6 november 2018

Lyssna på andakten

Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

Loading the player...

Välkommen till ”En stilla stund” med Jan Eric Emgård. Att vara känd av Gud är en större välsignelse än att själv känna Gud. Har du tänkt på det? Aposteln Paulus skriver i sitt brev till församlingarna i Galatien: ”När tiden var fullbordad, sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt.” /…/ ”Förut, innan ni ännu kände Gud, var ni trälar under gudar som till sitt väsen icke var gudar. Men nu, sedan ni har lärt känna Gud och, vad mer är, har blivit kända av Gud, hur kan ni nu vända tillbaka till de svaga och arma makter, under vilka ni åter på nytt vill bli trälar?” (Gal 4:4-5, 8-9 – 1917).

Det var ju inte galaterna som hade upptäckt Gud. Världen har aldrig genom sin visdom lärt känna Gud, men ”genom den dårskap Han lät predikas behagade det Gud att frälsa dem som tror” står det. (1 Kor 1:21 – 1917).

Innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning och hjälp genom den Helige Ande så att allt blir rätt tänkt och sagt.

”Gode Gud! Jag tackar Dig för att jag får lov att komma till Dig och be om råd. Du vet att jag behöver Din vägledning och hjälp varenda dag, om Ditt frälsningsbudskap ska bli förmedlat så att det med kraft och välsignelse når in till någon lyssnares hjärta. Jag ber, Herre, att den lyssnare som i dag söker Ditt ansiktes ljus ska få uppleva Din frälsning och befrielse från synd och skuld. Amen.”

Till de kristna i Korint skrev Paulus:
”Men den som älskar Gud, han är känd av Honom” (1 Kor 8:3 – 1917).

”Nu ser vi ju på ett dunkelt sätt såsom i en spegel, men då (när vi inte längre ser dunkelt) skall vi se ansikte mot ansikte. Nu är min kunskap ett styckverk, men då skall jag känna till fullo, såsom jag själv har blivit till fullo känd” (alltså som Guds kunskap är om mig).
(1 Kor 13:12 – 1917).

MUSIK

Till de kristna romarna skrev Paulus:
”Ty dem som förut har blivit kända av Honom, dem har Han också förut bestämt till att bli Hans Sons avbilder, Honom lika, så att denne skulle bli den förstfödde bland många bröder. Och dem som Han har förutbestämt, dem kallar Han också, och dem som Han har kallat, dem rättfärdiggör Han också, och dem som Han har rättfärdig-gjort, dem förhärligar Han också. (Rom 8:29-30 – 1917).

Gud har frigjort oss och upptagit oss till sina barn. Därför bryr Han sig fortfarande om oss. Till de kristna i Filippi skriver Paulus:
”Jag har den tillförsikten, att Han som i er har begynt ett gott verk, Han skall också fullborda det intill Kristi Jesu dag” (Fil 1:6 – 1917).

Vi måste kanske påminna oss själva om att det är Han (Guds Son, Jesus Kristus) ensam, som av bara nåd, har börjat det goda verket i oss. Det enda vi därför kan göra, är att fullt ut förtrösta på att Han också ensam fullbordar sitt verk i oss - om vi låter Honom få en full kontroll över oss, genom den Helige Ande.

MUSIK
  
Under tiden som vi ‘arbetar här med fruktan och bävan på vår frälsning’ (Fil 2:12) och i tron växer till steg för steg i kärlek, kunskap och förstånd, så att vi kan döma om vad rättast är, så kan vi ”bli rika på rättfärdighetens frukt, vilken kommer genom Jesus Kristus, Gud till ära och pris” (Fil 1:11 – 1917).

Till sin andlige son Timoteus skriver Paulus:
”Ja, gudsfruktan i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning. Vi har ju inte fört något med oss in i världen, inte heller kan vi ta med oss något härifrån (mer än en frälst själ). Har vi mat och kläder skall vi vara nöjda med det. Men de som vill bli rika, de råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär, som störtar människor i fördärv och undergång. Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Men du, gudsman, håll dig borta från allt sådant! Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Kämpa trons goda kamp, sök att vinna det eviga livet som du blev kallad till och som du bekände dig till genom att inför många vittnen avlägga den goda bekännelsen” (1 Tim 6:6-12 –1917).

”Uppmana dem som är rika i den här världen att inte vara högmodiga eller sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedom, utan till Gud som rikligt ger oss allt att njuta av. Uppmana dem att göra gott, att vara rika på goda gärningar, att vara generösa och dela med sig och samla åt sig en skatt som är en god grund för den kommande tidsåldern, så att de vinner det verkliga livet.

