5 november 2018

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

”Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet” (Kol 3:16 – SFB)

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Det är några ord av aposteln Paulus till de heliga i Kolosse, (kapitel 3) som är min utgångspunkt den här stunden.
Han skriver i sitt förmaningsbrev om ’den gamla och den nya människan och det dolda livet som de har med Kristus i Gud. Sedan uppmanar han dem bland annat till att döda sina begär som hör jorden till och lägga bort vrede, häftighet och ondska.’ Men innan jag fortsätter ska jag be Gud om Hans direkta kontroll av mina tankar, ord och handlingar så att allt blir rätt, till vägledning och välsignelse för dig som lyssnar.

”Gode Gud! Jag kommer inför Ditt ansikte med stor tacksamhet och en bön om vägledning i Ditt ord, så att jag kan förstå det rätt och ta det till mig i djupet av mitt hjärta. Jag ber också om den Helige Andes smörjelse, kraft och hjälp, med att på rätt sätt framföra det budskap som Du vill ha förmedlat i dag till någon lyssnare. Amen.”

Jag fortsätter nu och läser några verser till från Paulus brev till de heliga i Kolosse, kapitel 3 - från vers 9:
”Ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar och klätt er i den nya människan, som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin Skapare. /…/ Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och förlåt varandra, om någon har något att förebrå en annan. Såsom Herren har förlåtit er skall ni förlåta varandra. Över allt detta ska ni klä er i kärleken, som binder samman till en fullkomlig enhet. Låt Kristi frid regera i era hjärtan, den frid som ni blev kallade till i en enda kropp, och var tacksamma” (Kol 3:12-15 – SFB).

MUSIK

Det här är alltså några förmaningar som är riktade till oss kristna, under vår trosvand-ring för att vi ska växa till och steg för steg nå fram till den ‘avbild av sin Skapare’ som Paulus skriver om, och som var Guds avsikt när människan skapades en gång - och som fortfarande är hans avsikt med oss när vi vandrar vidare på trons väg och helgas i Hans sanning steg för steg. Gud har inte gett upp hoppet om varken dig eller mig! Hans mål är att vi ska bli sådana kärl som han vill ha - som profeten Jeremia fick lära sig nere hos krukmakaren, där han fick höra Herrens ord:
”Detta är det ord, som kom till Jeremia från Herren; Han sade: ‘Stå upp och gå ned till krukmakarens hus; där vill jag låta dig höra mina ord.’ Då gick jag ned till krukmakarens hus och fann honom upptagen med arbete på krukmakarskivan. Och när kärlet, som krukmakaren höll på att göra av leret, misslyckades i hans hand, började han omigen och gjorde därav ett annat kärl så, som han ville ha det gjort.” (Jer 18:1-4 – 1917).
Att få vara föremål för en sådan omsorg från Herren Gud, att Han inte ger upp utan fortsätter och börjar omigen, när det går sönder - trots att vi ligger i hans hand - det är ju mer än underbart. Han skulle ju kunnat slänga bort det första leret och ta en annan lerklump i stället. Men det gör Han inte! Nej, Han försöker omigen och börjar på nytt... Tack gode Gud!

MUSIK

Att Gud inte ger upp är det största för mig.
Att vi faller både nu och då i den ena gropen efter den andra, är tråkigt men det som är värre än så, är om vi förlorar tron. Inte tron på oss själva, för den har åtminstone jag för egen del förlorat för länge sedan. Nej, jag menar tron på Gud. Det är mycket allvarligare.
Jesus tog själv upp det här när Han i ett sammanhang talade om att Satan begärt att få sålla lärjungarna som vete, men att Jesus hade bett för honom (Simon) att hans tro inte skulle bli om intet. Jesus visste ju att Simon Petrus skulle komma att förneka Honom tre gånger, men sedan ångra sig bittert och omvända sig igen. Vi kan läsa om den där händelsen som evangelisten Lukas beskriver (Luk 22:31-32 – SFB). Simon Petrus överdrivna tro på sig själv behövde alltså förändras på djupet, för att han sedan skulle kunna styrka sina bröder och på Jesu trefaldiga uppmaning föra både lammen och fåren på bete; vara en herde för fåren och så bli den klippa (alltså den tro och bekännelse som Petrus uttalar) som den framtida församlingen skulle byggas på. (Joh 21:15-17 – SFB).

