21 juni 2024

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Gud älskar en glad givare (2 Kor 9:7 – 1917)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den här stunden som har en klart kristen och evangelisk profil handlar om vardag och evighet. I dag koncentrerar jag mig särskilt på den stora händelse som i dag ligger närmare dig än någonsin förut – nämligen Jesu återkomst. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning och hjälp så att allt blir rätt.
”Gode Gud! Jag kommer på nytt inför dig med min bön om vägledning i bibelordet så att jag kan ta det till mig och förstå det på rätt sätt. Jag ber också om hjälp med att förmedla det budskap som du vill ha framfört till någon lyssnare som nu är med för att få del av ditt ord och genom den Helige Ande lyssna in Din röst. Amen.”

I den bibelbok som heter Apostlagärningarna kan du läsa om vad som hände efter det att Jesus under 40 dagar efter sin uppståndelse samtalat med apostlarna om Guds rike. De frågade då Jesus och sa: ”Herre, skall du nu i denna tid upprätta igen riket åt Israel?” Han svarade dem: ”Det tillkommer inte er att få veta tider eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt. Men när den Helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen, både i Jerusalem och i hela Judéen och Samarien, och sedan intill jordens ända.”
När han hade sagt detta, lyftes han inför deras ögon upp i höjden, och en sky tog honom bort ur deras åsyn. Och medan de skådade mot himlen, under det att han for upp, se, då stod hos dem två män i vita kläder. Och dessa sa: ”Ni galiléiska män, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus, som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen” (Apg 1:6-11 – 1917).
Lärjungarna fick vara med om det här på Oljeberget utanför Jerusalem, och Jesus ska alltså -enligt bibelordet- komma tillbaka igen på samma sätt.

MUSIK

Vad har det för betydelse att veta att Jesus ska komma tillbaka igen? Jo, det har den stora betydelsen att när det sker så är -enligt min uppfattning- nådens tidsålder slut. Möjligheten att få sin synd förlåten och ett evigt liv i Guds himmel är slut. Den Helige Ande tas då bort från jorden och ondskan –som då inte längre hålls tillbaka– kommer att bryta ut på sitt mest fruktansvärda sätt.
Jag säger inte det här för att skrämma dig eller göra dig upprörd på något sätt, men det är min skyldighet -mot den Herre som jag tjänar- att så enkelt som möjligt försöka beskriva för dig vad som kommer att hända och är viktigt att känna till - både för dig och för alla människor.

Jesus kommer alltså tillbaka -mitt i vardagen- och med evigheten framför.

Visst har du kanske, liksom jag, ibland varit ute och åkt längs vägarna och sett en liten skylt eller affisch, fastsatt på en telefonstolpe eller på ett träd, med texten: Jesus kommer snart, är DU redo?

MUSIK

Kanske har du undrat vad det där med att ’Jesus kommer tillbaka’ betyder, och varför någon sätter upp sådana meddelanden längs vägarna. Ja, jag vet inte vem som gör det, men jag är övertygad om att han eller hon väldigt gärna vill få dig att lägga märke till det korta men oerhört viktiga budskapet - och tänka efter.

Enligt kristen tro så blev Jesus, Guds Son, sänd hit till jorden för att bereda en möjlig-het för dig (och alla andra som vill tro) att få förlåtelse för sina synder.
På det sättet skapade Jesus en ny väg tillbaka till den ende Sanne Guden univer-sums Skapare. Det glada budskapet -EVANGELIET- var egentligen avsett först till judarna, men eftersom de inte tog emot Jesus och den frälsning som han kom för att skänka dem, blev vi andra som kallas ’hedningar’ utsedda av Gud till mottagare av frälsningens gåva, enligt det profetiska ordet som sändes till oss.

Aposteln Petrus säger nämligen att vi ska ”akta på det, såsom på ett ljus, som lyser i en dyster vildmark, till dess att dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan” (2 Petr 1:19 – 1917).

Budskapet är alltså att precis på samma sätt som Jesus blev upptagen till himlen, så ska han komma tillbaka igen och då för att hämta hem till sig de som tror på Honom.

Evangelisten Lukas skriver så här:
”SÅ VAR REDO; FÖR I EN STUND NÄR NI INTE VÄNTAR DET, SKA   
 MÄNNISKOSONEN (JESUS) KOMMA” (Luk 12:40 – 1917).

MUSIK

Att Jesus ska komma tillbaka är alltså enligt Gudsordet helt klart, men ingen utom Herren Gud själv, vet när den stunden är inne – sa Jesus. Men det betyder inte att du och jag bara ska sätta oss ner och skåda mot skyn… utan att uträtta någonting… och bara vänta i sysslolöshet.
Nej, Jesus säger ”var beredda och ha era lampor brinnande. Ni ska vara lika tjänaren som väntar på att hans herre ska bryta upp… för att strax kunna öppna för honom när han kommer och klappar på.” Vi ska vara som trogna och förståndiga förvaltare. ALLTID REDO !

Ibland brukar man kalla den tidsålder som vi är inne i nu för ’församlingens tidsålder’ därför att Jesu lärjungar bildade de första församlingarna, där Jesus själv är huvudet och ledaren.
Alltså! Den som tror på Jesus, tar emot honom i sitt hjärta och bekänner honom som sin Herre, han eller hon får också följa med ’sin Herre’ (det vill säga Jesus) när han kommer för att hämta hem de sina till sin himmel, där han har berett rum för dem.

I Jesu avskedstal säger han: ”I min Faders hus är många boningar; om så icke vore, skulle jag nu säga er att jag går bort för att bereda er rum. Och om jag än går bort för att bereda er rum, så skall jag dock komma igen och ta er till mig; ty jag vill att där jag är, där skall ni också vara” (Joh 14:2-3 – 1917).

