du vet att jag har i sinnet att tala om din... Läs mer