20 september 2023

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

(Ps 119:160)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har Bibelns ord om Guds Sanning kommit upp för mig. Jag hämtar det från psalm 119 och vers 160, där det står så här: ”Summan av Ditt ord är Sanning, Dina rättfärdiga domslut är eviga.” Vad jag kan säga om den texten är förborgat för mig, men får komma i dagen efterhand. För att allt ska bli rätt tänkt och sagt börjar jag med att be.

”Gode Gud! Du vet att jag har i sinnet att tala om Ditt ord, Sanningens ord. Men i mig själv finns det ingen förmåga eller något annat som kan kasta ljus över den texten, varken för mig själv eller för mina lyssnare. Därför ber jag Dig, Helige Ande, att ta en total kontroll över mig så att det som jag förmedlar blir helt och hållet efter Din vilja och inte något som jag själv försöker att fundera ut. Amen.”

Helga dem i sanningen, Ditt ord är Sanning” sa Jesus när Han bad för sina lärjungar i den bön som vi kallar ’Jesu översteprästerliga förbön’ som står i Bibeln, i Johannes evangelium, det 17:e kapitlet. Men de orden gäller för dig och mig också, eftersom Jesus i sin bön la till följande ord: ”Men inte bara för dem ber Jag, utan också för dem som GENOM DERAS ORD kommer att tro på Mig” (Joh 17:17, 20 SFB).

MUSIK

Jesus sa inte att Ordet är Sant, utan Han sa att ’ DITT ORD ÄR SANNING.’ Ordet i sig självt är alltså Guds Sanning. Är det skillnad på det då? Ja, att 1+1 = 2 det är ju sant om man med ’sanning’ menar det som ger en korrekt framställning av ett för-hållande – eller hur? Men Guds Sanning har ingenting med siffror eller tal att göra. Det är ju bara ett mänskligt sätt att tänka. Om du till exempel har ett får och stjäler ett av mina, så har du 2 får. Det är ju sant - i antal räknat - men är det rätt?

Njaaa, säger du kanske, det är ju ett sätt att blanda ihop de båda begreppen sanning och rättvisa, som inte alltid är samma sak. --- Det vi kan vara överens och övertygade om, är i alla fall att Guds Sanning är någonting mycket större än det vi människor ’håller för sant’.

Jakob skriver i sitt brev, kapitel 2, vers 19 och 20: ”Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i, också de onda andarna tror det, och bävar. Men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död?” Om jag förstår det rätt, så menar Jakob att tron måste avspegla sig, synas och komma till uttryck i den troendes liv, genom de gärningar eller verkningar man kan se, t ex i förhållande till medmänniskorna.

Jesus sa: ”JAG ÄR SANNINGEN” och Han försökte förklara Guds gränslösa kärlek och sätt att tänka när Han sa: ”Ty SÅ älskade Gud världen, att Han utgav Sin enfödde Son, för att var och en som tror på Honom inte ska förgås utan ha evigt liv” (Joh 3:16). Gud är oerhört generös och ger ALLTID mer än du och jag ens kan tänka ut, därför att Guds Sanning och Hans absoluta Rättfärdighet I ALLA LÄGEN hör samman, precis som den syndiga människan och lögnen hör samman (Rom 3:3-7).

MUSIK

Gud har i sig själv -genom Jesus Kristus- uppenbarat både sanningen och rättvisan - dels

-genom Sin eviga kärlek (eftersom Gud älskar var och en som tror på Jesus); dels

-genom Sin Andes kraft (eftersom Gud uppväckte Jesus från de döda) och dels

-genom Sin trofasthet (eftersom Gud aldrig sviker sina löften).

När Jesus står inför Pontius Pilatus säger Han: ”För att vittna om Sanningen är Jag född och därför har Jag kommit till världen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst.” (Joh 18:37 SFB).

”Vad är sanning?” säger Pilatus då, troligtvis mycket förundrad över Jesu ord.

Sanningen själv, stod alltså i kroppslig gestalt mitt framför Pilatus, men han förstod det inte, och kände därför inte igen den.

