18 september 2023

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Ef 5:32

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. I dag tänker jag tala om den hemlighet som Paulus skriver om i sitt brev till de heliga i Efesus, kapitel 5 vers 32.

Hemligheten om Kristus och församlingen. Men för att allt skall bli rätt börjar jag med att be om Guds vägledning av mina tankar, ord och handlingar.

”Gode Gud! Jag ber om Din styrning och vägledning av mina tankar och ord när det gäller ’Kristus och församlingen.’ Du vet redan vad jag tänker säga, även om jag inte vet det själv. Vaka över mig Herre, så att det som Du vill ha sagt också blir förmedlat av mig på rätt sätt. Amen.”

Jag måste erkänna att jag inte har förstått det här sammanhanget på rätt sätt tidigare men när jag läste det igen, så gick det upp för mig att den närhet och innerlighet som jag visar min hustru, är jag också skyldig att visa församlingen.

Paulus skriver: ”Ingen har någonsin hatat sin egen kropp, utan man ger den näring och vårdar den, så som Kristus gör med församlingen, eftersom vi är lemmar i Hans kropp” (Ef 5:29-30 SFB). Vi ger ju vår kropp fysisk föda så att vi kan leva och växa till, men Kristus föder sin församling med andlig mat så att DEN kan utvecklas och växa i sin uppgift att vara ett ’hem’ -ett Guds hus- där tron kan byggas upp.

MUSIK

Ibland kallar man vår tid för ’församlingens tidsålder.’

En kommentar säger följande om den kristna församlingen: Guds rike och försam-lingen är två begrepp som hör intimt samman, även om de INTE är identiska. Församlingen är, för Jesus, en manifestation av Guds rike i den här tidsåldern – och centrum för Guds och Kristi konungavälde i världen. //slut på kommentaren//

I församlingen uppenbaras alltså Guds rike och det är just sambandet mellan Kristus och församlingen som jag vill lyfta fram så att det blir begripligt för oss allesammans.

Om jag förstår det rätt så är situationen den att utan Gud i Kristus hade det inte funnits någon kristen församling, utan det är genom Hans existens och uppenbarelse -genom Anden- i och bland de troende, som församlingen över huvud taget finns till.

Gud har ett totalt herravälde i universum och därmed också på jorden. Han finns genom de troende i Sin församling och därför vill Gud samarbeta med dem, för församlingens bästa, i alla lägen – så länge som man inte medvetet tar avstånd från Honom och håller Honom utanför. I bibelns sista bok, Uppenbarelseboken, finns 7 olika församlingar i Asien uppräknade, och Gud talar där till respektive församlings ängel. Var och en får veta hur Gud ser på deras andliga situation och på deras verksamhet. De får, genom Johannes uppenbarelse på ön Patmos, förmaningar, varningar och tröst.

Vid det här tillfället fick Johannes se Jesus, Människosonen, klädd i en fotsid klädnad och omgjordad med ett bälte av guld om bröstet. Hans ansikte lyste som solen.

MUSIK

Johannes fick uppmaningen att skriva ner allt vad han fick se i sin syn där på Patmos och det gjorde han. Bokrullen skickade han sedan till de 7 församlingarna i Efesus, Smyrna, Pergamus, Tyatira, Sardes, Filadelfia och Laodicea.

Varje brev ställdes till ’församlingens ängel’ på de olika orterna. Jag drar därför slut-satsen att varje församling har en ängel som Gud talar till, dels om vad som är bra i församlingen men också om vad som inte är bra, och därför måste förändras.

Till församlingens ängel i Efesus skriver Johannes:

”Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet, och jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det, och du har funnit att de är lögnare. Ja, du är uthållig, och du har uthärdat mycket för mitt namns skull och har inte tröttnat.

---men---

det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek.

Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. Åt den som segrar skall jag ge att äta av Livets Träd, som står i Guds paradis” (Upp 2:2-5, 7 SFB).

Till församlingen i Smyrna skriver han:

”Jag känner ditt lidande och din fattigdom, men du är rik. Jag vet hur du hånas av dem som kallar sig judar men inte är annat än en Satans synagoga. Var trogen intill döden, så skall jag ge dig livets krona.

Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. Den som segrar skall inte skadas av den andra döden” (Upp 2:9, 10, 11 SFB).

MUSIK

Till församlingens ängel i Pergamus skriver Johannes:

”Jag vet var du bor – där Satan har sin tron. Och du håller fast vid mitt namn och förnekade inte tron på mig ens i de dagarna då Antipas, mitt trogna vittne, blev mördad hos er där Satan bor

---men---

något har jag emot dig, att du har några där som håller sig till Bileams lära, han som lärde Balak att sätta ut en fälla för Israels barn, så att de åt kött från avgudaoffer och bedrev otukt.

Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. Åt den som segrar skall jag ge av det dolda mannat…” (Upp 2:13-14, 17 SFB).