Jesus gav inte upp hoppet om Simon Petrus. Hade Jesus varit som de flesta av oss människor så hade Han kanske i stället sagt: ‘Jaha, så går det när man litar på folk i sin närhet! Man blir bara besviken! Nu får det vara nog...’
Nej! Petrus övertygelse (från Gud i himlen) och hans personliga bekännelse om att Jesus var Messias, den Levande Gudens Son, var grundmurad inom honom, och det var det Jesus såg och byggde vidare på, steg för steg.

MUSIK

Petrus var ingen ängel som hade stigit ner från himlen, och som Jesus därför kunde bygga sin församling på, med uppgiften att föra ut budskapet om Guds frälsning vidare över jorden, när Han själv återvände till Fadern. Men den tro och bekännelse som Petrus uttalade och förde vidare, skulle bli den klippa som för alltid skulle vara grunden för den kristna församlingen.
När Hjälparen, den Helige Ande, kom på pingstdagen i Jerusalem, och beklädde lärjungarna med kraft från himmelen, då kunde de gå ut och sprida evangeliet vidare. Det var också då Petrus trädde fram och vittnade för folket och inför Stora Rådet om Jesus Kristus - Livets furste. (Apg 2,3,4 – SFB).
Det var samme Petrus som tre gånger hade förnekat sin Mästare och Frälsare. Det vill säga, det var samme Petrus på utsidan - men på insidan var Han född på nytt av Guds Ande, som Jesus talar med Nikodemus om. Det är precis likadant med oss, dig och mig. Vi kan lyssna till evangeliet, ta till oss sanningen och låta den genomsyra hela vårt väsen - men om inte Guds Helige Ande får väcka upp vår egen döda ande till nytt liv, så KAN VI INTE se Guds rike!  Det är Jesu egna ord. (Joh 3:5-6 – SFB).
Paulus skriver till romarna:
”Var och en av oss skall alltså avlägga räkenskap inför Gud. Låt oss därför inte längre döma varandra. Besluta er i stället för att inte lägga något hinder i vägen för en broder, så att han snubblar och faller.” (Rom 14:12-14 – SFB).
”Ty Guds rike består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet och frid och glädje i den Helige Ande.” (Rom 14:17 – SFB).

MUSIK

Min vän! Det kommer att bli svåra tider framöver för den som vill hålla fast vid sin kristna tro, men Jakob skriver så här: ”Salig är den som håller ut i prövningen, ty när han har bestått sitt prov skall han få livets krona, som Gud har lovat dem som älskar Honom.” (Jak 1:12 – SFB).

Det gäller att ha ett förstånd som är helt präglat av Guds ord och den Helige Andes ljus och kraft, för att kunna stå emot alla angrepp som kommer att riktas mot oss. Läs din bibel så att du verkligen är rustad med hela Guds vapenrustning både när det gäller angrepp och försvar - med rätta Gudsord för olika situationer. (Ef 6:12-18).

Det gäller också att, som de fem förståndiga jungfrurna, ha olja tillräckligt både i lampa och kärl, så att vi kan stå upp när anskriet hörs -om att brudgummen kommer- och vakna upp för att möta honom som vårt hjärta älskar vår brudgum Jesus Kristus, och följa Honom in i bröllopssalen, även om han dröjer så att vi blir trötta och kanske somnar under vår väntan. (Matt 25:1-13 – SFB).
Den här liknelsen som Jesus lyfter fram handlar alltså inte om vakenhet utan om förberedelse. Alla tio jungfrurna trodde att de var redo, men det var de ju inte!

