17 september 2023

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Hebr 3:7

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. I dag ska jag försöka tala om Andens stilla röst, t ex när Han lyfter fram Guds storhet. Men jag ska börja med att be om Guds Andes styrning och vägledning av mina tankar och ord så att allt blir rätt.

”Gode Gud! Jag kommer inför Ditt ansikte med en önskan om att för mina lyssnare beskriva Din storhet och Ditt majestät. Kanske är det förmätet av mig, men jag vill så gärna försöka förmedla den underbara insikten till någon som behöver få sitt eget hjärta uppfyllt av Dig och Din Helige Ande. Hjälp mig att göra det på rätt sätt. Amen.”

En dag fick jag se ett underbart sceneri över höga berg och oändliga vidder. Det var på ön Kamtjatka, som ligger vid Berings Hav norr om Japan – i och för sig inte längre norrut än mitten av Sverige, men eftersom den saknar den varma Golfströmmen som vårt klimat påverkas så positivt av, så var det mest snö och kyla jag såg.

Hur som helst… det som talade till mig just då, var det överväldigande majestätet i den storslagna naturen, och min personliga reflexion var att ’här har jag ingenting att tillföra.’ Men ögonblicket efter klack det till i mitt innersta…ett stilla medvetande på-minde mig om att min Gud ALLTID har någonting att tillföra. Han, Skaparen, som har skapat allt det här vackra, som vi får njuta av, HAN har ALLTID någonting att tillföra.

Om Gud, just i det ögonblicket, ville tillföra någonting till mig, det vet jag inte. Jag är inte mer andlig eller from än någon annan människa. Och jag påstår inte heller att jag fick någon uppenbarelse eller vision av något slag, men min egen upplevelse fyllde mig med en gränslös ödmjukhet, inför Guds Majestät.

MUSIK

Paulus skriver i 2 Tim 1:7 följande: ”Ty den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande.”

Måtte du och jag få bli alltmer uppfyllda, av den Anden, dag för dag. (Apg 13:52).

Det oändliga i Guds storhet kan inte beskrivas med mänskliga ord, men Guds Ande kan göra det verkligt för oss i vårt hjärtas innersta, så långt som det är möjligt för en människa att lyssna och uppfatta Hans stilla röst.

När Jesus föddes in i vår värld, så antog Han mänsklig gestalt i den fysiska kropp som Gud beredde åt Honom, och trädde fram som mänsklighetens Frälsare i kraft av Guds beslut och nåd. Han gjorde syndens makt om intet, övervann döden och förde liv och odödlighet fram i ljuset genom evangelium, skriver Paulus i sitt andra brev till Timoteus (2 Tim 1:10 SFB).

Om det tillåts mig att ha någon åsikt om Guds väldiga gärningar, så anser jag att det största Gud gjort sedan Han skapade universum, är genomförandet av frälsnings-planen i Jesus Kristus, som bröt fiendskapen mellan Honom själv och människorna.

MUSIK

När jag tänker på det här med Guds Storhet och Hans frälsning så svingar sig min ande upp mot det himmelska… och orden i en underbar gammal sång kommer till mig:

”Stilla oroliga hjärta, när du hör Frälsarens röst, fri från all oro och smärta, finner du vila och tröst…”

Jag vet inte hur du upplever Guds storhet i din tillvaro, men jag tror att för många av oss är stillhet och harmoni, vila och tröst någonting mycket viktigt.

Paulus skriver i sitt andra brev till församlingen i Korint: ”Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud, Han som tröstar oss i ALL vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. Ty såsom Kristuslidanden flödar över oss, överflödar genom Kristus också den tröst vi får” (2 Kor 1:3-5 SFB).

Vad är motsatsen till tröst? Är det att bli förkastad? Om man behöver tröst men inte får den, utan på något sätt blir ännu mer själsligt misshandlad, då känner man sig väl bortkastad, fördömd, försmådd eller förkastad – eller hur? Jag tror att det är så.

