13 juni 2024

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Säll är den som låter sig vårda om den arme… (Ps 41:1)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den här stunden har en kristen grundton och det betyder att jag brukar tala om olika saker och ting som händer på trons väg, dels under vardagens mångahanda och dels utifrån bibelordets vägledande beskrivningar av hur man ska handla. Jag ska börja med att be om hjälp.

”Gode Gud! Jag kommer inför dig med en bön om din vägledning och hjälp genom den Helige Ande. Jag behöver din vägledning i bibelordet så att jag kan förstå det och ta det till mig på rätt sätt. Hjälp mig också att förmedla det budskap som du vill ha framfört till de lyssnare jag har med mig som väntar på din välsignelse. Amen.”

Just i dag hade jag tänkt att tala om det här med att vara flykting, vårda sig om den arme osv. och jag börjar därför med att läsa några bibelord från Gamla Testamentet
- från Psalm 41 och de 3 första verserna där det står så här: ”Säll är den som låter sig vårda om den arme; honom skall Herren hjälpa på olyckans dag. Herren skall bevara honom och hålla honom vid liv, han skall prisas säll i landet. Icke skall du överlämna honom åt hans fienders vilja. Herren skall på sjukbädden stå honom bi; vid hans krankhet förvandlar du alldeles hans läger” (Ps 41:1-3 – 1917).
Det är inte alltid som orden ”den arme” i bibeltexten kan överföras till flyktingarnas situation, men mycket ofta kan den det. En människa flyr vanligtvis inte från sitt land utan så bärande anledningar att det finns fog för att noga överväga dem. Och skälen kan givetvis vara ytterst skiftande.
Nu talar jag inte om de s.k. ”giltiga skäl” som Geneve-konventionen innehåller, utan jag talar om rent mänskliga barmhärtighetsskäl. Man behöver ju inte alltid fly för sitt liv på grund av livsfara vid krig, stridigheter eller terror. Jag kan mycket väl tänka mig att man flyr för att det är omöjligt att försörja sig på ett hederligt sätt i sitt hemland.

MUSIK

Vad gör en vanlig människa om hon inte kan försörja sig och de sina med dagligt bröd? Jo, hon försöker naturligtvis -om det är möjligt- att ta sig någon annanstans för att klara sitt och sin familjs uppehälle. Ekonomiska skäl, säger du kanske… Javisst! Hur många svenskar var det inte som tog sin tillflykt till det stora landet i väster, omkring och efter sekelskiftet, för att på ett -som man hoppades- bättre sätt kunna klara sin försörjning. Fast vi kallade dem inte för flyktingar utan för ’utvandrare’.
Tänk efter själv, innan du dömer en medmänniska i nöd.

Det enda vi ska göra, säger oss bibelordet som jag nyss läste för dig, är att låta oss vårda om den arme. Varför det då? Har vi inte nog med våra egna problem kanske?
Jo, det har vi säkert… men den arme har det ännu sämre. Det är där det sitter. Och kan du inte tänka dig att hjälpa din arma medmänniska i nöd, bara för det är din nästa, så kan du ju hjälpa honom eller henne eftersom Gud lovar i sitt ord att om du hjälper och vårdar den arme, så ska Gud i sin tur hjälpa dig på din olycksdag.
Du kommer inte att lida någon brist. Tro för all del inte det. Dessutom står det att Gud ska stå dig bi på din egen sjukbädd, alltså ge dig sitt eget bistånd.

MUSIK

Gud blir aldrig skyldig någon enda av oss någonting, ser du. Aldrig någonsin. Har Gud sagt att han hjälper dig på olyckans dag så kommer han också att göra det. Det finns inte det minsta tvivel om det. Gud håller alltid sina löften! ALLTID!

”Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och icke ofärdens, till att ge er en framtid och ett hopp. Ni skall åkalla mig och gå åstad och bedja till mig, och jag vill höra på er. Ni skall söka mig och ni skall också finna mig, om ni frågar efter mig av hela ert hjärta” (Jer 29:11-13).

