16 april 2024

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Gud står emot de högmodiga, men de
ödmjuka ger han nåd (1 Petr 5:5 – SFB).

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den här stunden handlar om
kristen tro i vardagslivet och den frihet du är kallad till i Jesus Kristus. Men innan jag går vidare på de tankebanorna i trons värld ska jag be om Guds hjälp och vägledning så att allt blir rätt.

”Gode Gud! Jag kommer på nytt inför ditt ansikte med en bön om vägledning och in-sikt i ditt ord, dels för att jag själv ska förstå det på rätt sätt och dels för att jag ska kunna förmedla budskapet om frälsning och frihet i Jesu namn. Amen.”

Kanske finns du med och lyssnar i dag som anklagar dig själv och inte tycker att du duger till någonting. Därför är kanske den här stunden för dig. Inte för att du ska bli kvar i din känsla av oduglighet utan för att du, liksom jag, ska kunna bryta dig loss ur din inre fångenskap, sträcka dina händer mot himlen, tacka och prisa Gud för Hans gränslösa nåd och jubla inför Hans ansikte med en fri ande som ett glädjestrålande barn. Jo, den friheten är för dig!  Det är meningen att just du ska få vara så där glad och tillåta dig att tacka Gud för livet och all den underbara skönhet som du får upple-va men som du kanske inte lagt märke till, eftersom du gått med böjt huvud och sänkt blick, i stället för att se upp och tacka den Osynlige Skaparen bakom allt det vackra. Det står i min bibel att evangelium är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Men glöm inte att tron också är en gåva från Honom, den ende Guden, som har skapat dig och mig.

MUSIK

Tron är ingen egen prestation som man blir mer eller mindre förtvivlad över att inte ha eller nå upp till. Man vill så gärna, men förmågan är faktiskt NOLL och detta bara därför att det aldrig varit meningen att tron ska vara någon egen prestation. Varför inte det då? Jo, därför att ingen människa ska kunna berömma sig. Berömmelsen och äran tillhör bara Gud allena. Han som i en gränslös nåd -som du och jag nog aldrig kan fatta- älskat oss medan vi ännu var hans ovänner och kanske till och med hans fiender... gensträviga, oärliga och utan något som helst intresse av att söka kontakt med Honom - trots att Han gjort allt för oss. Vi förstår inte av oss själva evangeliets sanning, för det är egentligen en dårskap för den som inte tror... men det är en Guds kraft till frälsning för den som vill tro. Vi behöver alltså få våra ögon öppnade och vårt förstånd upplyst så att vi inser att det finns en andlig verklighet och dimension också av livet, förutom den materiella verklighet som vi lever i och kan se med våra fysiska ögon. Vad behövs det då för att du ska kunna få dina andliga ögon öppnade? Svaret är: DIN VILJA att ge Gud en chans att visa att Han verkligen finns och bryr sig om dig personligen. Ge Gud en chans! GÖR DET! Det är inte för min skull du ska göra det, utan för din egen skull.
Jag måste varna dig som är inne på en felaktig väg av otro. Om du vill bli lycklig, få frid och ro i ditt inre och ett evigt liv som gåva av din Skapare, så måste du vända om och tro på Gud och hans Son, Jesus Kristus,

MUSIK

Jag sa förut att jag måste varna dig för din otro och den olycksväg som du är inne på. Varför måste jag det? Kan jag inte bara låta dig vara ifred och sluta bry mig om dig och vilken väg du är inne på? Om du vill tro eller inte kan väl få vara din ensak -tycker du kanske.
Jodå, det går bra, men jag har fått Guds uppdrag att på det här sättet försöka nå fram till dig och väcka dig över din allvarliga livssituation. Om du inte lyssnar och tar emot evangeliets budskap om frälsning och räddning genom tron på Jesus, så är det förvisso din ensak och du kommer att gå evigt förlorad. Men om jag inte utför mitt uppdrag och varnar dig så kommer ditt blod att utkrävas av min hand. Så allvarlig är väktarens uppgift !

