14 februari 2020

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

I honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda. (Kol 2:3)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har tanken på kristendomens värde kommit upp för mig. Inte som en trosuppfattning utan som en relation med Guds Son, Jesus Kristus. Många har varit inne på det före mig, så det är inte alls någonting nytt eller sensationellt. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och vägledning så allt blir rätt tänkt och förmedlat.

”Gode Gud! Du som vet och kan allting. Jag ber om nåden att bli undervisad och vägledd av din Ande, så att jag kan ta till mig bibelordet och så att det också får verka i mig på det sätt som du avser att det ska göra varje dag. Amen.”

Varför ska du bli kristen? Är det för att dina föräldrar eller din mormor eller någon annan i din familj eller släkt är det eller tycker det? Eller är det för att du en gång när livet är slut ska tillförsäkra dig en plats i Guds himmel?

Kanske frågar du dig samma sak som C.S. Lewis en gång skrev i sin bok ”Man or Rabbit”: Kan man inte leva ett bra liv utan att tro på kristendomen? Det är den frågan jag har blivit ombedd att ta upp och innan jag försöker besvara den vill jag kommen-tera en sak. Det låter som om frågan har ställts av en människa som har sagt till sig själv: ‘Jag bryr mig inte om ifall kristendomen faktiskt är sann eller inte. Jag är inte intresserad av att få reda på om universum egentligen mer liknar de kristnas bild än materialisternas. Allt jag är intresserad av är att leva ett bra liv. Jag tänker inte välja vad jag ska tro på för att jag anser det vara sant, utan för att jag ska ha nytta av det.’

MUSIK

”Ska jag vara ärlig” skriver C.S. Lewis vidare ”så har jag svårt att sympatisera med en sådan attityd. En sak som skiljer människan från djuren är att hon vill få reda på saker och ting, vill få kunskap om hur det ligger till, bara för själva insiktens skull. När den önskan är fullständigt kvävd hos en människa, tror jag att hon blivit mindre mänsklig. Faktum är att jag har svårt att tro att någon verkligen har förlorat den önskan. Det troliga är att obetänk-samma predikanter, genom att alltid tala om hur mycket kristendomen har att ge och hur bra den är för samhället, har fått folk att glömma att kristendomen inte är någon patentmedicin. Kristendomen gör anspråk på att komma med fakta - att berätta hur universum egentligen är. Det den säger kan vara sant, eller kan vara osant, och när frågan väl dykt upp hos dig, kommer din medfödda nyfikenhet att få dig att vilja finna svaret. Om kristendomen inte är sann, då vill ingen ärlig människa tro på den, hur mycket hjälp hon än kan få av den. Om den är sann vill varje ärlig människa tro på den, även om den inte ger henne någon hjälp alls. Om kristendomen skulle råka vara sann, då är det helt omöjligt att de som vet om denna sanning och de som inte gör det är lika väl rustade att leva ett bra liv, för kunskap om fakta påverkar ju människans handlingar. Låt oss säga att du träffar en man som håller på att svälta ihjäl. Du vill göra det rätta. Om du saknar medicinsk kunskap skulle du antagligen ge honom ett rejält mål mat, och resultatet skulle bli att mannen dog.

MUSIK

C.S. Lewis fortsätter:
”På samma sätt är det när en kristen och en icke-kristen vill göra gott mot sina med-människor. Den ene tror att människor är evighetsvarelser, att de är skapade av Gud och de bara kan finna verklig, varaktig lycka genom att överlåta sig åt Gud, men att de har kommit av spåret och att den enda vägen tillbaka är lydnad för och tro på Kristus. Den andre (alltså den icke-kristne) tror att människor är det slumpartade resultatet av blinda skeenden i materian, att de började som djur och sedan har mer eller mindre utvecklats fortlöpande, att de lever i ungefär 70 år, att lyckan går att uppnå genom ett fungerande socialt system och politiska organisationer, och att allt annat (som t ex vivisektion, födelsekontroll, rättsväsende och utbildning) bedöms som ”bra” eller ”dåligt” allt eftersom det stöder eller hindrar den sortens ”lycka”.
Nu finns det en hel mängd saker som de här båda människorna kan vara överens om att göra för sina medmänniskor. Båda tycker att det är viktigt med ett fungerande avloppssystem, sjukhus och sunda matvanor. Men förr eller senare skulle skillnader i deras uppfattningar innebära skillnader rent praktiskt. Båda skulle exempelvis kunna tycka att det var viktigt med utbildning. Men det slag av utbildning de ville erbjuda människor skulle inte nödvändigtvis vara likadan. Och när den icke-kristne materialis-ten inför ett beslut helt enkelt frågar sig: ’Skulle detta vara lyckligt för majoriteten?’ säger kanske den kristne: ’Även om det är lyckligt för majoriteten kan vi inte göra det. Det är orätt.’
Hela tiden skulle det finnas en stor grundskillnad i deras synsätt. För materialisten skulle sånt som nationer, klasser och civilisationer vara mycket viktigare än individer, för individerna lever ju bara omkring 70 år var, och gruppen kan leva i århundraden. Men för den kristne är individer viktigare, för de lever för evigt. Raser, civilisationer och sådant är i jämförelse med det bara dagsländor.”