Min fråga är nu: Känner du och jag igen Honom som sa: ”Jag är Vägen, Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom Mig” (Joh 14:6 SFB). Känner DU igen Honom, Jesus, när Han står där framför dig och säger: ’Jag har gett mitt liv för dig. Vad som än händer, var inte rädd, bara tro. ”Detta är evigt liv att de känner Dig, den ende sanne Guden, och den som Du har sänt, Jesus Kristus” (Joh 17:3 SFB).

Om någon älskar Gud är han känd av Honom” står det (1 Kor 8:3 SFB).

När Jesus (i Matteus kap. 25) berättar liknelsen om de 10 jungfrurna, som väntade på brudgummen, så säger Han om de 5 oförståndiga, som gick för att köpa olja efter-som deras lampor slocknade, att när de kom tillbaka knackade på dörren och sa: ”Herre, Herre, öppna för oss!” så svarade Han: ”Amen säger jag er: Jag känner er inte” (Matt 25:12 SFB). Min fråga till dig är: Kommer DIN Herre att känna igen DIG?

MUSIK

Kommer Människosonen när Han kommer i sin härlighet och alla änglar med Honom att säga till dig, och den grupp människor som du tillhör: ”Gå bort ifrån Mig, ni förban-nade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar?”

---- eller kommer Han att säga:

”Kom, ni min Faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse.” (Matt 25:34, 41 SFB).

Ja, det är ingen annan än du själv och den du bekänner som Herre i ditt liv, som kan svara på den frågan - med Sanningen som stödjepelare i DITT hjärtas innersta. Hur ska man då hitta fram till Gud om man inte redan funnit Honom? Jo, Herren Gud uppenbarar Sig i och genom Sitt Ord Sanningens Ord, i Bibeln, genom tron på Jesus.

När Jesus ber till Sin Fader, för oss, så säger Han:

”Jag har uppenbarat Ditt namn för de människor som Du har tagit ut ur världen och gett Mig. De var Dina, och Du gav dem åt Mig, och de har hållit fast vid Ditt Ord” /---/

”Helga dem i Sanningen - Ditt Ord Är Sanning” (Joh 17:6, 17 SFB).

MUSIK

Om du har du tagit på dig Guds vapenrustning, som Bibeln beskriver (i Ef. 6) bland annat med Sanningen som bälte runt dina höfter, då kan du stå emot ALLA listiga angrepp mot dig. Om inte, så löper du en mycket stor risk att misslyckas ’på den onda dagen’ när du blir andligen attackerad, med en sådan djävulsk list så det går inte att beskriva, och då kan du inte heller behålla fältet (Ef 6:14 ff SFB). Det är tyvärr den tragiska sanningen om följderna av syndens verkningar i vår värld.

”Så säger den Helige och Sanne, Han som har Davids nyckel…: ” Håll fast det du har, så att ingen tar din krona” (Upp 3:7, 11 SFB).

Eftersom vi är fysiska varelser, skapade av Gud för att vårda den här fysiska världen, så är det väldigt svårt för oss, för att inte säga nästan omöjligt, att förstå den andliga världens makt och angrepp mot oss. De furstar och väldigheter som vi måste strida mot är ju av en helt annan ’natur’ än vi själva. För det första är de osynliga för våra fysiska ögon och angriper inte våra kroppar så att vi kan se det, utan deras angrepp är riktade mot våra sinnen som i sin tur styr våra upplevelser och vårt känsloliv. Och eftersom vi inte kan förstå varken dem själva, det de gör, eller deras list och illfundig-heter, så är det väldigt svårt för oss att skydda oss mot dem.

Det är ju precis därför som Gud varnar oss, beskriver den stora faran och ger oss möjlighet att, varje dag, ta på oss den andliga vapenrustning som Han erbjuder oss.

Om vi vill skydda oss, så säger Gud: Varsågod, här är det enda absolut säkra skydd som finns mot den här sortens andliga angrepp. Om du tar fram din bibel och slår upp Paulus brev till sina trosfränder i Efesus så är det bara att läsa innantill och göra som det står. Läs de 9 verserna 10-18 i det 6:e kapitlet.

