1 oktober 2023

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Luk 21:22

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden och vår vidare vandring på den kristna trons väg, så har Jesu ord om Jerusalems ödeläggel-se och den vidare framtiden kommit upp inför mig. Men innan vi går vidare, så vill jag be om Guds vägledning så att allt blir rätt tänkt, förstått och förmedlat av mig.

”Gode Gud! Jag kommer inför Dig med en bön om Din vägledning och styrning av mina tankar när det gäller den ”vedergällningens tid” som Du talar om i Lukas evan-gelium. Helige Ande, jag ber om Din hjälp så att jag rätt förstår texterna och det som Du vill ha förmedlat till oss allesammans. Amen.”

Bibeltexten från Lukas 21:a kapitel handlar om Jerusalems förstöring, den yttersta tiden, Jesu återkomst och tecknen på det.

När några talade om hur vackert Templet i Jerusalem var sa Jesus:

(vers 6): ”Ni ser detta. Det skall komma dagar då här inte skall lämnas sten på sten. Allt skall brytas ner” (Luk 21:6 SFB). 40 år senare uppfylldes Jesu profetia i detalj.

I vers 10-11 säger Jesus vidare: ”Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike. Det skall bli stora jordbävningar och svält och pest på den ena platsen efter den andra.

Fasansfulla ting och stora tecken skall visa sig från himlen.”

Det här är det onormala och desperata som händer i världen, när människor inte kan leva i fred med varandra.

MUSIK

Från Lukas 21:a kapitel och vers 22 läser jag: ”Ty detta är vedergällningens tid då allt som är skrivet skall gå i uppfyllelse.” Den här ’vedergällningen’ eller hämnden handlar inte om någon sorts ’vanlig hämnd’ mellan folk eller etniska grupperingar i olika länder, utan om dagar fyllda av Guds dom. Det är Gud som dömer Sina fiender – Hans eget folk, som blivit Guds fiender genom deras inställning till Gud själv.

Den tid som Jerusalem haft ’hedniskt styre’ började med den babyloniska fången-skapen år 586 f.Kr. när folket deporterades. När den här perioden är slut vet ingen utom Gud själv. Lukas skriver i kapitel 21, vers 24 (SFB): ”Jerusalem kommer att trampas ner av hedningarna, tills hedningarnas tider är fullbordade.”

Men en dag säger Gud STOPP – dvs. hedningarnas tid har en gräns.

Om den gränsen var år 1948 när staten Israel bildades på nytt, (mer än 2500 år efter fångenskapen i Babel) eller kommer att ligga längre fram i tiden, när alla judar ska återsamlas från jordens 4 hörn vet jag inte.

Enligt den judiska historieskrivningen så dog över 1 miljon judar under det fruktans-värda kriget när Jerusalem föll efter den 3:e belägringen år 70 e.Kr. (Den 1:a var år 66 och den andra år 68 e.Kr). Under 2:a världskriget dog mer än 6 miljoner judar, i gaskamrarna och på alla andra sätt. (Luk 21:24 SFB).

MUSIK

Jag hoppar nu fram till Lukas kapitel 21 och vers 29 där Jesus, i en liknelse om fikonträdet, talar om att Guds rike är nära. Fikonträdet symboliserar alltså här Israel och ’alla andra träd’ betyder alltså hednafolken.

Jag läser verserna 29-32: ”Jesus gav dem också en liknelse: ’Se på fikonträdet och ALLA ANDRA träd. Så snart ni ser att de knoppas, förstår ni av er själva att sommaren är nära. (Det behövs alltså ingen almanacka eller särskild undervisning om det, utan det kan vi människor förstå av oss själva, menar Jesus). När ni ser att detta händer, (alltså tecknen i solen, månen och stjärnorna m.m.) vet ni på samma sätt att Guds Rike är nära.

(vers 32): ”Amen säger Jag er: Detta släkte skall inte förgå, förrän allt detta sker.”

