15 augusti 2019

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

(Apg 20:31)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Gång på gång -ibland under tårar- har jag känt att jag måste varna dig som lyssnar för svåra tider som jag tror är i antågande. Men som Paulus ”vill jag bara fullborda mitt lopp och den uppgift som jag har fått…: att vittna om Guds nåderika evangelium.”

Innan jag går vidare vill jag be om den Helige Andes vägledning och hjälp så att de tröstens och förmaningens ord jag vill förmedla, i allt ska vara de rätta.

”Gode Gud! Jag kommer inför Ditt ansikte med ett vemodigt hjärta, därför att jag upp-lever mörker och ångest framför mig över mitt land och folk. Samtidigt upplever jag en stark och uppfordrande maning att gå in i bön och fasta. Herre, Du som vet och ser allt, gör mig lyhörd för Din röst. Ge mig insikt och vishet i hjärtat så att jag förstår Dina befallningar och villigt går de vägar som Du leder mig in på. Hjälp mig Herre, att i Din kraft och på rätt sätt förmedla Ditt evangelium till frälsning för någon. Amen.”

I sitt andra brev till Timoteus skriver Paulus: ”Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga. De skall älska njutning i stället för Gud och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft” (2 Tim 3:1-5 SFB).

MUSIK

I sitt avskedstal till de äldste i Efesus (Apg 20) varnar Paulus dem för villolärare ur deras egen krets. Det finns ingen tid för andlig sömn, utan han uppmanar dem att vara vakna. Jag undrar om vi inte redan är inne i ”de sista dagarna” och måste rusta oss ännu mer för att kunna stå emot ondskan på alla olika områden. Faran är alltid störst när motståndet kommer inifrån den egna kretsen…

Paulus manar också Timoteus att ”fly bort från ungdomens onda begär och sträva efter rättfärdighet, tro, kärlek och frid tillsammans med dem som åkallar Herren av rent hjärta.”--- ”En Herrens tjänare skall inte strida… utan i ödmjukhet tillrättavisa sina motståndare” skriver han. ” Kanske ger Gud dem omvändelse, så att de kommer till insikt om sanningen, nyktrar till och slipper loss ur djävulens snara, där de hålls fångna, så att de gör hans vilja” (2 Tim 2:22-26 SFB).

”Kanske ger Gud dem omvändelse” sa Paulus. Ordet ’omvändelse’ betyder ju sinnes-ändring. Det vill säga att man får en rätt syn på det som har varit, ångrar det onda och vänder sig om – till något bättre. Omvändelse leder därför till att man erkänner sanningen med stort S – alltså Jesus – Guds Son. Att hans motståndare ska, som Paulus skriver, ”slippa loss från djävulens snara, där de hålls fångna, så att de gör hans vilja” är ju det befriande budskapets innersta mening. Genom att Jesus segrade på Golgata kors och med sitt eget blod köpt alla människor fria, som vill tro på Honom, finns det också hopp om frihet och frälsning för alla.

MUSIK

Jag undrar ibland över mina egna försök att föra ut evangeliet till dig som vill lyssna, men som jag kanske aldrig får träffa personligen. Att Guds Ande inte på något sätt är beroende av min bristande förmåga, mina tankar eller ord det är jag fullt medveten om, för utan Jesus och den Helige Andes kraft, vägledning och hjälp blir det aldrig något bestående andligt resultat. Därför undrar jag, som sagt var, ibland över om mina ord kan vara till någon välsignelse och glädje. Med den frågan inom mig slog jag en dag upp min bibel och läste Apg 11:14 ur den äldre bibelöversättningen från 1917. Där talas det om Petrus i samband med hedningarnas omvändelse, och hur han blev kallad av en Guds ängel (Apg 10) till en man som hette Kornelius i Cesarea.

”Ängeln sa: ’Sänd åstad till Joppe och låt hämta Simon, som ock kallas Petrus. Han skall tala till dig ord, genom vilka du skall bli frälst, du själv och hela ditt hus.’

(Apg 11:13-14 – 1917).