MUSIK:

Jag fortsätter att läsa ur C.S. Lewis bok ”Man or Rabbit”:
Den kristne och materialisten har olika uppfattning om universum. Bägge kan inte ha rätt! Den som har fel handlar på ett sätt som helt enkelt inte passar in i verkligheten. Följden blir att han, trots de bästa avsikter i världen, hjälper sina medmänniskor vida-re mot fördärvet. Räcker det då inte med goda avsikter?
Den fråga som vi allesammans ställs inför är inte ”Kan någon leva ett bra liv utan kristendom?” utan frågan är: ”Kan jag?” Vi vet alla att det har funnits goda människor som inte varit kristna; sådana som Sokrates och Konfucius som aldrig hört evange-liet, eller sådana som J. S. Mill som bara inte kunde tro på det...
Men den som frågar mig: ’Kan jag inte leva ett bra liv utan att tro på kristendomen?’ har helt klart ett annat utgångsläge. Om han inte hade hört talas om kristendomen skulle han ju inte ha ställt frågan. Om han hade hört talas om den, och allvarligt över-vägt den och bestämt sig för att den inte var sann, skulle han inte heller ha ställt frågan. Den som ställer frågan har alltså hört talas om kristendomen och är absolut inte övertygad om att den inte kan vara sann. Han säger egentligen: ’Behöver jag bry mig om den? Kan jag inte bara undvika hela saken och bara låta bli att väcka den björn som sover och fortsätta med att vara snäll’? Räcker det inte med goda avsikter för att jag ska klara mig, måste jag verkligen knacka på den där hemska dörren och ta reda på om det finns någon innanför eller inte?”

MUSIK                        

Jag fortsätter att läsa C.S. Lewis kommentar om frågan ‘Räcker det inte med goda avsikter?’ Räcker det alltså inte med att fortsätta att ‘vara snäll?’ Måste jag knacka på den där hemska dörren och ta reda på om det finns någon innanför eller inte?
En sådan människa som frågar så, ber egentligen om lov att få förbli som hon är... om lov att fortsätta att ’vara god’ innan hon har gjort sitt bästa för att upptäcka vad god innebär.
Men det räcker inte!
Vi behöver inte fundera över om Gud kommer att straffa henne för hennes feghet och lättja - det i sig kommer att straffa henne. Hon försöker smita. Hon vill slippa veta om kristendomen är sann eller falsk, därför att hon förutser oändliga besvärligheter om den skulle visa sig vara sann. Hon är som mannen som avsiktligt ’glömde’ att titta på anslagstavlan, för om han gjorde det skulle han kanske upptäcka att han stod uppsatt för någon otrevlig syssla...
Men kan då kristendomen hjälpa mig... hörs fortfarande den gnälliga frågan (för den intellektuella hedern har sjunkit mycket djupt i vår tid). Kan kristendomen hjälpa mig? Gör den mig lycklig? Tror du verkligen att det blir bättre för mig om jag blir en kristen?
Mitt svar är ’JA’, om du envisas. Men jag tycker inte om att ge sådana svar på det här stadiet. Här har vi en dörr bakom vilken, enligt vissa, universums hemlighet väntar på dig. Antingen är detta sant eller inte. Och om det inte är det, så döljer ju dörren den största svindel, det mest fantastiska ‘klippet’ i historien. Är det inte själv-klart varje människas uppgift att försöka ta reda på vilket det är, och sedan ägna alla sina krafter åt att antingen tjäna denna väldiga hemlighet eller åt att avslöja och krossa denna jättelika bluff? Kan du verkligen, när du ställs inför detta, fortsätta att vara helt upptagen av din egen välsignade ’moraliska utveckling?’

