10 juni 2024

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Han har ock lagt evigheten i människornas hjärtan (Pred 3:11–1917)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Lågmält, rofyllt och innerligt vill jag dela några tankar med dig om vardag och evighet. Men innan vi ger oss ut på en seglats på trons hav – med himlen som mål – ska jag be om Guds hjälp och vägled-ning så allt blir rätt tänkt och sagt.

”Gode Gud! Du som känner allas våra tankar och vet varje ord som kommer på våra läppar innan det ens är uttalat. Hjälp mig att förstå bibelordet och ta det till mig, så att jag kan förmedla den välsignelse vidare som du har avsett för lyssnarna som är med inför ditt ansikte i den här stunden. Amen.”

Jag tror att du föddes in i det här livet precis efter Guds plan. Lika lite som vår värld har kommit till av en slump, lika lite är ditt liv någon slumpmässig företeelse. Omstän- digheterna skiftar för oss. Några har haft det bra och väl förspänt under hela sitt liv, medan andra har haft det svårt och besvärligt på olika sätt. Jag vet inte varför det är så. Många har funderat över det men, såvitt jag vet, inte heller kommit fram till någon bra förklaring. Jag är övertygad om att Gud vet det och kanske är det så att när alla plus och alla minus läggs tillsammans en gång, i evighetens värld, man då kan se hur det ena tog ut det andra.
Hur kan jag säga så? Jo, jag tänker på vad som hände den rike mannen och den fattige Lasarus, som bibeln talar om (Luk 16:19-31). Jesus berättar ju om det och säger så här om den rike mannen som då är död och befinner sig i dödsriket: ”När han nu låg i dödsriket och plågades, lyfte han upp sina ögon och fick se Abraham långt borta och Lasarus i hans sköte. Då ropade han och sa: Fader Abraham, förbarma dig och sänd Lasarus att doppa det yttersta av sitt finger i vatten och svalka min tunga ty jag pinas svårt i dessa lågor. Men Abraham svarade: Min son, kom ihåg att du, medan du levde fick ut ditt goda och Lasarus däremot vad ont var, nu åter får han här hugnad, under det att du pinas” (Luk 16:23-25 – 1917).

MUSIK

Min tanke är alltså att det lidande som du kanske får gå igenom under ditt liv här på jorden, kan komma att ”kompenseras” i evigheten – om du ursäktar att jag säger så, lite förenklat. Abraham sa ju till den rike mannen att: ”Medan du levde fick du ut ditt goda, medan Lasarus fick vad ont var… men NU får han här ”hugnad” (som ju betyder lindring, hjälp och tillfredsställelse) under det att du pinas.” För att ytterligare förklara vad jag menar, så vill jag tillägga att jag INTE tror att den rike mannen pinades i dödsriket för att han varit rik, utan därför att han inte brytt sig om sin ’nästa’ -Lasarus- som hade det svårt. Jesus sa: ”Du skall älska din nästa som dig själv…” (Matt 19:19).     DET hade den rike mannen INTE gjort under sin livstid – och nu när han var död var det för sent att ändra sig. Ibland är jag rädd för att vi ’förandligar’ vår kunskap om Gud och den eviga världen för mycket. Gud är visserligen Ande, står det i Skriften, men han är mycket praktisk av sig också. Därför har han gett oss männi-skor budorden att leva efter, och den som lyckades leva efter lagen i alla stycken skulle få det eviga livet, står det. (3 Mos 18:5).

