15 juni 2024

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Den som vill nalkas Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom (Hebr 11:6 – Bibel 2000)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Innehållet i den här stunden handlar om vår vardag och evighet i ett kristet perspektiv och jag ska koncentrera mig omkring ämnet ”Guds kraft” så som bibeln beskriver det och som man kan få uppleva den i sin vardag, till hjälp och stöd på trons väg. Men innan  jag går vidare ska jag be om hjälp och vägledning så allt blir rätt.

”Gode Gud! Jag kommer inför ditt ansikte med en innerlig bön om att du ska ta hand om mina tankar, ord och handlingar så att ditt underbara kärleksbudskap blir förmed-lat på rätt sätt till någon lyssnare som har ett stort behov av din vägledning och hjälp just i dag. Låt Din Ande lysa på bibelordet så att det blir till välsignelse. Amen.”

Min erfarenhet är att vi människor är svaga och behöver ny kraft varje dag, men Guds kraft är konstant i sitt flöde och tar aldrig slut.
”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord” står det (1 Mos 1:1). Det är de sju första orden på bibelns blad och du har kanske läst eller hört dem många gånger.
När allt började, så gick det till så. Varför det? Jo, därför att Gud, Skaparen, ville ha det så. Men varför Gud ville skapa himmel och jord och allt annat som han skapade, det vet jag inte. Gud hade fattat det beslutet inom sig själv och sedan genomförde han det som han hade beslutat. Guds viljekraft och skaparmakt resulterade i att Han kallade på ting som inte fanns till … så att de blev till.
Om människans skapelse står det: ”Då formade Herren Gud människan av jord från marken och blåste in liv genom hennes näsborrar, så att hon blev en levande varel-se” (1 Mos 2:7 – Bibel 2000).

MUSIK

Varför skapade Gud människor av olika kön? Ja, jag vet inte det heller. Egentligen tror jag inte att det hade behövts bara för att fler människor skulle kunna bli till. Gud kunde naturligtvis ha skapat människorna precis som han skapade änglarna, men nu ville han inte det, utan tyckte att människorna skulle fortplanta sig själva och då blev det så. Gud ansåg tydligen att människorna själva skulle ta det ansvaret med den fria vilja som han hade gett dem.
Jag förstår inte Guds kraft. Lika lite som jag förstår själva Guds livsande. Ändå är det ju en verklighet till exempel för dig som lyssnar just nu. Du lever ju. Alltså har du livet i dig fast att du kanske inte förstår det eller tänker på det. Precis så är det med Guds kraft. Den är omöjlig att förstå för oss människor, men den är ju en verklighet ändå - omöjlig att beskriva - men den finns där ju ändå.
Om du någon gång har fått uppleva den Helige Andes flöde av frid, glädje och över-jordisk lycka i ditt innersta, så förstår du precis vad jag menar. Det tråkiga är att jag inte kan beskriva en sådan upplevelse på mänskligt språk. Antingen beror det på att mitt ordförråd är för fattigt för att kunna uttrycka en sådan himmelsk frid, eller så beror det på att man helt enkelt inte kan beskriva andliga upplevelser med ord som tillhör ett jordiskt språk.

MUSIK

Det är ju inte nog med att Gud har skapat himmel och jord, dig och mig och allt det andra genom sin skaparkraft och sin makts ord. Han uppehåller också alltsamman varje ögonblick genom ett konstant kraftflöde. Skulle han dra tillbaka sin kraft och sin livsande, om så bara för ett ögonblick, så skulle allt falla sönder.
Tänk bara på den kraft som du och jag kallar tyngdkraften. Den kraft som håller allt svävande på sina rätta ställen och till exempel tillåter oss människor att gå upprätta på jorden, eller låter det livgivande regnet falla och vattna marken, så allt kan växa med solljusets hjälp.
Vad skulle hända om tyngdlagen helt plötsligt sattes ur spel och slutade att fungera? Jo, troligtvis skulle hela universum falla sönder och alla planeterna upplösas i sina ursprungliga beståndsdelar. En kosmisk katastrof skulle inträffa och du och jag skulle på ett ögonblick upphöra att existera. Din ’tyngd’ skulle inte vara mer utan du skulle börja flyta omkring i rymden utan någon fast punkt att ta tag i. Att tala om ett ’tyngd-löst’ tillstånd går ju an så länge inte själva tyngdlagen upphör, men om den upphör vad gör man då?
Ja, jag kan inte komma på något annat än det som den lille pojken sa, när fröken frågade i skolan vad han skulle göra: ”Då skulle jag ställa mig på Guds Ord, för det står i bibeln att det är en fast grund att lita på.”

