15 september 2023

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

1 Kor 12:6

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden fick jag en förnimmelse i mitt inre att jag skulle tala om det Paulus skriver om i 1 Kor 12:6.

Men för att allting ska bli rätt tänkt och förmedlat av mig, vill jag börja med att be ännu en gång om Guds vägledning genom Den Helige Ande (DHA).

”Gode Gud! Jag kommer inför Dig med en uppriktig önskan om att i mig själv få vara fullständigt nollställd, och om Du kan använda mig för att förmedla något, så ber jag om kraft och förstånd att göra det genom Din Andes vägledning och hjälp. Amen.”

Det sammanhang som Paulus är inne på när han skriver till församlingen i Korint, handlar om de andliga nådegåvorna och han skriver i kapitel 12 och vers 6: ”Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamme, Han som verkar allt i alla.”

Gud gör ingen skillnad på människor, utan var och en ska använda den gåva han fått, efter den auktoritet Gud har bestämt och tilldelat honom. Den som fått en gåva skall alltså handla i kärlek, och i allt enligt Guds vilja.

Om det finns någon rang-ordning mellan de olika gåvorna är jag inte säker på, även om kapitlets sista vers uppmanar till strävan efter de nådegåvor som är störst. Ingen kan ensam fylla alla funktioner, eftersom det är variationer i utrustning och tjänst. Vad som ’legitimerar’ någon att få en viss gåva men inte en annan, vet jag inte heller.

MUSIK

Av osjälviska motiv och till församlingens uppbyggelse får man ivrigt sträva efter att få de största nådegåvorna, genom att be och inviga sig åt Gud. Kärleken ska ALLTID vara motivet och drivkraften bakom gåvan. Om jag förstår det rätt, så är det Gud som genom den Helige Ande, avgör vem som ska utrustas med vilken gåva.

Paulus försöker i sin undervisning om de andliga gåvorna jämföra de olika gåvorna med människokroppens olika lemmar, och menar att den ’andliga kroppen’ bör vara som den fysiska och därför ska alla underordna sig huvudet-Kristus. Kristus är ju församlingens huvud och därför bestämmer Han över alltsammans. Var och en ska alltså ha sin Gudagivna plats i det verk som Gud skapar. Paulus säger (1 Kor 12:12): ”Ty liksom kroppen är en och har många lemmar, men kroppens alla lemmar -och de är många- utgör en kropp, så är det också med Kristus.” Han fortsätter i vers 27 och säger: ”Men nu är ni Kristi kropp och var för sig lemmar.” Liksom alla kroppens lemmar är varandra till hjälp och har omsorg om varandra, så ska det också vara med de andliga gåvorna och tjänsterna i det praktiska församlingslivet. DHA utdelar ju efter Sin vilja de andliga nådegåvorna, (1 Kor 12:11) för att de ska vara till nytta genom den undervisning, förmaning och tröst som de ger. Avsikten är ALLTID att Jesus ska bli förhärligad, och ALDRIG att på minsta sätt framhäva någon enskild fysisk person eller position.

MUSIK

Att Gud verkar ’allt i alla’ är inte alls förknippat med en brist på frihet, utan ger tvärtom en total frihet - i Jesus Kristus.

Paulus skriver till Galaterna: ”Ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Ty hela lagen är uppfylld i detta enda budord: ” Du skall älska din nästa som dig själv” (Gal 5:13-14).

Problemet är kanske inte alltid risken att missbruka sin frihet, utan ’svårigheten’ att älska sig själv. Det är ju så här att människan befinner sig i dubbel träldom. Dels under djävulen och dels under sitt eget kött.

Till Efesierna skriver Paulus: ”Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att Han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Ja, Han har uppväckt oss med Honom och satt oss med Honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus, för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss – i Kristus Jesus. Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. Ty Hans verk (’hantverk’ enligt grundtexten) är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem” (Ef 2:1-10 SFB).

MUSIK

Om detta får smälta in i hela vårt väsen, att Gud har frigjort oss från döda gärningar och skapat oss – i Kristus – till goda gärningar, så kan vi älska oss själva. Kan vi inte det, så kan vi inte älska vår nästa eller någon annan människa heller. Och vi måste vandra i kärlek och älska vår medmänniska, annars betyder det ingenting vad vi gör.

I kärlekens kapitel (1 Kor 13) visar Paulus och förklarar hur det är med kärlekens väg – en väg som vida överträffar alla andra.

Kärleken upphör aldrig” skriver Paulus och fortsätter ”men profetiorna skall upphöra och tungomålstalen skall tystna och kunskapen skall förgå” (1 Kor 13:8 SFB).

Till romarna skriver Paulus: ”Vem skulle kunna skilja oss från Kristi kärlek? Månne bedrövelse eller ångest eller förföljelse eller hunger eller nakenhet eller fara eller svärd?” --- ”Nej, i allt detta vinner vi en härlig seger genom Honom som har älskat oss. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andefurstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken någon makt i höjden eller någon makt i djupet, ej heller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre” (Rom 8:35, 37-39 – 1917).

Utan Guds nåd, kärlek och långmodighet så hade ingen av oss kunnat nå fram till Gud. Men nu är det möjligt - genom den rättfärdighet som kommer av tron på Jesus.

