22 april 2024

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Dåren säger i sitt hjärta: ”Det finns ingen Gud.” (Ps 53:2 – SFB)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Under den här stunden ska vi vandra vidare på den kristna trons väg, och jag tänkte att vi -lite extra- skulle ge oss in på frågan om Guds existens och hur skapelsen har kommit till. Men innan jag fortsätter ska jag be om Guds hjälp och vägledning så allt blir rätt tänkt och sagt.

”Gode Gud! Jag tackar dig för att jag får komma inför dig med min bön om vägledning i bibelordet och hjälp dels med att förstå det och dels med att förmedla det som du vill ha framfört till någon lyssnare under den här stilla stunden av vårt jordeliv. Amen.”

Det här är en stund som präglas av kristen tro på den Ende Sanne Guden och på Hans Son, Jesus Kristus. Det är vår tros fundament och vår utgångspunkt för vidare kunskap.
Dårarna säger i sina hjärtan: ”Det finns ingen Gud” trots att hela jorden bär vittne om Hans skaparmakt. En dåre vet inte heller någonting om livets hemligheter. Och dårar är alla människor som inte vill tro, utan som förnekar Guds existens.

Någon sa en gång att det är lika dåraktigt att förneka Guds existens som att tro att en explosion i ett tryckeri skulle kunna åstadkomma en bok.
Ändå finns det mängder av människor som fått för sig att de bara kan tro på det som de kan se och ta på. VILKEN MONUMENTAL BRIST PÅ INSIKT! Det räcker ju med att jag säger ett enda ord - t.ex. KÄRLEK -för att en sådan person borde förstå sin begränsade kunskap om saker och ting.

MUSIK

Det är inte så att man kan dela upp allt i TRO och VETANDE. Nästan allt så kallat ’mänskligt vetande’ är bara tro på sin egen tankeförmåga att utforska det ena och det andra. Det är bara så att om man en gång för alla har bestämt sig för att inte tro på existensen av en Gud, enbart av den anledningen att det är så svårt att bevisa för det mänskliga förståndet och att en människas hjärna inte kan klara ut en sådan sak - så är det ju enklare att bortse från hela saken.
Men ett sådant mänskligt synsätt tar ju inte bort Guds existens på något sätt - eller hur?
Om du föredrar att säga t.ex. att kärlek inte existerar så har det ju ingen som helst betydelse. Kärleken existerar ju precis lika mycket för det - eller hur? Förstår du nu hur tokigt det är att försöka förneka sådant som man inte känner till, bara för att man är begränsad till sitt förstånd och inte kan fatta allting. Det har ingenting alls med din intelligens att göra, utan det har bara med din insikt i din egen begränsning att göra!
Men om du saknar en sådan elementär insikt, hur kan du då få för dig att du skulle ha insikt inom andra områden, som är långt svårare att fatta, för en människa som lever i en begränsad värld med ett begränsat förstånd?

Ändå har Gud skapat dig med ett förstånd som i normalfallet är långt mer än tillräckligt för att du, med din egen vilja, ska kunna tro och därmed ta ställning till den gåva som Gud har gett dig när Han sände sin egen Son, Jesus Kristus, till din räddning. Det är det enda Gud begär av dig - DIN TRO manifesterad genom DIN VILJA ATT TRO PÅ HONOM! Och den tron är inte heller någon egen prestation, som du kan berömma dig av, utan tron kommer som allting annat gott från Gud ensam.