Käre Timoteus, bevara det som har överlämnats till dig, och vänd dig bort från det oandliga, tomma pratet och invändningarna som kommer från det som kallas kunskap utan att vara det. Somliga har kommit bort från tron genom att bekänna sig till den kunskapen. Nåd vare med er.” (1 Tim 6:17-21 – SFB).

MUSIK

Observera noga att aposteln Paulus INTE skriver till Timoteus att lägga någon annan grund för frälsningen än den som är lagd, men han menar att de goda gärningar som en kristen gör, kommer att bli belönade, både i det här livet och i det tillkommande.
För att göra det här helt tydligt skriver Paulus i sitt brev till de kristna i Korint:
”Varken den som planterar eller den som vattnar betyder därför något, utan endast den som ger växten, och det är Gud. Den som planterar och den som vattnar är ett, och var och en skall få sin lön efter sitt arbete. Ty vi är Guds medarbetare, och ni är Guds åker, en Guds byggnad. Efter den nåd som Gud gav mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden, och en annan bygger nu på den. Men var och en bör se till hur han bygger. TY NÅGON ANNAN GRUND KAN INGEN LÄGGA ÄN DEN SOM ÄR LAGD, JESUS KRISTUS. Om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar eller med trä, hö och halm, så ska det visa sig vad var och en har byggt. Den dagen (domens dag) kommer att visa det, eftersom den uppenbaras i eld, och hur vars och ens verk är skall elden pröva. Om det verk någon har byggt består provet, skall han få lön. Men om hans verk bränns upp, skall han gå miste om lönen. Själv skall han dock bli frälst, men som genom eld.

Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds Ande bor i er? Om någon fördärvar Guds tempel, skall Gud fördärva honom. Ty Guds tempel är heligt, och det templet är ni.” (1 Kor 3:7-17 – SFB).

MUSIK
  
Att den som byggt fel -men på rätt grund- själv skall bli frälst ‘men som genom eld’, betyder inte att det är frågan om någon form av rening eller skärseld. Den frälsning som Paulus här talar om åstadkoms inte genom elden utan finns där trots elden.
Men det finns något som är ännu värre än att bygga fel på rätt grund, och det är att förstöra det som redan är uppbyggt.

Anledningen till att Paulus skriver som han gör till korintierna, är att de hade börjat påverkas av hedningarnas (i detta fall grekernas) vishetslära. Paulus värjer sig frene-tiskt mot det och vill inte att korintiernas tro ska grundas på någon mänsklig visdom utan på Guds kraft (1 Kor 1:17; 2:4-5 – 1917).

I stället för mänsklig visdom så blir den ‘dårskap’ Gud lät predikas för grekerna, den enkla och okonstlade framställ-ningen av evangeliets sanning. (1 Kor 1:18, 23 – 1917).

I sitt brev till de kristna i Tessalonika håller sig Paulus till samma linje och skriver: ”Vårt evangelium kom till er icke med ord allenast, utan i kraft och helig ande och med full visshet” (1 Tess 1:5 – 1917).

Mänskliga ord och argument, logik och vältalighet kan aldrig leda fram till en sann andlig överbevisning om frälsningens hemlighet. Det kan bara Guds Helige Ande.
Paulus talar därför inte heller om någon sorts logisk bevisföring, utan om en djup andlig påverkan genom Guds kraft i människans innersta väsen.
Han skriver därför också så här till sina medvandrare i Korint:
”Ty jag hade beslutat mig för att, medan jag var bland er, icke veta av något annat än Jesus Kristus och Honom såsom korsfäst.” (1 Kor 2:2 – 1917).

MUSIK

Budskapet om korset är visserligen en ‘dårskap’ för dem som går förlorade, men för dem som blir frälsta är det en Guds kraft. (1 Kor 1:18 – 1917).

Hur är det med dig min vän, som lyssnar nu? Är evangeliet en dårskap eller en Guds kraft för dig?
Om du tillhör dem som tycker att det kristna evangeliet verkar bra på alla sätt och vis, men ändå är svårt ATT FÖRSTÅ, så håller jag med dig helt och hållet. Det bästa med alltsamman är därför att Gud ALDRIG begärt att vi ska förstå. Han begär bara att du och jag ska TRO – på honom och på hans Son, Jesus Kristus, som Gud upp-väckt från de döda. Därför lever Jesus i dag och sitter på Gud Faderns högra sida. Han är din vän och manar gott för den som sätter sin tillit och förtröstan till honom.