MUSIK

Att den här vapenrustningen fungerar, beror på att Gud har skapat alltsammans och vet exakt hur allt hänger ihop. Det är därför vers 10 i Ef 6 lyder: ” Bli starka i Herren och i Hans väldiga kraft.”

Det är alltså inte i vår egen kraft, eller genom någon egen styrka eller förmåga, som vi ska försöka övervinna de demoniska makter, krafter och röster som vill fördärva våra liv. Försöker vi det, är vi dömda att misslyckas, men låter vi Guds väldiga kraft råda och tar Hans förmaningar på yttersta allvar, då kommer vi att vinna seger och ”behålla fältet” som det står – alltså komma undan alla djävulens attacker mot oss.

Man kan ju undra över hur det kan komma sig att den här striden pågår ständigt och jämt och aldrig verkar att ta slut. Ja, det beror på att det sedan skapelsens morgon varit en strid mellan det onda och det goda i kosmos. Synden och upproret mot Gud fanns i himlarymderna långt innan jorden och människorna skapades. När Lucifer eller Satan därför med sina änglar och demoner, sedan blev nedkastade på jorden så fortsatte han med ondskan sitt uppror mot Gud och allt det goda som Gud står för. Eftersom alla människor är evighetsvarelser, fortsätter Djävulen den dag som i dag är, med sin här av onda makter, att strida mot Gud, Guds änglar och mot de männi-skor som Gud skapat, för att om möjligt påverka deras sinnen och hindra dem från att få del av det eviga livet i Guds himmel. Gud och Hans änglahärar vill tvärtom hjälpa oss människor att komma till tro på Jesus Kristus, få sina synder förlåtna och befolka himmelen. Därför kommer striden att pågå till tidens slut. Om du vill segra – tro på Jesus och bekänn Honom som din Herre. Det är ditt enda säkra hopp för evigheten.

MUSIK

Veckans andakter, v 37

 • måndag 11 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Joh 15:11) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför det här tillfället har jag som utgångspunkt valt några bibelord från Joh 15 där Jesus talar om hur och varför vi ska förbli i Honom. Men för att allt ska bli rätt tänkt och sagt måste jag ha vägledning och hjälp av den... Läs mer

 • tisdag 12 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Ef 6:10) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bibelorden som jag har valt för det här tillfället är hämtat från Paulus brev till Efesierna (Ef 6:10) och handlar om den vapenrustning som Gud har berett för oss, mot det ondas attacker. Men för att allt ska bli rätt tänkt och... Läs mer

 • onsdag 13 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Apg 16:9) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Utgångspunkten för den här stunden har jag hämtat från Apg 16:9 som handlar om ’Andens ledning’ för Paulus och Timoteus. För att Guds Ande ska kunna låta bibelordet åtföljas av en sådan kraft som behövs för att det ska nå fram till... Läs mer

 • torsdag 14 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ef 4:30 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Jag tänker ägna den här stunden åt att tala om Guds Ande, den Helige Ande. Men, för att allt ska bli rätt tänkt och sagt måste jag ha Guds egen vägledning och börjar därför med att be om det. ”Gode Gud. Jag kommer inför Dig med en... Läs mer

 • fredag 15 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Kor 12:6 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden fick jag en förnimmelse i mitt inre att jag skulle tala om det Paulus skriver om i 1 Kor 12:6. Men för att allting ska bli rätt tänkt och förmedlat av mig, vill jag börja med att be ännu en gång om Guds... Läs mer

 • lördag 16 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Matt 6:2 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. I dag ska vi se lite på vad Bibeln säger om att ge gåvor på rätt sätt. Och för att allt ska bli riktigt tänkt och begrundat av mig, så börjar jag med att be Gud om vägledning. ”Gode Gud. Du vet redan vad jag har i sinnet att tala... Läs mer

 • söndag 17 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Hebr 3:7 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. I dag ska jag försöka tala om Andens stilla röst, t ex när Han lyfter fram Guds storhet. Men jag ska börja med att be om Guds Andes styrning och vägledning av mina tankar och ord så att allt blir rätt. ”Gode Gud! Jag kommer inför... Läs mer