Jag tror också att anledningen till all mänsklig olycka är att man har förkastat den ende Sanne Guden och vänt sig till andra gudar - avgudar.

Jesus Kristus, Guds Messias, blev också förkastad. ”Han kom till sitt eget (folk)” står det ”och Hans egna tog inte emot Honom, men åt alla som tog emot Honom gav Han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på Hans namn” (Joh 1:11-12 SFB).

MUSIK

”Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort (alltså Jesus) har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta, och underbar är den i våra ögon” skriver psalmisten (Ps 118:22 SFB). Bibelns klara undervisning är att den syndare som INTE omvänder sig och låter sig frälsas, kommer att bli förkastad av Gud (Ps 53:6; Jer 6:30 SFB). Detta är det värsta som för tid och evighet kan drabba en mänsklig varelse, och ingen talade mer allvarligt än Jesus själv om det här.

På ett ställe i sin bergspredikan säger Han: ”Om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig! Det är bättre att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kastas i Gehenna” (Matt 5:29 SFB).

Hur var det Jesus sa när Han i liknelsen om kungasonens bröllop (Matt 22) fann att en av bröllopsgästerna inte var klädd i bröllopskläder? Var det förkastelse som drabbade mannen när han blev utkastad från bröllopssalen? Ja, jag tror det.

Det var ju så på den tiden, att den som ställde till med bröllop också försåg sina gäster med bröllopskläder. Men i det här fallet var det uppenbarligen så att mannen tyckte att hans egna kläder dög lika bra. Men det tyckte inte kungen som arrangerade bröllopet.

Jag tror att liknelsen egentligen handlar om den dräkt av rättfärdighet som Gud erbjuder den som tror att Gud har uppväckt Jesus från de döda och bekänner Honom som sin personlige Herre (Rom 10:10). Utan den rättfärdigheten från Gud, finns det ingen frälsning och ingen räddning trots ångerns gråt och vredens tandagnisslan.

MUSIK

Vad sa Jesus egentligen i den där liknelsen om kungasonens bröllop? Jag läser (Matt 22) - men kortar ner texten lite. Så här står det: ”Himmelriket är likt en kung som höll bröllop för sin son. Han sände ut sina tjänare för att kalla de inbjudna till bröllopet, men de ville inte komma. --- Sedan sa han till sina tjänare: Allt är klart för bröllopet, men de inbjudna var inte värdiga. Gå därför till vägskälen och bjud till bröllopet alla som ni träffar på. Tjänarna gick då ut på vägarna och samlade alla de mötte, både onda och goda. Det var vanligt att man bjöd in 2 gånger, men inte förrän kungen bjudit in 3 gånger fylldes bröllopssalen. När kungen då kom in för att se sina gäster, lade han märke till en man som inte var klädd i bröllopskläder. Han sade till honom: ’Min vän, hur har du kommit in utan bröllopskläder?’ Mannen teg. Då sade kungen till tjänarna: Bind honom till händer och fötter och kasta ut honom i mörkret här utanför! Där skall man gråta och skära tänder. Ty många är kallade, men få är utvalda” (Matt 22:2-3, 8-14 SFB). Mannen tog alltså inte emot den ’klädnad’ som han erbjöds. Jag tror att man ska förstå den här texten som ett sätt för Jesus att under-visa judarna om att det var DE som var kallade men inte värdiga (’frälsningen kom-mer från judarna’ sa ju Jesus själv). De tyckte nämligen inte att de behövde den rättfärdighet från Gud och den frälsning som Jesus talade om, utan ansåg att efter-som de var Abrahams barn så gällde det för dem att lyda Mose lag och profeterna och ingenting annat. Att de aldrig skulle klara av det heller, förstod de inte.