Trots att Guds kraft är absolut oersättlig när det gäller att upprätthålla hela världs-alltet, så räckte det inte med den oerhörda kraften när synden skulle besegras.
Men för Gud är ingenting omöjligt och HAN fann på råd.
Inom sig så hade Gud någonting som var vida överlägset den rena skaparkraften. Det som var ännu starkare var kärleken.
Bibeln säger att ”kärleken förgår aldrig”. Allt annat kan försvinna och kunskapen ska förgås… men kärleken består.

MUSIK

Jag har ibland tänkt så här: Tänk att Gud bara kunde komma på ett så fantastiskt sätt att övervinna synden och syndens makt. Det är ju så in i minsta detalj vist utstuderat, men det kostade också det högsta pris som Gud någonsin ’betalat’ för någonting, sedan tidernas början.
Det kostade Gud Hans egen ende Sons liv och priset var onämnbart högt - men Gud klarade av det och lyckades bryta syndens makt för evigt - över det människosläkte som Han själv hade skapat. Har du tänkt på det? Att Gud -genom Jesus Kristus- har brutit syndens makt över dig? Och den förlåtelsekraften strömmar oavbrutet mot dig och omger dig med sin nåd och barmhärtighet, bara du vill tro på det.
DET ÄR ABSOLUT DEN ENDA FÖRUTSÄTTNINGEN. Din egen vilja måste under-ordna sig Guds vilja och de villkor som Han har bestämt - annars går det inte. Därför att det var just människans fria vilja som förde med sig att hon lämnade Guds väg och följde sin egen viljas begär efter kunskap – när ormen bedrog henne mitt i Guds paradis lustgård, där Gud hade satt henne för att leva i fullkomlighet och välmåga.

När jag talar om Guds kraft på det här viset så undrar du kanske om den finns fortfa-rande i dag? Javisst, finns Guds kraft i dag. Den är i full verksamhet och jag har ännu så länge bara talat om livet, solen, växterna och tyngdlagen.

MUSIK

Men det står i min bibel att det finns annan kraft också än den som jag har nämnt tidigare. DET ÄR TRONS KRAFT! ”Han (Gud) förökar den maktlöses styrka” och ”de som bidar efter Herren hämtar NY KRAFT, de får nya vingfjädrar såsom örnarna” (Jes 40:31 – 1917). Trons kraft är såvitt jag förstår av bibelordet, alldeles obegränsad, eftersom Gud själv är obegränsad. Men det är inte någon tro på människans egen förmåga eller vishet att förstå vad det handlar om. Det är tron på GUDS KRAFT och ingenting annat.
Hebréerbrevets författare säger i det 11:e kapitlet: ”Genom tron förstår vi, att världen har blivit fullbordad genom ett ord av Gud, så att det man ser icke har blivit till av något synligt.” Men den som vill komma till Gud måste tro att Han ÄR till och att Han lönar den som söker honom. Vill du få tillgång till kraft, då ska du givetvis vända dig till honom som har hand om kraften – nämligen Gud. Men då måste du ju också tro att Gud verkligen finns till. Så börja med det! Bestäm dig för att Gud är en verklighet och låt honom uppenbara sig för dig. Gud är så stor, så han låter oss människor pröva honom för att vi ska förstå att han finns till och att han lönar den som söker honom. När du så har kommit över den första tröskeln om Guds existens, så kan du börja vandra vidare med Gud på trons väg.
Eftersom du alltså då tror på Gud och på att han är en verklighet, så kommer han att låta dig förstå att du har valt rätt. Sedan är det bara att gå vidare, ett steg i taget.
SÅ LÄNGE SOM DU VILL GÅ MED GUD SÅ VILL HAN GÅ MED DIG. Om du inte lämnar honom så lämnar han inte heller dig. Men VALET ÄR ALLTID DITT, eftersom du har fått en fri vilja att välja mellan det som är gott och det som är ont. Det är ’frukten från kunskapens träd’ som fortfarande leder dig varje ögonblick, rätt eller fel.