Varje människa måste bära sin egen börda, och man måste personligen uppleva Guds Nåd. Den som utan fruktan skall möta brudgummen måste själv förbereda sig genom personlig tro och väntan.

MUSIK

Om du vill veta hur det kommer att bli vid ändens tid, så kan du till exempel läsa om det i Daniels bok. Där står det så här:
”Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då männi-skor blev till, ända till den tiden. Men på den tiden skall alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken. De många som sover i mullen skall vakna, några till evigt liv, andra till förakt och evig skam. De förståndiga skall då lysa som himla-
valvets ljus, och de som har fört många till rättfärdighet, som stjärnor, alltid och för evigt” (Dan 12:1-2 – SFB).
Evangelisten Markus skriver om den här tiden: ”Ty det skall i de dagarna komma en sådan nöd att något liknande inte har förekommit sedan Gud i begynnelsen skapade världen, och inte heller skall komma. Om Herren inte förkortade den tiden skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull har han förkortat den tiden. Om någon då säger till er: Se, här är Messias, eller: Se, där är han, så tro det inte. Falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra tecken och under för att om möjligt leda (också) de utvalda vilse. Men var på er vakt! Jag har sagt er allt i förväg” (Mark 13:19-23 – SFB).
Det gäller alltså för oss alla -både dig och mig- att vara vaksamma och inte för ett ögonblick lämna vår tro och fasta förtröstan på Jesus, vår Frälsare och vän, som en dag ska komma tillbaka på skyarna för att hämta hem de sina till sig - i sin himmel.

Dagens minnesord: ”Var på er vakt och håll er vakna, ty ni vet inte när tiden är inne” (Mark 13:33 – SFB).

MUSIK

Veckans andakter, v 16

 • måndag 15 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  2 Kor 1:4 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den text som kommit upp för mig är hämtad från 2 Kor 1:4 – som handlar om tröst. Dels om Guds tröst till oss och dels om den tröst som vi kan ge dem som är i nöd, med den tröst vi själva får av Gud. Men innan jag går vidare vill jag... Läs mer

 • tisdag 16 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Tess 2:4 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig är hämtad från Paulus brev till församlingen i Tessalonika, och handlar om apostelns tjänst inför Gud. Men innan jag går vidare och fördjupar mig i texten, ska jag be Gud om hjälp och vägledning... Läs mer

 • onsdag 17 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  2 Kor 13:11 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Aposteln Paulus ord i hans andra brev till församlingen i Korint är bakgrunden till den här stunden. Han skriver i det 13:e kapitlets 11:e vers: ”Var glada, låt er upprättas och förmanas, var eniga och håll fred. Då skall... Läs mer

 • torsdag 18 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Kor 5:5 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har en bibeltext kommit upp från 1 Kor 5:5 som handlar om hur Paulus manar församlingen att hantera frågan om personer som lever i synd. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och vägledning så att... Läs mer

 • fredag 19 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Luk 22:40 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Bibeltexten från Lukas 22:a kapitel och den 46:e versen, är bakgrunden till vår vidare vandring på trons väg i dag. Jesu ord till lärjungarna, under hans ångestfyllda kamp i Getsemane, när han över-lämnar sig till Guds vilja,... Läs mer

 • lördag 20 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Kor 6:17 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Från Paulus 1:a brev till för-samlingen i Korint, kapitel 6 och vers 17 har bibeltexten kommit upp som är bak-grund för den här stunden. Sammanhanget handlar om kroppen som ett tempel för den Helige Ande men innan jag går vidare... Läs mer

 • söndag 21 april

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  1 Kor 6:12 Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden har en bibeltext från 1 Kor 6:12 kommit upp för mig. Den handlar om att allt är tillåtet men jag ska inte låta någonting ta makten över mig. Men för att allt ska bli rätt tänkt och förstått ska jag börja med... Läs mer