MUSIK

I sitt 1:a brev till Timoteus skriver Paulus om sig själv, som det främsta exemplet på frälsning av nåd. Så här står det:

”Jag tackar Honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus vår Herre, för att Han ansåg mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst, fastän jag förut var en hädare, förföljare och våldsman. Men Han förbarmade sig över mig, därför att jag i min otro inte visste vad jag gjorde. Vår Herres nåd överflödade, och med den, tron och kärleken i Kristus Jesus. Det är ett ord att lita på och värt att på allt sätt ta emot, att Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare – och bland dem är jag den störste. Men jag mötte barmhärtighet, för att Kristus Jesus skulle visa hela sitt tålamod främst mot mig och låta mig bli en förebild för dem som skulle komma till tro på Honom och vinna evigt liv” (1 Tim 1:12-16 SFB).

”Han som verkar allt i alla” – ja det är verkligen Sanningen med stort S.

Fel gör vi allesammans och tyvärr, inte bara en utan många gånger – åtminstone om jag får tala för mig själv.

Guds Kärlek, Långmodighet, Nåd och Barmhärtighet är det som alltid har gripit mig.

Utan det så hade vi varit hopplöst förlorade, eftersom synden hade tagit överhanden i våra liv, och själva kunde vi inte göra någonting. Vi var ju andligen döda i våra synder och en död kan ju inte ens be om hjälp, eller hur? Men Gud förbarmade sig över oss och det var Han som älskade oss först – innan vi ens visste att Han fanns till.

MUSIK

Du och jag kan aldrig förstå det oerhörda i Guds frälsningsplan, som jag tror att Han har haft i beredskap sedan skapelsens morgon.

Eftersom Gud vet allting, så visste Han naturligtvis hur det skulle gå, eller skulle kunna gå, när de första människorna utsattes för djävulens list och frestelser – i ormens skepnad - i Edens lustgård.

Själv tror jag att Gud hade flera olika tänkbara ’framtider’ i beredskap…om det nu skulle varit så att Eva inte fallit för djävulens förförelsekonster. Hur det då skulle ha blivit, det får vi nog aldrig reda på. Men hur det faktiskt blev – det vet vi alltför väl.

Genom en endas list och tvetydighet kom begäret och synden in i mänskligheten, men eftersom Gud är absolut rättfärdig i allt vad Han gör, så lät Han också en enda människas syndfria liv bli till rättfärdighet och evig frälsning för den som vill sätta sin förtröstan, tillit och tro till Honom, Jesus, Guds Son. Han som betalade det högsta tänkbara priset för mänsklighetens räddning – nämligen sitt eget liv och sitt eget blod.

Du förstår att djävulens ondska är absolut skoningslös när det gäller att sätta sig upp emot Gud och allt vad Han vill göra för att – om möjligt – varenda människa ska kunna räddas undan helvetets fasor. Djävulen har bara ett mål i sikte och det är att befolka helvetet med förlorare till det eviga livet i Guds himmel.

Guds mål däremot är att avfolka helvetet och befolka himlen med räddade männi-skor, frälsta från syndens vedervärdiga falskspel och lögner. Det är där striden står. Ofta i ditt och mitt inre, när vi antingen avvisar eller accepterar Guds Nåd mot oss.

Öppna ditt hjärta min vän och säg ditt personliga JA till Jesus och Hans erbjudande.

MUSIK

Veckans andakter, v 39

 • måndag 25 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Upp 16:7) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Från Uppenbarelsebokens 16:e kapitel har jag hämtat den bibeltext som är bakgrunden för den här stundens vidare vandring på den kristna trons väg. Men innan jag fortsätter vill jag be om Guds direkta vägledning. ”Gode Gud! Du... Läs mer

 • tisdag 26 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (2 Kor 5:20) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Grunden för mina tankar och vår vidare vandring på trons väg är Guds erbjudande om försoning för all synd - alla människors synd. Men innan jag fördjupar mig mer i det, så vill jag be om Guds direkta vägledning genom den Helige... Läs mer

 • onsdag 27 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Matt 18:9) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har min tanke blivit ledd till en bibeltext som handlar om ögats förförelse. Men innan vi går vidare på trons väg och fördjupar oss i det här ämnet så vill jag be om Guds ledning. ”Herre! Du som känner... Läs mer

 • torsdag 28 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Jer 35:15) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp inför mig, som bakgrund för det här programmet, är hämtad från profeten Jeremias bok, det 35:e kapitlet och den 15:e versen. Men innan jag går vidare vill jag be om Guds Andes direkta ledning av vad... Läs mer

 • fredag 29 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Joh 10:16 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden och vår vidare vandring på trons väg har Jesu ord om sitt herdeämbete kommit upp inför mig. Men innan jag fördjupar mig vidare i det, vill jag börja med att be om Guds ledning. ”Gode Gud! Jag kommer än... Läs mer

 • lördag 30 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Luk 11:9) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. När jag sökte mig fram till vad den här stunden skulle handla om, så stannade mina ögon på Jesu ord till sina lärjungar, som relateras hos evangelisten Lukas i kapitel 11, vers 8. Men innan jag går vidare så vill jag be om Guds... Läs mer

 • söndag 1 oktober

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Luk 21:22 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden och vår vidare vandring på den kristna trons väg, så har Jesu ord om Jerusalems ödeläggel-se och den vidare framtiden kommit upp inför mig. Men innan vi går vidare, så vill jag be om Guds vägledning så att allt... Läs mer