MUSIK

I samma ögonblick som du underordnar dig Gud och låter honom bli Herre i ditt liv, så överlåter du också din fria vilja i Guds hand och låter honom ’ta över’. Och du behöver aldrig vara rädd för att Gud inte ska ta hand om din vilja på ett rätt och riktigt sätt. Han har ju själv gett dig den en gång, och han vet därför också vad det är som han har gett dig och hur den viljan ska hanteras, för att allting ska bli så bra som möjligt, till slut. Låt Gud få chansen att visa dig vem han är! Låt Gud visa dig vad han kan! Välkommen in i Guds rike och välkommen med på trons väg mot en trygg tillvaro och ett evigt glädjefyllt liv!
Människor, som inte har någon erfarenhet av livet på trons väg, har fått för sig att det kristna livet är tråkigt och bara är en massa regler om att ’du måste’ göra det och ’du får inte göra det’ - allt för att du ska passa in och duga inför Gud.
Det finns ingenting som kan vara mer fel. Gud tar oss precis som vi är och älskar oss ’i befintligt skick’ så att säga. Gjorde han inte det så skulle ingen av oss bli frälst och räddad.  Det är på det sättet kristendomen skiljer sig från alla andra trosriktningar. Gud har gjort allting själv och människan behöver bara tro på det som redan är gjort av Jesus Kristus, Guds Son, när han tog hela mänsklighetens synd på sig själv. Han har förlåtit dig allt, men du måste personligen ta emot förlåtelsen själv i tro.
Gör det och ditt liv - både här på jorden och i evighetens värld - blir förändrat.

Dagens minnesord: Människosonen har makt att förlåta synder här på jorden
            (Mark 2:10 – Bibel 2000)

MUSIK

Veckans andakter, v 25

 • måndag 17 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Detta är evigt liv, att de känner dig, den ende sanne Guden, och den du har sänt, Jesus Kristus (Joh 17:3 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden är varken häftig eller tuff Ä men den innehåller ett allvarligt budskap om liv eller död. Jag sa inte liv OCH död Ä... Läs mer

 • tisdag 18 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Den som inte är med mig är emot migÄ (Luk 11:9 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Eftersom den här stunden alltid har en kristen grundton så vill jag att förlåtelsens budskap ska lysa fram med hoppet om en ljus evighet för dig, som en fyr i mörka natten. Men det är inte... Läs mer

 • onsdag 19 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  En tillflykt är Han, urtidens Gud, och här nere råder Hans eviga armar (5 Mos 33:27 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Vi har ju alla ett vardagsliv, även om det ser olika ut för oss. Och alla får vi ha Jesus med oss i vardagslivet, även om våra förhållanden skiftar och... Läs mer

 • torsdag 20 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  I dag, om ni får höra hans röst, må ni icke förhärda era hjärtan (Hebr 4:7 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden tänkte jag uppehålla mig lite vid de skillnader som människor kan uppleva när man presenterar olika budskap för dem, och varför man hellre... Läs mer

 • fredag 21 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Gud älskar en glad givare (2 Kor 9:7 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden som har en klart kristen och evangelisk profil handlar om vardag och evighet. I dag koncentrerar jag mig särskilt på den stora händelse som i dag ligger närmare dig än någonsin förut Ä... Läs mer

 • lördag 22 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Jesus är vägen och sanningen och livet (Joh 14:6) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Innehållet i den här stunden vilar på den kristna trons grundval, att Jesus Kristus har försonat hela mänskligheten med Gud. Därför handlar stunden om den kristna trons väg för oss människor i... Läs mer

 • söndag 23 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Om någon lyssnar till min röstÄ (Upp 3:20 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Eftersom den här stunden ska handla om den kristna tron och vår dagliga vandring på trons väg, så hoppas jag att du ska finna någonting av värde för din inre människa, dels genom bibelordet och... Läs mer