6 september 2023

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. I dag tänker jag tala om de

”budbärare” som Jesus i förväg sände ut till varje stad och plats dit Han själv skulle komma senare. Men för att allt ska bli rätt börjar jag med att be om Guds vägledning.

”Gode Gud. Du känner till vad jag tänker tala om. Jag ber om Din vägledning av mina tankar och ord genom den Helige Ande. Herre, hjälp mig att tala i överensstämmelse med Din vilja. Korrigera mig om jag på något sätt tänker eller talar fel. Amen.”

När de 70 sändebuden, som Jesus hade sänt ut, kom tillbaka så var de glada och berättade för Jesus vad de hade varit med om. De sa: ”Herre, till och med de onda andarna lyder oss i Ditt namn.” Då svarade Jesus dem och sa: ”Jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. --- Men gläd er inte så mycket över att andarna lyder er, som över att era namn är skrivna i himlen.” Det var mycket viktigare.

Det Jesus talar om här, tror jag är den strid i himlen som står omtalad i Upp 12:9.

Så här står det: ”En strid uppstod i himlen: Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred, men han var inte stark nog, och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. Och den store draken, den gamle ormen, som kallas Djävul och Satan, han som bedrar hela värden, kastades ner på jorden och hans änglar med honom.”

Djävulens makt i himlen är alltså bruten, men han håller fortfarande på att försöka förvirra oss människor på jorden med sina lögner och olika knep för att vi om möjligt ska börja tvivla på Jesus vår Herre, eller åtminstone inbördes börja kritisera våra trossyskon, genom att så split och missförstånd så att livet, i tro på Gud, skadas.

MUSIK

Det är nog så att ju mer vi triumferar i Jesu namn, ju mer prövade kommer vi att bli.

När Jesus sa till sina lärjungar att de inte skulle glädja sig över att de onda andarna lydde dem, menade Han kanske att andarna var ’underordnade’, medan Jesus själv hade sett hur deras ’hövding’, Satan själv, blev nedkastad som en blixt.

Aposteln Paulus skriver i Ef 2:2-5, 8-9: ”Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde – den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra.

Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att Han har gjort oss levande tillsammans med Kristus. --- Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig.”

MUSIK

Det som Jesus uttryckte med orden: ”Jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt” skriver profeten Jesaja om, så här, i sitt 14:e kapitel:

”Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son! Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken! Du sade i ditt hjärta: ’Jag skall stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor skall jag upprätta min tron. Jag skall sätta mig på mötesberget längst upp i norr. Jag skall stiga upp över molnens höjder, jag skall göra mig lik den Högste.’ Men ner till dödsriket blev du förd, längst ner i graven.” (Jes 14:12-15 SFB).

Satan är nu besegrad genom Jesu seger på Golgata, där Han med Sitt eget liv beta-lade det fulla priset för vår synd och skuld. Resultatet av detta oerhörda offer var att Jesus på sitt kors försonade mänskligheten med Gud, men sanningen är att Satan fortfarande, så länge den här tidsåldern varar, har makt att förföra oss människor, om vi INTE vill tro på Jesus - och bekänna Honom, Jesus, som är Segerherren.

Det är ju därför Paulus skriver om Guds vapenrustning (Ef 6:10) och att vi ska ta på oss den så att vi kan stå emot Djävulens listiga angrepp på den onda dagen när vi blir angripna och vår tro blir attackerad på olika sätt.

MUSIK

Varför varnas vi för ’Listigheten’ i djävulens angrepp? Jo, därför att den består i att han argumenterar på ett så försåtligt sätt, så att han får olika frestelser och felaktigheter att verka fullständigt oskyldiga.

Hur gick det till i Edens lustgård? Hur kunde Eva falla, när Gud hade befallt Adam och sagt att: ”Du kan fritt äta av alla träd i lustgården, men av trädet med kunskap om gott och ont skall du inte äta, ty den dag du äter av det skall du döden dö?”

Djävulen hade förskapat sig till en orm där i paradiset, och den var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort, står det. Ormen sa till Eva: ” Har Gud verkligen sagt: ’Ni får inte äta av alla träd i lustgården?’” Genom de här orden som verkade så oskyldiga -eller hur- ifrågasatte ormen det som Gud hade sagt, och fick Eva att börja argumentera…och det skulle hon aldrig gjort. Inte ens Jesus gjorde det när Han frestades av Djävulen i öknen. Han avväpnade Satan med orden: ”Det står skrivet… så och så.” Men Evas lust hade nu blivit väckt. Det står att ”kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det, och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne, och han åt” (1 Mos 3:1,6 SFB). Adam och Eva hade fått tillräckligt med förstånd, för att de skulle kunna leva i Guds paradis, men människorna ville ha mer. Kanske kan man säga att här började girigheten, som blev de första människornas fall och sedan hela mänsklighetens.

När Gud började ’reda upp det hela’ så skyller mannen fegt ifrån sig och säger: ”Kvinnan som Du har satt vid min sida, hon gav mig av trädet, och jag åt.” Och kvinnan var inte bättre, för hon skyllde på ormen och sa: ”Ormen förledde mig och jag åt” (1 Mos 3:12-13 SFB). Ack ja. Vi människor är oss lika i alla tider. Tror vi att vi kan slingra oss ur en svår situation så försöker vi göra det. Kan vi samtidigt vältra över vår skuld på någon annan, så är inte det heller något nytt under solen – eller hur?

MUSIK

Ibland har jag funderat över hur människosläktets framtid skulle ha sett ut om Eva INTE hade fallit offer för ormens list när han förledde henne genom att ifrågasätta Guds befallningar. När Adam och Eva satte sin egen vilja före Guds så ledde det ju till ’syndafallet’ som dels drabbade dem själva så att de blev utdrivna från Guds paradis, och dels drabbade det hela mänskligheten med det vi kallar ’arvssynden.’