Den där texten ’Han skall tala till dig ord, genom vilka du skall bli frälst…’ löste mig och jag tackade Gud för Hans omsorg om mitt hjärtas oro och vånda.

Vad var det då för ”ord” som Petrus talade? Jag vet inte, men jag tror att han förkun-nade sanningen om Jesus som blev korsfäst, dog för våra synders skull och upp-väcktes igen från de döda genom Guds kraft. Nu lever Han, sitter på Faderns högra sida och manar gott för oss alla. ”Medan Petrus ännu talade” står det, ”föll den Helige Ande över alla som hörde ordet. Alla troende judar som hade följt med Petrus häpnade över att den Helige Andes gåva blev utgjuten också över hedningarna. Ty de hörde dem tala med tungor och prisa Gud” (Apg 10:44-46 SFB).

MUSIK

Guds Ord måste ju förkunnas av någon som är Guds redskap, Hans tjänare -ängel eller människa- men ordet, evangeliet, har sedan i sig självt framgång i den Helige Andes kraft, överallt där det tas emot i ett öppet hjärta som vill fästa sin tro vid Jesus.

”Evangeliet ÄR en Guds Kraft som frälser var och en som tror” står det ”först juden och sedan greken” (alltså hedningarna – du och jag) (Rom 1:16 SFB).

Guds evangelium kan naturligtvis predikas, eller förmedlas, på många olika sätt och jag vet inte om det ena sättet ska jämföras med det andra. För att resultatet ska leda till frälsning för den som hör budskapet, är i alla fall villkoren alltid desamma, oavsett hur man får del av Gudsordet. Det handlar om TRO och bekännelse. Men inte tro på vad som helst, utan TRON PÅ JESUS, Guds Son, världens Frälsare.

Varför ska man tro? Kan man inte möta budskapet och ta det till sig på något annat sätt, frågar du dig kanske? Nej, det kan man inte. Orsaken är att människan aldrig ska kunna berömma sig inför Gud av att själv ha funnit ’den smala vägen’ som leder till Gud och till Guds himmel. Den äran eller berömmelsen vill Gud inte dela med någon annan. Därför har Han uteslutit alla andra namn under himmelen från fräls-ningens gåva och det eviga livet. (Apg 4:12).

När judarna i Stora Rådet förhör Petrus och Johannes om den lame mannen vid Sköna Porten som hade blivit botad i Jesu namn, säger de: ”Genom vilken kraft eller i vilket namn har ni gjort detta?” Då svarade de: ”Den här mannen står frisk framför er i kraft av Jesu Kristi, nasaréns, namn. -- Hos ingen annan (än Jesus) finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta” (Apg 4:7,10,12 SFB).

MUSIK

Hur gör man för att tro på Jesus och bli frälst? För det första måste man ju bestämma sig för att man VILL TRO PÅ JESUS, på att Han är uppstånden från de döda och lever, och be om förlåtelse för sina synder i Hans namn. När man sedan, inför sina medmänniskor, bekänner Jesus som Herre i sitt liv – DÅ BLIR MAN FRÄLST.

Paulus förkunnelse är alltså inte att det ’bara’ är tron som frälsar – utan bekännelsen av Jesus som Herre. (Rom 10:10).

Varför är det så?

Jo, det är så därför att en omvändelse till frälsning hänger samman med att man byter härskare och Herre på sitt hjärtas tron. Det är alltså verkligen frågan om ett MAKTSKIFTE. Från att ha varit ett djävulens barn, blir man ett Guds barn.

Genom Adams och Evas synd blev vi alla delaktiga och slavar under synden - det vi kallar arvssynden. När de syndade hamnade mänskligheten i djävulens snara och under hans herravälde, ända tills Gud öppnade en ny väg till gemenskap med Sig, genom tron på Jesus och bekännelsen av Hans namn. Då togs syndens makt bort.

Evangelisten Johannes skriver i sitt 1:a kapitels 12:e vers: ”Åt alla som tog emot Honom (alltså Jesus) gav Han rätt att bli GUDS BARN, åt dem som tror på Hans namn.

Synden är alltså själva grunden för djävulens anspråk på dig och på ditt liv.