Det finns olika tolkningar av vad de här orden - alltså ’detta släkte’ - betyder. Personligen ansluter jag mig till tolkningen att det betyder: ’Den generation som ser början av det som sker, också skall få se slutet.’ Om den tolkningen är riktig, betyder det i så fall att den generation som sett ’början’ dvs den Israeliska statens pånyttfödelse 1948, också skall få se ’slutet’. Hur du tänker vet inte jag, men med tanke på det Jesus sagt om att ’Guds Rike är nära’ när du och jag får se allt detta hända, så verkar det inte alls uteslutet att Jesu återkomst skulle kunna inträffa inom din och min generation. Men varför ska vi försöka se in i en framtid som är höljd i dunkel, om inte Gud själv vill avslöja den för oss, av någon anledning. Oavsett år, dag och stund, så gäller det för oss ALLA att vara förberedda och redo att möta Jesus vid Hans återkomst på himmelens skyar - vilket ögonblick som helst.

MUSIK

Händelsen med Jesu återkomst kommer att ske blixtsnabbt och kommer inte att ge någon som helst betänketid, för den som inte är redo. Jag läser från Matteus kapitel 24, vers 27 (SFB): ”Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så skall Människosonens ankomst vara.” Jesus sa: ”Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen” (Luk 21:36 SFB). Att alltid vara vakande betyder också att alltid leva i förväntan… Då upplever man det alltid naturligt att be. Det gäller för oss alla -både dig och mig- att äga den andliga kraften från Gud och den andliga stabilitet som gör att man inte trycks ner till jorden, när man ser Jesu tillkommelse i Härlighet.

I Lukas 21 och vers 35-36 talar Jesus just om den här beredskapen, så att DEN DAGEN inte kommer över oss som en ’snara’ - alltså överraskande.

Det finns stor anledning att tala om detta, eftersom många människor i dag sitter tillfreds i lugn och ro, utan att bry sig om några ’högre värden’. De kommer därför att fångas i sin likgiltighet -liksom i en snara- som faller över bytet plötsligt och oväntat.

Den som är andligt klarsynt och redo i sitt hjärta för att ta emot vår Herre, Jesus, vid Hans ankomst på himmelens skyar, kommer att få följa med vid uppryckandet. Den som inte är redo, blir lämnad kvar. ”Ty som det var i Noas dagar, så skall det vara vid Människosonens återkomst” skriver Matteus i kapitel 24 och vers 37-41: ”Som männi-skorna levde dagarna före floden: de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken, och de visste ingenting, förrän floden kom och ryckte bort dem alla – SÅ skall Människosonens ankomst vara. Då skall två män vara ute på åkern. Den ene skall tas med, den andre lämnas kvar. Två kvinnor kommer att mala på en handkvarn. Den ena skall tas med, den andra lämnas kvar.”

MUSIK

När Jesus satt på Oljeberget frågade lärjungarna Honom: ”…vad blir tecknet på Din återkomst och den här tidsålderns slut?”

Jesus svarade dem: ”Se till att ingen bedrar er. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse. Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit. Folk (och etniska grupper av olika slag) skall resa sig mot varandra och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men detta är bara början på ’födslovåndorna’. Då skall man utlämna er till att misshandlas och dödas, och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och då skall många komma på fall och förråda varandra och hata varandra. Många falska profeter skall träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta. Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst. Och detta evangelium om Riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för ALLA FOLK, och SEDAN skall slutet komma” (Matt 24:3-14 SFB).

Att laglösheten ska tillta som Jesus talar om, har ju bevisligen redan börjat i vårt land. Laglöshet är ju inte detsamma som lagöverträdelse, utan betyder avsaknad av lag. Hur kan något sådant förekomma kan man ju fråga sig? Jo, det är mycket enkelt.

Vad gör man när brottsligheten tilltar och alla fängelser är överfulla? Om man inte kan handskas med ’problemet’ på vanligt vis, genom att bura in brottslingarna, så måste det vara enklare att avskaffa själva lagöverträdelsen. Om man ändrar lagen och slutar att betrakta en viss ’gärning’ som brott enligt brottsbalken i lagen, så försvinner ju så klart en massa ’brott’ – eller hur? Bilstöld blir billån, till exempel.

