22 mars 2018

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Vänd därför om, var och en från sin onda väg… (Jer 18:11)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den här stunden kommer att handla om GUDS KÄRLEK. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och vägledning så allt blir rätt tänkt och förmedlat.

”Gode Gud! Jag kommer inför dig med en bön om vägledning i ditt ord, dels så att jag själv förstår det på rätt sätt och dels så att jag med din hjälp genom den Helige Ande, kan tala ut budskapet om din frälsning för alla som vill tro. Herre, jag ber om att din kraft ska få åtfölja ordet in i någon lyssnares hjärta som nu är öppet för dig. Amen.”

Det finns väldigt många bibelställen som handlar om Guds kärlek, men en av de finaste är nog ändå den vers som i ett verkligt koncentrat förklarar Guds kärlek till oss männi-skor. Versen beskriver både hur oändligt stor Guds kärlek är och till vilka den här stora kärleken riktar sig.
Versen kallas ibland för ”Lilla Bibeln”, eftersom den fångat in det mest centrala i Guds kärleksbudskap.

Den bibelvers jag syftar på är JOHANNES 3:16 där det står så här:

”SÅ ÄLSKADE GUD VÄRLDEN ATT HAN GAV DEN SIN ENDE SON, FÖR ATT DE SOM TROR PÅ HONOM INTE SKA GÅ UNDER UTAN HA EVIGT LIV.”

MUSIK

Om jag får ge en alldeles personlig synpunkt på Guds kärlek, så måste jag säga att det som imponerar mest på mig (om man nu får uttrycka sig så) är Guds långmodighet eller tålamod.
Paulus uppmärksammar det här och förklarar att Guds godhet uttrycks i Hans skon-samhet och långmodighet, därför att Guds avsikt är att föra syndare till bättring och ingenting annat. (Rom 2:4).

Har inte krukmakaren den makten över leret, säger Paulus, att han av samma lerklump kan göra olika kärl (Rom. 9:21-23). Om Gud alltså visar dig och mig stort tålamod så finns det fördenskull ingen som helst grund för högfärd. Gud arbetar ju med samma lerklump - glöm inte det!
Om Gud bevisar sin barmhärtighet och godhet mot den Han vill, så är det ingenting som varken du eller jag ska ha några som helst ’synpunkter’ på.
Gud har bara ett mål, och det är att alla människor ska bli räddade - oavsett om de tillhör judarna, Guds egendomsfolk, eller om det gäller någon av oss ’hedningar’.

Vi har alla samma väg att gå. Det finns bara en väg för oss alla - och den går genom tron på Jesus Kristus, Guds Son. Det är därför som jag i en del program har valt att som signaturmelodi använda en sång med texten ”Räck mig Din hand, vi har samma väg att gå...”

Accepterar vi Guds vägvisning så kommer vi till det rätta målet för en kristens längtan, det eviga livet, men vill vi gå vår egen väg så får vi också ta konsekvenserna av vårt val.

MUSIK

Tyvärr så tror många människor att när man blivit kristen så är man näst intill någon sorts ’färdigt helgon.’
Jag vet inte om Gud har några ’färdiga helgon’ här på jorden, jag känner i alla fall inga. En av de finaste liknelser eller bilder som bibeln undervisar oss med tycker jag är just den om krukmakaren som arbetar med leret. (Jer 18:4).

Vi måste förstå att vi är människor som hela tiden befinner oss i Guds verkstad, där ingen är färdigslipad än, utan Han fortsätter att arbeta med oss ofullkomliga, på olika sätt. Guds syfte är naturligtvis att vi ska bli fullkomliga - och likbildas med Kristus - som skriften säger. Det viktigaste vi kan lära oss allesamman, tror jag, är att inte någon enda av oss är något ’färdigt utställningsföremål’ på den här sidan om jordelivet. Vi måste alltså i all ödmjukhet tillåta varandra att vara ofullkomliga och överlåta på Gud att döma - efter hjärtats innersta motiv.