MUSIK

Jovisst, kristendomen gör dig gott - kanske mer gott än du någonsin önskat dig eller väntat dig. Det första som är gott är att den hamrar in i din skalle -vilket du inte kommer att gilla- att det som du hittills kallat ’gott’ - det där att ’leva skötsamt’ och att ’vara hygglig’ - inte är riktigt så storslaget och viktigt som du har trott. Kristendomen lär dig att du faktiskt inte kan va ’hygglig’ (inte dygnet runt) genom egna moraliska ansträngningar. Och sedan lär den dig att även om du skulle klara det, har du ändå inte uppnått det syfte som du skapades för. Att vara moralisk är inte meningen med livet. Du skapades till någonting helt annat... De människor som hela tiden frågar om de inte kan leva skötsamt utan Kristus vet inte vad livet handlar om. Gjorde de det, skulle de inse att den där ’skötsamheten’ bara är mekanik jämfört med det som vi människor egentligen är skapade för. Moralen är oumbärlig, men den Gudomlighet som erbjuder sig åt oss och som kallar oss att vara gudasöner, har sådant i bered-skap för oss som får moralen att uppslukas. Det oroliga, egocentriska, sedliga, fega och vällustiga måste bort. Vi måste nyskapas! ” Så långt C.S. Lewis. Jesus sa till Nikodemus: ”Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike” (Joh 3:3 – SFB).

Dagens minnesord: ”I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft, han som har uppväckt honom från de döda” (Kol 2:12 – SFB).

MUSIK

Veckans andakter, v 43

 • måndag 19 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Vem är denne som fördunklar mitt råd med ord utan förstånd?" (Job 38:2 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. En av de mest välkända verserna i vår bibel är den 119:e psalmens 105:e vers och jag läser där: "Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig" (Ps... Läs mer

 • tisdag 20 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Och det skall ske att var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst" (Joel 2:32 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. I dag ska jag tala om tros-bekännelse. Den tro på Jesus som jag enligt det kristna evangeliet bekänner mig till och sätter främst av allt. Den har... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. I dag ska jag tala om tros-bekännelse. Den tro på Jesus som jag enligt det kristna evangeliet bekänner mig till och sätter främst av allt. Den har sin grund i att Han, Jesus Kristus, gav sitt liv och dog på ett kors för mina synder. All annan... Läs mer

 • onsdag 21 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den Helige Ande, som han har gett oss" (Rom 5:5 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om kärlek Ä alltså om Guds eviga kärlek och nåd. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning och hjälp så... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om kärlek Ä alltså om Guds eviga kärlek och nåd. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning och hjälp så att allt blir rätt - både tänkt och sagt. "Gode Gud! Tack för att får fråga Dig till råds, dels om... Läs mer

 • torsdag 22 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Det är fullbordat" sa Jesus, böjde ner huvudet och gav upp andan (Joh 19:30 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Evangelisten Lukas skriver ju om Jesu liv och bland annat om hur Jesus döptes av Johannes i floden Jordan. Sedan fördes han genom Anden omkring i öknen och... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Evangelisten Lukas skriver ju om Jesu liv och bland annat om hur Jesus döptes av Johannes i floden Jordan. Sedan fördes han genom Anden omkring i öknen och frestades av djävulen under fyrtio dagar. Och under de dagarna åt Han ingenting, står det... Läs mer

 • fredag 23 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Jag kan inte försvara mig, för du är inte en människa, som jag är" (Job 9:32 Ä LB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden slog jag upp Jobs bok där han menar att ingen kan gå till rätta med Gud, men att Gud utan sak har hemsökt honom. I ljuset av vad du och... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden slog jag upp Jobs bok där han menar att ingen kan gå till rätta med Gud, men att Gud utan sak har hemsökt honom. I ljuset av vad du och jag nu kan läsa oss till, om allt som föregick Jobs lidanden och plågor, och Guds avsikt... Läs mer

 • lördag 24 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Vem vill vara vår budbärare?" (Jes 6:8 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden fick jag mina ögon på ett bibelställe där Herren Gud talar genom profeten Jesaja om sin tjänare -Jesus Kristus- och säger: "Jag, Herren, har kallat dig i rättfärdighet, och... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden fick jag mina ögon på ett bibelställe där Herren Gud talar genom profeten Jesaja om sin tjänare -Jesus Kristus- och säger: "Jag, Herren, har kallat dig i rättfärdighet, och jag vill fatta dig vid handen och bevara dig och... Läs mer

 • söndag 25 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Var stilla inför honom, hela jorden!" (Hab 2:20 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Profeten Habackuk klagar över folkets ondska och undrar varför Guds folks synder lämnas ostraffade. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds Andes ljus över den här frågan, så att jag... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Profeten Habackuk klagar över folkets ondska och undrar varför Guds folks synder lämnas ostraffade. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds Andes ljus över den här frågan, så att jag får den vägledning och hjälp som jag behöver. "Gode Gud!... Läs mer