Det var en gång en gammal predikant som verkligen tog sin uppgift att varna sina medmänniskor på allvar. Han sa: Om jag kunde skrämma människorna in i himlen så skulle jag göra det, men jag kan inte. Det är inte heller så en människa kommer in genom himlens port, utan genom att SJÄLV VILJA TRO på den som Gud har sänt till din räddning, Jesus Kristus. Om du vill tro, så är porten vidöppen för dig - just nu!
Tron på Jesus kommer då att strömma till dig som en gåva från himlen och ditt liv blir ögonblickligen förvandlat. Hur kan det komma sig? Jo, det kommer sig därav att evangeliet, alltså tron på Jesus som din Frälsare, är en GUDS KRAFT! Och Guds kraft är det största och mest kraftfulla som finns i universum. Den är större än allt annat som kan nämnas... den är alltså större än allt annat som har ett namn!

MUSIK

Frälsningen, alltså möjligheten för en människa att genom tron på Jesus - som dog på ett kors för dig - bli fri från sina synder och därmed försonad med Gud, det är evangeliets hemlighet. Är det svårt? Nej, det är en väg som är så enkel och så lätt, så alla människor ska kunna använda sig av den. Det är därför den bara beror på din innersta vilja och inte på någon form av egen prestation alls.

Vad ska du göra för att gå evigt förlorad? Svar: Ingenting!

Vad ska du göra för att få ett evigt liv? Svar: Bestäm dig för att VILJA öppna dig för
Guds budskap om Jesus och ta emot Jesus i ditt liv, som din Herre.
Varför är det så viktigt? Jo, det är viktigt därför att det enda som Gud gav människan från skapelsens morgon att fritt handskas med - fullständigt efter eget godtycke -  var hennes fria vilja. Det allvarliga med den fria viljan, som hon inte förstod, var att den kunde bli hennes fall, av den enkla anledningen att hon inte kunde styra den till sin egen fördel. Det fanns nämligen en ond makt som omedelbart insåg vidden av det hela och ögonblickligen slog till för att få människan att använda sin fria vilja på ett sätt som stred mot Guds vilja. Det var alltså på det sättet som synden kom in i mänskligheten och gjorde den till en iskall verklighet av lögn och ondska, så fjärran från Guds avsikt med hela sin skapelse.
Synden innebär alltså idag helt konkret att du och jag ’missar målet’ när vi sätter oss upp mot Guds vilja och går vår egen väg. Det är synd! Därför är det så viktigt att överlåta sin vilja och vända om från sin egen felaktiga väg och ta emot Jesus i sitt hjärta - med sin viljas fulla kraft!

MUSIK

Om du tror att du kan leva som du själv vill, utan att någon vet om hur du lever, så misstar du dig grundligt. Om du inte tror att Gud har all makt och ser och vet allt så kommer du ändå att bli varse det den dag som Gud genom Jesus Kristus kommer att döma varje människa efter hennes egna gärningar och enligt hennes eget samvete som är fördolt för människorna, men som ligger helt blottat och uppenbarat inför Guds ansikte.
Hur kan det vara så?
Det är så därför att Gud en gång skapade oss människor på det sättet med ett minne och ett samvete som registrerar absolut allting från det ögonblick vi föds till den bråk-del av sekund när vi dör och vårt fysiska liv är slut. Allt detta finns för evigt bevarat inom oss, och är klart att, som ett videoband, spelas upp på Guds kommando, den dag då allt vad du gjort med ditt liv kommer fram i ljuset och ska bedömas.
Jag dömer inte dig, det är inte min uppgift.
Jesus sa faktiskt samma sak vid ett tillfälle. Jag tänker på kvinnan som på bar gärning blivit avslöjad som äktenskapsbryterska. Enligt Mose lag skulle hon stenas till döds, och när man släpade fram henne inför Jesus, för att se vad han skulle säga eller göra, sa Jesus: ”Den som är utan synd kan kasta första stenen.” Ingen kastade någon enda sten, utan alla gick därifrån, utan att döma kvinnan. Då sa Jesus: ”Inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte härefter.”

