1 maj 2024

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så skall Människosonens ankomst vara (Matt 24:27 – SFB).

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den här stunden handlar om en enkel kristen vardagstro, för oss som är ovärdiga men ändå får vara Guds barn därför att Jesus, Guds Son, har gett sitt liv för oss, och genom sitt eget blod förlåtit oss våra synder. Vi väntar därför på den dag då vår Frälsare ska komma tillbaka.
Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och vägledning så allt blir rätt.

”Gode Gud! Jag kommer inför dig med en bön om att du ska uppenbara för mig och mina lyssnare, den sanning om Människosonens återkomst som du har förutsagt i ditt ord. Plantera i oss, Herre, den sanna och uppriktiga kärleken till Dig som innebär att vi älskar Din tillkommelses dag och ur våra hjärtans innersta proklamerar vår längtan med orden: ”Kom Herre Jesus!” Amen.”

I Matteus evangelium står det i det 24:e kapitlet: ”Ty, såsom ljungelden, när den går ut från öster, synes ända till väster, så skall Människosonens tillkommelse vara” (Matt 24:27 – 1917).
Den Levande bibeln uttrycker samma text så här: ”För precis så som blixten flammar över himlen från öster till väster, så ska det vara när Människosonen återvänder.”
Man skulle ju kunna tänka sig att de här bibelorden beskriver hur det kommer att se ut när Jesus kommer tillbaka till jorden, på himmelens sky (Luk 21:27; Apg 1:11), men jag undrar om det inte i stället är ett sätt att försöka beskriva dels hur blixtsnabbt det kommer att gå och dels att alla människor kommer att se det hända. Jesu till-kommelse kräver inga andra bevis, utan den kommer att vara uppenbar och märkas av alla både i öster och väster.

MUSIK

Några verser tidigare i Matteus evangelium står det: ”Om någon säger till er ‘Nu har Messias kommit. Här är han, eller där är han’, så tro dem inte. Många kommer nämligen att falskt utge sig för att vara Messias, och falska profeter kommer att framträda. De kommer att göra stora under, så att till och med Guds utvalda blir bedragna. Kom ihåg att jag har varnat er!” (Matt 24:23-25 – 1917).

Bibeln är ju vårt rättesnöre - vad säger den då om när, hur eller om Jesus kommer tillbaka? De här frågorna som hänger samman med bibelns trovärdighet, besvaras allesamman i den bibelbok som heter Apostlagärningarna (Apg 1:7 och 11). Om bibeln verkligen är Guds Ord, vilket jag personligen tror, alltså ord och budskap överbringade genom Guds Ande och nedskrivna av profeter och andra på Guds uppdrag, då är de sanna eftersom Gud inte kan ljuga. Jesus kommer alltså tillbaka precis som det är förutsagt.

Så här står det i bibeln om Jesu himmelsfärd och om Hans andra tillkommelse.
”När apostlarna hade samlats omkring Jesus frågade de Honom och sa: Herre, ska du nu i denna tid upprätta igen riket åt Israel?”

MUSIK

På lärjungarnas fråga om Jesus ”i denna tid” skulle upprätta riket igen åt Israel, sva-rade Han:
’Det tillkommer inte er att få veta tider eller stunder, som Fadern i sin makt har fast-ställt. Men när Den Helige Ande kommer över er, ska ni bli mina vittnen både i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och sedan till jordens ända.” När Han hade sagt detta, lyftes Han inför deras ögon upp i höjden, och en sky tog Honom bort ur deras åsyn. Och medan de skådade mot himmelen, under det att Han for upp, se, då stod hos dem två män i vita kläder. Dessa sa: ’Ni galileiske män, varför står ni och ser mot himmelen? Denne Jesus, som har blivit upptagen från er till himlen, Han ska komma igen på samma sätt som ni har sett Honom fara upp till himlen” (Apg 1:6-11).