Till församlingen i Tyatira skriver han:

”Jag känner dina gärningar, din kärlek och din tro, ditt tjänande och din uthållighet, och jag vet att dina senaste gärningar är fler än dina första

---men---

det har jag emot dig att du låter kvinnan Isebel hållas, hon som säger sig vara en profetissa och undervisar och förleder mina tjänare att bedriva otukt och äta kött av avgudaoffer --- alla församlingarna skall inse att Jag är den som rannsakar hjärtan och njurar. Och jag skall vedergälla var och en efter hans gärningar. Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna” (Upp 2:19-20, 23, 29 SFB).

MUSIK

Till Sardes’ församling skriver Johannes:

”Jag känner dina gärningar. Du har namnet om dig att du lever, men du är död. Vakna upp och håll dig vaken och stärk det som är kvar och som var nära att dö. Ty jag har inte funnit att dina gärningar är fullkomliga inför min Gud --- Den som segrar skall alltså bli klädd i vita kläder, och jag skalla aldrig stryka ut hans namn ur livets bok utan kännas vid hans namn inför min Fader och Hans änglar.

Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna” (Upp3:1-2, 5-6 SFB).

Till Filadelfias församlings ängel skriver Johannes:

”Jag känner dina gärningar. Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga, ty din kraft är ringa och du har hållit fast vid mitt ord och inte förne-kat mitt namn --- Jag kommer snart. Håll fast det du har, så att ingen tar din krona.

Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna” (Upp 3:8,11,13 SFB)

Till församlingens i Laodicea ängel skriver Johannes:

”Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, skall jag spy ut dig ur min mun. Du säger: Jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting, och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. ---

Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig --- Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna” (Upp 3:15-17, 20, 22 SFB).

MUSIK

I de texter som jag lite kortfattat gått igenom, ser vi sambandet mellan Gud och Hans församlingar, som Han vakar över. Ingenting undgår Honom, varken det som ligger i öppen dag eller det som finns i det fördolda – i hjärtats innersta. Han känner till alla förhållanden, både de goda gärningarna, bristerna och våra tillkortakommanden.

Guds godhet är gränslös och med sina förmaningar vill Han bara se till att ingen blir efter på vägen – utan får livets krona. När Bibeltexten talar om ’livets krona’ så betyder det, det eviga livets krona och rätten att få äta av Livets Träd, som står i Guds paradis. (Upp 2:7).

De första människorna åt av den förbjudna frukten på Kunskapens träd. Då blev de utdrivna ur Guds paradis för att de inte skulle ge sig till att äta av Livets träd också och på det sättet bli odödliga.

Gud vakar ALLTID över oss enskilda människor också. Till och med håren på våra huvuden är räknade, står det (Luk 12:7). Ingenting undgår Honom, varken stort eller smått. Varken det som ligger öppet eller det som vi eventuellt försöker dölja. Det går ALDRIG att bedra Gud eller gömma någonting för Honom.

”Bedra inte er själva” skriver Paulus till Galaterna. ”Gud bedrar man inte: det männi-skan sår skall hon också skörda.”---”Låt oss därför göra gott mot alla människor medan vi har tillfälle, och framför allt mot dem som delar vår tro” (Gal 6:7, 10 SFB).

Jesus sa: ”Var trogen intill döden så skall jag ge dig Livets Krona” (Upp 2:10 SFB).

MUSIK

Veckans andakter, v 36

 • måndag 4 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Nu för tiden förekommer det ofta hälsoprofeter i media av olika slag, som propagerar för det ena eller det andra man ska göra eller undvika, för att få ett långt liv. Därför tänkte jag att se efter vad Bibeln har att säga om det. Men först ska... Läs mer

 • tisdag 5 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Jag tänker försöka lyfta fram en fråga som ställts i alla tider – nämligen varför den gudfruktige drabbas av lidande. För att jag ska kunna närma mig det här ämnet på rätt sätt så måste jag börja med att be om den Helige Andes vägledning och... Läs mer

 • onsdag 6 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. I dag tänker jag tala om de ”budbärare” som Jesus i förväg sände ut till varje stad och plats dit Han själv skulle komma senare. Men för att allt ska bli rätt börjar jag med att be om Guds vägledning. ”Gode Gud. Du känner till vad jag... Läs mer

 • torsdag 7 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. I dag tänkte jag att vi skulle se efter vad Herrens ängel hade i åtanke när han en natt öppnade fängelseportarna och släppte ut de fängslade apostlarna. Men för att allt skall bli rätt från början till slut så vill jag börja med att be om Guds... Läs mer

 • fredag 8 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som jag utgår ifrån i dag är hämtad från Apg 8:8 och handlar om Filippus i Samaria. Men innan jag går in i det sammanhanget vill jag be om Guds vägledning genom den Helige Ande. ”Gode Gud. Du känner alla mina tankar och ord. Låt... Läs mer

 • lördag 9 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Utgångspunkten för den här stundens vidare vandring på den kristna trons väg, är bibelns text från Apg 19:11 där det står att: ” Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer…” Men för att ska bli rätt tänkt och utsagt börjar jag med att be... Läs mer

 • söndag 10 september

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  (Apg 8:33 – Bibel 2000) Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bibeltexten som jag tänker utgå ifrån inför den här stunden, är hämtad från Apg 8:33 men är en återgivning av Jesajas profetia om Jesus – ’en smärtornas man’. Jag börjar med att be om Guds Andes styrning av mina tankar... Läs mer