MUSIK

Resultatet av laglösheten blir att kärleken till nästan ’svalnar’ eller försvinner. Det betyder också att världsandens isande vindar kan blåsa in över Guds församling, och den andliga kraften bli avkyld av den giftiga vinden. Hur detta kommer att påverka tron hos de kristna vet jag inte, men alla tecken proklamerar att Guds Rike är nära, och det betyder det samma som ’sommar’ för de som har tillträde till det här riket. Enligt en bibelkommentar betecknar det här uttrycket -alltså ’Guds Rike’- i det här sammanhanget, Jesu Kristi regering i HÄRLIGHET – den som blir en naturlig följd av Hans nuvarande regering i NÅD.

Vad som i detalj ska ske i de ’födslovåndor’ som Jesus talar om, vet jag inte. Men ’födslovåndorna’ som går över världen, är inledningen till världens pånyttfödelse. Det ska ske genom förföljelse och lidande, står det. Bland de kristna kommer det också att ske många avfall från tron, bland annat för att de blivit vilseledda av falska Messias-gestalter. (Matt 24:5 SFB). De här falska profet-gestalterna är alltså männi-skor som har räknats som kristna, men som har falska motiv för sin verksamhet.

Det står också att ”folken skall gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. Människor skall ge upp andan av skräck, i väntan på det som ska komma över världen. Ty himlens krafter skall skakas. DÅ skall man se Människo-sonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning” står det (Luk 21:25-28 SFB). ”Den som håller ut intill slutet skall bli frälst.” Ge akt på tecknen omkring dig! Har du allting klart, min vän? Är du redo? Jesus kommer snart!

MUSIK

Veckans andakter, v 25

 • måndag 17 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Detta är evigt liv, att de känner dig, den ende sanne Guden, och den du har sänt, Jesus Kristus (Joh 17:3 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden är varken häftig eller tuff Ä men den innehåller ett allvarligt budskap om liv eller död. Jag sa inte liv OCH död Ä... Läs mer

 • tisdag 18 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Den som inte är med mig är emot migÄ (Luk 11:9 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Eftersom den här stunden alltid har en kristen grundton så vill jag att förlåtelsens budskap ska lysa fram med hoppet om en ljus evighet för dig, som en fyr i mörka natten. Men det är inte... Läs mer

 • onsdag 19 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  En tillflykt är Han, urtidens Gud, och här nere råder Hans eviga armar (5 Mos 33:27 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Vi har ju alla ett vardagsliv, även om det ser olika ut för oss. Och alla får vi ha Jesus med oss i vardagslivet, även om våra förhållanden skiftar och... Läs mer

 • torsdag 20 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  I dag, om ni får höra hans röst, må ni icke förhärda era hjärtan (Hebr 4:7 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden tänkte jag uppehålla mig lite vid de skillnader som människor kan uppleva när man presenterar olika budskap för dem, och varför man hellre... Läs mer

 • fredag 21 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Gud älskar en glad givare (2 Kor 9:7 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden som har en klart kristen och evangelisk profil handlar om vardag och evighet. I dag koncentrerar jag mig särskilt på den stora händelse som i dag ligger närmare dig än någonsin förut Ä... Läs mer

 • lördag 22 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Jesus är vägen och sanningen och livet (Joh 14:6) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Innehållet i den här stunden vilar på den kristna trons grundval, att Jesus Kristus har försonat hela mänskligheten med Gud. Därför handlar stunden om den kristna trons väg för oss människor i... Läs mer

 • söndag 23 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Om någon lyssnar till min röstÄ (Upp 3:20 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Eftersom den här stunden ska handla om den kristna tron och vår dagliga vandring på trons väg, så hoppas jag att du ska finna någonting av värde för din inre människa, dels genom bibelordet och... Läs mer