Bibeln svarar alltså helt klart på frågorna om att Jesus ska komma tillbaka och hur det ska ske. Det enda som inte är klart utsagt är när det ska ske. Jesus säger att det inte är någonting som hans apostlar eller någon annan får veta, för det har Fadern i sin allmakt själv bestämt. På många ställen i bibeln talas det om Jesu tillkommelse och på ett av de ställena står det att:
”... Jerusalem ska bli förtrampat av hedningarna till dess att hedningarnas tider är fullbordade” (1917) eller som det står i den nya bibelöversättningen (Bibel 2000): ”…tills hedningarnas tid är förbi.” Många trodde att ’hedningarnas tid’ var förbi när judafolket fick tillbaka sitt land och staten Israel återskapades och utropades 1948 efter omkring 2000 år av förskingring. Men så var det ju uppenbarligen inte. Men hedningarnas tid har en gräns, hur man än översätter de gamla urkunderna. En dag säger Gud STOPP! När den stunden är inne vet bara Gud själv, men innan dess ska det ske tecken i solen, månen och stjärnorna och ångest ska komma över folken, och de ska stå rådlösa vid havets och vågornas dån. Då kommer vissa människor att ge upp andan och förgås av skräck, när de väntar på vad som ska gå över världen, för himlens makter ska skakas.

MUSIK

När allt detta sker DÅ ska man få se ’Människosonen komma i en sky’ med stor makt och härlighet. Då kommer Jesus Kristus tillbaka för att hämta de sina till sig. Den första uppståndelsen äger rum och Guds församling rycks upp för att möta sin Herre (1 Kor 15:23; 1 Tess 4:16-17).
Församlingens och de kristnas uppryckande kommer alltså att ske. Först de som har dött i tro på Jesus och sedan de som ännu lever kvar. När vet ingen utom Gud själv och hur det ska kunna ske vet man inte heller. Men eftersom Gud har skapat universum med alla planeter och stjärnor och hängt upp det hela i rymden, så vet Han naturligtvis hur Han ska gå tillväga. Han lät ju solen stå stilla nästan en hel dag på samma plats på himlen för att Josua och hans folk skulle hinna ta hämnd på sina fiender (Jos 10:13). Så det är klart att Han kan se till så att tyngdlagen upphävs på vissa ställen eller omkring vissa människor, om Han vill det, och om det är så det ska gå till. Jag vet ingenting om det och har ingen vision eller uppenbarelse alls om det. Jag tror bara som det står att Jesus sa: ”För Gud är allting möjligt!” (Matt 19:26).
Man ska akta sig för att tro att det här med att Jesus togs bort av en sky och ska komma tillbaka på samma sätt är någon sorts andligt hokus-pokus som de kristna hänger sig åt för att de vill fly bort från en krass verklighet.

MUSIK

För den som på ett barnsligt och enkelt sätt vill öppna sitt hjärta och ta emot evange-liet precis som det står, är det här ingenting som man ens behöver fundera över. Bibeln har alltid visat sig ha rätt i alla sina utsagor och profetior, så varför skulle den försöka föra oss vilse när det gäller en så underbar sak som att Jesus ska komma tillbaka igen och hämta hem de sina till sig - de som tror på Honom.
Jag ska läsa en del av Jesu avskedstal till sina lärjungar inför Hans förestående bortgång, för att du ska förstå vad det är jag talar om.
Så här står det, och jag läser från Johannes evangelium det 14:e kapitlet: ”Era hjärtan vare icke oroliga. Tro på Gud; tro också på mig. I min Faders hus är många boningar; om så icke vore, skulle jag nu säga er, att jag går bort för att bereda er rum. Och om jag än går bort för att bereda er rum, så ska jag dock komma igen och ta er till mig; ty jag vill, att där jag är, där ska ni också vara. Och vägen som leder dit den vet ni” (Joh 14:1-4 – 1917).
Det här med Jesu tillkommelse är ingen skräckvision. Det är tvärtom en hoppets tilldragelse, eftersom Jesus tar oss bort -räddar oss- från den här världen som kommer att drabbas av hemska saker i framtiden. Det är befrielse på gång förstår du! Bry dig inte om att se på hur människor beter sig eller hur aviga eller onda de är. Ha din blick fast riktad på Jesus och din barnatro på Honom - det räcker. Han begär inte mer av dig. Det har Han aldrig gjort och kommer aldrig att göra heller.