MUSIK

Jag sa innan att det enda Gud begär av dig är Din vilja att tro - för tron i sig själv kommer från Honom. Gud begär aldrig att du ska ansluta dig till någon särskild kyrka eller församling, även om det kan vara bra och nyttigt för dig, därför att du där kan få vägledning och hjälp av andra som har samma tro som du själv, att bearbeta sådana livsfrågor som de flesta människor har. Men din vilja att tro på Jesus, Guds Son, har ingenting med någon särskild kyrka att göra. Det enda som har betydelse i den vägen, är att du -om och när du ansluter dig till en gemenskap- ser till att det är en kristen gemenskap och ingenting annat. I en kristen grupp deklarerar man öppet att Jesus är Herre. Man talar alltså om sin Herre, som församlingens överhuvud- och ber till den levande Jesus Kristus, Guds Son, som har dött för alla människors synder och därmed har försonat dem med Gud. Se upp, för det finns många som talar försåtliga ord och som gärna vill fånga in dig i sina garn. En del vill också att du ska betala för att få vara med. Gå inte på det! Tron på Jesus Kristus kostar ingenting för någon. Sedan kommer du kanske att fråga dig om de helt frivilliga insamlingar som man gör i de flesta kyrkor och församlingar. Man kallar det ofta för ’offer’ eller ’kollekt’. Kollekt kommer naturligtvis från det engelska ordet ’collect’ och betyder ju helt enkelt insamling. De insamlade pengarna går givetvis inte i pastorns ficka, utan användes för att betala kostnaderna för verksamheten. Både lokaler, löner och allt annat kostar ju pengar för alla, oavsett om det är en kyrklig verksamhet (med söndagsskola, barn- och ungdomsarbete, missions-arbete med hjälpverksamhet osv) eller någon annan insats beroende av frivillig hjälp.

MUSIK

När vi är inne på frågan om insamlingar till den kristna verksamheten så talar bibeln också om något som heter ”tionde”.
För en kristen som vill följa bibelns kristna lära, innebär det alltså att man ger 10 procent av sin lön när kollektboxen går förbi i en gudstjänst eller på annat sätt. Men det finns ingen mer än du själv som vet om du har lagt den ena eller den andra summan, därför att det är helt och hållet en samvetsfråga mellan dig och Gud.
”För full tionde till förrådshuset, så att i mitt hus finns mat, och pröva så hurdan jag sedan blir, säger Herren Sebaot. Förvisso ska jag då öppna himmelens fönster över er och utgjuta över er riklig välsignelse” står det i bibeln (Mal 3:10).
En del människor frågar sig förstås då också om man ska lägga 10% på sina brutto- eller på sina nettoinkomster? I bibeln finns ingenting sagt om det, men Jesus svarar i ett annat sammanhang, då några fariséer frågade honom om det var rätt eller inte att betala skatt till kejsaren (Matt 22:17-21): ”Ge då  kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud.”
Om man ska dra någon enkel mänsklig slutsats av det här svaret som Jesus gav fariséerna, så antar jag att du först ska betala din skatt och sedan ge Gud ditt tionde av resten.
Men observera att detta är bara min egen högst privata tolkning av bibelordet. Du får själv pröva och sedan avgöra vad du kan eller vill ge, utan några som helst anvisningar eller pekpinnar från min sida.

Utan pengar kan ingen verksamhet bedrivas av något slag, det vet vi ju alla. Är du med i statskyrkan så bidrar du ju till den verksamheten genom din kyrkoskatt. Är du på ett liknande sätt med i någon frikyrka eller annan kristen gemenskapsgrupp så får du ju bidra där, med din gåva - efter din tro och din förmåga.

MUSIK

Du ska ha Guds löfte i bibelordet helt klart för dig -som jag läste förut- där Gud lovar att öppna himmelens fönster över den som för fullt tionde till Guds förrådshus. Det betyder att Gud aldrig tar ifrån dig någonting utan att ge dig minst lika mycket tillbaka.
Min personliga erfarenhet är den att ”när jag skyfflar ut så skyfflar Gud in... och Han har alltid en mycket större skyffel än jag har.”
När det sedan gäller t.ex. mat och dryck, så är bibelns huvudprincip att det som orenar människan är det som går ut ur henne, det vill säga lögn, förtal och liknande och inte det som går in i henne... allt det där har ju sin naturliga utgång. En annan sak är att du ska akta dig för att vara någon till förfång eller till fall genom att du är ett dåligt före-döme. Det står också i bibeln att även om allt är tillåtet så är inte allt nyttigt. Av starka drycker kommer dessutom ett oskickligt leverne. För övrigt lägger inte bibeln på någon ett visst sätt att leva eller vara, så länge det förhärligar Gud och är till välsignelse för din medmänniska. Med det kan du pröva dig själv!
Ett annat enkelt sätt att pröva sina handlingar när man är osäker är ofta att fråga sig själv: ”Skulle Jesus tycka om det jag tänker göra nu...” eller ”skulle Jesus följa med dit jag nu är på väg...” eller ”skulle Jesus vilja sitta med mig och se den här filmen eller läsa den här boken eller tidningen...” och så vidare.
Du märker antagligen med detsamma hur ingående saken blir när du tänker på om Jesus skulle vara med i sammanhanget. Alltså om du svarar nej på en sådan fråga i ditt innersta, så är det ett tydligt tecken på att du bör avstå. Svårare än så är det inte - men ibland svårt nog förstås.