Människorna avföll alltså från kunskapen om Gud.

’De förblindades av sina falska föreställningar så att deras hjärtan blev oförståndiga och förmörkade’ skriver Paulus i sitt brev till romarna (Rom 1:21). Den yttersta orsaken till allt det här finns i Satans tankar, eftersom han alltid gör sitt yttersta för att försöka överlista och förföra alla människor – också de troende (2 Kor 2:11).

Jag sa innan att jag ibland undrat över hur det skulle sett ut om syndafallet aldrig hade skett. Själv tror jag att Gud hade en plan för en sådan framtid också - alltså utan syndafall. Jag förstår visserligen inte, varken hur den furste som Gud hade insatt i Sin himmel, kunde bli högmodig och falla så att han blev nerkastad på jorden, eller hur han sedan i ormens skepnad kunde nästla sig in i lustgården och få människorna att, i sin tur, sätta sig upp mot Gud.

Alltsammans leder ju till att hela mänskligheten delas upp i 2 delar - en som handlar rätt enligt sitt samvetes röst - och en del som INTE gör det. Men Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om Sanningen (1 Tim 2:4 SFB).

MUSIK

Nu finns det ju ingenting alls som säger att just du eller jag skulle behöva förstå ens den minsta ’gnutta’ av Guds handlande, för att Hans väldiga frälsningsplan skulle vara sann, rätt och korrekt till 100%. Guds tankar är så mycket högre än våra mänsk-liga tankar, som himlen är högre än jorden, står det (Jes 55:8). Vi människor kan ju fundera och undra mycket över hur det ena eller det andra hänger ihop i Guds plan, men det enda som är viktigt är att Gud faktiskt tog all min och din synd på sig, och genom Jesu korsdöd försonade oss för evigt med sig själv. På det sättet öppnades den stängda vägen igen, till gemenskap med Gud. Den gemenskapen hade ju brutits och gjorts omöjlig genom synden, ända sedan syndafallet i Edens lustgård.

Du och jag kan aldrig förstå historiens gång eller Guds handlande, för vi saknar över-blick både över tider som flytt och tider som ligger framför. Vi kan inte FÖRSTÅ men det vi kan göra är att ACCEPTERA det som Gud har gjort och TRO att det Han sagt och gjort är SANT och RÄTT. Det är det enda som Gud kräver av oss, för att frälsa oss, rädda oss och ge oss ett evigt liv i gemenskap med Honom själv.

Genom att TRO på en levande Jesus som Gud har uppväckt från de döda, så blir vi rättfärdiga så att vi överhuvudtaget kan komma i Guds närhet utan att bli fördömda. Genom att personligen BEKÄNNA Jesus som vår Herre -i vårt eget liv och hjärta- blir vi frälsta, säger Skriften (Rom 10:10).

Jag tror att ’bekännelsen’ sker på 2 sätt. Dels genom dopet då vi går Guds väg, så som Bibeln uppmanar oss att göra (Mark 16:16): ”Den som tror och blir döpt ska bli frälst.” Men det sker också genom att vi inför våra medmänniskor, bekänner Jesus som vår Herre och Frälsare. Jesus sa (Matt 10:32): ”Var och en som bekänner mig inför människorna, honom skall också jag bekänna inför min Fader i himlen.”

Öppna ditt hjärta och låt Jesus bli Herre i ditt liv, min vän! Gud välsigne dig!

MUSIK

Veckans andakter, v 25

 • måndag 17 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Detta är evigt liv, att de känner dig, den ende sanne Guden, och den du har sänt, Jesus Kristus (Joh 17:3 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden är varken häftig eller tuff Ä men den innehåller ett allvarligt budskap om liv eller död. Jag sa inte liv OCH död Ä... Läs mer

 • tisdag 18 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Den som inte är med mig är emot migÄ (Luk 11:9 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Eftersom den här stunden alltid har en kristen grundton så vill jag att förlåtelsens budskap ska lysa fram med hoppet om en ljus evighet för dig, som en fyr i mörka natten. Men det är inte... Läs mer

 • onsdag 19 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  En tillflykt är Han, urtidens Gud, och här nere råder Hans eviga armar (5 Mos 33:27 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Vi har ju alla ett vardagsliv, även om det ser olika ut för oss. Och alla får vi ha Jesus med oss i vardagslivet, även om våra förhållanden skiftar och... Läs mer

 • torsdag 20 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  I dag, om ni får höra hans röst, må ni icke förhärda era hjärtan (Hebr 4:7 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden tänkte jag uppehålla mig lite vid de skillnader som människor kan uppleva när man presenterar olika budskap för dem, och varför man hellre... Läs mer

 • fredag 21 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Gud älskar en glad givare (2 Kor 9:7 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden som har en klart kristen och evangelisk profil handlar om vardag och evighet. I dag koncentrerar jag mig särskilt på den stora händelse som i dag ligger närmare dig än någonsin förut Ä... Läs mer

 • lördag 22 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Jesus är vägen och sanningen och livet (Joh 14:6) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Innehållet i den här stunden vilar på den kristna trons grundval, att Jesus Kristus har försonat hela mänskligheten med Gud. Därför handlar stunden om den kristna trons väg för oss människor i... Läs mer

 • söndag 23 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Om någon lyssnar till min röstÄ (Upp 3:20 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Eftersom den här stunden ska handla om den kristna tron och vår dagliga vandring på trons väg, så hoppas jag att du ska finna någonting av värde för din inre människa, dels genom bibelordet och... Läs mer