MUSIK

Du kanske känner dig ovärdig en sådan kärleksfull barmhärtighet. Och det är precis vad du är min vän - ovärdig. Men hemligheten är att vi allesamman är precis lika ovärdiga som du! Ingen av oss har någon egen godhet eller värdighet som kan ’duga’ inför Gud. Det finns bara en sak som duger inför Guds ögon. Finns det en tro på Jesus Kristus i ditt hjärta så ser Gud den och räddar dig. Finns det ingen så ser Han det också – och då går du förlorad. Du avgör helt själv och så har Gud bestämt att det ska vara, för att ingen människa ska kunna berömma sig, utan den som vill blir räddad av nåd - genom tron på Jesus.
Bibelns budskap om att Jesus dog för dig, är livet med stort L. Det inte bara leder TILL livet utan det ÄR livet i sig självt. Det var därför Jesus sa om sig själv: ”Jag är vägen och sanningen och livet” (Joh 14:6). Gud är livets källa och Herre över tiden. Vår kropp är ju underställd det fysiska livets begränsningar. Men livet är så mycket mer än så. Det finns ett evigt liv också! Varför skulle Gud annars efter Adams syndafall säga: ”Se mannen har blivit såsom en av oss, så att han förstår vad gott och ont är. Må han nu icke räcka ut sin hand och ta jämväl av livets träd och äta och så leva evinnerligen” (1 Mos 3:22 – 1917). Man skulle ju kunna tro att vad vi än gör i det här livet så saknar det betydelse den dag vi dör. Men det är fel! För då utgår man från mänskliga förutsättningar, men vårt liv utgår från Gud och från Guds förut-sättningar. Valet att tro eller inte tro på Jesus, som du gör här på jorden, avgör ditt eviga liv. Det är kristendomens ‘grundbult’ och Jesus säger att ”Ingen kommer till Fadern utom genom mig” (Joh 14:6).

Dagens minnesord: Falska frälsare kommer att uppträda…för att om möjligt bedra också de utvalda (Matt 24:24 – Bibel 2000).

MUSIK

Veckans andakter, v 25

 • måndag 17 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Detta är evigt liv, att de känner dig, den ende sanne Guden, och den du har sänt, Jesus Kristus (Joh 17:3 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden är varken häftig eller tuff Ä men den innehåller ett allvarligt budskap om liv eller död. Jag sa inte liv OCH död Ä... Läs mer

 • tisdag 18 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Den som inte är med mig är emot migÄ (Luk 11:9 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Eftersom den här stunden alltid har en kristen grundton så vill jag att förlåtelsens budskap ska lysa fram med hoppet om en ljus evighet för dig, som en fyr i mörka natten. Men det är inte... Läs mer

 • onsdag 19 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  En tillflykt är Han, urtidens Gud, och här nere råder Hans eviga armar (5 Mos 33:27 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Vi har ju alla ett vardagsliv, även om det ser olika ut för oss. Och alla får vi ha Jesus med oss i vardagslivet, även om våra förhållanden skiftar och... Läs mer

 • torsdag 20 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  I dag, om ni får höra hans röst, må ni icke förhärda era hjärtan (Hebr 4:7 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden tänkte jag uppehålla mig lite vid de skillnader som människor kan uppleva när man presenterar olika budskap för dem, och varför man hellre... Läs mer

 • fredag 21 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Gud älskar en glad givare (2 Kor 9:7 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden som har en klart kristen och evangelisk profil handlar om vardag och evighet. I dag koncentrerar jag mig särskilt på den stora händelse som i dag ligger närmare dig än någonsin förut Ä... Läs mer

 • lördag 22 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Jesus är vägen och sanningen och livet (Joh 14:6) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Innehållet i den här stunden vilar på den kristna trons grundval, att Jesus Kristus har försonat hela mänskligheten med Gud. Därför handlar stunden om den kristna trons väg för oss människor i... Läs mer

 • söndag 23 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Om någon lyssnar till min röstÄ (Upp 3:20 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Eftersom den här stunden ska handla om den kristna tron och vår dagliga vandring på trons väg, så hoppas jag att du ska finna någonting av värde för din inre människa, dels genom bibelordet och... Läs mer