Att vi får förtrösta på Jesus som vår Frälsare och får ha den Helige Ande som vår Hjälpare varje dag är underbart. Men jag vet också att det här med att tro på Jesus till förlåtelse för sina synder inte är något enkelt och lättförklarligt för den ’naturliga människan’ därför att det är en andlig sanning, som måste tas emot i tro och förstås på ett andligt sätt som inte stämmer överens med vår syndfulla natur. Därför behöver vi Jesus som vår medlare inför Guds tron. Tag emot Honom i Ditt hjärta min vän!

Dagens minnesord: ”Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn” (Joh 1:12 – SFB).

MUSIK

Veckans andakter, v 46

 • måndag 12 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er" (Rom 12:18 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden föll mina ögon på ett yttrande om en man som satte en planta i jorden. Han sa så här: "Och du som känner att du inte orkar vara den... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden föll mina ögon på ett yttrande om en man som satte en planta i jorden. Han sa så här: "Och du som känner att du inte orkar vara den som planterar - du kan få vara plantan i stället." Antagligen tänkte man på de plantor som... Läs mer

 • tisdag 13 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus" (Rom 8:1 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Häromdagen hörde jag ett samtal om bibeln och man frågade bland annat om allt som stod i den är sant och verkligen är Guds Ord. Enligt min uppfattning lades det fram... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Häromdagen hörde jag ett samtal om bibeln och man frågade bland annat om allt som stod i den är sant och verkligen är Guds Ord. Enligt min uppfattning lades det fram många vältaliga, om än inte så alldeles väl genomtänkta meningar, som... Läs mer

 • onsdag 14 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Ty Guds ögon följer var mans vägar, och han ser alla hans steg" (Job 34:21 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden bad jag om Guds ledning, som jag alltid gör, och ordet ‘förståndsvisshet, kom då upp i mitt inre. Jag vet ju av erfarenhet att många... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden bad jag om Guds ledning, som jag alltid gör, och ordet ‘förståndsvisshet, kom då upp i mitt inre. Jag vet ju av erfarenhet att många människor inte vill tro på Gud, eftersom de inte ‘förstår, varken honom, hans... Läs mer

 • torsdag 15 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "För övrigt, bli allt starkare i Herren och i hans väldiga kraft" (Ef 6:10 Ä 1917). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden fick jag syn på en gammal sång som heter "Vägen med min Jesus går." Texten i en av verserna är så här: "Stundom det vid vägen är, mången... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden fick jag syn på en gammal sång som heter "Vägen med min Jesus går." Texten i en av verserna är så här: "Stundom det vid vägen är, mången hemlig fara. Men min Frälsare är när, vill mig städs bevara. Dag för dag det hemåt... Läs mer

 • fredag 16 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft" (1 Kor 2:5 Ä SFB) Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Aposteln Paulus skriver att han inte kom till de kristna i Korint med mänsklig visdoms höga ord utan en djupare visdom, som Gud vill ge dem som... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Aposteln Paulus skriver att han inte kom till de kristna i Korint med mänsklig visdoms höga ord utan en djupare visdom, som Gud vill ge dem som älskar Honom. Men den visdomen kan inte tas emot av den som saknar Guds Ande. Och vill man inte ha med... Läs mer

 • lördag 17 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  "Hos var och en uppenbarar sig Anden så att det blir till nytta" (1 Kor 12:7 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden kom jag att läsa några rader ur en bok som handlar om hur den kristna tron växer i många av Fjärran Österns länder. Författaren avslutar... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Inför den här stunden kom jag att läsa några rader ur en bok som handlar om hur den kristna tron växer i många av Fjärran Österns länder. Författaren avslutar med orden: "Vi är i desperat behov av Andens livgivande vind. Låt oss därför överlåta... Läs mer

 • söndag 18 november

  Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Många lärda samtal har förts och pågår om Bibeln ska ses som ett tilltal från Gud eller inte. Och det är ju bra, att man samtalar om Bibeln, även om man i vissa fall gör det utifrån en underförstådd tveksamhet om det Gudomliga ursprunget. Jag... Läs mer

 • Lyssna på andakten

  Om du vill kan du lyssna på denna andakt, klicka på play i spelaren nedan för att starta ljudet.

  Loading the player...

  Sök Herren medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära (Jes 55:6 Ä SFB). Välkommen till "En stilla stund" med Jan Eric Emgård. Många lärda samtal har förts och pågår om Bibeln ska ses som ett tilltal från Gud eller inte. Och det är ju bra, att man samtalar om Bibeln, även om man i... Läs mer