7 september 2023

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. I dag tänkte jag att vi skulle se efter vad Herrens ängel hade i åtanke när han en natt öppnade fängelseportarna och släppte ut de fängslade apostlarna. Men för att allt skall bli rätt från början till slut så vill jag börja med att be om Guds vägledning genom den Helige Ande.

”Gode Gud. Du som känner alla våra tankar fjärran ifrån, lär mig att lyssna in Din röst så att jag på ett rätt sätt kan förmedla det budskap som Du vill ha framfört i dag. Amen.”

Den Herrens ängel som står omtalad i Apg 5:20 sa: ”Gå och ställ er i templet och förkunna för folket allt som hör till detta liv.” I den äldre översättningen lyder samma uppmaning av ängeln: ”Gå åstad och träd upp i helgedomen och tala till folket alla det sanna livets ord.”

När Jesus undervisade om livets bröd (Joh 6 -- 1917) sa Han:

”Jag är det levande brödet som har kommit ner från himmelen. Om någon äter av det brödet, så skall han leva till evig tid” (vers 51) och i vers 54 säger Han: ”den som äter mitt kött och dricker mitt blod, han har evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen”.

MUSIK

Många, t.o.m. av Hans egna lärjungar, tyckte att det Jesus sa om att ”äta Hans kött och att dricka Hans blod” var ett ”hårt tal” och sa: ”vem står ut med att höra på Honom?” (Joh 6:60 -- 1917).

När många av lärjungarna drog sig tillbaka, så att de inte längre vandrade med Jesus sa Han till de tolv: ”Inte vill väl också ni gå bort?" Simon Petrus svarade då och sa: ”Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och förstår att Du är Guds Helige” (Joh 6:68-69 – 1917).

När ängeln uppmanade apostlarna att förkunna för folket ” Allt som hör till detta liv” menade han alltså ” det sanna livets ord” det vill säga ” det eviga livets ord.”

”Det sanna livets ord” är alltså det frälsande evangeliet, och i kraft av det kunde människorna uppleva gudomligt liv. En döende värld, i detta fall folket i templet, fick alltså höra ’livets ord.’

Din och min uppgift i vår tid är densamma som på Jesu tid, dvs att låta människorna höra livets ord. Vi kan kanske inte predika för en massa människor, men vi kan ju berätta för en i taget -kanske vår närmaste granne- hur vi själva förstått att Gud är en verklighet och genom att lyda bibelns budskap om tron på Jesus, bett en enkel bön och fått förlåtelse för våra synder och frid och ro i hjärtat. Svårare än så är det inte att hjälpa en medmänniska in på livets väg genom att dela med sig av det eviga livets ord – evangeliet om Jesus som är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror.

MUSIK

Det är din och min uppgift att berätta om Jesus. Vi kan inte tvinga någon att lyssna. Eller som någon sa, du kan leda en häst till vattentunnan, men du kan inte tvinga den att dricka. Den som du berättar för, vill kanske inte lyssna. Då får du berätta för någon annan eller vänta till ett annat tillfälle.

Men vid ett annat tillfälle träffar du kanske på någon som VILL lyssna. Därför står det att vi ska berätta om Jesus på morgonen, vid middagstid och på kvällen, för vi vet aldrig när det tas emot. För att budskapet om Jesus ska kunna tas emot i hjärtat i en människas inre så krävs det att hjärtat är öppet, och för att öppna hjärtat behövs det en ’nyckel’. Nu är det så att nyckeln till en människas hjärta sitter på insidan och heter ’människans fria vilja’. Om den som du berättar för dels VILL LYSSNA och dels VILL öppna sitt hjärta och TRO på budskapet om Jesus, så har evangeliet om Jesus i sig själv den frälsande kraft som behövs. Precis som ett senapskorn i sig själv har den växtkraft som behövs. Ett sandkorn har ju inte det.

Människans TRO på Jesus gör henne rättfärdig inför Gud, så att hon inte på förhand blir fördömd av sin synd i den helige Gudens närhet. När människan sedan bekänner att hon tillhör Jesus och att Jesus är hennes Herre -då blir hon frälst- och är ett Guds barn. Hennes namn skrivs in i Livets Bok och hon får del i det eviga livet.

Allt det här är ett Guds under och sker bara på grund av Guds Nåd och Hans kärlek till alla människor som visade sig när Jesus, Guds Son, oskyldig dog i vårt ställe -för våra synders skull- på ett kors, betalade mänsklighetens skuld, och försonade alla med Gud. Gud vill nämligen att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om Sanningen. Men de får som sagt var välja själva.

MUSIK

Många människor tror att de kan nå fram till frälsning, räddning och ett evigt liv i Guds himmel, genom att vara goda och göra goda gärningar. De tror judarna också. De har Mose lag och tror att om de följer den till punkt och pricka, så räcker det.

Men hur står det i Skriften? Låt oss se efter och läsa själva innantill.

I Gamla Testamentet står det så här (Ps 14):

”Herren blickar ner från himlen på människors barn för att se om det finns någon förståndig, någon som söker Gud. Men alla har avfallit, alla är fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda” (Ps 14:2-3 SFB).

Inför Gud är vi alltså syndare allesammans – varenda en av oss människor.

Då ska vi se vad det står i Nya Testamentet som gäller oss ’hedningar’ som inte är judar. Där står det så här (Rom 3:20):

”Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför Honom (Gud) genom laggärningar” (Rom 3:20 SFB).

Finns det alltså enligt Gamla eller Nya Testamentet någon enda människa som är syndfri och som blir rättfärdig genom sina egna gärningar som uppfyller lagen?

Svaret är och förblir: NEJ ! Det var ju därför Jesus kom till vår värld och dog i vårt ställe, för våra synder skull. Skriften förklarar det så här: ”Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta” (Apg 4:12 SFB).