Där hör du vad Gud säger till dig i sitt eget ord. Han VILL höra på dig. Och när du söker honom så ska du finna honom, om du frågar efter honom av hela ditt hjärta. Men det står också i den gamla bibelboken att ”Främlingen som bor hos er, ska räknas som en inföding bland er. Du skall älska honom som dig själv…(3 Mos 19:34).

Vad säger de här bibelorden oss? Jo, de säger oss att barmhärtighet är något som Gud värderar mycket högt… till och med högre än offer. Gud är barmhärtig mot dig, och du ska vara barmhärtig mot din nästa. Så det som du har gjort av barmhärtighet mot din medmänniska, det räknar Gud som en större insats än de offer som du kanske har bidragit med för att hjälpa och lindra nöden på andra sätt.

Jesus säger, genom evangelisten Johannes:
”Era hjärtan vare icke oroliga. Tro på Gud; tro också på mig. I min Faders hus finns många boningar; om så icke vore, skulle jag nu säga er, att jag går bort för att bereda er rum” (Joh 14:1-2).

MUSIK

Alltså är det så att när du skall flytta eller ’flykta’ för sista gången, då finns det ett rum förberett för dig i Guds himmel. Du behöver inte vara orolig. Jesus har berett ett rum för dig. Hur kan det komma sig? Jo, därför att han vill att där han är, där ska vi också vara.
Har du berett rum för Honom – här på jorden?
”Jag var husvill, och ni gav mig härbärge” sa Jesus. ”Gå in i min Faders glädje.” När såg vi dig husvill och gav dig härbärge, säger då de människor som Jesus talar till. Då förklarar Jesus vad han menar och säger:
”Sannerligen säger jag er: ”Vadhelst ni har gjort mot en av dessa mina minsta bröder,
det har ni gjort mot MIG” (Matt 25:38, 40 – 1917).
Det du sår, det får du skörda! Det är Guds universums urtids-lag.
Så länge som vi i det här landet, Sverige, vårdar oss om ’den arme’ så kommer -så sant Gud lever- hans välsignelse att vila över oss. Men den dag vi slutar med det, då står inte Gud för följderna. Då gäller inte hans löften längre, eftersom vi då har åsidosatt Guds vilja och börjat tänka på oss själva i stället för på vår nästa.
Gud har förberett en dag för dig och mig som vill tro på honom och handla efter hans vilja. En dag, när den gamla jorden och himlen inte längre finns kvar utan det ska bli en ny himmel och en ny jord där rättfärdighet bor.
Det ska bli en underbar dag, när all sorg, all oro och all förtvivlan är borta. Allt det gamla är då förgånget och Gud har skapat något nytt.

MUSIK

Jag har en bild inom mig som jag tänker på ibland. Den hänger samman med en sång som NU-kören under ledning av Göte Strandsjö sjöng för länge sedan. Det är ett medley som heter ”Herren känner de sina” och handlar bland annat om Guds dag, den där underbara dagen då när allt blir nytt igen. På tal om änglarna som då ska blåsa i sina basuner sägs det i sången att: ”dom ska blåsa så äpplena på livets träd ramlar ner…”.  Just de orden har etsat sig fast i mitt inre. Det ska verkligen bli en fest en dag i Guds himmel… och DU, min vän, är inbjuden att vara med.

Det ska alltså bli en ny himmel och en ny jord… och ”havet fanns icke mer”, står det.
”SE, JAG GÖR ALLTING NYTT” säger Han -Gud själv- som sitter på tronen. Om du vill veta mer om den nya himlen och den nya jorden så kan du läsa själv om det, om du slår upp de allra sista två kapitlena i din bibel, alltså Uppenbarelseboken, kapitel 21 och 22.
Du ska älska Gud av allt ditt hjärta, av all din själ och av allt ditt förstånd … och din nästa som dig själv. Det är de förnämsta buden. Och på de två hänger hela lagen och profeterna sa Jesus. Men eftersom ingen, mer än han själv, förmådde uppfylla alla lagens krav, så la han dem på sig själv och i dag -i nådens tidsålder- erbjuder han dig därför sin NÅD till FRÄLSNING. Tag emot den gåvan genom att tro på Jesus i ditt hjärta, så ses vi en dag innanför paradisets portar.