MUSIK

Jag känner inte till hur du har det, men kanske tycker du också -som mannen utan bröllopskläder- att den frälsningsväg som DU förtröstar på, ’duger bra för dig.’ Du har visserligen hört Bibelns förkunnelse - om syndernas förlåtelse i namnet Jesus - men frågar dig kanske varför just DU ska behöva ändra på dig. ”Jag har ju inte syndat” - säger du kanske. Kanske tycker du att jag har en intolerant ’dogmatisk’ eller okänslig inställning när det gäller den kristna trons väg. Min käre vän som lyssnar nu. OM din frälsning är grundad på ditt hjärtas tro att Gud uppväckt Jesus från de döda och din egen bekännelse, inför din omgivning, av Jesus som din Herre, då är du på rätt väg. Är din tro grundad på något annat är du enligt Guds Ord absolut på fel väg. Det finns inget annat namn bland människor givet, genom vilket vi kan bli frälsta. (Apg 4:12). Din tro på Jesus som den Uppståndne Frälsaren och bekännelsen av Honom som din personlige Herre är enligt kristen tro frälsningens väg till ett evigt liv i Guds gemenskap. Dopet i vatten kommer naturligt också in i det här sammanhanget. ” Den som tror och blir döpt ska bli frälst” står det (Mark 16:16 SFB). Det viktigaste är nog inte hur dopet sker (genom vattenbegjutning eller nedsänkning), utan troendedopet är en handling som visar att man beslutat sig för att tro på Jesus och följa Honom.

Men allt är inte lätt att förstå. Själv undrar jag t ex över varför Johannes döpte Jesus.

Meningen med Johannes-dopet var ju omvändelse från synd. Men Jesus hade ju inte syndat. Ändå säger Han själv att Han ville döpas för ” att så uppfylla all rättfärdighet” (Matt 3:15). Jesus döptes alltså inte för att renas från synd utan för att i allt följa Guds vilja…(tydligen med en annan innebörd, som Skriften inte nämner något om).

Men Gud har aldrig begärt att vi ska förstå allt. Han har bara sagt att vi ska tro och förtrösta på Honom. Vill du också göra det så är du välkommen att bli ett Guds barn. AMEN.

MUSIK

Veckans andakter, v 20

 • måndag 13 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Herren är min herde, mig skall intet fattas" (Ps 23:1) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden ska vi koncentrera oss särskilt på hur Guds frid bevarar våra hjärtan och tankar. Tänk att Gud har en sådan omsorg om oss, så att Han till och med bryr sig om vad vi... Läs mer

 • tisdag 14 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss... (1 Joh 4:1O - Bibel 2000) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. En stund för dig som undrar och funderar på vad som finns där ,bortom blommorna och sången,... som Nils Ferlin skrev en gång. Men innan jag... Läs mer

 • onsdag 15 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er (Ef 4:32 - SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att du ska kunna slappna av en stund tillsammans med mig. Jag vill att vi ska ha en förtröstansfull och trygg kristen grundton, med en klar evangelisk inriktning på... Läs mer

 • torsdag 16 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Störst av dem är kärleken (1 Kor 13:13 - Bibel 2000) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag tänkte tala med dig om Guds nåd och att vara älskad precis som du är - så att säga ,i befintligt skick,. Vi måste ha klart för oss, både du och jag, att vi aldrig kan förtjäna Guds nåd.... Läs mer

 • fredag 17 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "De som var bjudna var icke värdiga" (Matt 22:8 - 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. lbland talar jag om vår korta stund här på jorden -alltså vårt jordeliv- och den kristna grundtonen som anknyter till både vår vardag och vår evighet... där borlom blommorna och sången. Den... Läs mer

 • lördag 18 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Fem av dem var oförståndiga och fem var kloka (Matt 25:2 Ä Bibel 2000) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Vi ska försöka få en lugn och rofylld stund tillsammans du och jag, när vi studerar bibelordet som i dag är hämtat från Matteus evangelium det 24:e och det 25:e kapitlet.... Läs mer

 • söndag 19 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ni har fått era synder förlåtna för hans namns skull (1 Joh 2:12 - Bibel 2000) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden skulle jag vilja tala med dig om Guds gränslösa kärlek och nåd mot oss människor. Vi kan aldrig förstå Guds kärlek, men det vi kan göra är att... Läs mer