”Alla har syndat och saknar härligheten från Gud” står det i Skriften (Rom 3:23).

Maktskiftet på ditt hjärtas tron går till så att din synd tas bort genom din tro på Jesus och förlåtelsen i Hans namn, eftersom Han på korset tog din synd på Sig själv och dog för din skull - i ditt ställe. Om inte Jesus hade dött i ditt ställe, så hade du gått en evig -och andlig- död till mötes, utan någon möjlighet till förändring.

Jesus har alltså en gång för alla övervunnit all ondska och synden är borta. Den har ingen makt längre över den som tror på Jesus. Därför blir Jesus ny HERRE i ditt liv och du blir ett GUDS BARN.

MUSIK

Att bli ett Guds barn innebär att du får ett nytt medborgarskap. Man kan faktiskt vara medborgare i flera länder samtidigt, hur underligt det än kan verka. I vissa fall är det tidsbegränsat, t ex på grund av att ett barn fötts i ett annat land än där föräldrarna är medborgare. Senare i livet får då barnet välja själv. Det kan också finnas andra anledningar till ett dubbelt medborgarskapet. I normalfallet så är ju du och jag med-borgare här på jorden i något land, men när du blir ett Guds barn genom tron på Jesus, så får du också ett dubbelt medborgarskap. Du blir som ett Guds barn också medborgare i Guds Rike, ett andligt rike där Guds Ande härskar (Ef 2:18-19). Det riket är lika verkligt som det jordiska, men av en helt annan -och andlig- natur. I Guds rike är synden för alltid borta, och med den också all ondska, all sorg, oro, vånda och bedrövelse. Döden -som kom genom synden- är också borta. Då kommer Guds frid och glädje i den Helige Ande att råda för evigt. Jag tror att det blir en upplevelse så underbar, så det kan ingen människa ens föreställa sig. Därför uppmanar jag dig också att tro på Jesus och bekänna Honom som din Herre i ditt liv så får du också vara med den dagen när det är dags att segrande gå in i Guds himmel. Amen.

MUSIK

Veckans andakter, v 49

 • måndag 2 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård och ett sammanhang med kristen grundton om vardag och evighet, för dig som söker och längtar efter en framtid och en tro. Jag tänkte tala lite om judarna och hur Gud under tidernas gång har hjälpt dem mot deras fiender i olika sammanhang. Men för... Läs mer

 • tisdag 3 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att det ska bli lugnt och rofyllt. Det här programmet har alltid en kristen grundton, avsett för dig som söker och längtar efter en framtid och en tro. Mina tankar har idag fastnat vid en gammal sångtext som handlar om att växa stilla,... Läs mer

 • onsdag 4 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. En kristen grundton är det alltid som präglar den här stunden, och jag hoppas att vi ska få lugn och ro tillsammans. Jag tänkte tala om den börda som Gud kan bära på, t ex för dig och mig, eller för vårt land. För att allt ska bli rätt i Guds... Läs mer

 • torsdag 5 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård – och ett sammanhang som alltid har en kristen grundton, för dig som söker och längtar efter en framtid och en tro. Jag hoppas att du ska känna dig hemma och väl omhändertagen, under en lugn och rofylld stund, när vi ska läsa Bibeln tillsammans... Läs mer

 • fredag 6 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Jag tänker idag tala om att bedja, begära och tro att man fått det man har bett om – som Jesus uppmanade oss att göra. Men för att allt jag tänker och säger ska bli rätt, så ska jag börja med att be om Guds Andes vägledning i varje detalj.... Läs mer

 • lördag 7 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård, och några ord med kristen grundton, för dig som längtar efter en tro, en framtid och ett hopp. Jag tänker tala om vår tro på Jesus Kristus, som är den seger som övervunnit världen. För att allt jag tänker och säger ska bli rätt och riktigt, så... Läs mer

 • söndag 8 december

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård och några ord med en kristen grundton. Min högsta önskan är att du som lyssnar ska få din längtan, efter en tro, en framtid och ett hopp stillad. Den här stunden kommer att handla om den undervisning som Jesus gav oss alla, i sin liknelse om... Läs mer