När du tror att Jesus är uppstånden från de döda och bekänner honom som din Herre, så blir du frälst, står det. Läs Romarbrevet, kapitel 10 och verserna 9 och 10.
Där står det så här:
”Ty om du med din mun bekänner Jesus vara Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då blir du frälst. Ty genom hjärtats tro blir man rättfärdig, och genom munnens bekännelse blir man frälst. Skriften säger ju: Ingen som tror på honom skall komma på skam” (Rom 10:9-10; Ps 25:3; Jes 28:16).

MUSIK

Eftersom Guds lag om sådd och skörd gäller i alla lägen, är det viktigt att vi verkligen tänker på hur vi hanterar våra medmänniskor och relationerna med vår nästa. Och visar den barmhärtighet som vi själva skulle vilja att de visar oss.
Det är ju det som vi kallar ’den gyllene regeln’: ”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem” (Matt 7:12 – Bibel 2000).

Tänker vi på det? Tänker DU på det? Om inte, är det kanske dags att tänka om – eller hur? Det kommer en dag när vi allesammans ska stå till svars för vårt jordelivs handlingar, oavsett om de varit onda eller goda. Elden ska pröva det, står det, och om det vi gjort blir beståndande ska vi få lön. Brinner det upp som halm och strå, får vi ingen lön, även om vi själva blir räddade som genom eld. (1 Kor 3:13-15). Här gäller det att ta till sig själv förmaningens ord, så att inte den dagen kommer på oss överraskande och oförberett som en tjuv om natten. Var vaksamma! (1 Pet 5:9).

Dagens minnesord: ”Vadhelst ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig” (Matt 25:40 – Bibel 2000).

MUSIK

Veckans andakter, v 25

 • måndag 17 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Detta är evigt liv, att de känner dig, den ende sanne Guden, och den du har sänt, Jesus Kristus (Joh 17:3 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden är varken häftig eller tuff Ä men den innehåller ett allvarligt budskap om liv eller död. Jag sa inte liv OCH död Ä... Läs mer

 • tisdag 18 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Den som inte är med mig är emot migÄ (Luk 11:9 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Eftersom den här stunden alltid har en kristen grundton så vill jag att förlåtelsens budskap ska lysa fram med hoppet om en ljus evighet för dig, som en fyr i mörka natten. Men det är inte... Läs mer

 • onsdag 19 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  En tillflykt är Han, urtidens Gud, och här nere råder Hans eviga armar (5 Mos 33:27 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Vi har ju alla ett vardagsliv, även om det ser olika ut för oss. Och alla får vi ha Jesus med oss i vardagslivet, även om våra förhållanden skiftar och... Läs mer

 • torsdag 20 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  I dag, om ni får höra hans röst, må ni icke förhärda era hjärtan (Hebr 4:7 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden tänkte jag uppehålla mig lite vid de skillnader som människor kan uppleva när man presenterar olika budskap för dem, och varför man hellre... Läs mer

 • fredag 21 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Gud älskar en glad givare (2 Kor 9:7 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden som har en klart kristen och evangelisk profil handlar om vardag och evighet. I dag koncentrerar jag mig särskilt på den stora händelse som i dag ligger närmare dig än någonsin förut Ä... Läs mer

 • lördag 22 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Jesus är vägen och sanningen och livet (Joh 14:6) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Innehållet i den här stunden vilar på den kristna trons grundval, att Jesus Kristus har försonat hela mänskligheten med Gud. Därför handlar stunden om den kristna trons väg för oss människor i... Läs mer

 • söndag 23 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Om någon lyssnar till min röstÄ (Upp 3:20 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Eftersom den här stunden ska handla om den kristna tron och vår dagliga vandring på trons väg, så hoppas jag att du ska finna någonting av värde för din inre människa, dels genom bibelordet och... Läs mer