MUSIK

På ett annat sätt kommer det, enligt vad bibeln förklarar, att bli på den yttersta dagen när alla människor ska dömas efter sina gärningar om de har gjort ont eller om de har gjort gott. Då har Gud överlåtit all dom åt sin Son, Jesus Kristus. Den som tagit emot Jesus i sitt liv genom att överlåta sin vilja i tro på Honom, kommer då inte under någon dom, utan är frikänd och försonad från all synd och skuld. De andra som inte velat ta till sig evangeliets budskap under sitt jordeliv, eller lytt sitt eget samvetes röst, kommer för evigt att skiljas från Guds ansikte och förvisas till det pinorum som bibeln talar helt klart om. (Luk 16:23-28; Upp 20:11-15 – SFB).
Om jag förstår det rätt så var egentligen helvetet en plats som från början bara var avsedd för Satan, den fallne ängeln, djävulen och hans likar. Tyvärr har det också blivit en plats för dem som valt att tro på djävulen i stället för att tro på Jesus. Tråkigt men sant! Sanningen är ju att alla människor har samma möjlighet att fritt använda sin vilja, och den som inte vill tro på Jesus ska naturligtvis inte vara tvungen att tillbringa en evighet tillsammans med den som de INTE VILL tro på. Det vore ju både pinsamt och orättvist för båda parter - eller hur? Eftersom Gud är en rättfärdig och rättvis Gud så blir det så att den man valt att tillbe och tillhöra får man vara hos - för evigt! Allt beroende på den fria viljan! Förstår du nu hur viktigt det är vad du gör med din fria vilja och väljer rätt väg. Ge Gud en chans att visa dig vad Han är och vad Han vill göra för dig - eller rättare sagt vad Han redan har gjort för dig genom att sända sin egen Son, Jesus Kristus, till din räddning och hjälp. Gud har ju redan sträckt ut sin hand till din hjälp. Han har för länge sedan tagit det första steget som du är så rädd för - och Han väntar bara på att du ska ta ditt steg också. Min käre vän, överlåt din vilja i tro på Jesus! Du kommer aldrig att ångrar dig!

Dagens minnesord: Där Herrens Ande är, där är frihet (2 Kor 3:17 – Bibel 2000).

MUSIK

Veckans andakter, v 25

 • måndag 17 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Detta är evigt liv, att de känner dig, den ende sanne Guden, och den du har sänt, Jesus Kristus (Joh 17:3 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden är varken häftig eller tuff Ä men den innehåller ett allvarligt budskap om liv eller död. Jag sa inte liv OCH död Ä... Läs mer

 • tisdag 18 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Den som inte är med mig är emot migÄ (Luk 11:9 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Eftersom den här stunden alltid har en kristen grundton så vill jag att förlåtelsens budskap ska lysa fram med hoppet om en ljus evighet för dig, som en fyr i mörka natten. Men det är inte... Läs mer

 • onsdag 19 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  En tillflykt är Han, urtidens Gud, och här nere råder Hans eviga armar (5 Mos 33:27 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Vi har ju alla ett vardagsliv, även om det ser olika ut för oss. Och alla får vi ha Jesus med oss i vardagslivet, även om våra förhållanden skiftar och... Läs mer

 • torsdag 20 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  I dag, om ni får höra hans röst, må ni icke förhärda era hjärtan (Hebr 4:7 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Under den här stunden tänkte jag uppehålla mig lite vid de skillnader som människor kan uppleva när man presenterar olika budskap för dem, och varför man hellre... Läs mer

 • fredag 21 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Gud älskar en glad givare (2 Kor 9:7 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden som har en klart kristen och evangelisk profil handlar om vardag och evighet. I dag koncentrerar jag mig särskilt på den stora händelse som i dag ligger närmare dig än någonsin förut Ä... Läs mer

 • lördag 22 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Jesus är vägen och sanningen och livet (Joh 14:6) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Innehållet i den här stunden vilar på den kristna trons grundval, att Jesus Kristus har försonat hela mänskligheten med Gud. Därför handlar stunden om den kristna trons väg för oss människor i... Läs mer

 • söndag 23 juni

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Om någon lyssnar till min röstÄ (Upp 3:20 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Eftersom den här stunden ska handla om den kristna tron och vår dagliga vandring på trons väg, så hoppas jag att du ska finna någonting av värde för din inre människa, dels genom bibelordet och... Läs mer