MUSIK

Eftersom ingen kunde klara av att leva fullständigt rätt efter lagens alla bud och krav, och på det sättet nå fram till det eviga livet, så kom Jesus och fullbordade lagen genom sin egen försoningsdöd. Nu beror det alltså inte längre på om du och jag lyckas klara av att leva upp till alla lagens krav eller inte, utan nu beror det bara på vår egen vilja att TRO på vad Jesus har gjort i vårt ställe.
Nu beror det alltså på TRO och inte på gärningar enligt lagens krav. Ändå lever många människor fortfarande i den föreställningen att de ska vinna det eviga livet genom goda gärningar i stället för genom en personlig tro på Jesus, Guds Son. Tänk vad besvikna de kommer att bli om inte sanningen går upp för dem innan det är för sent.
Alltså beror ditt eviga liv på TRO och INTE PÅ GODA GÄRNINGAR ENLIGT LAGEN.
Kanske tror du att Jesus upphävde lagen på något sätt för att sätta något annat i stället, men så är det inte. Han tog inte bort en enda prick av lagen, men han blev själv ”lagens förbannelse” som det står i din bibel: ”förbannad är var och en som är upphängd på trä” (Gal 3:13). Jesus tog bort själva anklagelsen i lagen, alltså den anklagelse som låg i att du och jag misslyckas med att följa lagen och därför skulle dö. Jesus tog anklagelsen på sig själv och dog i ditt och mitt ställe.
Nu, enligt det nya förbundet -det nya testamentet- så kommer det bara an på om du VILL TRO på den som Gud har sänt till din räddning, JESUS KRISTUS. Om du vill ta ställning FÖR Jesus, bekänna honom som din herre och tro på honom, så är det nog för att Guds rättfärdighetskrav ska vara uppfyllt, och du kommer då inte under någon dom på den yttersta dagen – i vart fall inte under någon fällande dom.
Den kristna trons grundval och hörnsten som hela evangeliets glada budskap vilar på, är alltså att du aldrig själv kan sona dina egna synder, utan Gud har därför sänt sin egen Son, Jesus Kristus, som har trätt in i ditt ställe, och han är medlare mellan dig och Gud. Och det är bara genom tron på hans namn som du kan bli räddad. Det finns inget annat namn som kan ge dig frälsning och ett evigt liv. (Apg 4:12).

MUSIK

Hela bibeln handlar om Jesus. Ända från första Mosebokens första blad, ända till Johannes uppenbarelse – som är de sista bladen i din bibel som handlar om hur den nya himlen och den nya jorden ser ut, där du ska tillbringa din evighet om du vill tro på Jesus. Var alla de andra -de som INTE VILL TRO PÅ JESUS- ska tillbringa sin evighet det vet jag inte, men jag antar att man får dra sin egen slutsats av Jesu ord när han talar om de rike mannen som själv säger: ”jag pinas svårt i dessa lågor.”

När Jesus talar om ett pinorum så tror jag att det är lika sant som att han i andra sammanhang talar om en himmel. Sedan är det en annan sak om den pinan kommer att vara i evighet eller inte. Det vet jag inte och det lämnar jag över till Gud att ta hand om. Tanken på ett enda ögonblick där, fyller mig med en sådan fasa, så jag föredrar att välja Guds himmel i stället, så länge det ankommer på mig själv.

Varför talar jag nu om det här med evigheten?
Jo, det gör jag av en enda anledning, och det är att du ska ändra ditt livs perspektiv. Din livs-linje tar nämligen inte något plötsligt slut när du dör. Tvärtom skulle jag vilja säga att ditt liv då knappt har börjat än.

MUSIK
Personligen tror jag att hela det här livet för oss människor, är en enda förberedelse för evigheten. Om och när du kommer in i ett sådant sätt att tänka och se på ditt eget liv, så får det ju en helt annan innebörd – eller hur? Ditt jordeliv går inte alls ut på att samla så mycket skatter som du någonsin kan, för att sedan ha det gott och bra så länge du förmår, och sedan när du dör så är allt slut.
Nej, nej och åter nej!!!
Jesus undervisade och sa i sin bergspredikan: ”Samla inte skatter här på jorden där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla skatter i himlen, där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara” (Matt 6:19-21 – Bibel 2000).