MUSIK

Var ödmjuk, fri från fåfänga och självhävdelse. Tänk inte bara på ditt eget bästa utan också på andras. Låt det ödmjuka sinnelag råda som fanns hos Jesus.
Den som vill efterfölja mig, sa Jesus, tar sitt kors på sig varje dag. Så följe han mig!
Att ta sitt kors på sig betyder -enligt min uppfattning- att pröva sig själv och sitt leverne enligt den kristna tron, med Jesus i centrum, och så långt man förstår och förmår följa bibelns lära och de raka anvisningar för en uppriktig kristen livsstil som bibeln ger.

Kanske tror du att det är dystert och tungt att tro på Gud och följa Jesus, men så är det inte. Jesus sa själv: ”Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt” (Matt 11:28-30 – Bibel 2000).
Jesus talar också om att Han vill ge oss frid och skydd för våra tankar (Fil 4:7) och att Han vill ge oss sin glädje - en fullkomlig glädje (Joh 17:13).
Utifrån min egen livserfarenhet kan jag nog säga att det som varit mest väsentligt för mig är huvudsakligen 2 saker. Det ena är Guds vägledning för mig genom förmaning-ens röst i mitt samvete och det andra är den frid jag får uppleva i mitt hjärta när allt är rätt och harmoniskt. Oro och ängslan tyder alltid på att något är osäkert eller felaktigt inom mig. Då finns det bara ett sätt att snabbt rätta till saken och det är att dra fram allt i Guds sannings ljus och låta Honom först och främst visa mig vad det är som är felak-tigt, om jag inte vet det själv. Nästa steg är att be Gud och människor om förlåtelse för det felaktiga och låta friden på nytt sänka sig ner i min själ. Det är förlåtelsens underba-ra hemlighet - som står öppen för alla människor och dig med förstås som lyssnar nu.

Dagens minnesord: Gud blickar ner från himlen, han ser på människosläktet: Finns det någon som är klok, någon som söker sig till Gud?” (Ps 53:3 – Bibel 2000).

MUSIK

Veckans andakter, v 18

 • måndag 29 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Gud har nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son" (Hebr 1:2 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Vår vardagstro på den ende sanne Guden får ibland sina törnar. Kanske genom vår egen otro eller våra egna tvivel, och ibland kanske genom vad andra människor säger eller... Läs mer

 • tisdag 30 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Är du den som skulle kommaÄ (Matt 11:3 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden har alltid en klart kristen och evangelisk grundton om Jesus Kristus. Det betyder också för mig en solid grund för min vardagstro och evighetslängtan. Men innan jag går vidare ska jag... Läs mer

 • onsdag 1 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så skall Människosonens ankomst vara (Matt 24:27 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden handlar om en enkel kristen vardagstro, för oss som är ovärdiga men ändå får vara Guds barn därför att Jesus,... Läs mer

 • torsdag 2 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Om ni har tro, bara som ett senapskornÄ (Matt 17:20 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Den här stunden handlar om enkel kristen vardagstro och ett evighetshopp genom Jesus Kristus som vår räddare och Frälsare. Jag sitter och tänker på oss som har en enkel barnatro i vårt... Läs mer

 • fredag 3 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  När detta börjar ske, så räta på erÄ (Luk 21:28 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Det här är en enkel och rofylld stund som handlar om kristen tro i vardagslivet och inför evigheten. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp genom den Helige Ande så allt blir... Läs mer

 • lördag 4 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade (2 Kor 4:3 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Teologin bakom den kristna tron som den här stunden handlar om är mycket enkel. Den kan mycket enkelt uttryckas med 4 ord. JESUS DOG FÖR DIG. Innan jag går... Läs mer

 • söndag 5 maj

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Ljus ska lysa fram ur mörkret (2 Kor 4:6 Ä 1917) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Kristen vardagstro är enkel och det är det som den här stunden handlar om. Både vardagstron och tron på det eviga livet i Guds gemenskap grundar sig helt på Jesus Kristus och hans korsdöd för alla... Läs mer