MUSIK

När Jesus kommer tillbaka på himlens skyar och de troende som är beredda blir upp-ryckta honom till mötes, så är all kamp och strid över för dem. Skriften säger att då ska först de som tidigare dött i tron på Jesus stå upp ur sina gravar och sedan ska vi, alla tillsammans -i ett ögonblick- ryckas upp i skyn för att möta Jesus. Tycker du att det här låter fantastiskt som jag nu talat om -i enlighet med Gudsordet i bibeln- alltså om Jesu andra tillkommelse. Ja, kanske är det mänskligt och naturligt att tänka så, men om du tror på Jesus och har tagit emot hans förlåtelse för dina synder och bekänt honom som din Herre, så lever han ju redan i ditt hjärta.
Kanske frågar du dig hur det här ska kunna gå till med att vi som tror ska ’dras upp’ till himlen. Ja, det har jag ingen insikt i eller kunskap om. Bibeln, grunden för vår kristna tro, säger bara att vi på ett ögonblick ska förvandlas, så att vår förnedrings-kropp som vi nu bor i, ska förvandlas till en härlighetskropp som passar i den himmel-ska världen. Jag tror att vi blir lika Jesus, sådan som han var efter sin uppståndelse från de döda. Han hade ju fortfarande en kropp, men personligen tror jag att det fysiska livet byts ut mot ett andligt liv av en helt annan karaktär. Vi går alltså över från en fysisk kropp i en fysisk värld, till en andlig kropp i en andlig värld och dimension. För ett mänskligt förstånd verkar det underligt men det är kanske inte underligare än när Gud skapade vattnet i olika former. Alltså dels som en nästintill osynlig vatten-ånga; i en annan form som en rinnande vätska som vi kan dricka och tillgodogöra oss på det sättet, och slutligen i ytterligare en annan form -som is- som bär både häst och man över djupen.

MUSIK

Hemligheten med olika livsformer ligger inte alls i någonting konstigt eller omöjligt för Gud, utan handlar om att vår kunskap om den andliga världen är så begränsad. Guds kraft, allmakt och skapelseförmåga är så oändligt mer omfattande än vad vi kan förstå. Jag tror inte att någon människa förstår hur stor Gud verkligen är, och kanske kommer vi heller aldrig att förstå det, varken i den här tiden eller i evighetens värld. Men det är ju inte heller så viktigt att förstå varför eller hur det går till… det är betydligt viktigare att veta ATT man är ett Guds barn och får omfattas av Guds kärlek, hans omsorg och hans barmhärtighet.
Den värld som vi nu lever i är begränsad och förgänglig, står det i bibeln, och därför kommer den att förgås. Himmel och jord ska brinna upp. Himlakropparna ska upp-lösas av hetta och den jord och den himmel som vi nu ser ska försvinna. Därför kommer Gud att skapa en ny himmel och en ny jord där frid och kärlek bor. Den ska bara befolkas av dem som älskar Jesus och själva har valt att vara tillsammans med honom. Ingen kommer dit på grund av egen godhet eller givmildhet, utan bara av nåd genom tron på Jesus, Guds Son. Om du vill vara säker på att komma dit, ta emot Jesus i ditt hjärta och bekänn honom som din personlige Herre och Frälsare.
Om du vill veta mer om det som jag nu har talat om, så läs de sista kapitlena i din bibel, i Uppenbarelseboken.

Välkommen till Jesus – Han väntar på dig!

Dagens minnesord: ”Jag vill att där jag är, där skall också de vara med mig som du har givit mig…” (Joh 17:24)

MUSIK

Veckans andakter, v 29

 • måndag 15 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "O, att du ville akta på mina bud. Då skulle frid tillflyta dig såsom en ström, och din rätt såsom havets böljor" (Jes 48:18 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden handlar som vanligt om en vanlig kristen medmänniskas vandring på trons väg - som jag själv till... Läs mer

 • tisdag 16 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ett brutet rör skall han icke sönderkrossa och en rykande veke skall han icke utsläcka Ä (Matt 12:20) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden ska handla om ljuset som utgår från Gud, fyllt av nåd och sanning. Men innan jag går vidare ska jag be om Hans hjälp och... Läs mer

 • onsdag 17 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Ingen kommer till Fadern, utom genom mig" (Joh 14:6) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. En lugn och stillsam stund ska vi ha som vanligt, nära Jesus och Guds Ande som jag vill ska leda dig och mig och våra tankar från början till slut. Det är bara då som vi kan få uppleva Guds... Läs mer

 • torsdag 18 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Icke genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min Ande, säger Herren Sebaot" (Sak 4:6 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Jag hoppas att vi ska få en lugn och rofylld stund tillsammans nu, du och jag. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds... Läs mer

 • fredag 19 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Jag (Jesus) är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern (Gud) utom genom mig" (Joh 14:6) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Som vanligt hade jag tänkt att vandra vidare på den kristna trons väg... en väg som går mellan nuet och evigheten. Och den kristna tron handlar... Läs mer

 • lördag 20 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Finns det en man som fruktar Herren, då undervisar Han honom, om den väg han bör välja" (Ps 25:12 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det här är ett program med kristen grundton som handlar om evangeliet och den kristna trons väg mellan vardag och evighet. Vilken väg är... Läs mer

 • söndag 21 juli

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "På ditt ord vill jag kasta ut näten" (Luk 5:5) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stundens innehåll vilar på evangeliets sanning om att Jesus dog för alla människors synder och att Han uppstod igen genom Guds kraft - för vår rättfärdiggörelses skull. Det innebär också... Läs mer