Då kommer vi till frågan om hur man samlar skatter i himlen. Hur investerar man för evigheten, så att ’återbäringen’ blir så stor som möjligt i det eviga livet?
Jesus sa: ”Säg åt dem som är rika i denna världen att inte vara högmodiga och inte bygga sitt hopp på något så osäkert som rikedom, utan på Gud, som rikligt skänker oss allt vi behöver. Säg åt dem att göra gott, att skaffa sig en rikedom av goda gärningar, att vara frikostiga och dela med sig. Så kan de samla en skatt som är en god grund för den kommande tiden och vinna det verkliga livet” (1 Tim 6:17-19).
Till den rike ynglingen sa Jesus: ”Om du vill bli fullkomlig, så gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga; då får du en skatt i himlen, kom sedan och följ mig” (Matt 19:21).

MUSIK

Det är det här som är den stora skillnaden på att göra goda gärningar, älska sin nästa och vara barmhärtig mot sina fiender för att med sina gärningar få ingång i Guds rike. Man kommer inte själv in i himlen på laggärningarnas väg, men man kan samla skatter i himlen på det sättet.
In i himlen kommer bara den som ödmjukar sig, tar emot förlåtelse för sina synder i namnet Jesus och bekänner Honom som herre i sitt liv.
Alltså: Din tro på Jesus garanterar dig försoning från synden AV NÅD och inte av förtjänst på grund av några goda gärningar. Ditt eviga liv är därmed säkrat och nästa steg är att följa Jesus och hjälpa dina medmänniskor så mycket du kan under din stund här på jorden. Jesus sa att så ska det vara på domens dag när alla människors gärningar ska lyftas fram och bedömas rättvist av honom som vet allt om våra innersta motiv och tankar. (Matt 25:31-46).
Till dem som står inför honom (kungen) på hans högra sida ska han säga: ”Kom, ni som har fått min Faders välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig.” Då kommer de rättfärdiga att fråga: ”Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat eller törstig och gav dig att dricka…”. Kungen skall svara dem: ”Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort mot mig.” -Gå in i min Herres glädje!- Min vän! Vårt liv på jorden är ingen lek. Det gäller liv eller död.

Dagens minnesord:
Det är människans lott att en gång dö och sedan dömas (Hebr 9:27)

MUSIK

Veckans andakter, v 25

 • måndag 17 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Detta är evigt liv, att de känner dig, den ende sanne Guden, och den du har sänt, Jesus Kristus (Joh 17:3 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden är varken häftig eller tuff Ä men den innehåller ett allvarligt budskap om liv eller död. Jag sa inte liv OCH död Ä... Läs mer

 • tisdag 18 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Den som inte är med mig är emot migÄ (Luk 11:9 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Eftersom den här stunden alltid har en kristen grundton så vill jag att förlåtelsens budskap ska lysa fram med hoppet om en ljus evighet för dig, som en fyr i mörka natten. Men det är inte... Läs mer

 • onsdag 19 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  En tillflykt är Han, urtidens Gud, och här nere råder Hans eviga armar (5 Mos 33:27 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Vi har ju alla ett vardagsliv, även om det ser olika ut för oss. Och alla får vi ha Jesus med oss i vardagslivet, även om våra förhållanden skiftar och... Läs mer

 • torsdag 20 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  I dag, om ni får höra hans röst, må ni icke förhärda era hjärtan (Hebr 4:7 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden tänkte jag uppehålla mig lite vid de skillnader som människor kan uppleva när man presenterar olika budskap för dem, och varför man hellre... Läs mer

 • fredag 21 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Gud älskar en glad givare (2 Kor 9:7 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden som har en klart kristen och evangelisk profil handlar om vardag och evighet. I dag koncentrerar jag mig särskilt på den stora händelse som i dag ligger närmare dig än någonsin förut Ä... Läs mer

 • lördag 22 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Jesus är vägen och sanningen och livet (Joh 14:6) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Innehållet i den här stunden vilar på den kristna trons grundval, att Jesus Kristus har försonat hela mänskligheten med Gud. Därför handlar stunden om den kristna trons väg för oss människor i... Läs mer

 • söndag 23 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Om någon lyssnar till min röstÄ (Upp 3:20 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Eftersom den här stunden ska handla om den kristna tron och vår dagliga vandring på trons väg, så hoppas jag att du ska finna någonting av värde för din inre människa, dels genom bibelordet och... Läs mer