MUSIK

Tron på Jesus Kristus är ingen mänsklig prestation, utan en ”Guds gåva” står det. Överhuvudtaget så har en människas frälsning ingenting med hennes egen förmåga eller prestation att göra. Om inte Gud hade gripit in i historien med Sin frälsningsplan så hade mänskligheten varit för evigt förlorad. Hur kan jag säga så?

Jo, genom syndafallet i Edens lustgård så kom synden och döden in i mänskligheten och därmed bröts gemenskapen med Gud. Eftersom synden är det som skiljer den orättfärdiga människan från den rättfärdige och helige Guden, så fanns det, efter syndafallet, ingenting som människan själv kunde göra eller påverka för att ändra på det som var gjort. Gemenskapen som människan hade i Guds paradis var en helig gemenskap. När den bröts av synden så dog också människans ande - den enda gemenskap som i sig bär det eviga livet.

Gud återställde sedan den brutna gemenskapen genom att försona människan med sig själv – genom att offra Sin egen Son, Jesus Kristus, på ett kors.

Gud behövde ingen försoning. Han hade inte förbrutit Sig på något sätt. Men männis-kan hade gjort det och det var hon som därför behövde bli försonad. Hennes synda-skuld behövde betalas av någon som var skuldfri. Och innan Gud grep in i frälsnings-historien så fanns det ingen skuldfri människa på jorden som kunde betala skulden.

Därför satte Gud sin plan i verket. Den gick ut på att en syndfri människa skulle födas, en som när Guds tid var inne, kunde sona mänsklighetens synd och skuld.

För att ingen s.k. ’arvs-synd’ skulle belasta Jesus, avlades Han av den Helige Ande och föddes av jungfru Maria, som Lukas beskriver det i sitt evangeliums 1:a och 2:a kapitel.

MUSIK

När Jesus var född i Betlehem Efrat(a) i Judéen så blev Han med sina föräldrar Maria och Josef, hotad och förföljd på olika sätt, så att de tvingades fly till Egypten. När Guds tid var inne kunde de återvända och bosatte sig då i Nasaret i Galiléen där Jesus växte upp.

Om Jesu barndoms- och ungdomstid finns inte mycket i Skrifterna, men när Han var i 30-årsåldern döptes Han av Johannes Döparen i floden Jordan. ”Se, Guds Lamm, som tar bort världens synd” (Joh 1:29 SFB) sa Johannes om Jesus. Fylld av Guds Ande påbörjade Jesus sin uppgift på jorden, genom att förkunna att Guds Rike var nära (eftersom Han själv var Gudsrikets representant på jorden). ”Tro på Gud, tro också på mig” sa Han. Om Sin Fader sa Han: ”Detta är evigt liv att de känner Dig, den ende sanne Guden, och den som Du har sänt, Jesus Kristus” (Joh 17:3 SFB).

Jesus och Hans budskap förkastades av judarna genom påverkan av sina präster och skriftlärde. Han gick omkring och predikade om Guds Rike och botade alla som var sjuka eller besatta av onda andar.

Översteprästerna och fariséerna var avundsjuka på Honom för att Han samlade fler lyssnare än de själva. De försökte på många olika sätt röja Jesus ur vägen och till slut kom det till öppen konfrontation – när Jesus blev förrådd av Judas Iskariot, en av Hans egna lärjungar. Jesus fängslades, blev skymfad, slagen och korsfästes till slut. När Jesus dog på Golgata kors fullbordades Guds frälsningsplan för mänskligheten.

Ta till dig Sanningen genom att tro på Jesus i ditt hjärta. Gud skänker dig då evigt liv.

MUSIK

Veckans andakter, v 25

 • måndag 17 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Detta är evigt liv, att de känner dig, den ende sanne Guden, och den du har sänt, Jesus Kristus (Joh 17:3 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden är varken häftig eller tuff Ä men den innehåller ett allvarligt budskap om liv eller död. Jag sa inte liv OCH död Ä... Läs mer

 • tisdag 18 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Den som inte är med mig är emot migÄ (Luk 11:9 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Eftersom den här stunden alltid har en kristen grundton så vill jag att förlåtelsens budskap ska lysa fram med hoppet om en ljus evighet för dig, som en fyr i mörka natten. Men det är inte... Läs mer

 • onsdag 19 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  En tillflykt är Han, urtidens Gud, och här nere råder Hans eviga armar (5 Mos 33:27 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Vi har ju alla ett vardagsliv, även om det ser olika ut för oss. Och alla får vi ha Jesus med oss i vardagslivet, även om våra förhållanden skiftar och... Läs mer

 • torsdag 20 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  I dag, om ni får höra hans röst, må ni icke förhärda era hjärtan (Hebr 4:7 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden tänkte jag uppehålla mig lite vid de skillnader som människor kan uppleva när man presenterar olika budskap för dem, och varför man hellre... Läs mer

 • fredag 21 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Gud älskar en glad givare (2 Kor 9:7 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden som har en klart kristen och evangelisk profil handlar om vardag och evighet. I dag koncentrerar jag mig särskilt på den stora händelse som i dag ligger närmare dig än någonsin förut Ä... Läs mer

 • lördag 22 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Jesus är vägen och sanningen och livet (Joh 14:6) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Innehållet i den här stunden vilar på den kristna trons grundval, att Jesus Kristus har försonat hela mänskligheten med Gud. Därför handlar stunden om den kristna trons väg för oss människor i... Läs mer

 • söndag 23 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Om någon lyssnar till min röstÄ (Upp 3:20 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Eftersom den här stunden ska handla om den kristna tron och vår dagliga vandring på trons väg, så hoppas jag att du ska finna någonting av värde för din inre människa, dels genom bibelordet och... Läs mer