En oerhört viktig sak i det här sammanhanget får absolut inte glömmas bort, och det är att trots Guds godhet, långmodighet, tålamod och barmhärtighet så finns det en gräns  för allt och alla - även för Gud.
Redan i bibelns början står det att Gud ångrade att Han hade skapat människorna
eftersom deras ondska var stor på jorden och deras hjärtans alla uppsåt och tankar alltid var onda.

Tänk att Guds tålamod tog slut till sist... eftersom människorna som Han själv hade skapat - med en fri vilja - var så onda. ”Då ångrade Herren att han hade gjort människorna på jorden, och han var bedrövad i sitt hjärta” står det (1 Mos 6:5-6).

MUSIK

GUD BLEV BEDRÖVAD I SITT HJÄRTA !

Gud älskade ju människorna, och ville bara välsigna dem, men när allt de tänkte och gjorde alltid bara var ont, så ångrade Gud sig och blev bedrövad i sitt hjärta. Men Noa hade funnit nåd för Guds ögon, står det. Så kom ’syndafloden’ och allt levande på jorden -utom Noa och hans familj- gick under.

Var Gud rättvis? Naturligtvis var Han det. Till 100% och kanske mer ändå. Jag tror att Guds tålamod med människorna är så stort, för att alla om möjligt ska bli räddade, att Gud t.o.m. ’tänjer’ på ’hundraprocentsbegreppet’ ... och sträcker sig bortom det möjliga... Men där finns det ändå en gräns för synden och ogudaktigheten som Gud i sin absoluta rättfärdighet och rättvisa inte kan ha fördrag med.
När det gäller förgången tid, så säger profeten Jeremia (Jer 44:22) om Guds egen-domsfolk, att Han inte längre kunde ha fördrag med dem ”för deras onda väsendes skull och för de styggelser som de bedrev.” Deras land blev därför ödelagt och ett föremål för häpnad och förbannelse, så att ingen kunde bo där...

Profeten Hosea uttalar på Guds uppdrag:
”All deras ondska började vid Gilgal” (1 Sam. 11:15). Det var där monarkin, som Gud hatade, instiftades. Gud hade så gärna velat välsigna sitt folk, men de bröt Guds förbund och vägrade ta emot Guds kärlek.
Gud ville ha deras kärlek, men inte deras offer (Hos. 6:6).

MUSIK

Personligen så förstår jag inte Guds kärlek. Den är nämligen så mot all mänsklig praxis och allt mänskligt småaktigt förnuft. Men Guds kärlek sträcker sig till alla folk.
Jag inser också att jag inte kan förklara det jag inte själv förstår.
Det enda jag kan säga är att även om jag inte förstår Guds kärlek, så har jag fått uppleva den !

Och det kan jag tala om för Dig - GUDS KÄRLEK ÄR OFATTBAR!

Vad är då kärlek?

Ja, grundtexten i bibeln talar om kärlek av 3 slag. Dels den lidelsefulla sexuella kärleken som begär den andre för sig; dels den sympatiska och omtänksamma kärleken p.g.a. släktskap eller vänskap och dels den kärlek som älskar, inte därför att den söker någonting älskligt hos objektet -den älskade- utan spontant och omotiverat, så som Guds kärlekshandling i Jesus Kristus visar oss förebilden i.

Precis så är min egen erfarenhet av Guds kärlek. Han älskade mig och hade ett enormt tålamod med mig och hjälpte mig - och det fanns sannerligen ingenting som var värt att älskas i mig själv. Men tänk att Gud älskade mig ändå. Jag vet det, för jag har upplevt det! Det var lika påtagligt och verkligt som att du kan höra min röst just nu.
Och tänk att Gud är inte någon trevlig gammal farbror som sitter och gungar på ett moln, utan Han griper in alldeles påtagligt i vardagslivet. Det är det som är så fantastiskt!
Det bara är så med Guds kärlek, att Han aldrig älskar oss för att vi är tillräckligt bra eller goda. För det är vi aldrig! Han har inget som helst anseende till vår person eller våra eventuella kvalifikationer.
Hans kärlek är evig och oföränderligt underbar!

MUSIK

VI KAN ALDRIG FÖRSTÅ GUDS KÄRLEK! DEN ÄR ALLDELES FÖR STOR FÖR ATT VI SKA KUNNA BEGRIPA ELLER OMFATTA DEN MED VÅRT FÖRSTÅND!
MEN DEN FINNS DÄR ÄNDÅ - FÖR DIG - OCH FÖR ALLA MÄNNISKOR!

Som väl är så har Gud heller aldrig begärt att vi ska förstå den! Han begär bara att vi ska säga JA och ta emot den. Ingenting annat.

”TY SÅ ÄLSKADE GUD VÄRLDEN ATT HAN UTGAV SIN ENFÖDDE SON FÖR ATT VAR OCH EN SOM TROR PÅ HONOM INTE SKA FÖRGÅS UTAN HA EVIGT LIV !”
Om Du inte kommer ihåg någonting annat av allt jag har talat om, så minns i alla fall JOHANNES TRE OCH SEXTON. Där finns Guds hela plan för mänskligheten.

Guds kärlek omfattar alla människor – DIG OCKSÅ SOM LYSSNAR PRECIS NU!
Säg i ditt hjärta: ”Ja, jag vill tro på dig Jesus. Förlåt mig mina synder. Jag vill att du ska vara Herre på mitt hjärtas tron.” Du blir förlåten I BEFINTLIGT SKICK och du kommer att få uppleva en frid i ditt inre som inte går att beskriva med ord.

Dagens minnesord: ”Om vi bekänner våra synder, är Han trofast och rättfärdig, så att Han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet” (1 Joh 1:9 – SFB).

MUSIK

Veckans andakter, v 16

 • måndag 15 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  2 Kor 1:4 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den text som kommit upp för mig är hämtad från 2 Kor 1:4 – som handlar om tröst. Dels om Guds tröst till oss och dels om den tröst som vi kan ge dem som är i nöd, med den tröst vi själva får av Gud. Men innan jag går vidare vill jag... Läs mer

 • tisdag 16 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Tess 2:4 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig är hämtad från Paulus brev till församlingen i Tessalonika, och handlar om apostelns tjänst inför Gud. Men innan jag går vidare och fördjupar mig i texten, ska jag be Gud om hjälp och vägledning... Läs mer

 • onsdag 17 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  2 Kor 13:11 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Aposteln Paulus ord i hans andra brev till församlingen i Korint är bakgrunden till den här stunden. Han skriver i det 13:e kapitlets 11:e vers: ”Var glada, låt er upprättas och förmanas, var eniga och håll fred. Då skall... Läs mer

 • torsdag 18 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Kor 5:5 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har en bibeltext kommit upp från 1 Kor 5:5 som handlar om hur Paulus manar församlingen att hantera frågan om personer som lever i synd. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och vägledning så att... Läs mer

 • fredag 19 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Luk 22:40 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bibeltexten från Lukas 22:a kapitel och den 46:e versen, är bakgrunden till vår vidare vandring på trons väg i dag. Jesu ord till lärjungarna, under hans ångestfyllda kamp i Getsemane, när han över-lämnar sig till Guds vilja,... Läs mer

 • lördag 20 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Kor 6:17 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Från Paulus 1:a brev till för-samlingen i Korint, kapitel 6 och vers 17 har bibeltexten kommit upp som är bak-grund för den här stunden. Sammanhanget handlar om kroppen som ett tempel för den Helige Ande men innan jag går vidare... Läs mer

 • söndag 21 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Kor 6:12 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har en bibeltext från 1 Kor 6:12 kommit upp för mig. Den handlar om att allt är tillåtet men jag ska inte låta någonting ta makten över mig. Men för att allt ska bli rätt tänkt och förstått ska jag börja med... Läs mer